logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2020
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARLINEK
WYDANYCH W 2004 ROKU

 

Lp.

Numer Zarządzenia

W sprawie

Z dnia

Uwagi

1.

1/2004

ustalenia pogotowia kasowego na 2004 rok.

05.01.2004

 

2.

2/2004

obciążenia nabywców nieruchomości komunalnych, w trybie bezprzetargowym, kosztami opracowania dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

08.01.2004

 

3.

3/2004

wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.

08.01.2004

 

4.

4/2004

ustalenia harmonogramy realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy na I kw. 2004 rok.

08.01.2004

 

5.

5/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę   w drodze bezprzetargowej  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w Barlinku przy ul. Niepodległości.

14.01.2004

 

6.

6/2004

zasad powoływania i funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

14.01.2004

 

7.

7/2004

sprzedaży w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Górnej na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości.

22.01.2004

 

8.

8/2004

powołania komisji przetargowej.

22.01.2004

 

9.

9/2004

układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2004 rok.

12.02.2004

 

10.

10/2004

Upoważnienie gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.

12.02.2004

 

11.

11/2004

ustalenie planu przychodów i wydatków środka specjalnego.

12.02.2004

 

12.

12/2004

wprowadzenie Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

12.02.2004

 

13.

13/2004

określenie zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości stanowiących majątek Gminy Barlinek na okres do 3 lat.

12.02.2004

 

14.

14/2004

ogłoszenie wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położone w obrębie 1 miasta Barlinka- działka nr 219/2.

12.02.2004

 

15.

15/2004

ogłoszenie wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położone w obrębie 1 miasta Barlinka – działka nr 221.

12.02.2004

 

16.

16/2004

Ogłoszenie wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej.

12.02.2004

 

17.

17/2004

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poł. we wsi Moczydło, ozn. w ewidencji gruntów działką nr 14 o pow. 0,1590 ha

12.02.2004

 

18.

18/2004

Powołania komisji przetargowej – wykonanie wyceny nieruchomości.

27.02.2004

 

19.

19/2004

ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste położonych w Barlinku przy Rynku

04.03.2004

 

20.

20/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej.

10.03.2004

 

21.

21/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustanego ograniczonego.

10.03.2004

 

22.

22/2004

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2004 rok.

18.03.2004

 

23.

23/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Paderewskiego.

18.03.2004

 

24.

24/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Rynek.

18.03.2004

 

25.

25/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustanego nieograniczonego, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka.

18.03.2004        

 

26.

26/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Fabrycznej.

18.03.2004

 

27.

27/2004

Wyznaczenia osób do zastępstwa dyrektorów szkół w przypadku ich nieobecności.

18.03.2004

 

28.

28/2004

o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

18.03.2004

 

29.

29/2004

wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Barlinek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

26.03.2004

 

30.

30/2004

zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2004 rok

31.03.2004

 

31.

31/2004

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy na II kw. 2004 roku

31.03.2004

 

32.

32/2004

Sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.

31.03.2004

 

33.

33/2004

Wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2004 roku w UMiG w Barlinku.

08.04.2004

 

34.

34/2004

powołania i ustalenia wysokości wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

14.04.2004

 

35.

35/2004

Uchwalenia preliminarza wydatków ze środków przewidzianych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

08.04.2004

 

36.

36/2004

Ustalenia podstawy do naliczenia nagrody z funduszu nagród w 2004 roku.

15.04.2004

 

37.

37/2004

Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Moczkowie w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

08.04.2004

 

38.

38/2004

Powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mostkowie.

22.04.2004

 

39.

39/2004

Powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Barlinku.

22.04.2004

 

40.

40/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

22.04.2004

 

41.

41/2004

Sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.

22.04.2004

 

42.

42/2004

Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości.

07.05.2004

 

43.

43/2004

Udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych o świadczeniach rodzinnych.

05.05.2004

 

44.

44/2004

Udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

05.05.2004

 

45.

45/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Rynek.

07.05.2004

 

46.

46/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Rynek.

07.05.2004

 

47.

47/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Pełczyckiej.

13.05.2004

 

48.

48/2004

Wprowadzenia instrukcji dot. zasad ewidencji, rozliczania i dokumentowania podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku.

20.05.2004

 

49.

49/2004

Szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych.

20.05.2004

 

50.

50/2004

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2004 rok.

20.05.2004

 

51.

51/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Żelicach w obrębie Jarząbki

24.06.2004

 

52.

52/2004

Powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Barlinek w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

20.05.2004

 

53.

53/2004

Udzielenia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

05.05.2004

 

54.

54/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

03.06.2004

 

55.

55/2004

Regulaminu wewnętrznego powoływania komisji przetargowych przy realizacji zamówień publicznych w gminie Barlinek.

04.06.2004

 

56.

56/2004

Przeprowadzenia likwidacji zakładu budżetowego Barlineckiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Barlinku.

03.06.2004

 

57.

57/2004

Zbycia w trybie bezprzetargowym ułamkowej części nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Pełczyckiej.

03.06.2004

 

58.

58/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Zaułek.

17.06.2004

 

59.

59/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej budynku położonej w Barlinku przy ul. Zaułek.

17.06.2004

 

60.

60/2004

Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

17.06.2004

 

61.

61/2004

Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Kasprowicza w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

17.06.2004

 

62.

62/2004

Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

17.06.2004

 

63.

63/2004

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2004 rok.

24.06.2004

 

64.

64/2004

Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

24.06.2004

 

65.

65/2004

Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

24.06.2004

 

66.

66/2004

Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

24.06.2004

 

67.

67/2004

Ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Osinie  (obrębie Osina)

24.06.2004

 

68.

68/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie 2 miasta Barlinka.

24.06.2004

 

69.

69/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

24.06.2004

 

70.

70/2004

Przeprowadzenia likwidacji zakładu budżetowego Barlineckiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Barlinku.

28.06.2004

 

71.

71/2004

Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2004

 

72.

72/2004

Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2004

 

73.

73/2004

Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

29.06.2004

 

74.

74/2004

Likwidacji rachunku bankowego oraz regulowania należności i zobowiązań Barlineckiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji.

30.06.2004

 

75.

75/2004

Ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy na III kw. 2004 r.

06.07.2004

 

76.

76/2004

Zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych w gminie Barlinek.

06.07.2004

 

77.

77/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Przemysłowej.

15.07.2004

 

78.

78/2004

Sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek

15.07.2004

 

79.

79/2004

Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu Gminy z przeznaczeniem na lokale mieszkalne

05.08.2004

 

80.

80/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w obrębie Okunie

26.08.2004

 

81.

81/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku

05.08.2004

 

82.

82/2004

Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Moczkowie w celu poprawy warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.

05.08.2004

 

83.

83/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Słonecznej.

05.08.2004

 

84.

84/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Słonecznej.

05.08.2004

 

85.

85/2004

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2004 rok.

26.08.2004

 

86.

86/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w obrębie Łubianka. 

26.08.2004

 

87.

87/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w obrębie 1 miasta Barlinka.

26.08.2004

 

88.

88/2004

Sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.

02.09.2004

 

89.

89/2004

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

09.09.2004

 

90.

90/2004

Wprowadzenia zmian i uzupełnień do jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

09.09.2004

 

91.

91/2004

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku.

06.08.2004

 

92.

92/2004

Zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2004 rok.

30.09.2004

 

93.

93/2004

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2004 rok.

30.09.2004

 

94.

94/2004

sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz ich najemców

30.09.2004

 

95.

95/2004

ustalenia wysokości bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

07.10.2004

 

96.

96/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

07.10.2004

 

97.

97/2004

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy na IV kw. 2004r.

14.10.2004

 

98.

98/2004

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Gorzowskiej na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości. 

14.10.2004

 

99.

99/2004

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych poł. w Barlinku przy ul. Flukowskiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości

20.10.2004

 

100.

100/2004

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2004 r.

29.10.2004

 

101.

101/2004

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2004r.

29.10.2004

 

102.

102/2004

wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.

29.10.2004

 

103.

103/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w Osinie (obręb Osina)

04.11.2004

 

104.

104/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, poł. w Dziedzicach (obręb Dziedzice)

04.11.2004

 

105.

105/2004

waloryzacji stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących majątek Gminy Barlinek na okres do 3 lat.

04.11.2004

 

106.

106/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie 1 miasta Barlinka. (działka nr 262/1)

04.11.2004

 

107.

107/2004

przedłożenia Radzie Miejskiej w Barlinku projektu budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2005 rok.

10.11.2004

 

108.

108/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości poł. w Barlinku przy ul. Sportowej.

10.11.2004

 

109.

109/2004

wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych Gminy Barlinek

10.11.2004

 

110.

110/2004

zmian w budżecie MiG Barlinek na 2004r.

26.11.2004

 

111.

111/2004

przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta i Gminy Barlinek

26.11.2004

 

112.

112/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Staromiejskiej.

26.11.2004

 

113.

113/2004

ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek

26.11.2004

 

114.

114/2004

zmiany Zarządzenia Nr 13/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących majątek Gminy Barlinek na okres do 3 lat.

26.11.2004

 

115.

115/2004

sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.

26.11.2004

 

116.

116/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

26.11.2004

 

117.

117/2004

zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2004 rok

30.11.2004

 

118.

118/2004

procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek 

03.12.2004

 

119.

119/2004

zmiany planu przychodów i wydatków środka specjalnego

9.12.2004

 

120.

120/2004

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby bliskiej dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie 1 miasta Barlinka

9.12.2004

 

121.

121/2004

wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2005 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku

3.12.2004

 

122.

122/2004

powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych przy ul. Sportowej w Barlinku na prowadzenie kąpieliska miejskiego, działalności turystyczno – rekreacyjnej i hotelarskiej.

16.12.2004

 

123.

123/2004

udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego

21.12.2004

 

124.

124/2004

udzielenia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego

21.12.2004

 

125.

125/2004

rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu strefy 1.3 w Studium – Stary Tartak, położonej częściowo w obr. II miasta Barlinka i częściowo w obr. Moczkowo gm. Barlinek.

21.12.2004

 

126.

126/2004

udzielenia Zastępcy Kierownika OPS w Barlinku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych o świadczeniach rodzinnych.

28.12.2004

 

127.

127/2004

zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2004 r.

31.12.2004

 

Ilość odwiedzin: 8439
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2004
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek wydanych w 2004 roku
Podmiot udostępniający: UMiG Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2004-12-23 08:10:37
Data udostępnienia informacji: 2004-12-23 08:10:37
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 07:46:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner