logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Organizacje pozarządowe
   minus Informacja dla organizacji pozarządowych w sprawie obowiązywania nowych druków KRS
   minus Oferta różnych form wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach projektu "ABC dla NGO"
   minus Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek - Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Barlinka
   minus Dokumenty opracowane w ramach projektu "Samorządność i współpraca w powiecie myśliborskim"
   minus Informacja nt. zrealizowanych w roku 2015 i 2014 zadaniach publicznych
   minus Informacja nt. zadań publicznych zrealizowanych w 2016 r. i 2015 r. i związanych z nimi kosztami
   minus Informacja nt. zrealizowanych w roku 2017 i 2016 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji
   minus Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi
   minus Informacja nt. zrealizowanych w roku 2018 i 2017 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
   minus Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Szanowni Państwo,

W imieniu realizatorów projektu „ABC dla NGO” chcielibyśmy zachęcić do korzystania z różnych form wsparcia dla organizacji pozarządowych.

Doradztwo – nieodpłatne wsparcie doradców specjalistów, którzy mogą wesprzeć organizację pozarządową spotykając się z jej przedstawicielami w siedzibie tej organizacji lub w jednym z naszych inkubatorów. Doradztwo świadczone jest na wniosek zainteresowanej organizacji w kwestiach, które zgłosi ona jako przedmiot doradztwa.

Zgłoszenie potrzeb w zakresie usług doradczych można zgłaszać drogą mailową (abc@frdl.szczecin.pl lub gryfice@frdl.szczecin.pl lub pyrzyce@frdl.szczecin.pl lub walcz@frdl.szczecin.pl ), przesyłać pocztą lub faxem (91 487 85 22), bądź zgłaszać osobiście w Biurze Projektu, bądź w siedzibie jednego z Lokalnych Ośrodków Wsparcia Obywatelskiej Aktywności i NGO (czyli inkubatorów w Gryficach, Pyrzycach i Wałczu). Zgłoszenia dokonuje się z użyciem załączonego formularza, można go także pobrać ze strony internetowej projektu www.abcdlango.pl, w dziale: pliki do pobrania.

Tutoring/coaching. W załączeniu znajdziecie Państwo tekst, który wyjaśnia pokrótce czym jest tutoring i dlaczego warto by „młode” organizacje pozarządowe z niego skorzystały.

Zachęcamy również do kontaktu z Biurem Projektu i animatorami działającymi w inkubatorach w Gryficach, Pyrzycach i Wałczu w innych sprawach dotyczących działań trzeciego sektora w środowisku lokalnym oraz oczywiście do śledzenia naszej strony www.abcdlango.pl .

Z serdecznymi pozdrowieniami
Anna Łączkowska
specjalista ds. III sektora

Biuro projektu
Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie
71-332 Szczecin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
Tel. 91 486 15 74
Tel. kom. 607 983 093
Fax 91 487 85 22

Ilość odwiedzin: 3866
Nazwa dokumentu: Oferta różnych form wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach projektu "ABC dla NGO"
Skrócony opis: Oferta różnych form wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach projektu "ABC dla NGO"
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Łączkowska FRDL
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Łączkowska FRDL
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-06-28 10:56:24
Data udostępnienia informacji: 2012-06-28 10:56:24
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-28 11:04:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner