logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   minus Uchwały 2010
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      minus LVIII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1020/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1021/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1022/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1023/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1024/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1025/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1026/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1027/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1028/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1029/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1030/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1031/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1032/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1033/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1034/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1035/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
      plus LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LX Sesja Rady Miejskiej
      plus LXI Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LXV Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 UCHWAŁA NR LVIII/1020/2010
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 29 czerwca 2010 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Barlinek do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142), uchwala się, co następuje:


§ 1. Postanawia się wyrazić zgodę na przystąpienie Gminy Barlinek do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna” z siedzibą w Szczecinie.

§ 2. Projekt Statutu Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Składki członkowskie opłacane będą z budżetu Gminy Barlinek.

§ 4. Na Przedstawiciela Gminy Barlinek w zebraniu założycielskim oraz walnym zebraniu członków Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna” wyznacza się Burmistrza Barlinka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


UZASADNIENIE


Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wystąpił z inicjatywą wspólnej realizacji, przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego, przedsięwzięcia obejmującego budowę szerokopasmowej regionalnej sieci teleinformatycznej „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”. Celem strategicznym przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpiecznego, powszechnego i szerokopasmowego dostępu do aplikacji i e-usług oferowanych poprzez sieć Internet dla jednostek administracji publicznej i mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgodnie z podjętymi dotąd ustaleniami pomiędzy zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności w ramach prac Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego oraz Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego, koniecznym jest podjęcie kolejnych działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia, także w związku ze spodziewanym wejściem w życie ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ułatwiającej prowadzenie przedsięwzięć związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wspierającej rozwój regionalnych sieci szerokopasmowych. Zgodnie z podjętymi ustaleniami pomiędzy zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, koniecznym jest powołanie Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”.

Powołanie Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna” pozwoli na wspólną realizację przedsięwzięcia poprzez połączenie potencjałów podmiotów uczestniczących w realizacji Projektu Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej oraz innych projektów teleinformatycznych, a także promocję idei społeczeństwa informacyjnego na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.

W dniu 29.10.2009 Rada Gminy Barlinek podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Barlinek do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna” pozwala na dalsze uczestnictwo Gminy Barlinek w przedsięwzięciu.
 

Ilość odwiedzin: 2807
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR LVIII/1020/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
Skrócony opis: Przystąpienia Gminy Barlinek do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2010-07-05 10:28:07
Data udostępnienia informacji: 2010-07-05 10:28:07
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-26 11:21:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner