logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   minus Uchwały 2014
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      minus LVII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LVII/770/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/771/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/772/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/773/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/774/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/775/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/776/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/777/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/778/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/779/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/780/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/781/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/782/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/783/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/784/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/785/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/786/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/787/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/788/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/789/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/790/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVII/791/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
      plus LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Sesja Rady Miejskiej
      minus LX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR LVII/782/2014
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 28 sierpnia 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.


          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), uchwala się, co następuje:

          § 1. Wyraża się zgodę na przeniesienie na rzecz Gminy Barlinek prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a będących w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. oznaczonych w ewidencji gruntów działkami:
• nr 1/8 o powierzchni 4,5401 ha, obręb 2 miasto Barlinek
nr 1/10 o powierzchni 0,6142 ha, obręb 2 miasto Barlinek
nr 1/11 o powierzchni 0,0623 ha, obręb 2 miasto Barlinek
nr 1/15 o powierzchni 0,8354 ha, obręb 2 miasto Barlinek
nr 1/16 o powierzchni 0,0343 ha, obręb 2 miasto Barlinek
nr 1/17 o powierzchni 9,7533 ha, obręb 2 miasto Barlinek
oraz prawa własności budynków i budowli oraz drzewostanu zlokalizowanych na ww. działkach

          § 2. Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej na czas nieoznaczony służebności przesyłu na rzecz PKP Energetyka S.A z siedzibą w Warszawie na działkach nr 1/15 i 1/17 obręb Barlinek 2 polegającą na nieograniczonym dostępie do istniejącej na działkach infrastruktury technicznej, należącej do wymienionej spółki, w celu jej eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji uzbrojenia podziemnego w postaci sieci energetycznej zasilająco-rozdzielczej nN.

          § 3. Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej na czas nieoznaczony służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu na działce nr 1/8 obręb Barlinek 2 polegającą na nieograniczonym dostępie do istniejącej na działce infrastruktury technicznej, należącej do wymienionej spółki, w celu jej eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji uzbrojenia podziemnego w przyłącza kablowego nN.

          § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka

          § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dariusz Zieliński

Ilość odwiedzin: 2396
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR LVII/782/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Skrócony opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-09-09 09:35:03
Data udostępnienia informacji: 2014-09-09 09:35:03
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-09 09:38:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner