logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   minus Uchwały 2011
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      minus IX Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR IX/117/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/118/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/121/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/122/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/123/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/124/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/125/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/127/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/128/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/129/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/130/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/131/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/132/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/133/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/134/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/135/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/136/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/137/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/138/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/139/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/140/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/141/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR IX/142/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR IX/117/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej w Barlinku
2. UCHWAŁA NR IX/118/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie nadania nazwy dla placu ulicznego
3. UCHWAŁA NR IX/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przyległej nieruchomości, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej i udzielenia bonifikaty od ceny nie
4. UCHWAŁA NR IX/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Barlinku przy ul. Kombatantów
5. UCHWAŁA NR IX/121/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Staromiejskiej
6. UCHWAŁA NR IX/122/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku stanowiącej własność Gminy Barlinek
7. UCHWAŁA NR IX/123/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku na „Górnym Tarasie” stanowiącej własność Gminy Barlinek
8. UCHWAŁA NR IX/124/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Szosowej stanowiących własność Gminy Barlinek
9. UCHWAŁA NR IX/125/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
10. UCHWAŁA NR IX/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
11. UCHWAŁA NR IX/127/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu
12. UCHWAŁA NR IX/128/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu
13. UCHWAŁA NR IX/129/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
14. UCHWAŁA NR IX/130/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
15. UCHWAŁA NR IX/131/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
16. UCHWAŁA NR IX/132/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
17. UCHWAŁA NR IX/133/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
18. UCHWAŁA NR IX/134/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
19. UCHWAŁA NR IX/135/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie założenia cmentarza komunalnego w Barlinku
20. UCHWAŁA NR IX/136/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytki ekologiczne gruntów Nadleśnictwa Barlinek
21. UCHWAŁA NR IX/137/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok
22. UCHWAŁA NR IX/138/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2011-2023
23. UCHWAŁA NR IX/139/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2010rok
24. UCHWAŁA NR IX/140/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka
25. UCHWAŁA NR IX/141/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
26. UCHWAŁA NR IX/142/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski

Ilość odwiedzin: 3733
Nazwa dokumentu: IX Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: IX Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-06-30 21:50:05
Data udostępnienia informacji: 2011-06-30 21:50:05
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-01 01:33:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner