logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu 

 

Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek 
na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018-2021 
 
 

          Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 ze zm.), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu 

 
Prognozę Oddziaływania na Środowisko  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018-2021  

 
Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek (pok. 25) w godz. pracy urzędu tj. w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00, wtorek - piątek w godz. 700 – 1500, a informacja dostępna jest na stronie internetowej www.barlinek.pl - BIP na okres 21 dni.  

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać pisemne wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonego do wglądu dokumentu.

Uwagi prosimy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Barlinka.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

Niniejsze Obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku w zakładce obwieszczenia oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku.

Załączniki do pobrania: 2014-02-21 11:19:56 - Prognoza dla POŚ (pdf) (2.21 MB)

Ilość odwiedzin: 3325
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie - Prognoza Oddziaływania na Środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021"
Skrócony opis: Obwieszczenie - Prognoza Oddziaływania na Środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021"
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-02-21 11:12:18
Data udostępnienia informacji: 2014-02-21 11:12:18
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-21 11:20:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner