logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   minus Uchwały 2015
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      minus VI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR VI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/105/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/110/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/111/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/112/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/113/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/114/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/115/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/118/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/119/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/121/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/122/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/123/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/124/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/127/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/132/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/134/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/135/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/136/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/137/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU ​z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/138/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/139/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/140/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/141/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/142/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/143/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU ​z dnia 26 lutego 2015 r.
         plus UCHWAŁA NR VI/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU ​z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU ​z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/146/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/147/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/148/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/149/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         minus UCHWAŁA NR VI/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR VI/149/2015
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 26 lutego 2015 r.

 

w sprawie w wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Tunelowej.


          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), co następuje:

          § 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności na nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 2121/3 o pow. o pow. 0,1031 ha położonej w Barlinku przy ul. Tunelowej dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 98/12, 98/13, 98/14, 98/28, oraz dla działek nr 98/18, 2121/4, 2121/5, 2121/6, 2121/8 przy ich zbywaniu.

         § 2. Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/394/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Tunelowej.

         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Józef Maciejewski

Ilość odwiedzin: 2226
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR VI/149/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
Skrócony opis: w sprawie w wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Tunelowej
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-03-09 19:55:08
Data udostępnienia informacji: 2015-03-09 19:55:08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-09 19:57:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner