logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   minus Uchwały 2011
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XV Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XV/202/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XV/203/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XV/204/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XV/205/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XV/206/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XV/207/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XV/208/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XV/209/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XV/210/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XV/211/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XV/212/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XV/213/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XV/214/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XV/215/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XV/216/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XV/217/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XV/218/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR XV/202/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Barlinek na okres od dnia 01.02.2012 r. do dnia 31.01.2013 r.
2. UCHWAŁA NR XV/203/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w 2012 roku
3. UCHWAŁA NR XV/204/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok
4. UCHWAŁA NR XV/205/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barlinku
5. UCHWAŁA NR XV/206/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/117/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej w Barlinku
6. UCHWAŁA NR XV/207/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
7. UCHWAŁA NR XV/208/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
8. UCHWAŁA NR XV/209/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu
9. UCHWAŁA NR XV/210/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu
10. UCHWAŁA NR XV/211/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu
11. UCHWAŁA NR XV/212/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu
12. UCHWAŁA NR XV/213/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu
13. UCHWAŁA NR XV/214/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością drogową
14. UCHWAŁA NR XV/215/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
15. UCHWAŁA NR XV/216/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
16. UCHWAŁA NR XV/217/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
17. UCHWAŁA NR XV/218/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek

Ilość odwiedzin: 3492
Nazwa dokumentu: XV Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: XV Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-12-30 11:11:59
Data udostępnienia informacji: 2011-12-30 11:11:59
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-30 11:14:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner