logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom
plus Budżet
plus Kontrole
minus Przetargi i ogłoszenia
   minus Ogłoszenia
      minus WAŻNE!!! ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
      minus Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
      minus Uruchomienie Punktu Konsultacyjnego Kuratorów Sądowych
      minus Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości
      minus Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
      minus Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę mebli ogrodowych dla sołectwa Łubianka, Ożar i Jarząbki
      minus Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości
      minus Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2017 rok
      minus Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Barlinek
      minus Ogłoszenie o przetargu ofert na wycinkę drzew przy ul. Podgórnej i Tunelowej oraz we wsi Stara Dziedzina
      minus Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci
      minus Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2016 r. - 31.12. 2016 r.
      minus Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego w VII/2017
      minus Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonych działkami nr 343/4, 292/13 obręb Barlinek 1 i działką 272/13 obręb Barlinek 2
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. dzierżawy nieruchomości w Barlinku
      minus Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. dzierżawy nieruchomości w Barlinku
      minus Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023
      minus Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2018 rok
      minus Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie kampanii promocyjnej projektu "Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej"
      minus Ogłoszenie o Sprawozdaniu z przeprowadzonych konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023
      minus Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska
      minus Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego
      minus Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności
      minus Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Moczkowie stanowiącej własność Gminy Barlinek
      minus Ogłoszenie o XLVI sesji Rady Miejskiej w Barlinku
   plus Przetargi
plus Obwieszczenia
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. WAŻNE!!! ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
BURMISTRZ BARLINKA INFORMUJE
2. Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na terenie Gminy Barlinek
3. Uruchomienie Punktu Konsultacyjnego Kuratorów Sądowych
Uruchomienie Punktu Konsultacyjnego Kuratorów Sądowych
4. Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości
5. Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
6. Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę mebli ogrodowych dla sołectwa Łubianka, Ożar i Jarząbki
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę mebli ogrodowych dla sołectwa Łubianka, Ożar i Jarząbki
7. Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomośc
8. Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2017 rok
Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2017 rok
9. Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Barlinek
Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Barlinek
10. Ogłoszenie o przetargu ofert na wycinkę drzew przy ul. Podgórnej i Tunelowej oraz we wsi Stara Dziedzina
Ogłoszenie o przetargu ofert na wycinkę drzew przy ul. Podgórnej i Tunelowej oraz we wsi Stara Dziedzina
11. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci
12. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2016 r. - 31.12. 2016 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2016 r. - 31.12. 2016 r.
13. Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego w VII/2017
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego w VII/2017
14. Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonych działkami nr 343/4, 292/13 obręb Barlinek 1 i działką 272/13 obręb Barlinek 2
Informacja o wywieszeniu wykazów w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonych działkami nr 343/4, 292/13 obręb Barlinek 1 i działką 272/13 obręb Barlinek 2
15. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. dzierżawy nieruchomości w Barlinku
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. dzierżawy nieruchomości w Barlinku
16. Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. dzierżawy nieruchomości w Barlinku
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. dzierżawy nieruchomości w Barlinku
17. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023
18. Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2018 rok
Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2018 rok
19. Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie kampanii promocyjnej projektu "Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej"
Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie kampanii promocyjnej projektu "Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej"
20. Ogłoszenie o Sprawozdaniu z przeprowadzonych konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023
Ogłoszenie o Sprawozdaniu z przeprowadzonych konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023
21. Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska
22. Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego
23. Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności
24. Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Moczkowie stanowiącej własność Gminy Barlinek
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Moczkowie stanowiącej własność Gminy Barlinek
25. Ogłoszenie o XLVI sesji Rady Miejskiej w Barlinku
Ogłoszenie o XLVI sesji Rady Miejskiej w Barlinku

Ilość odwiedzin: 389257
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Krzyżanowski
Data wytworzenia informacji: 2004-04-30 21:39:37
Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-03 21:41:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner