logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
minus Projekty Uchwał
   minus Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek
   minus Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek
   minus Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek
   minus Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie nieruchomości
   minus Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023
   minus Projekt uchwały wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości
   minus Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za grunt przejety pod droge publiczną
   minus Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomosci zamiennych w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną
   minus Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości
   minus Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej
   minus Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Sosnowej
   minus Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Markowe Błota”
   minus Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2017-2023
   minus Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barlinek
   minus Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mostkowie
   minus Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościu
   minus Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Henryka Sienki
   minus Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”
   minus Projekt Uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek
   minus Projekt Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian z
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom
plus Budżet
plus Kontrole
plus Przetargi i ogłoszenia
plus Obwieszczenia
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Koncepcje zagospodarowania
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
minus Agencja Nieruchomości Rolnych OT Szczecin
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


PRAWO LOKALNE > Projekty Uchwał

Spis dokumentów:
1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek
2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie nieruchomości
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie nieruchomości
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023
7. Projekt uchwały wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości
Projekt uchwały wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za grunt przejety pod droge publiczną
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomosci zamiennych w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na przyznanie nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę publiczną
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego nieruchomości
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Sosnowej
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Sosnowej
15. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Markowe Błota”
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Markowe Błota”
16. Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2017-2023
Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2017-2023
17. Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Projekt Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
18. Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barlinek
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barlinek
19. Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mostkowie
Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mostkowie
20. Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościu
Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościu
21. Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Henryka Sienki
Projekt Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Henryka Sienki
22. Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”
23. Projekt Uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek
Projekt Uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek
24. Projekt Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian z
Projekt Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian z

Ilość odwiedzin: 14348
Nazwa dokumentu: Projekty Uchwał
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2009-03-04 10:41:40
Data udostępnienia informacji: 2009-03-04 10:41:40
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-07 10:17:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner