logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   minus Uchwały 2012
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/428/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/429/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/430/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/431/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/432/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/433/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/434/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/435/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/436/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/437/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/438/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA Nr XXXIV/439/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/440/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/441/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/442/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/443/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/444/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR XXXIV/428/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przekazanej w trwały zarząd Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku
2. UCHWAŁA NR XXXIV/429/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
3. UCHWAŁA NR XXXIV/430/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
4. UCHWAŁA NR XXXIV/431/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
5. UCHWAŁA NR XXXIV/432/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
6. UCHWAŁA NR XXXIV/433/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
7. UCHWAŁA NR XXXIV/434/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Barlinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
8. UCHWAŁA NR XXXIV/435/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
9. UCHWAŁA NR XXXIV/436/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie opłaty prolongacyjnej
10. UCHWAŁA NR XXXIV/437/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
11. UCHWAŁA NR XXXIV/438/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2012 rok
12. UCHWAŁA Nr XXXIV/439/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007-2013”
13. UCHWAŁA NR XXXIV/440/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
14. UCHWAŁA NR XXXIV/441/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym w 2013 roku
15. UCHWAŁA NR XXXIV/442/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2013-2023
16. UCHWAŁA NR XXXIV/443/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/443/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
17. UCHWAŁA NR XXXIV/444/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Barlinek oraz wysokości dopłaty do 1 m3 wody w okresie od dnia 01.02.2013 r. d

Ilość odwiedzin: 3809
Nazwa dokumentu: XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
Skrócony opis: XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-01-15 09:13:18
Data udostępnienia informacji: 2013-01-15 09:13:18
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-15 11:25:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner