logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Barlinka zgodnie z art. 53 ust. 1[1] ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst: Dz.U. z. 2018 r. poz. 1945) zawiadamia się, że wydano decyzję Nr 12/19 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV na linię kablowo-napowietrzną SN 15 kV oraz budowa linii kablowej SN 15 kV w celu zasilenia w energię elektryczną stacji transformatorowych nr s-2447 "Osina kier. Laskowo", S-2411 "Osina kolonia", S-2243 "Osina", S-2448 "Osina kier. Jesionowo", S-2675 "Barlinek Ogródki Działkowe" w obrębie miasta Barlinek, obręb Osina, gm. Barlinek - działki lub części działek o nr ewid. 7, 62, 69, 94, 91/7, 95, 74, 74/1, 113, 84/2, 105, 108/1, 148/2, 102 oraz działka o nr ewid. 546 obr. 1 m. Barlinek

 

Inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o.,

 

z którą można się zapoznać i wnieść ewentualne uwagi w pokoju nr 23 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Barlinku

 

 

[1] 1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej SN 15kV na linię kablowo-napowietrzną Barlinek - Osina - decyzja licp Nr 12/19
Skrócony opis: Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV na linię kablowo-napowietrzną Barlinek - Osina - decyzja licp Nr 12/19
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Borowska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Borowska
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dybiński
Data wytworzenia informacji: 2019-05-14 07:57:16
Data udostępnienia informacji: 2019-05-14 07:57:16
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-15 08:02:28

Wersja do wydruku...

corner   corner