logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   minus Uchwały 2011
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus IX Sesja Rady Miejskiej
      minus X Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR X/143/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR X/144/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR X/145/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR X/146/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR X/147/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR X/148/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR X/149/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR X/150/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR X/151/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR X/152/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR X/153/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR X/154/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR X/155/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR X/156/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR X/157/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR X/158/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR X/159/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR X/143/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego lub oddziału żłobka w Gminie Barlinek.
2. UCHWAŁA NR X/144/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Lipiany dotyczącego zwrotu dotacji udzielonej Niepublicznemu Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka” w Dziedzicach za uczniów będących mieszkańcami Gminy
3. UCHWAŁA NR X/145/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej.
4. UCHWAŁA NR X/146/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Okuniach.
5. UCHWAŁA NR X/147/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu.
6. UCHWAŁA NR X/148/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.
7. UCHWAŁA NR X/149/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.
8. UCHWAŁA NR X/150/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.
9. UCHWAŁA NR X/151/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.
10. UCHWAŁA NR X/152/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy ulicy Gorzowskiej.
11. UCHWAŁA NR X/153/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy ulicy Gorzowskiej.
12. UCHWAŁA NR X/154/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok
13. UCHWAŁA NR X/155/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek.
14. UCHWAŁA NR X/156/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia okręgów wyborczych na terenie miasta i gminy Barlinek.
15. UCHWAŁA NR X/157/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
16. UCHWAŁA NR X/158/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Myśliborzu.
17. UCHWAŁA NR X/159/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Barlinek do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

Ilość odwiedzin: 3750
Nazwa dokumentu: X Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: X Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-09-06 11:32:21
Data udostępnienia informacji: 2011-09-06 11:32:21
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-06 11:35:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner