logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   minus Uchwały 2011
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      minus XVI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XVI/219/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2011 roku
         minus UCHWAŁA Nr XVI/220/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/221/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2011 r.
         minus UCHWAŁA NR XVI/222/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2011 r.
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Uchwała nr XVI/219/2011
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023.

          Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) uchwala się co następuje:

          § 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Barlinek na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
         
          § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barlinek na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 i załącznikiem Nr 2a. 
         
          § 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
         
          § 4. Upoważnia(art. 228 ust. 1) się Burmistrza Barlinka do zaciągania zobowiązań:
         1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały,
         2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
         
          § 5. Upoważnia(art. 228 ust. 2) się Burmistrza Barlinka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
         
          § 6. Traci moc Uchwała Nr XI/173/2011 Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 29 września 2011 roku.
         
          § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

Ilość odwiedzin: 2415
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XVI/219/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2011 roku
Skrócony opis: w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023.
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-01-05 12:34:12
Data udostępnienia informacji: 2012-01-05 12:34:12
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-05 12:53:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner