logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 27 września 2018 r. o godzinie 1200  

w sali konferencyjnej (I piętro) Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku odbędzie się

 

LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski radnych.
 4. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski radnych.
 5. Ocena działalności Gminy Barlinek w zakresie usług realizowanych przez PGK Sp. z o. o – utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni i lasów komunalnych, zarządzanie cmentarzami komunalnymi.
 6. Informacja na temat działalności spółek z udziałem Gminy tj.: PGK Sp. z o.o., BTBS Sp. z o.o., PWK „Płonia” Sp. z o.o., Szpital Barlinek Sp. z o.o..
 7. Informacja na temat bezpieczeństwa p.poż w Gminie Barlinek oraz funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Barlinek.
 8. Informacja z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2018 r.
 9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030 w I półroczu 2018 roku.
 10. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Barlinek a Gminą Nowogródek Pomorski w zakresie przyjęcia przez Gminę Barlinek od Gminy Nowogrodek Pomorski realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy w okresie międzysesyjnym.
 14. Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Mariusz Maciejewski

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku
Skrócony opis: Ogłoszenie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gajda
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gajda
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-09-24 08:35:29
Data udostępnienia informacji: 2018-09-24 08:35:29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-24 08:44:14

Wersja do wydruku...

corner   corner