logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   minus Uchwały 2014
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVII Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Sesja Rady Miejskiej
      minus LX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      minus LXII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LXII/810/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LXII/811/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LXII/812/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LXII/813/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LXII/814/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LXII/815/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LXII/816/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LXII/817/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LXII/818/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LXII/819/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LXII/820/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
      plus LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR LXII/810/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2. UCHWAŁA NR LXII/811/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2014 rok
3. UCHWAŁA NR LXII/812/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014-2023
4. UCHWAŁA NR LXII/813/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu
5. UCHWAŁA NR LXII/814/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
6. UCHWAŁA NR LXII/815/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Barlinek nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa
7. UCHWAŁA NR LXII/816/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębie 2 miasta Barlinek odpłatną służebnością przesyłu
8. UCHWAŁA NR LXII/817/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianą nieruchomości
9. UCHWAŁA NR LXII/818/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Barlinek odpłatną służebnością przesyłu
10. UCHWAŁA NR LXII/819/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Moczydło gm. Barlinek
11. UCHWAŁA NR LXII/820/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu stanowiącego własność Gminy Barlinek

Ilość odwiedzin: 2803
Nazwa dokumentu: LXII Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: LXII Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-11-21 09:17:39
Data udostępnienia informacji: 2014-11-21 09:17:39
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-21 10:22:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner