logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-09-04 10:47:09 - Ogłoszenie o przetargu (pdf) (5.44 MB)
2018-09-04 10:48:43 - SIWZ (pdf) (11.20 MB)
2018-09-04 10:57:46 - Załącznik Nr 8 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów (zip) (10.60 kB)
2018-09-04 10:58:10 - Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (zip) (10.78 kB)
2018-09-04 10:59:21 - Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zip) (10.67 kB)
2018-09-04 11:00:42 - Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej bądź informacja o tym, że Wykonawca nie nalezy do grupy kapitałowej (zip) (7.40 kB)
2018-09-04 11:01:26 - Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych /doświadczenie zawodowe/ (zip) (9.85 kB)
2018-09-04 11:01:55 - Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz osób /potencjał kadrowy/ (zip) (7.27 kB)
2018-09-04 11:02:31 - Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz podwykonawców (zip) (7.46 kB)
2018-09-04 11:02:47 - Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór umowy (pdf) (429.59 kB)
2018-09-04 11:04:54 - Załącznik Nr 9 do SIWZ - PFU (zip) (1.76 MB)
2018-09-04 11:06:33 - Załącznik Nr 10 - Szczegółowy opis zamówienia. Wymagania dotyczące toalety (pdf) (269.87 kB)
2018-09-04 11:08:15 - Załącznik Nr 11 - Mapa do celów projektowych (360.79 kB)
2018-09-04 11:10:12 - Załącznik Nr 13 - Warunki techniczne ENEA (pdf) (1.87 MB)
2018-09-04 11:11:24 - Załącznik Nr 14 - Opinia geotechniczna (pdf) (5.79 MB)
2018-09-21 07:27:44 - Załącznik Nr 12 - Warunki techniczne PWK (1.87 MB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie p.n. "Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31-go stycznia w Barlinku - Mój Rynek"
Skrócony opis: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie p.n. "Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31-go stycznia w Barlinku - Mój Rynek"
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Waldemar Kościukiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Waldemar Kościukiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-09-04 10:40:58
Data udostępnienia informacji: 2018-09-04 10:40:58
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-04 11:11:41

Wersja do wydruku...

corner   corner