logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI

że dnia 30 sierpnia 2018 r. o godz. 1200

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9, I piętro

odbędzie się
LVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Zapytania i wolne wnioski radnych.
4.    Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski radnych.
5.    Informacja na temat oddziaływania na środowisko zakładów pracy w Gminie Barlinek.
6.    Sprawozdanie ze zbycia nieruchomości gminnych za I półrocze 2018 r.
7.    Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019.
8.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - stanowiących własność Gminy Barlinek na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej.
9.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek – działka nr 501/5 przy ul. Szpitalnej nr 11.
10.    Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek.
11.    Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.    Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych.
13.    Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Barlinek oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
14.    Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
15.    Projekty uchwał:
a)    uchylający uchwałę w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku,
b)    w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.
16.    Projekty uchwał w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”.
17.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy w okresie międzysesyjnym.
18.    Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z pracy w okresie międzysesyjnym.
19.    Sprawy różne.
20.    Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

Przewodniczący Rady Miejskiej
         w Barlinku

         Mariusz Józef Maciejewski

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Barlinku
Skrócony opis: Ogłoszenie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Barlinku
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Dmytruszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dmytruszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2018-08-23 11:05:38
Data udostępnienia informacji: 2018-08-23 11:05:38
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-23 11:08:12

Wersja do wydruku...

corner   corner