logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   minus Uchwały 2014
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      minus LVII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LVII/770/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/771/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/772/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/773/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/774/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/775/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/776/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/777/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/778/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/779/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/780/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/781/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/782/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/783/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/784/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/785/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/786/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/787/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/788/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/789/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/790/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/791/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
      plus LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Sesja Rady Miejskiej
      minus LX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR LVII/770/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Barlinek
2. UCHWAŁA NR LVII/771/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
3. UCHWAŁA NR LVII/772/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek
4. UCHWAŁA NR LVII/773/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Barlinka do przyjęcia dotacji ze środków Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”
5. UCHWAŁA NR LVII/774/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu porzadkowego dla cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Barlinek
6. UCHWAŁA NR LVII/775/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok
7. UCHWAŁA NR LVII/776/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014-2023
8. UCHWAŁA NR LVII/777/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek
9. UCHWAŁA NR LVII/778/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu stanowiącego własność Gminy Barlinek
10. UCHWAŁA NR LVII/779/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie wniesienia w formie aportu udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek na rzecz Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego położonej w Barlinku przy ul. 1 Maj
11. UCHWAŁA NR LVII/780/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu stanowiącego własność Gminy Barlinek położonego w miejscowości Moczydło
12. UCHWAŁA NR LVII/781/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przyległej nieruchomości, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej i udzielenia bonifikaty od ceny nie
13. UCHWAŁA NR LVII/782/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
14. UCHWAŁA NR LVII/783/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
15. UCHWAŁA NR LVII/784/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
16. UCHWAŁA NR LVII/785/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/628/2014 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w obrębie Dziedzice gmina Barlinek nieodpłatną sł
17. UCHWAŁA NR LVII/786/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie Osina gmina Barlinek odpłatną służebnością gruntową
18. UCHWAŁA NR LVII/787/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w Moczkowie
19. UCHWAŁA NR LVII/788/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu
20. UCHWAŁA NR LVII/789/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu
21. UCHWAŁA NR LVII/790/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku między ulicami Niepodległości i Jeziorną
22. UCHWAŁA NR LVII/791/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą

Ilość odwiedzin: 3776
Nazwa dokumentu: LVII Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: LVII Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-09-05 13:56:54
Data udostępnienia informacji: 2014-09-05 13:56:54
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-09 10:09:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner