logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR ../..../2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia ..…………. 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LV/465/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w  sprawie wyrażenia zgody na zamianę  nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:
1)    § 1 ust. 1 pkt. 13 otrzymuje brzmienie : cześć działki nr 219/2 i 218/2 o pow. około 0,2500 ha,
2)    § 1 ust. 2 pkt. 1 załącznik graficzny nr 3 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzane w uchwale nr LV/465/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w  sprawie wyrażenia zgody na zamianę  nieruchomości mają na celu wydzielenie pow. ok. 2500 m2 z działki gruntu nr 218/2 i 219/2
w obr. 1 Barlinka które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Górny Taras” w Barlinku, przyjętego Uchwałą Nr XIII/212/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2015 r.,  przeznaczone są  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową [symbol planu 1 MN/U].
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest racjonalne i uzasadnione.

Załączniki do pobrania: 2018-08-06 10:42:19 - Załącznik graficzny nr 3 (pdf) (847.22 kB)

Nazwa dokumentu: Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Skrócony opis: Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Andrzejewski
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Andrzejewski
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2018-08-06 10:27:31
Data udostępnienia informacji: 2018-08-06 10:27:31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-06 10:42:30

Wersja do wydruku...

corner   corner