logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      minus XLIX Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLIX/800/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/801/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/802/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/803/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/804/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/805/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/806/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/807/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/808/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/809/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/810/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/811/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/812/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/813/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/814/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XLIX/802/2009
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), uchwala się co następuje:
 

      § 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę
356.500 zł
w tym:
 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
127.500,-
Rozdział 01095 Pozostała działalność
127.500,-
§ 4430 Różne opłaty i składki
127.500,-

 

Dział 750 Administracja publiczna
15.000,-
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
15.000,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
5.000,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
10.000,-
 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie
3.550,-
Rozdział 80110 Gimnazja
3.550,-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 
3.550,-

 

Dział 851 Ochrona zdrowia
19.450,-
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
19.450,-
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
19.450,-
 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
191.000,-
Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej
191.000,-
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 
 
191.000,-

 

      § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę
56.300 zł
z tego:
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
18.300,-
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
18.300,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
18.300,-

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
38.000,-
Rozdział 92601 Obiekty sportowe  
38.000,-
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 
38.000,-
 
 
 
 
      § 3. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę
300.200 zł
z tego:
 
Dział 600 Transport i łączność
300.200,-
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 
300.200,-
§ 0920 Pozostałe odsetki
 
300.200,-

§4. Załącznik do Uchwały Nr XLVII/714/2009 z 29 października 2009 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§5. Załącznik do Uchwały Nr XLVII/714/2009 z 29 października 2009 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania: 2009-12-02 12:37:26 - Załączniki Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XLIX/802/2009 (xls) (69.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2653
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLIX/802/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
Skrócony opis: Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
Podmiot udostępniający: UM Barlinek/Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2009-12-02 10:04:29
Data udostępnienia informacji: 2009-12-02 10:04:29
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-03 10:35:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner