logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Załączniki do pobrania: 2019-10-30 09:58:00 - Ogłoszenie (1.34 MB)
2019-10-30 09:58:32 - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (54.50 kB)
2019-10-30 09:58:47 - Załącznik nr 2 - Projekt umowy (52.70 kB)
2019-10-30 09:59:49 - Załącznik nr 4 - Projekt budowlano-wykonawczy - Przebudowa dróg w gminie Barlinek - wieś Dzikowo - do wsi Pustać działki nr 155 i nr 157 (1.12 MB)
2019-10-30 10:00:07 - Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Przebudowa włączenia drogi gminnej Dzikowo-Pustać działką nr 158 do drogi powiatowej nr 2156 Dzikowo - Rychnów (1.01 MB)
2019-10-30 10:00:28 - Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Przebudowa dróg w gminie Barlinek- wieś Dzikowo - Pustać, działki nr 155 i nr 157 (1.12 MB)
2019-10-30 10:00:51 - Załącznik nr 7 - projekt stałej organizacji ruchu - od drogi powiatowej nr 2156Z działka nr ewid. gruntu 158 obręb Dzikowo do m. Pustać (711.68 kB)
2019-10-30 10:01:23 - Załącznik nr 8 - projekt stałej organizacji ruchu - od drogi powiatowej nr 2156Z działka nr ewid. gruntu 155 i 175 (3.78 MB)
2019-10-31 08:39:01 - Załącznik nr 3 - Projekt budowlano - wykonawczy - Przebudowa włączenia drogi gminnej Dzikowo - Pustać działką nr 158 do drogi powiatowej nr 2156 Dzikowo - Rychnów (1.03 MB)
2019-10-31 08:40:45 - Załącznik nr 9 - zaświadczenie z dnia 23.02.2016r. Starosty Myśliborskiego o nie wnoszeniu sprzeciwu do realizacji robot w zakresie określonym w zgłoszeniu dotyczące przebudowy drogi gminnej Dz (374.68 kB)
2019-10-31 08:41:17 - Załącznik nr 10 - zaświadczenie z dnia 3.09.2019r. Starosty Myśliborskiego o nie wnoszeniu sprzeciwu do realizacji robót w zakresie określonym w zgłoszeniu dotyczące przebudowy drogi od wsi D (369.17 kB)

Nazwa dokumentu: Zaproszenie do składania ofert na usługę polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn: „Przebudowa drogi gminnej Dzikowo - Pustać”
Skrócony opis: Zaproszenie do składania ofert na usługę polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn: „Przebudowa drogi gminnej Dzikowo - Pustać”
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Kazimierz Dolat
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Dolat
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2019-10-30 09:56:48
Data udostępnienia informacji: 2019-10-30 09:56:48
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-30 10:02:02

Wersja do wydruku...

corner   corner