logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   minus Uchwały 2012
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXXI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
         minus UCHWAŁA NR XXXI/400/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/401/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/402/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/403/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/404/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/405/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/406/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/407/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/408/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/409/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/410/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/411/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXI/412/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         minus UCHWAŁA Nr XXXI/413/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR XXXI/400/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok
2. UCHWAŁA NR XXXI/401/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
3. UCHWAŁA NR XXXI/402/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w obrębie Równo na rzecz Gminy Barlinek.
4. UCHWAŁA NR XXXI/403/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu
5. UCHWAŁA NR XXXI/404/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie zamiany nieruchomości
6. UCHWAŁA NR XXXI/405/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy alei 1 Maja stanowiącej własność Gminy Barlinek
7. UCHWAŁA NR XXXI/406/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku stanowiącej własność Gminy Barlinek
8. UCHWAŁA NR XXXI/407/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie odpłatnego przejęcia przez Gminę Barlinek prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków wybudowanych na tym gruncie położonym w Barlinku przy ul. Ogrodowej od Komornika
9. UCHWAŁA NR XXXI/408/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
10. UCHWAŁA NR XXXI/409/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
11. UCHWAŁA NR XXXI/410/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
12. UCHWAŁA NR XXXI/411/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
13. UCHWAŁA NR XXXI/412/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu
14. UCHWAŁA Nr XXXI/413/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Barlinek a Gminą Przelewice w zakresie przyjęcia przez Gminę Barlinek od Gminy Przelewice realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społeczn

Ilość odwiedzin: 3283
Nazwa dokumentu: XXXI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
Skrócony opis: XXXI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-11-09 11:17:13
Data udostępnienia informacji: 2012-11-09 11:17:13
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-09 11:20:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner