logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   minus Uchwały 2012
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/428/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/429/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/430/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/431/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/432/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/433/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/434/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/435/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/436/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/437/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/438/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA Nr XXXIV/439/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/440/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/441/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/442/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/443/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/444/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Uchwała Nr XXXIV/434/2012
Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Barlinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz art. 12 § 2, 3 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) uchwala się, co następuje. 

§ 1. Na terenie Gminy Barlinek tworzy się 16 stałych obwodów głosowania, których numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr LIV/995/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41 poz. 868) oraz uchwała Nr X/155/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 110, poz. 1989). 

§ 3. Na ustalenia Rady w sprawie obwodów głosowania wyborcom, w licznie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od dnia podania uchwały do wiadomości publicznej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku 


mgr Dariusz Zieliński

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/434/2012  
Rady Miejskiej w Barlinku  
z dnia 20 grudnia 2012 r. 

 

numer 
stałego obwodu głosowania 

granice 
stałego obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice: 
Armii Polskiej, Chmielna, Górna, Kozia, Odrzańska, Podwale, Różana 

Barlinecki Ośrodek Kultury 
ul. Podwale 9 
74-320 Barlinek 

2 

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice: 
31 Stycznia, Stodolna, Długa 

Przedszkole Miejskie Nr 2 
ul. Podwale 11 
74-320 Barlinek 

3 

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice: 
Okrężna, Kwiatowa, Czereśniowa, Jeziorna, Jasna, Żabia, Wiśniowa (numery parzyste), część ulicy Gorzowskiej znajdująca się w mieście 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul. Jeziorna 12 
74-320 Barlinek 

4 

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice: 
Armii Krajowej, Grodzka, Kościelna, Niepodległości, Paderewskiego, Staromiejska, Rynek, Szewska, Szkolna, Wodna, Wylotowa, Sądowa 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” 
ul. Wodna 2 
74-320 Barlinek 

5 

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice: 
Lipowa, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Pełczycka, Szpitalna 

Europejskie Centrum Spotkań 
ul. Leśna 1 
74-320 Barlinek 

6 

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice: 
Boczna, Leśna, Aleja 1 Maja, Strzelecka, Papugi, Uklejowa, Sportowa, Flukowskiego, Władysława Łokietka, Poziomkowa, Polana Lecha, Młyn Leśny 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 
ul. Leśna 10 
74-320 Barlinek 

7 

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice: 
Dworcowa, Fabryczna, Ogrodowa, Tunelowa, Słoneczna, Świętego Bonifacego, Zielna, Spokojna, Podgórna 

Nadleśnictwo Barlinek 
ul. Tunelowa 56a 
74-320 Barlinek 

8 

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice: 
11 Listopada nr 7,8,9,10,11,12, Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie 

Szkoła Podstawowa Nr 4 
ul. Kombatantów 3 
74-320 Barlinek 

9 

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice: 
11 Listopada nr 1, 2, 3,4, Kombatantów, Sosnowa, Widok 

Szkoła Podstawowa Nr 4 
ul. Kombatantów 3 
74-320 Barlinek 

10 

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice: 
Działkowa, Grunwaldzka, Kasprowicza, Kopernika, Kossaka, Kościuszki, Chopina, Matejki, Kręta, Władysława Jagiełły 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
ul. Szosowa 2 
74-320 Barlinek 

11 

Część Gminy Barlinek obejmująca ulice: 
Okrętowa, Przemysłowa, Szosa do Lipian, Szosowa, Moniuszki, Wyspiańskiego, Kazimierza Pułaskiego 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
ul. Szosowa 2 
74-320 Barlinek 

12 
 

Część Gminy Barlinek obejmująca sołectwa: 
Lutówko z miejscowościami: Janowo, Lutówko 
Osina z miejscowościami: Jaromierki, Osina 
Ożar: z miejscowością Ożar i ul. Dębowa, Kasztanowa, Śliwkowa, Owocowa, Rolna 
Równo z miejscowościami: Laskówko, Rówienko, Równo 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
Osina 19a 
74-320 Barlinek 

13 

Część Gminy Barlinek obejmująca sołectwa: 
Krzynka z miejscowością Krzynka 
Płonno z miejscowością Płonno 
Żydowo z miejscowościami: Niepołcko, Wilcze, Żydowo 

Świetlica wiejska 
Płonno 38 
74-320 Barlinek 

14 

Część Gminy Barlinek obejmująca sołectwa: 
Dziedzice z miejscowościami: Niewstąp, Dziedzice 
Stara Dziedzina z miejscowością Stara Dziedzina 
Mostkowo z miejscowościami: Kornatka, Podgórze, Mostkowo 
Jarząbki z miejscowościami: Jarząbki, Żelice 
Swadzim z miejscowościami: Wiewiórki, Swadzim 

Szkoła Podstawowa 
Mostkowo 36 
74-322 Mostkowo 

15 

Część Gminy Barlinek obejmująca sołectwa: 
Dzikowo z miejscowościami: Pustać, Dzikowo 
Dzikówko z miejscowością: Dzikówko 
Rychnów z miejscowością: Rychnów 
Strąpie z miejscowościami: Nowa Dziedzina, Strąpie 

Świetlica wiejska 
Rychnów 45 
74-320 Barlinek 

16 

Część Gminy Barlinek obejmująca sołectwa: 
Moczkowo: część ul. Gorzowskiej znajdująca się w sołectwie, 
ul: Gwiaździsta, Myśliborska, Polna, Wiosenna, Źródlana, Wiśniowa (numery nieparzyste) , Wichrowa, Wspólna; oraz miejscowość Brunki 
Moczydło z miejscowościami: Moczydło, Błonie 
Okunie z miejscowościami: Kryń, Okno, Sucha, Okunie 
Łubianka z miejscowościami: Słowicze, Więcław, Łubianka 

Świetlica wiejska 
ul. Gorzowska 15 
Moczkowo 
74-320 Barlinek 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku 


mgr Dariusz Zieliński

 

Ilość odwiedzin: 3088
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXXIV/434/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
Skrócony opis: w sprawie podziału Gminy Barlinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-01-15 09:42:34
Data udostępnienia informacji: 2013-01-15 09:42:34
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-15 09:47:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner