logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
minus Ogłoszenia
   minus WAŻNE!!! ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
   minus Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
   minus Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2019 roku
   minus Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2019 roku
   minus Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Ogłoszenia

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Ogłoszenia Magdalena Czerwińska 2019-09-02 10:08:56
Ogłoszenia Magdalena Czerwińska 2019-05-02 11:31:57
Ogłoszenia Dariusz Dybiński 2018-02-07 12:28:43
Administrator 2004-05-03 21:41:07

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej (dz. nr 665/56 obr. 1 Barlinek) Magdalena Czerwińska 2019-12-05 08:42:53
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji na temat zaopiniowania projektów statutów Sołectw Gminy Barlinek Magdalena Czerwińska 2019-10-29 12:50:59
Informacja dotycząca wielkości upraw maku i konopi na terenie Gminy Barlinek Magdalena Czerwińska 2019-10-29 12:57:58
Zaproszenie do współpracy dla stomatologów Magdalena Czerwińska 2019-10-16 13:51:13
Komunikat Burmistrza Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2020 rok Magdalena Czerwińska 2019-08-06 14:55:46
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Barlinek Magdalena Czerwińska 2019-08-29 13:48:33
Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa) oraz przebudowy ulic Kościuszki, Lipowej, Polana Lecha, Pułaskiego i drogi gminnej do wsi Brunki, oraz możliwości zgłaszania z Magdalena Czerwińska 2019-03-06 13:30:22
REKRUTACJA 2019-2020 Magdalena Czerwińska 2019-01-18 12:15:56
Ogłoszenie o konkursie na opracowanie zagospodarowania terenu Skweru im. Józefa Piłsudskiego w Barlinku Magdalena Czerwińska 2019-05-02 13:55:14
Komunikat Burmistrz Barlinka o rozpoczęciu prac nad budżetem Gminy Barlinek na 2019 r. Magdalena Czerwińska 2018-08-07 12:22:40
Ogłoszenie o XIII sesji Rady Miejskiej w Barlinku Andrzej Lachowicz 2019-06-21 09:21:51
Ogłoszenie o XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Barlinku Dariusz Dybiński 2019-06-17 08:33:57
Trening uruchamiania syren alarmowych Dariusz Dybiński 2019-05-24 14:51:20
Ogłoszenie o XI sesji Rady Miejskie w Barlinku Dariusz Dybiński 2019-05-27 15:25:12
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Barlinku Dariusz Dybiński 2019-04-17 13:37:59
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku Dariusz Dybiński 2019-04-17 13:39:05
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mostkowie Dariusz Dybiński 2019-04-17 13:40:29
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku Dariusz Dybiński 2019-04-17 13:42:56
Ogłoszenie o Sprawozdaniu z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 Dariusz Dybiński 2019-03-11 15:33:23
Informacja o wyborze Gminy Barlinek jako partnera z sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektów wspólnot mieszkaniowych Dariusz Dybiński 2018-06-28 11:08:02
Informacja o wyborze partnera spoza finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja i remont 7 budynków komunalnych w Barlinku" Dariusz Dybiński 2018-06-28 10:09:44
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 08.11.2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza Dariusz Dybiński 2018-11-14 07:53:43
Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin - rzepak ozimy Dariusz Dybiński 2018-04-17 11:43:41
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku Dariusz Dybiński 2018-05-07 11:13:14
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. Dariusz Dybiński 2018-05-04 09:27:16
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku Dariusz Dybiński 2019-01-18 12:24:51
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Barlinka z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych OC Gminy Barlinek w dniu 10 kwietnia 2019 r. Magdalena Diaków 2019-04-09 07:43:46
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. planowania i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Barlinku Magdalena Diaków 2018-12-05 11:40:56
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. planowania i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Barlinku Magdalena Diaków 2018-12-03 12:29:04
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. planowania i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Barlinku - załącznik do Zarządzenia Nr 163/2018 Administrator 2018-11-19 14:37:56
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023 Administrator 2019-01-29 09:48:57
Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Barlinka w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w OC i OSP Gminy Barlinek w dniu 19 stycznia 2019 r. Administrator 2019-01-18 11:44:03
Załącznik do Zarządzenia Nr 133/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 25.09.2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-09-25 11:30:31
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-10-10 14:36:59
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-10-10 14:53:41
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku Administrator 2018-12-19 13:03:38
Ogólna powierzchnia uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie woj. zachodniopomorskiego w roku 2018 - Uchwała XXX/483/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Administrator 2018-03-26 15:20:24
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku Administrator 2018-02-23 10:58:17
Ogłoszenie wyników głosowania Budżet Obywatelski Gminy Barlinek na 2019 r. Administrator 2018-06-27 12:54:04
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-09-24 15:37:34
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-09-20 14:58:11
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku - załącznik do Zarządzenia Nr 124/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 07 września 2018 r. Administrator 2018-09-07 08:42:53
Ogłoszenie o IV sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-12-14 08:59:01
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2018-12-11 11:56:55
Ogłoszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy Barlinek Administrator 2018-12-07 09:55:23
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2018-12-10 11:56:53
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2018-12-10 11:43:07
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w XII/2018 Administrator 2018-12-07 11:06:03
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2018-12-06 13:15:08
Ogłoszenie III Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-11-28 11:54:19
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2018-11-28 11:55:50
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności XI/2018 Administrator 2018-11-27 12:34:26
Informacja dot. wielkości upraw maku i konopi na terenie gminy Barlinek Administrator 2018-11-15 14:40:00
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska XI/2018 Administrator 2018-11-27 12:36:35
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji GK i OK w XI/2018 Administrator 2018-11-27 12:03:40
Ogłoszenie II Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-11-21 11:55:31
Ogłoszenie o LIX Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-10-12 12:28:34
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego w X/2018 Administrator 2018-10-10 14:17:10
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności w X/2018 Administrator 2018-10-10 14:07:43
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2018-10-10 07:43:55
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w X/2018 Administrator 2018-10-05 08:08:34
Ogłoszenie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-09-24 08:44:41
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa (do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej na potrzeby mpzp "Stary Tartak") Administrator 2018-09-05 14:43:20
Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia przebudowy ul. Matejki, Chopina oraz wewnętrznych dróg dojazdowych do budynków szereg. nr 2, 3, 4; oraz możliwość zgłasz. zainteresowania udostępnieniem kanału techn. Administrator 2018-09-11 14:17:55
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2018-09-17 12:47:36
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2018-09-17 12:46:42
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Mejskiej w Barlinku Administrator 2018-09-17 12:47:59
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Administrator 2018-09-11 08:05:57
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2018-08-21 13:35:56
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2018-08-17 13:18:34
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2018-08-17 13:13:54
Ogłoszenie o LV Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-06-22 14:29:13
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w IX/2018 Administrator 2018-09-04 11:58:42
Ogłoszenie o LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-09-07 14:55:40
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-08-30 14:28:52
Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek Administrator 2018-01-31 12:45:37
Ogłoszenie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-08-23 11:09:29
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-08-21 13:26:28
Ogłoszenie wykazu przeznaczonej do zbycia części nieruchomości, stanowiącej samodzielny niewyodrębniony lokal mieszkalny, położony w budynku zlokalizowanym w Barlinku przy ul. Górnej 8 Administrator 2018-08-08 08:31:26
Komunikat dotyczący przeprowadzenia treningu uruchamiania i pracy syren Magdalena Diaków 2018-07-27 07:34:01
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Pogodnej w Moczkowie Administrator 2018-06-29 12:27:05
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2018-06-26 14:07:13
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2018-06-26 13:18:10
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2018-06-26 13:35:13
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu komisji w VI/2018 Administrator 2018-06-25 11:44:42
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego w VI/2018 Administrator 2018-06-18 14:16:46
Ogłoszenie - zawiadomienie o wyłożeniu "Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2018 - 2027, dla lasu komunalnego" Administrator 2018-04-26 11:01:32
Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. oświaty i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-03-22 12:44:31
Ogłoszenie - propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2019 rok Administrator 2018-05-25 13:50:20
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska w VI/2018 Administrator 2018-06-15 11:46:15
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Administrator 2018-06-08 10:28:53
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. oświaty i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-03-20 13:26:25
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty w VI/2018 Administrator 2018-06-15 12:38:23
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej przyznanej jako nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania za nieruchomość gruntową przejętą pod drogę publiczną gminną Administrator 2018-05-22 14:25:08
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. oświaty i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-03-08 14:22:29
Ogłoszenie wykazu przeznaczonej do zbycia części nieruchomości, stanowiącej samodzielny niewyodrębniony lokal mieszkalny, położony w budynku zlokalizowanym w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 1 Administrator 2018-05-15 11:21:14
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w VI/2018 Administrator 2018-05-29 07:54:11
Ogłoszenie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-05-25 09:48:09
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2018-05-22 13:46:40
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-02-07 14:55:41
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-02-06 14:49:40
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Administrator 2018-05-21 13:07:07
Ogłoszenie - informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Barlinku Administrator 2018-02-23 14:18:26
Ogłoszenie - informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-02-23 14:15:51
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2018-05-16 11:41:16
Ogłoszenie - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-02-23 14:27:30
Ogłoszenie - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Barlinku Administrator 2018-02-23 14:28:59
Wyniki wyborów do Barlineckiej Rady Seniorów Administrator 2018-04-27 14:10:21
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w V/2018 Administrator 2018-05-09 12:16:23
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2018 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Administrator 2018-04-13 12:32:13
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej (działki gruntu nr 799/10, 799/11, 799/12, 799/13 w obr. 2 Barlinka Administrator 2018-04-18 10:04:09
Informacja o kandydatach do Barlineckiej Rady Seniorów Administrator 2018-04-19 13:44:42
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2016 r. - 31.12. 2016 r. Administrator 2017-05-09 10:53:54
Ogłoszenie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-04-20 11:26:32
Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji w IV/2018 Administrator 2018-04-18 12:44:18
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego w IV/2018 Administrator 2018-04-18 12:50:35
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w IV/2018 Administrator 2018-04-13 13:46:19
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności w IV/2018 Administrator 2018-04-13 11:05:02
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty w IV/2018 Administrator 2018-04-05 11:02:49
Komunikat - Trening uruchamiania syren alarmowych Administrator 2018-04-09 13:29:05
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w IV/2018 Administrator 2018-04-04 11:51:30
Ogłoszenie o LII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-03-26 13:15:16
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego Administrator 2018-03-21 14:30:25
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2018-03-21 12:40:18
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2018-03-13 13:48:18
Ogłoszenie wykazu przeznaczonej do zbycia części nieruchomości stanowiącej niewyodrębnione lokale mieszkalne, położone w budynku zlokalizowanym w Barlinku przy ul. Rynek 9 Administrator 2018-02-27 11:53:10
Informacja o wyborze partnera spoza finansów publicznych do wspólnej realizacji projektów Administrator 2018-03-07 11:45:39
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w III/2018 Administrator 2018-03-07 12:08:45
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Administrator 2018-02-23 13:46:08
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strąpiu” Administrator 2018-02-08 14:28:50
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło” Administrator 2018-02-08 14:23:54
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspól. realiz. proj. pn. „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sport.-rekreac. dla mieszkańców Administrator 2018-02-08 14:27:28
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „ Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej” Administrator 2018-02-08 14:25:35
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnej realiz. proj. pn. „Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” położ. w Barlinku przy ul. Jeziornej na cele Centrum Wsparcia Rodziny, USC" Administrator 2018-02-08 14:28:12
Ogłoszenie o LI Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-02-20 13:19:41
Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na równanie dróg równiarką drogową o nawierzchniach gruntowych, żużlowych oraz tłuczniowych na ter. gminy Barlinek z zawałowaniem, dogęszczeniem walcem drog Administrator 2018-02-13 10:53:52
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej i Planowania Gospodarczego w II/2018 Administrator 2018-02-19 14:35:00
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Administrator 2018-02-16 09:59:04
Informacja o możliwości uzyskania pomocy w związku ze szkodami spowodowanymi przez wichurę 18 - 19 stycznia Administrator 2018-01-22 15:09:42
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku Administrator 2018-02-21 13:32:53
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Barlinku Administrator 2018-02-21 10:12:37
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty w II/2018 Administrator 2018-02-14 13:53:36
Ogłoszenie L Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-02-15 11:21:00
Ogłoszenie L Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Barlinku Administrator 2018-02-12 14:01:42
Informacja o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Administrator 2009-03-25 13:13:30

Wersja do wydruku...

corner   corner