logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   minus Uchwały 2010
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      minus LX Sesja Rady Miejskiej
      plus LXI Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LXV Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR LX/1038/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok
2. UCHWAŁA NR LX/1039/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
3. UCHWAŁA NR LX/1040/2010 - UNIEWAŻNIONA ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek
4. UCHWAŁA NRLX/1041/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010r.
Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa mi
5. UCHWAŁA NR LX/1042/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Nadania nazwy drodze wewnętrznej w Moczkowie gmina Barlinek
6. UCHWAŁA NR LX/1043/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKUz dnia 26 sierpnia 2010 r.
Nadania nazw ulicom w Barlinku
7. UCHWAŁA NR LX/1044/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Nadania nazwy dla placu ulicznego
8. UCHWAŁA Nr LX/1045/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
9. UCHWAŁA NR LX/1046/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w obrębie Łubianki stanowiącej własność Gminy B
10. UCHWAŁA NR LX/1047/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
11. UCHWAŁA NR LX/1048/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Sądowej
12. UCHWAŁA NR LX/1049/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Barlinku
13. UCHWAŁA NR LX/1050/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Górnej
14. UCHWAŁA NR LX/1051/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Barlinku
15. UCHWAŁA NR LX/1052/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej
16. UCHWAŁA NR LX/1053/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Bocznej
17. UCHWAŁA NR LX/1054/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 roku
Realizacji zadania pn. „Remont chodnika ulicy Św. Bonifacego w Barlinku” w porozumieniu z Powiatem Myśliborskim
18. UCHWAŁA Nr LX/1055/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
19. UCHWAŁA NR LX/1056/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Barlinka” p. Romanie Kaszczyc

Ilość odwiedzin: 3947
Nazwa dokumentu: LX Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: LX Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2010-09-09 11:11:51
Data udostępnienia informacji: 2010-09-09 11:11:51
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-09 11:13:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner