logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   minus Uchwały 2014
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      minus LIII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LIII/657/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA Nr LIII/658/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA Nr LIII/659/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/660/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/661/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/662/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/663/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/664/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/665/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/666/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r
         minus UCHWAŁA NR LIII/667/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/669/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/670/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/671/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/672/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/673/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/674/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/675/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/676/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/677/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/678/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/679/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/680/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/681/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/682/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/683/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/684/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/685/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/686/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/687/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/688/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/689/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/690/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/691/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/692/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/693/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/694/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/695/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/696/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/697/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/698/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/699/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/700/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/701/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/702/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/703/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/704/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/705/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/706/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/707/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/708/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/709/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/710/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/711/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LIII/712/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVII Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Sesja Rady Miejskiej
      minus LX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR LIII/657/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok
2. UCHWAŁA Nr LIII/658/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014-2023
3. UCHWAŁA Nr LIII/659/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami
4. UCHWAŁA NR LIII/660/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
5. UCHWAŁA NR LIII/661/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
6. UCHWAŁA NR LIII/662/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
7. UCHWAŁA NR LIII/663/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
8. UCHWAŁA NR LIII/664/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
9. UCHWAŁA NR LIII/665/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
10. UCHWAŁA NR LIII/666/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
11. UCHWAŁA NR LIII/667/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
12. UCHWAŁA NR LIII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
13. UCHWAŁA NR LIII/669/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
14. UCHWAŁA NR LIII/670/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
15. UCHWAŁA NR LIII/671/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
16. UCHWAŁA NR LIII/672/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
17. UCHWAŁA NR LIII/673/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
18. UCHWAŁA NR LIII/674/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
19. UCHWAŁA NR LIII/675/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
20. UCHWAŁA NR LIII/676/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
21. UCHWAŁA NR LIII/677/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
22. UCHWAŁA NR LIII/678/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
23. UCHWAŁA NR LIII/679/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
24. UCHWAŁA NR LIII/680/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
25. UCHWAŁA NR LIII/681/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
26. UCHWAŁA NR LIII/682/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
27. UCHWAŁA NR LIII/683/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
28. UCHWAŁA NR LIII/684/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
29. UCHWAŁA NR LIII/685/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
30. UCHWAŁA NR LIII/686/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
31. UCHWAŁA NR LIII/687/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
32. UCHWAŁA NR LIII/688/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
33. UCHWAŁA NR LIII/689/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
34. UCHWAŁA NR LIII/690/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
35. UCHWAŁA NR LIII/691/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
36. UCHWAŁA NR LIII/692/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
37. UCHWAŁA NR LIII/693/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
38. UCHWAŁA NR LIII/694/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
39. UCHWAŁA NR LIII/695/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
40. UCHWAŁA NR LIII/696/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
41. UCHWAŁA NR LIII/697/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
42. UCHWAŁA NR LIII/698/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.
43. UCHWAŁA NR LIII/699/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
44. UCHWAŁA NR LIII/700/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
45. UCHWAŁA NR LIII/701/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
46. UCHWAŁA NR LIII/702/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
47. UCHWAŁA NR LIII/703/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
48. UCHWAŁA NR LIII/704/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
49. UCHWAŁA NR LIII/705/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
50. UCHWAŁA NR LIII/706/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
51. UCHWAŁA NR LIII/707/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
52. UCHWAŁA NR LIII/708/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
53. UCHWAŁA NR LIII/709/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
54. UCHWAŁA NR LIII/710/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
55. UCHWAŁA NR LIII/711/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
56. UCHWAŁA NR LIII/712/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

Ilość odwiedzin: 3593
Nazwa dokumentu: LIII Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: LIII Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-05-08 10:26:16
Data udostępnienia informacji: 2014-05-08 10:26:16
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-08 11:08:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner