logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   minus Uchwały 2013
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLI Sesja Rady Miejskiej
      minus XLIII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA Nr XLIII/502/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIII/503/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIII/504/2013 RADYMIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIII/505/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 roku
         minus UCHWAŁA NR XLIII/506/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIII/507/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIII/508/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIII/509/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIII/510/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIII/511/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIII/513/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
         minus UCHWAŁA Nr XLIII/513/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA Nr XLIII/502/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok
2. UCHWAŁA NR XLIII/503/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka
3. UCHWAŁA NR XLIII/504/2013 RADYMIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Barlinek do spółki pod firmą Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4. UCHWAŁA NR XLIII/505/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2013 rok
5. UCHWAŁA NR XLIII/506/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barlinek na lata 2013-2018
6. UCHWAŁA NR XLIII/507/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości nieodpłatną służebnością przesyłu
7. UCHWAŁA NR XLIII/508/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 2 Barlinek w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
8. UCHWAŁA NR XLIII/509/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przyległej nieruchomości, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej i udzielenia bonifikaty od ceny nie
9. UCHWAŁA NR XLIII/510/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek
10. UCHWAŁA NR XLIII/511/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
11. UCHWAŁA NR XLIII/513/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
12. UCHWAŁA Nr XLIII/513/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków M

Ilość odwiedzin: 3081
Nazwa dokumentu: XLIII Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: XLIII Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-07-08 11:31:51
Data udostępnienia informacji: 2013-07-08 11:31:51
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-08 11:33:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner