logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   minus Uchwały 2010
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LX Sesja Rady Miejskiej
      minus LXI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LXI/1057/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LXI/1058/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
         minus UCHWAŁA Nr LXI/1059/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010
         minus UCHWAŁA NR LXI/1060/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LXI/1061/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LXI/1062/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LXI/1063/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LXI/1064/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LXI/1065/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LXI/1066/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LXI/1067/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LXI/1068/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 września 2010 r.
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LXV Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR LXI/1057/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
W sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok
2. UCHWAŁA NR LXI/1058/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpitalu Powiatowym w Barlinku, w wyborach do organów samorządu terytorialnego
3. UCHWAŁA Nr LXI/1059/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
4. UCHWAŁA NR LXI/1060/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
5. UCHWAŁA NR LXI/1061/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej
6. UCHWAŁA NR LXI/1062/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie Okunie, gm. Barlinek
7. UCHWAŁA NR LXI/1063/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
8. UCHWAŁA NR LXI/1064/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
9. UCHWAŁA NR LXI/1065/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
W sprawie nadania nazwy ulicy w Barlinku
10. UCHWAŁA NR LXI/1066/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na remoncie ulicy Stodolnej w Barlinku
11. UCHWAŁA NR LXI/1067/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
W sprawie nadania nazwy dla placu ulicznego
12. UCHWAŁA NR LXI/1068/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 września 2010 r.
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu

Ilość odwiedzin: 3812
Nazwa dokumentu: LXI Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: LXI Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2010-10-07 08:17:46
Data udostępnienia informacji: 2010-10-07 08:17:46
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-07 08:43:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner