logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XLIX/432/2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, stanowiącej własność Gminy Barlinek.

 

          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9  lit. a ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz  art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

          § 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, nieruchomość gruntową oznaczoną działką nr 777/19 o powierzchni 457 m2 (Bi), zabudowaną budynkiem niemieszkalnym o pow. użytkowej 78,20 m2, położoną w obr. 2 m. Barlinka, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

          § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
MARIUSZ JÓZEF MACIEJEWSKI

Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLIX/432/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
Skrócony opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, stanowiącej własność Gminy Barlinek
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-02-02 11:54:10
Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 11:54:10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-02 11:57:00

Wersja do wydruku...

corner   corner