logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   minus Uchwały 2010
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      minus LIII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LIII/965/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
         minus UCHWAŁA Nr LIII/966/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/967/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/968/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/969/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/970/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/971/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/972/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/973/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/974/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/975/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/976/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/977/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/978/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
         minus UCHWAŁA Nr LIII/979/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/980/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/981/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 marca 2010 r.
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LX Sesja Rady Miejskiej
      plus LXI Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LXV Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR LIII/965/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2. UCHWAŁA Nr LIII/966/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
Realizacji zadania pn. ”Budowa chodnika w m. Łubianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 (etap II)” w porozumieniu z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
3. UCHWAŁA NR LIII/967/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok
4. UCHWAŁA NR LIII/968/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
Wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
5. UCHWAŁA NR LIII/969/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
Wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
6. UCHWAŁA NR LIII/970/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
Wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
7. UCHWAŁA NR LIII/971/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
Wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
8. UCHWAŁA NR LIII/972/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
Wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
9. UCHWAŁA NR LIII/973/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
Wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
10. UCHWAŁA NR LIII/974/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
Wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
11. UCHWAŁA NR LIII/975/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
Wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
12. UCHWAŁA NR LIII/976/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
Wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
13. UCHWAŁA NR LIII/977/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
Wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
14. UCHWAŁA NR LIII/978/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
Zaliczenia drogi do kategorii drogi publicznej gminnej
15. UCHWAŁA Nr LIII/979/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
Wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Barlinek do projektu pod nazwą: „Internet dla zachodniopomorskiej wsi”
16. UCHWAŁA NR LIII/980/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
Rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
17. UCHWAŁA NR LIII/981/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 marca 2010 r.
Wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XLVI/671/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Tunelowej stanowiącego

Ilość odwiedzin: 3766
Nazwa dokumentu: LIII Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: LIII Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2010-04-16 12:38:16
Data udostępnienia informacji: 2010-04-16 12:38:16
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-20 11:20:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner