logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   minus Uchwały 2011
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      minus XIV Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XIV/201/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2011 r.
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XIV/201/2011
RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU
z dnia 20 grudnia 2011 r.


w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego sposobu zmian w strukturze jednostek organizacyjnych powiatu myśliborskiego mających swoją siedzibę w Barlinku.

          Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

          § 1. Wyraża się stanowisko dotyczące sposobu zmian w strukturze jednostek organizacyjnych powiatu myśliborskiego mających swoją siedzibę w Barlinku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
          § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania niniejszego stanowiska Radzie Powiatu w Myśliborzu.
          § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Załącznik do Uchwały Nr XIV/201/2011
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 20 grudnia 2011 r.

 

STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ w Barlinku
dotyczące sposobu zmian w strukturze jednostek organizacyjnych
powiatu myśliborskiego mających swoją siedzibę w Barlinku


          Rada Miejska w Barlinku wyraża zaniepokojenie formą planowanych zmian w jednostkach organizacyjnych powiatu myśliborskiego mających swoją siedzibę w Barlinku.
          Dotychczasowa współpraca organów gminy Barlinek i powiatu myślibor-skiego dawała mieszkańcom wymierne korzyści. Przedsięwzięcia inwestycyjne, oświatowo – kulturalne i promocyjne wpisują się w katalog zadań, jakie mają do wykonania na rzecz swoich mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.
          W przeciągu ostatnich tygodni dotarły do nas informacje o planowanych przez organy powiatowe zmianach w podległej sobie strukturze jednostek orga-nizacyjnych. Pracownicy tych instytucji, rodzice uczniów i wychowanków oraz sami wychowankowie zostali zaskoczeni planowanymi zmianami. Zdziwienie budzi fakt braku jakichkolwiek konsultacji w zakresie planowanej reorganizacji.
          Rada Miejska w Barlinku, szanując podmiotowość powiatowych orga-nów, apeluje o rozwagę w podejmowaniu decyzji likwidujących placówki. Dom Dziecka, Zespół Szkół Ponadgimnazjanych Nr 2 i Formacja Słońce „Słoneczna Gromada” to placówki funkcjonujące w Barlinku od kilkudziesięciu lat. Ich do-robek jest bezcenny dla województwa, powiatu i gminy.
          Liczymy na roztropność w podejmowaniu decyzji oraz rzetelne przedsta-wienie kierunku działania władz powiatowych.

Ilość odwiedzin: 2258
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XIV/201/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2011 r.
Skrócony opis: w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego sposobu zmian w strukturze jednostek organizacyjnych powiatu myśliborskiego mających swoją siedzibę w Barlinku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-12-21 14:49:47
Data udostępnienia informacji: 2011-12-21 14:49:47
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-21 14:56:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner