logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   minus Uchwały 2012
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      minus XXI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XXI/256/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/257/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/258/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/259/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/260/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/261/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/262/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/263/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/264/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/265/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/266/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/267/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/268/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/269/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/270/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/271/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/272/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/273/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/274/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/275/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/276/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXI/277/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR XXI/256/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek
2. UCHWAŁA NR XXI/257/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry
3. UCHWAŁA NR XXI/258/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry
4. UCHWAŁA NR XXI/259/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
5. UCHWAŁA NR XXI/260/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
6. UCHWAŁA NR XXI/261/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości nieodpłatną służebnością przesyłu
7. UCHWAŁA NR XXI/262/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością drogową
8. UCHWAŁA NR XXI/263/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością drogową
9. UCHWAŁA NR XXI/264/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Barlinek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 265/1, 268/7, 268/8, 274/1
10. UCHWAŁA NR XXI/265/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Barlinek oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 676/4
11. UCHWAŁA NR XXI/266/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Mostkowie
12. UCHWAŁA NR XXI/267/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego dla części obrębu Krzynka gm. Barlinek
13. UCHWAŁA NR XXI/268/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Barlinek do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
14. UCHWAŁA NR XXI/269/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego
15. UCHWAŁA NR XXI/270/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego
16. UCHWAŁA NR XXI/271/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu
17. UCHWAŁA NR XXI/272/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie realizacji, we współpracy Nadleśnictwem Barlinek, projektu pn. „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych Natura 2000: Puszcza Barlinecka, Ostoja Bar
18. UCHWAŁA NR XXI/273/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok
19. UCHWAŁA NR XXI/274/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023
20. UCHWAŁA NR XXI/275/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka oraz nadania jej statutu
21. UCHWAŁA NR XXI/276/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”.
22. UCHWAŁA NR XXI/277/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie wystąpienia do organów zewnętrznych o przeprowadzenie kontroli działań Burmistrza Barlinka

Ilość odwiedzin: 3716
Nazwa dokumentu: XXI Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: XXI Sesja Rady Miejskiej w dn. 29.03.2012 r.
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-04-05 08:48:09
Data udostępnienia informacji: 2012-04-05 08:48:09
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-05 12:22:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner