logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   minus Uchwały 2014
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      minus LII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LII/631/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/632/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014r.
         minus UCHWAŁA NR LII/633/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/634/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/635/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/636/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/637/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/638/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/639/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r
         minus UCHWAŁA NR LII/640/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/641/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/642/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/643/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/644/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/645/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/646/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/647/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/648/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/649/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/650/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/651/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/652/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/653/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/654/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/655/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LII/656/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVII Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Sesja Rady Miejskiej
      minus LX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR LII/631/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzynka 1”
2. UCHWAŁA NR LII/632/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2015
3. UCHWAŁA NR LII/633/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
4. UCHWAŁA NR LII/634/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Barlinku
5. UCHWAŁA NR LII/635/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Barlinku
6. UCHWAŁA NR LII/636/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barlinek
7. UCHWAŁA NR LII/637/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
8. UCHWAŁA NR LII/638/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych
9. UCHWAŁA NR LII/639/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek
10. UCHWAŁA NR LII/640/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Leśnej i Bocznej stanowiących własność Gminy Barlinek
11. UCHWAŁA NR LII/641/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/508/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 2 Barlinek w drodze przeta
12. UCHWAŁA NR LII/642/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu
13. UCHWAŁA NR LII/643/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ograniczonego
14. UCHWAŁA NR LII/644/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie Równo gmina Barlinek odpłatną służebnością gruntową i przesyłu
15. UCHWAŁA NR LII/645/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębie Krzynka gmina Barlinek odpłatną służebnością gruntową i przesyłu
16. UCHWAŁA NR LII/646/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
17. UCHWAŁA NR LII/647/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
18. UCHWAŁA NR LII/648/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
19. UCHWAŁA NR LII/649/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
20. UCHWAŁA NR LII/650/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
21. UCHWAŁA NR LII/651/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
22. UCHWAŁA NR LII/652/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
23. UCHWAŁA NR LII/653/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok
24. UCHWAŁA NR LII/654/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Barlinku
25. UCHWAŁA NR LII/655/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
26. UCHWAŁA NR LII/656/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Ilość odwiedzin: 3132
Nazwa dokumentu: LII Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: LII Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-04-03 11:18:47
Data udostępnienia informacji: 2014-04-03 11:18:47
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-03 13:28:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner