logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   minus Uchwały 2011
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      minus VI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR VI/54/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA Nr VI/56/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/58/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/60/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/61/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/62/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/63/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/64/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/65/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/66 /2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/67/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/68/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/69/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/70/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/71/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/72/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/73/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/74/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA Nr VI/78/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/80/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/81/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/83/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         minus UCHWAŁA Nr VI/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR VI/54/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok
2. UCHWAŁA NR VI/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
Zmieniająca uchwałę Nr LVIII/1023/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Barlinek oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
3. UCHWAŁA Nr VI/56/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
4. UCHWAŁA NR VI/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Moczkowie
5. UCHWAŁA NR VI/58/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Szpitalnej
6. UCHWAŁA NR VI/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barlinek
7. UCHWAŁA NR VI/60/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu
8. UCHWAŁA NR VI/61/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ożar
9. UCHWAŁA NR VI/62/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Gorzowskiej 23, obręb 2 m. Barlinka, stanowiącej
10. UCHWAŁA NR VI/63/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Lipowej 3, obręb 2 m. Barlinka, stanowiącej włas
11. UCHWAŁA NR VI/64/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Niepodległości 10, obręb 2 m. Barlinka, stanowi
12. UCHWAŁA NR VI/65/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Odrzańskiej 1, obręb 2 m. Barlinka
13. UCHWAŁA NR VI/66 /2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. 31 – go Stycznia 12 , obręb 1 m. Barlinka, stano
14. UCHWAŁA NR VI/67/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. 31 – go Stycznia 15, obręb 2 m. Barlinka, stanow
15. UCHWAŁA NR VI/68/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Chopina 22, obręb 1 m. Barlinka, stanowiącej wła
16. UCHWAŁA NR VI/69/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Gorzowska 24, obręb 2 m. Barlinka, stanowiącej w
17. UCHWAŁA NR VI/70/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Gorzowska 56, obręb 2 m. Barlinka, stanowiącej w
18. UCHWAŁA NR VI/71/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Długiej 5, obręb 2 m. Barlinka, stanowiącej wła
19. UCHWAŁA NR VI/72/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej, położonej przy al. 1- go Maja 2, obręb 2 m. Barlinka, stanowiącej w
20. UCHWAŁA NR VI/73/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej, położonej przy al. 1- go Maja 16, obręb 2 m. Barlinka, stanowiącej w
21. UCHWAŁA NR VI/74/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Niepodległości 33, obręb 2 m. Barlinka, stanowi
22. UCHWAŁA NR VI/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Przelewice dotyczącego zwrotu dotacji udzielonej Niepublicznemu Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka” w Dziedzicach za uczniów będących mieszkańcami Gm
23. UCHWAŁA NR VI/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Nowogródek Pomorski dotyczącego zwrotu dotacji udzielonej dla Punktu Przedszkolnego w Rychnowie za uczniów będących mieszkańcami Gminy Nowogródek Pomors
24. UCHWAŁA NR VI/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barlinek
25. UCHWAŁA Nr VI/78/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego i nauczyciel
26. UCHWAŁA NR VI/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
Zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/286/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku
27. UCHWAŁA NR VI/80/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
Zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/287/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku
28. UCHWAŁA NR VI/81/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/289/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku
29. UCHWAŁA NR VI/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
Zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/290/05 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Barlinku
30. UCHWAŁA NR VI/83/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013
31. UCHWAŁA NR VI/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie uchwalenia i zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013
32. UCHWAŁA Nr VI/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barlinka

Ilość odwiedzin: 4110
Nazwa dokumentu: VI Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: VI Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2011-04-06 08:12:14
Data udostępnienia informacji: 2011-04-06 08:12:14
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-06 08:13:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner