logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Barlinek, dnia 7 grudzień 2018 r.

RGPI.II.7021.122.2018 r.

OGŁOSZENIE

          Ogłoszenie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EURO, o której mowa w art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018  poz. 1986)

Burmistrz Barlinka zaprasza do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Barlinek w sezonie 2018/2019 (przybliżony termin zimowego utrzymania dróg grudzień 2018 do marzec 2019 r.)

1. Oferta ma zawierać cenę brutto:

a) za 1 godz. pracy pługa do odśnieżania 
b) za 1godz. pracy piaskarki przy użyciu  mieszanki soli z piaskiem (materiał wykonawcy)

2. Rozliczenie i płatność będzie następować za faktyczną wykonaną usługę przy odśnieżaniu lub likwidacji śliskości, gołoledzi (zamawiający nie płaci za gotowość do akcji zima)

3. Zamawiający określać będzie jakim sprzętem wykonać usługę, na jakich  drogach gminnych oraz w jakim terminie (dotyczy siedmiu dni tygodnia w tym  dni świąteczne) 

4. Zamawiający będzie wskazywał drogi które należy odśnieżyć lub likwidując śliskość, gołoledź na niżej podanych drogach.  

5. Czas pracy należy zaplanować również w godzinach nocnych (w sytuacjach ekstremalnych praca całodobowa)

 

DROGI GMINNE OBJĘTE ZIMOWYM UTRZYMANIEM

 1. Do m. Brunki (od dr  woj. nr 151 kierunek Gorzów)
 2. Do m. Okunie jak również w miejscowości Okunie (od dr woj. nr 151 kierunek Gorzów)
 3. Do m. Moczydło jak również w miejscowości Moczydło (od dr  woj. nr 156 kierunek Strzelce Kr.)
 4. Do m. Dzikówko (od dr  woj. nr 156 lewa strona oraz prawa strona do miejscowości Nierybno)
 5. Dzikówko – Moczkowo
 6. Do m. Nowa Dziedzina (od dr  powiatowej za m. Strąpie)
 7. Mostkowo – Kornatka
 8. Mostkowo – Podgórze
 9. Dzikowo – Pustać – Podgórze
 10. Żydowo – Wilcze
 11. Rówienko (od dr  powiatowej)
 12. Równo - Laskówko
 13. Ożar (łącznik pomiędzy drogami powiatowymi)
 14. Ożar do m. Lutowo
 15. Ożar (ul. Kasztanowa, Śliwkowa)
 16. Janowo ( z Osiny od dr  powiatowej)
 17. Stara Dziedzina (od dr  powiatowej Dziedzice – Jarząbki)            
 18. Jarząbki Kol. (od dr  powiatowej (Dziedzice – Jarząbki)
 19. Słowicze ( od dr  woj. nr 151 kierunek Gorzów)
 20. Więcław (od dr  powiatowej na Karsko)
 21. Leśniczówka Kryń (od drogi powiatowej na Karsko)
 22. W sołectwie Płonno.
 23. W sołectwie Osina

Łączna długość dróg 50km.

Nie dotyczy dróg miejskich.

Zamawiający ma prawo odstąpić od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Termin składnia ofert: do dnia 17.12. 2018 r. do godz. 16:00.

Miejsce składania ofert:

Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 095 746 55 62, fax. 095 746 17 04
e-mail: drogi@barlinek.pl

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się:
Eugeniusz Dmytruszewski, tel. 095/746-55-62 lub 609 784 606. 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy Barlinek
Skrócony opis: Ogłoszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy Barlinek
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Eugeniusz Dmytruszewski
Osoba, która odpowiada za treść: Eugeniusz Dmytruszewski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-12-07 09:45:42
Data udostępnienia informacji: 2018-12-07 09:45:42
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-07 09:53:34

Wersja do wydruku...

corner   corner