logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
minus Obrót nieruchomościami gminnymi
   plus Sprzedaż w drodze przetargu
   minus Ogłoszenia wykazów nieruchomości
      plus W zakresie zbycia nieruchomości
      minus W zakresie dzierżawy, najmu, użyczeń
         minus Ogłoszenie wykazów nieruchomości (zarządzenia Burmistrza Barlinka nr: 136/2018, 140/2018, 144/2018, 145/2018, 147/2018, 148/2018, 150/2018 ).
         minus Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Barlinek (Zarządzenie nr 45/2019 z 21 marca 2019 r. oraz Zarządzenie nr
   plus Dzierżawy, najmy, użyczenia
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Burmistrz Barlinka
74 - 320 Barlinek, ul. Niepodległości 20

działając, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń, na II piętrze w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku wywieszono:

ZARZĄDZENIE NR 136/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek dotyczące: najmu części działki nr 576/12 obr. 2 m. Barlinek, o pow. ok. 23,00 m2 z przeznaczeniem na dojście do lokali usługowych usytuowanych w budynku mieszczącym się na działce nr 576/8 obr. 2 m. Barlinek; dzierżawy gabinetu lekarskiego składającego się z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 26,82 m2, usytuowanego na II piętrze budynku przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej.

ZARZĄDZENIE NR 140/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek dotyczące: najmu części działki nr 291/2 obr. 2 m. Barlinek, o pow. 13,94 m2 z przeznaczeniem na lokalizację garażu blaszanego, części działki nr 774/6 obr. 2 m. Barlinek, o pow. 124 m2 z przeznaczeniem na ogród rekreacyjno-uprawny; dzierżawy działki nr 298/4 obr. Moczkowo o pow. 0,4157 ha z przeznaczeniem na cele rolne z możliwością dojazdu do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 298/3 obr. Moczkowo.

ZARZĄDZENIE NR 144/2018 Burmistrza  Barlinka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie 2 m. Barlinka, przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, stanowiących współwłasność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku dotyczące nieruchomości zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym o pow. 16,60 m2, składającą się z części działek nr 44/2 oraz 44/4 obr. 2 m. Barlinek, stanowiących współwłasność Gminy Barlinek w udziale 4566/10000.

ZARZĄDZENIE NR 145/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku dotyczące części działki nr 576/24 obr. 2 m. Barlinek o pow. 14,21 m2 zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym z przeznaczeniem na garażowanie samochodu.

ZARZĄDZENIE NR 147/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 16 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku dotyczące części działki nr 291/2 obr. 2 m. Barlinek o pow. 17,40 m2 z przeznaczeniem na usytuowanie blaszanego garażu.

ZARZĄDZENIE NR 148/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 16 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek dotyczące części działki nr 148/14 obr. 2 m. Barlinek, o pow. 87,50 m2 z przeznaczeniem na ułatwienie dostępu do działki w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi.

ZARZĄDZENIE NR 150/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Barlinek, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek dotyczące części działki nr 1/25 obr. 2 m. Barlinek zabudowanej budynkiem nieczynnego dworca kolejowego o pow. użytkowej 142,00 m2 oraz budynkiem byłego szaletu o pow. użytkowej 48,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Pełna treść powyższych zarządzeń dostępna jest również na stronie www.bip.barlinek.pl w zakładce zarządzenia.

Nazwa dokumentu: Ogłosz. o wywiesz. wyk. nieruchom. przeznacz. do odd. w najem oraz dzierż., stan. własn. Gm. Barlinek oraz będ. w użytk. wieczyst. Gm. Barlinek (zarządz. Burmistrza Barlinka nr: 136, 140, 144, 145, 14
Skrócony opis: Ogłosz. o wywiesz. wyk. nieruchom. przeznacz. do odd. w najem oraz dzierż., stan. własn. Gm. Barlinek oraz będ. w użytk. wieczyst. Gm. Barlinek (zarządz. Burmistrza Barlinka nr: 136, 140, 144, 145, 14
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Martyna Bocian
Osoba, która odpowiada za treść: Martyna Bocian
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-10-24 12:10:11
Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 12:10:11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-24 12:25:21

Wersja do wydruku...

corner   corner