logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA
WYDANYCH W 2010 R.

Lp.
Nr Zarządzenia
W sprawie
Data
Uwagi
1
1/2010
Ustalenie pogotowia kasowego na 2010 rok
04.01.2010
RF.I.
2
2/2010
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
08.01.2010
RF.I.
3
3/2010
Upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w budżecie.
08.01.2010
RF.I.
4
4/2010
Powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań dla zadania: "Odnowienie - Remont miejsca pamięci we wsi Dziedzice"(Pomnik Woldenberczyków).
07.01.2010
RI.X.
5
5/2010
Ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2010 rok.
15.01.2010
RF.I.
6
6/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Kombatantów, działka nr 580/1
14.01.2010
RG.IV.
7
7/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży poł. w m. Płonno
14.01.2010
RG.IV.
8
8/2010
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok
14.01.2010
RF.I.
9
9/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej poł. w obr. 2 m. barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
14.01.2010
RGM.IV.
10
10/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym poł. w obr. 2 m. Barlinek działka nr 257/11
14.01.2010
RGM.IV.
11
11/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, poł. w obr. 1 i 2 m. Barlinek oraz gm. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek.
14.01.2010
RGM.IV.
Zmieniające zarządzenie nr 157/2009 z dnia 24.09.2009r.
12
12/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, poł. w obr. 1 m. Barlinek na rzecz ENEA Operatora Sp. z o.o.
14.01.2010.
RGM.IV.
13
13/2010
Sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych - stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
15.01.2010
RGM.II.
14
14/2010
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
15.01.2010
RGM.II.
15
15/2010
Uchylające Zarządzenie Nr 69/3 Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 17/06.2003 r. w spr. wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
21.01.2010.
RGM.III.
16
16/2010
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych.
28.01.2010.
RO.VII.
17
17/2010
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
28.01.2010.
RO.VII.
18
18/2010
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
28.01.2010.
RO.VII.
19
19/2010
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
04.02.2010.
RO.VII.
20
20/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży znajdującej się w budynku poł. w m. Strapie gm. Barlinek., działka gruntu nr 8/61.
04.02.2010
RG.IV.
21
21/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obr. 2 m. Barlinek, działki nr 1010/7 i 1010/9 oraz część działki nr 1010/4.
12.02.2010
RGM.IV.
22
22/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obr. 1 i 2 m. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
12.02.2010
RGM.IV.
23
23/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obr. 1 m. Barlinek, działka nr 669/2
12.02.2010
RGM.IV
24
24/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obr. 2 m. Barlinek działka nr 110/6 oraz część działki nr 1010/4
12.02.2010
RGM.IV.
25
25/2010
Zatwierdzenia składu komisji przetargowej na zadanie pt: Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Ogrodową w ramach zadania "Przebudowa ul. Fabrycznej w Barlinku"
16.02.2010
RI.X.
26
26/2010
Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
16.02.2010
Sekretarz
Barlinka
27
27/2010
Wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Barlinku.
18.02.2010
RO.I.
28
28/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010rok.
18.02.2010
RF.I.
29
29/2010
Sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych - stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
18.02.2010
RGM.II.
Zmieniające zarządzenie nr 147/2009 z dnia 20.08.2009r.
30
30/2010
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
18.02.2010
RGM.II.
Zmieniające zarządzenie nr 88/2009 z dnia 07.05.2009r.
31
31/2010
Powołania komisji w celu spisania rzeczy będących przedmiotem przekazania stowarzyszeniu kultury fizycznej Miejskiemu Klubowi Sportowemu "Pogoń" Barlinek umową zlecenia o prowadzenie i utrzymanie stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz boiska sportowego.
26.02.2010
RGM.II.
32
32/2010
Ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Barlinku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
01.03.2010
OC
33
33/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010rok.
26.02.2010
RF.I.
34
34/2010
Powołania Zespołu Roboczego Projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego" w ramach zadań Gminy Barlinek jako Partnera Projektu.
01.03.2010
RI.V.
35
35/2010
Procedur i zasad opracowywania projektów organizacji publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli na rok szkolny 2010/2011 w Gminie Barlinek.
11.03.2010
ROś.I.
36
36/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
23.03.2010r
RGM.IV.
37
37/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka oraz w obrębie Mostkowo gm. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku Sp. z o.o.
23.03.2010r
RGM.IV.
Zmieniające zarządzenie nr 198/2009 z dnia 26.11.2009r.
38
38/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka przy ul. Rynek 4.
23.03.2010r
RGM.IV.
39
39/2010
Uchwalenia preliminarza wydatków ze środków przewidzianych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
11.03.2010r
OPS
40
40/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
31.03.2010r.
RF.I.
41
41/2010
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
31.03.2010
RO.VIII.
42
42/2010
Powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
08.04.2010
Sekretarz
Barlinka
43
43/2010
Powołania Koordynatora CAF.
08.04.2010
Sekretarz
Barlinka
44
44/2010
Powołania grupy samooceny.
08.04.2010
Sekretarz
Barlinka
45
45/2010
Powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością.
08.04.2010
Sekretarz
Barlinka
46
46/2010
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku.
31.03.2010
RO.I.
Zmieniające zarządzenie nr 32/2009 z dnia 26.02.2009r
47
47/2010
Wprowadzenia karty audytu wewnętrznego.
31.03.2010
RO.I.
48
48/2010
Zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych w gminie Barlinek.
02.04.2010
RO.I.
Uchylające zarządzenie nr 76/2004 z dnia 06.07.2004r.
49
49/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
31.03.2010
RF.I.
50
50/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010rok.
28.04.2010
RF.I.
51
51/2010
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku za rok 2009.
13.04.2010r.
RF.I.
52
52/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
20.04.2010r.
RGM.IV.
53
53/2010
Zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2010r. komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Barlinku, jednostek organizacyjnych Gminy i innych podmiotów podległych Burmistrzowi Barlinka.
20.04.2010r.
KW
54
54/2010
Wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Barlinku".
22.04.2010
Informatyk
55
55/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości dz. nr 195 położonej w Barlinku.
26.04.2010r
RGM.IV.
56
56/2010
Zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu nr 38/1 położonej w obrębie 2 miasta Barlinek przy ulicy Ogordowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
05.05.2010r
RG. IV.
57
57/2010
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej nr 261/5 położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej.
05.05.2010r
RG. IV.
59
59/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej do 3 lat, położonej w obrębie 2 miasta Barlinek.
12.05.2010r
RGM.IV.
60
60/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
12.05.2010r
RGM.IV.
61
61/2010
W sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 576/46 położonej w Barlinku przy ul. Lipowej.
13.05.2010
RG.IV.
62
62/2010
W sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010rok
14.05.2010
RF.I.
63
63/2010
W sprawie powołania komisji w celu przejęcia od Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu przedmiotu dzierżawy - dz. nr 245/2 i 246/22 położonej przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku.
13.05.2010
RGM.IV.
64
64/2010
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów część dz. nr 245/2 oraz część działki nr 246/22 przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej
13.05.2010
RGM.IV.
65
65/2010
W sprawie uchylenia części Zarządzenia nr 50/ 2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku.
17.05.2010
RF.I.
Uchylające część zarządzenia nr 50/2010 z dnia 28.04.2010r
66
66/2010
W sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
18.05.2010
RO.I.
67
67/2010
W sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
18.05.2010
RO.I.
68
68/2010
W sprawie sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych - stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
20.05.2010
RGM. II.
69
69/2010
W sprawie powołania komisji w celu przejęcia od Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu przedmiotu dzierżawy - dz. nr 245/2 i 246/22 położonej przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku.
20.05.2010
RGM.II.
Uchylające zarządzenie nr 63/2010 z dnia 13.05.2010r
70
70/2010
W sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 197/5, 197/7, 780/24 położonych w Barlinku przy Rynku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
20.05.2010
RG.IV.
71
71/2010
W sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 780/26 położonej w Barlinku przy Rynku w celu poprawienia warunków zagopsoadrowania przyległej nieruchomości.
20.05.2010
RG.IV.
72
72/2010
W sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 592/15 położonej w Barlinku przy ul. Zielnej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
20.05.2010
RG.IV.
73
73/2010
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
31.05.2010
Sekretarz Barlinka
74
74/2010
W sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 195 położoną w Barlinku.
31.05.2010
RGM.IV.
75
75/2010
W sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
31.05.2010
RF.I.
76
76/2010
W sprawie zlecenia realizacji w 2010 roku zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
10.06.2010
RO.VIII.
77
77/2010
W sprawie zlecenia realizacji w 2010 roku zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
10.06.2010
RO.VIII.
78
78/2010
W sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.
01.06.2010
RF.VI.
79
79/2010
W sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, przy pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi.
15.06.2010
RF.I.
80
80/2010
W sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
11.06.2010
RF.I.
81
81/2010
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela i współwłaściciela działki sąsiedniej, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka.
16.06.2010
RGM.IV.
82
82/2010
W sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, oraz odbierania od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego oraz informowania go o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach.
14.06.2010
OPS
83
83/2010
W sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, oraz odbierania od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego oraz informowania go o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach.
14.06.2010
OPS
84
84/2010
W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.
14.06.2010
OPS
85
85/2010
W sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
14.06.2010
OPS
86
86/2010
Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
25.06.2010
Sekretarz
Barlinka
87
87/2010
Ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych dla przeprowadzenia II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 4 lipca 2010 roku.
28.06.2010
Sekretarz
Barlinka
88
88/2010
Powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji dla przeprowadzenia II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 4 lipca 2010 roku.
28.06.2010
Sekretarz
Barlinka
89
89/2010
Powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 4 lipca 2010 roku.
28.06.2010
Sekretarz
Barlinka
90
90/2010
Powołania komisji w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego przedmiotu dzierżawy stanowiącego część nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 245/2 i część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 245/22 położonej przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku.
25.06.2010
RGM.IV
91
91/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej do 3 lat, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, przy ulicy Długiej.
29.06.2010
RGM.IV.
92
92/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej do 3 lat, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, przy ul. Długiej.
29.06.2010
RGM.IV.
93
93/2010
Udzielenia poręczenia kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez Barlinecki Ośrodek Kultury.
30.06.2010
RF.I.
94
94/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
28.06.2010
RF.I.
95
95/2010
Powołania i nadania regulaminu pracy, komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn." Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Mostkowo, gm. Barlinek -Etap III".
30.06.2010
RI.X.
96
96/2010
Odwołania członka ze składu obwodowej komisji wyborczej nr 13, powołanej w celu przeprowadzenia II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 04 lipca 2010 roku.
01.07.2010
Sekretarz Barlnka
97
97/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
30.06.2010
RF.I.
98
98/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej w użyczenie gruntu na okres 3 lat, przy ulicy Sportowej.
06.07.2010
RGM.IV
99
99/2010
Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.
07.07.2010
ROś.I.
100
100/2010
Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.
07.07.2010
ROś.I.
101
101/2010
Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.
07.07.2010
ROś. I.
102
102/2010
Powołania i nadania regulaminu pracy, komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. " Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Osina do miejscowości Janowo".
07.07.2010
RI.X.
103
103/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez BTBS Sp. z o.o.
09.07.2010
RGM.IV.
104
104/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas do 3 miesięcy położonej w obrębie 2 miasta Barlinka.
12.07.2010
RGM.IV.
105
105/2010
Powołania i nadania regulaminu pracy, komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Moczydle".
17.06.2010
RI.IX.
106
106/2010
Powołania i nadania regulaminu pracy, komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012".
01.06.2010
RI.IX.
107
107/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
19.07.2010
RF.I.
108
108/2010
Powołania i nadania regulaminu pracy, komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budwoą kanalizacji deszczowej w miejscowości Mostkowo, gm. Barlinek - Etap III".
16.07.2010
RI.X.
109
109/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej w użyczenie gruntu na okres 3 lat, przy ul. Niepodległości 10.
22.07.2010
RGM.IV.
110
110/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, przy ulicy Staromiejskiej.
22.07.2010
RGM.IV.
111
111/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok
23.07.2010
RF.I.
112
112/2010
Podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży jako lokal mieszkalny.
22.07.2010r
RGM.II.
113
113/2010
Powołania i nadania regulaminu pracy, komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. " Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości :Dzikówko, Ożar, Równo, Wilcze, gm. Barlinek".
29.07.2010
RI.X.
114
114/2010
Wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
30.07.2010
RG.IV.
115
115/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat w Dzikowie.
04.08.2010
RGM.IV.
116
116/2010
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
05.08.2010
RGM.II.
117
117/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Wilcze gm. Barlinek.
05.08.2010r
RG.IV.
118
118/2010
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
19.08.2010
RGM.III.
119
119/2010
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy Rynku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
19.08.2010
RG.IV.
120
120/2010
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
19.08.2010
RGM.II.
121
121/2010
Przyjęcia procedury windykacji należności podatkowych i opłat.
24.08.2010
RF.I.
122
122/2010
Przyjęcia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
24.08.2010
RF.I.
123
123/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
25.08.2010r
RF.I.
124
124/2010
Ustalenia procedur kontroli finansowej w Gminie Barlinek.
31.08.2010r
RF.I.
125
125/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
31.08.2010r.
RF.I.
126
126/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
02.09.2010r
RG.IV
127
127/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
02.09.2010r
RG.IV.
128
128/2010
Wszczęcia konsultacji społecznych dotyczących nadawania nazw rondom.
02.09.2010
RGM.II.
129
129/2010
Powołania komisji w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przedmiotu dzierżawy stanowiącego część nieruchomości zabudowanej - dz. nr 245/2, 246/22 Barlinek.
09.09.2010r
RGM.IV
130
130/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w obrębie Łubianki stanowiącej własność Gminy Barlinek.
14.09.2010r.
RGM.IV.
131
131/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w obrębie Płonno stanowiącej własność Gminy Barlinek.
14.09.2010r.
RGM.IV.
132
132/2010
Wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.
14.09.2010r.
RF.I.*
133
133/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
16.09.2010r.
RF.I.
134
134/2010
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Sportowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
16.09.2010r
RG.IV.
135
135/2010
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Sportowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
16.09.2010r
RG.IV
136
136/2010
Przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Barlinek.
17.09.2010r
RO.I.
137
137/2010
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
23.09.2010r
RF.I.
138
138/2010
Sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
23.09.2010r.
RG.IV.
139
139/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Krzynka.
23.09.2010r
RG.IV.
140
140/2010
Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Fabrycznej na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości .
23.09.2010r
RG.IV.
141
141/2010
Zamknięcia konsultacji społecznych dotyczących nadawania nazw rondom.
27.09.2010r.
RGM.II.
142
142/2010
Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Fabrycznej na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości.
23.09.2010r
RG.IV.
143
143/2010
Sprzedaży nieruchomości- lokali mieszkalnych- stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
30.09.2010r
RGM.II.
144
144/2010
Powołania Komisji Weryfikacyjnej oraz ustalenia wzorów wniosków.
30.09.2010r.
RGM.III.
145
145/2010
Powołania składu Komisji Weryfikacyjnej.
30.09.2010r.
RGM.III.
146
146/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Rychnowie.
30.09.2010r
RG.IV.
147
147/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
30.09.2010r.
RF.I.
148
148/2010
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
08.10.2010r.
RGM.II.
149
149/2010
Wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro.
08.10.2010r
Sekretarz
Barlinka
150
150/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie Okunie, gm. Barlinek.
12.10.2010r
RGM.IV.
151
151/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek, położonej w obrębie Moczkowa, gm. Barlinek.
12.10.2010
RGM.IV.
152
152/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości, położonej przy ul. 31 - go Stycznia, stanowiącej własność Gminy Barlinek.
12.10.2010
RGM.IV
153
153/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Dzikowo, gm. Barlinek.
12.10.2010
RGM.IV
154
154/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
13.10.2010r
RF.I.
155
155/2010
Sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych- stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
21.10.2010r
RGM.II.
156
156/2010
Powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
21.10.2010r.
RO.II.
157
157/2010
Ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
21.10.2010r.
RO.II.
158
158/2010
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Bocznej.
21.10.2010r.
RG.IV.
159
159/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
02.11.2010r.
RGM.IV.
160
160/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
02.11.2010r.
RGM.IV.
161
161/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
29.10.2010r.
RF.I.
162
162/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonej w Barlinku.
04.11.2010r
RG.IV.
163
163/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Górnej.
04.11.2010r.
RG.IV.
164
164/2010
Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.
16.11.2010r.
ROś.I.
165
165/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
18.11.2010
RF.I.
166
166/2010
O zmianie zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
18.11.2010
RGM.II.
Zmieniające zarządzenie nr 30/2010 z dnia 18.02.2010r
167
167/2010
Udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez PKW "Płonia" Sp. z o. o. na kwotę 800.000,00 zł..
26.11.2010r
FR.I.
Traci moc zarządzenie nr 163/2009 z dnia 25.09.2009r.
168
168/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek, położonej w obrębie Swadzim.
30.11.2010
RGM.IV.
169
169/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Barlinku Sp. z o. o.
30.11.2010
RGM.IV
170
170/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
30.11.2010r.
RF.I.
171
171/2010
Odwołania Zastępcy Burmistrza Barlinka.
03.12.2010
RO.II.
172
172/2010
Powołania Zastępcy Burmistrza Barlinka.
03.12.2010
RO.II.
173
173/2010
Wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Barlinka.
03.12.2010
RO.II.
174
174/2010
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Sportowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości. 02.12.2010r. RG.IV.
175 175/2010 Powołania Gminnego Biura Spisowego 06.12.2010 Sekretarz Barlinka*
176 176/2010 Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek, położonej w obr. 1 m. Barlinek. 08.12.2010 RGM.IV.
177 177/2010 Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok. 10.12.2010 RF.I.
178 178/2010 Waloryzacji czynszu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek. 09.12.2010 RGM.IV.
179 179/2010 Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetagowym na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek, położonej w obrębie 1 m. Barlinka. 14.12.2010 RGM.IV.
180 180/2010

Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.

 

14.12.2010 RF.I.
181
181/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek, położonej w obrębie 2 m. Barlinka
28.12.2010
RGM.IV
182 182/2010 W sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok

 

23.12.2010 RF.I.
183 183/2010 W sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 30.12.2010 Sekretarz
184 184/2010 W sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok 30.12.2010 RF.I.

Ilość odwiedzin: 7152
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2010
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2010 roku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: UM Barlinek
Osoba, która odpowiada za treść: UM Barlinek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-01-13 12:24:41
Data udostępnienia informacji: 2010-01-13 12:24:41
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 09:46:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner