logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Barlinek, dnia 7 lutego 2019 r.

RGPI.II.7021.15.19 r.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EURO, o której mowa w art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Burmistrz Barlinka zaprasza do składania ofert na równanie dróg o nawierzchniach gruntowych, żużlowych oraz tłuczniowych równiarką drogową wraz z zawałowaniem, dogęszczeniem  samojezdnym walcem drogowym  na terenie Gminy Barlinek. Przybliżony pierwszy termin realizacji marzec 2019 przy sprzyjających warunkach pogodowych, zamawiający dopuszcza kilkakrotne równanie w ciągu roku w zależności od zaistniałych potrzeb i oferty cenowej.

  1. Oferta ma zawierać cenę brutto za 1km odcinka drogi o szerokości od 3 do 5m.

Odcinki dróg do równania są różnej długości: od 0,3km do 3km. Równanie dróg w zależności od warunków w terenie należy nadać profil daszkowy lub jednostronny.

Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał odcinki dróg do ich równania  równiarką  z wykorzystaniem walca drogowego. Odległości pomiędzy miejscowościami gdzie Wykonawca będzie się przemieszczał wynoszą maksymalnie do kilkunastu kilometrów.

Od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca na czwarty dzień będzie gotowy do wykonywania prac.

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy do 31 grudnia 2019 r.
 

Zamawiający ma prawo odstąpić od wyboru oferty bez podania przyczyny.
 

Termin składnia ofert: do dnia 22.02. 2019 r. do godz. 15:00.
 

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. 095 746 55 62, fax. 095 746 17 04
e-mail:  umig@barlinek.pl   drogi@barlinek.pl

 

Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się:

Eugeniusz Dmytruszewski, tel. 095/746-55-62 lub 609 784 606. 

Nazwa dokumentu: Zaproszenie do składania ofert na równanie dróg równiarką drogową o nawierzchniach gruntowych, żużlowych oraz tłuczniowych na terenie gminy Barlinek z zawałowaniem, dogęszczeniem walcem drogowym
Skrócony opis: Zaproszenie do składania ofert na równanie dróg równiarką drogową o nawierzchniach gruntowych, żużlowych oraz tłuczniowych na terenie gminy Barlinek z zawałowaniem, dogęszczeniem walcem drogowym
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Eugeniusz Dmytruszewski
Osoba, która odpowiada za treść: Eugeniusz Dmytruszewski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2019-02-07 11:29:19
Data udostępnienia informacji: 2019-02-07 11:29:19
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-07 11:53:40

Wersja do wydruku...

corner   corner