logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Obwieszczenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Barlinka

z dnia 12.09.2014r.


stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.12.647. j.t.)

zawiadamia się, że wydano decyzję Nr 14/14 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:


budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE 100 SDR 11                           przy ul. Prostej w Moczkowie na terenie działek o nr ewid. gruntu                  dz. 235, 19 obręb Moczkowo i dz. 120 obr. Dzikówko Gm. Barlinek 

z którą można się zapoznać i wnieść ewentualne uwagi w pokoju nr 23                  (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

 

Ilość odwiedzin: 2215
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Moczkowo ul. Prosta - Dzikówko - decyzja Nr 14/14
Skrócony opis: Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Moczkowo ul. Prosta - Dzikówko - decyzja Nr 14/14
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Borowska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Borowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-09-15 14:58:40
Data udostępnienia informacji: 2014-09-15 14:58:40
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-16 15:02:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner