logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2020
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2019 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
5/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia – Klub Samopomocy 08.01.2019 Pełnomocnik
Burmistrza
ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii
6/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 10.01.2019 RGN.VI
7/2019

ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek

17.01.2019 ROSK.I
8/2019 treningowego uruchomienia syren alarmowych w OC i OSP Gminy Barlinek w dniu 19 stycznia 2019 r. 18.01.2019 Obrona Cywilna
11/2019 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pilęgnowania polskosci oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 23.01.2019 ROSK.IV
12/2019 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 23.01.2019 ROSK.IV
13/2019 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 23.01.2019 ROSK.IV
14/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 24.01.2019 RGN.VI
15/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do zbycia, położonej w miejscowości Mostkowo 24.01.2019 RGN.IV
16/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w miejscowości Mostkowo 24.01.2019 RGN.IV
17/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 24.01.2019 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
18/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 25.01.2019 ROSK.IV
22/2019 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok 31.01.2019 Skarbnik Barlinka
26/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących własność i współwłasność Gminy Barlinek, oraz nieruchomości oddanej Gminie Barlinek w użytkowanie wieczyste 14.02.2019 RGN.VI
28/2019 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok 15.02.2019 Skarbnik Barlinka
32/2019 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok 28.02.2019 Skarbnik Barlinka
33/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, przyległej do ul. Kombatantów w Barlinku - (dz. nr 262/23 obr. 1 Barlinek) 07.03.2019 RGN.IV
34/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomosci gruntowej przeznaczonej do zbycia, przyległej do ul. Kombatantów w Barlinku - (dz. nr 262/24 obr. 1 Barlinek) 07.03.2019 RGN.IV
35/2019 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, przyległej do ul. Kombatantów w Barlinku - (dz. nr 262/25 obr. 1 Barlinek) 07.03.2019 RGN.IV

Załączniki do pobrania: 2019-01-10 14:41:58 - Zarządzenie Nr 5/2019 (70.41 kB)
2019-01-18 11:38:13 - Zarządzenie Nr 8/2019 (10.72 kB)
2019-01-18 12:20:21 - Zarządzenie Nr 7/2019 (25.07 kB)
2019-01-23 12:19:33 - Zarządzenie Nr 11/2019 (13.60 kB)
2019-01-23 12:19:49 - Zarządzenie Nr 12/2019 (13.43 kB)
2019-01-23 12:20:06 - Zarządzenie Nr 13/2019 (12.93 kB)
2019-01-25 10:44:51 - Zarządzenie Nr 18/2019 (11.92 kB)
2019-01-28 14:26:28 - Zarządzenie Nr 15/2019 (25.52 kB)
2019-01-28 14:27:24 - Zarządzenie Nr 16/2019 (25.29 kB)
2019-02-05 11:13:13 - Zarządzenie Nr 17/2019 (73.22 kB)
2019-02-07 08:14:54 - Zarządzenie Nr 6/2019 (929.64 kB)
2019-02-07 08:31:35 - Zarządzenie Nr 14/2019 (707.26 kB)
2019-02-08 13:16:21 - Zarządzenie Nr 22/2019 (2.10 MB)
2019-02-21 12:02:44 - Zarządzenie Nr 26/2019 (1.40 MB)
2019-02-22 13:55:38 - Zarządzenie Nr 28/2019 (469.66 kB)
2019-03-11 11:48:20 - Zarządzenie Nr 32/2019 (1.76 MB)
2019-03-11 14:56:53 - Zarządzenie Nr 33/2019 (25.80 kB)
2019-03-11 15:00:49 - Zarządzenie Nr 34/2019 (25.78 kB)
2019-03-11 15:08:19 - Zarządzenie Nr 35/2019 (25.73 kB)

Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2019
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2019 roku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Barlinka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2019-01-10 14:25:51
Data udostępnienia informacji: 2019-01-10 14:25:51
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-11 15:10:21

Wersja do wydruku...

corner   corner