logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   minus Uchwały 2012
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/428/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/429/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/430/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/431/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/432/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/433/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/434/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/435/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/436/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/437/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/438/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA Nr XXXIV/439/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/440/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/441/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/442/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/443/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
         minus UCHWAŁA NR XXXIV/444/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Uchwała Nr XXXIV/435/2012
Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. Nr 567), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się co następuje: 

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości: 

1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego – „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 

5) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji lub deklaracji na podatek rolny, informacji lub deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego – „Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach” (ZN-1/C) stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny: 

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 

2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały; 

3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały; 

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny: 

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały; 

2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały; 

3) określa się wzór załącznika do informacji i deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego – „Dane o nieruchomościach leśnych” (Zl-1/A) stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały; 

4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiący załącznik nr 13 do niniejszej uchwały. 

§ 4. W zakresie wzoru informacji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego: 

1) określa się wzór informacji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego (IŁ-1) stanowiący załącznik nr 14 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XI/92/2007 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 108, poz. 1877). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku 


mgr Dariusz Zieliński

 

 

Załączniki do pobrania: 2013-01-15 09:59:07 - Załącznik Nr 1 (pdf) (635.92 kB)
2013-01-15 09:59:41 - Załącznik Nr 2 (pdf) (102.42 kB)
2013-01-15 10:00:07 - Załącznik Nr 3 (pdf) (51.52 kB)
2013-01-15 10:00:42 - Załącznik Nr 4 (pdf) (69.08 kB)
2013-01-15 10:01:10 - Załącznik Nr 5 (pdf) (28.80 kB)
2013-01-15 10:01:56 - Załącznik Nr 6 (pdf) (88.75 kB)
2013-01-15 10:02:41 - Załącznik Nr 7 (pdf) (87.96 kB)
2013-01-15 10:03:42 - Załącznik Nr 8 (pdf) (53.35 kB)
2013-01-15 10:04:18 - Załącznik Nr 9 (pdf) (63.65 kB)
2013-01-15 10:05:02 - Załącznik Nr 10 (pdf) (88.49 kB)
2013-01-15 10:05:26 - Załącznik Nr 11 (pdf) (94.84 kB)
2013-01-15 10:05:58 - Załącznik Nr 12 (pdf) (55.64 kB)
2013-01-15 10:06:19 - Załącznik Nr 13 (pdf) (54.03 kB)
2013-01-15 10:06:42 - Załącznik Nr 14 (pdf) (109.13 kB)

Ilość odwiedzin: 3183
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXXIV/435/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
Skrócony opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-01-15 09:47:58
Data udostępnienia informacji: 2013-01-15 09:47:58
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-15 10:07:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner