logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Barlinek, dnia 13 lutego 2018 r.

 

RGPI.II.7021.16.18 r.

 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EURO, o której mowa w art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Burmistrz Barlinka zaprasza do składania ofert na równanie dróg o nawierzchniach gruntowych, żużlowych oraz tłuczniowych równiarką drogową wraz z zawałowaniem, dogęszczeniem samojezdnym walcem drogowym  na terenie Gminy Barlinek. Przybliżony pierwszy termin realizacji marzec 2018 przy sprzyjających warunkach pogodowych, zamawiający dopuszcza kilkakrotne równanie w ciągu roku w zależności od zaistniałych potrzeb i oferty cenowej.

  1. Oferta ma zawierać cenę brutto za 1km odcinka drogi o szerokości od 3 do 5m.
  2. Przy równaniu samą równiarką bez walca drogowego.
  3. Przy równaniu równiarką z użyciem walca drogowego.

Odcinki dróg różnej długości: od 0,3km do 3km. Przy równaniu w zależności od warunków w terenie należy nadać profil daszkowy lub jednostronny.
Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał odcinki dróg do ich równania samą równiarką lub z wykorzystaniem walca drogowego. Odległości pomiędzy miejscowościami gdzie wykonawca będzie się przemieszczał wynoszą maksymalnie do kilkunastu kilometrów.
Od momentu zgłoszenia przez zamawiającego wykonawca na czwarty dzień będzie gotowy do wykonywania prac.
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy do 31 grudnia 2018 r.
Zamawiający ma prawo odstąpić od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Termin składnia ofert: do dnia 27.02. 2018 r. do godz. 15:00.
Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 095 746 55 62, fax. 095 746 17 04
e-mail: drogi@barlinek.pl
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się:
Eugeniusz Dmytruszewski, tel. 095/746-55-62 lub 609 784 606. 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na równanie dróg równiarką drogową o nawierzchniach gruntowych, żużlowych oraz tłuczniowych na terenie gminy Barlinek z zawałowaniem, dogęszczeniem walcem d
Skrócony opis: Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na równanie dróg równiarką drogową o nawierzchniach gruntowych, żużlowych oraz tłuczniowych na terenie gminy Barlinek z zawałowaniem, dogęszczeniem walcem d
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Eugeniusz Dmytruszewski
Osoba, która odpowiada za treść: Eugeniusz Dmytruszewski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 10:40:49
Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 10:40:49
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-13 10:49:31

Wersja do wydruku...

corner   corner