logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości "Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na lata 2018 - 2027"
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Dzikówku - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie- przystosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku - wszcz. postępowania
   minus Obwieszczenie - informacja o przedłożonym raporcie dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym" na dz. nr 96/27 obr. 1 Moczkowo
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w Płonnie - zakończnie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w Płonnie - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - przystosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku - wszcz. postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej NN przy ul. Fabrycznej w Płonnie - wszczęcie postępowania
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Obwieszczenia Dariusz Dybiński 2019-05-02 11:32:18
Obwieszczenia Dariusz Dybiński 2016-12-19 12:38:21
Obwieszczenia Administrator 2016-12-19 12:34:13
Obwieszczenia Administrator 2009-09-15 09:16:32
Magdalena DiakÃłw 2008-01-31 11:01:22
Magdalena Podworska 2004-03-10 00:31:21
Cezary Krzyżanowski 2004-02-05 10:14:28
Cezary Krzyżanowski 2004-02-05 09:53:20
Cezary Krzyżanowski 2004-01-05 12:16:53

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Płonnie - wszczęcie postępowania Dariusz Dybiński 2019-05-27 14:21:41
Obwieszczenie - informacja o przedłożonym raporcie dla przedsięwzięcia pn. Budowa stanicy wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 319 obr. Moczkowo Dariusz Dybiński 2019-05-08 08:41:25
Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej SN 15kV na linię kablowo-napowietrzną Barlinek - Osina - decyzja licp Nr 12/19 Dariusz Dybiński 2019-05-15 08:03:51
Obwieszczenie - budowa gazociągu średn. i nisk. ciśnienia wraz z urządzeniami towarzyszącymi, przyłącz. i instalacjami wewnętrz. i zewnętrz. przy ul. Strzeleckiej w Barlinku - decyzja licp Nr 10/19 Dariusz Dybiński 2019-05-14 14:59:58
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - decyzja licp Nr 10/19 Dariusz Dybiński 2019-05-14 14:48:47
Obwieszczenie - zagospodarowanie placu publicznego pomiędzy ulicami Szewską, Niepodległości, Sądową w Barlinku - decyzja licp Nr 9/19 Dariusz Dybiński 2019-05-07 14:35:22
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn. 40 PE w Płonnie - wszczęcie postępowania Dariusz Dybiński 2019-05-06 13:11:29
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w Płonnie - wszczęcie postępowania Dariusz Dybiński 2019-05-06 13:00:04
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego i niskiego ciśnienia przy ul. Strzeleckiej w Barlinku - zakończenie postępowania Dariusz Dybiński 2019-04-25 11:36:24
Obwieszczenie - budowa budynku gospodarczo-garażowy w ramach wspólnego zagospodarowania wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wspólnej w Moczkowie na terenie działki o nr ewid. gruntu 230/44 obr. Dariusz Dybiński 2019-04-05 10:32:50
Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu placu publicznego pomiędzy ulicami Szewską, Niepodległości, Sądowoą w Barlinku - wszczęcie postępowania Dariusz Dybiński 2019-03-15 11:49:06
Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej SN 15kV Barlinek - Osina Dariusz Dybiński 2019-03-15 11:19:57
Projekt uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Barlinek w 2019 roku Dariusz Dybiński 2019-03-06 13:25:03
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Moczkowo Dariusz Dybiński 2019-01-31 08:24:08
Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 267 Dariusz Dybiński 2019-01-07 10:00:21
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych w obwodzie łowieckim nr 265 Dariusz Dybiński 2018-10-26 12:53:58
Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - zakończenie postępowania Dariusz Dybiński 2018-10-03 08:22:57
Obwieszczenie - rozbudowa hali produkcyjnej położonej na terenie działki nr 159 obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek Dariusz Dybiński 2018-08-08 14:32:49
Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na przedszkole niepubliczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Dariusz Dybiński 2018-05-14 12:22:29
Obwieszczenie - przebudowa linii napowietrznej SN 15kV na linię kablowo - napowietrzną SN 15 kV Osina - Barlinek - zakończenie postępowania Dariusz Dybiński 2019-04-29 11:13:20
Obwieszczenie - przystosowanie istniejących pomieszczeń dla potrzeb komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w przychodni lekarskiej przy ul. Szpitalnej w Barlinku Dariusz Dybiński 2019-05-09 13:32:50
Obwieszczenie - zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny jednorodzinny przy ul. Grodzkiej w Barlinku - wszczęcie postępowania Dariusz Dybiński 2019-04-26 12:53:02
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - zakończenie postępowania Dariusz Dybiński 2019-04-24 11:37:07
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Dzikówku na terenie działek o nr ewid. 139/6, 120, 140, 115, 118/7, 118/13 obr. Dzikówko gm. Barlinek - wszczęciu postępowania administracyjnego Dariusz Dybiński 2019-04-18 09:19:00
Obwieszczenie - zagospodarowanie placu publicznego pomiędzy ulicami Szewską, Niepodległości, Sądową i Rynek, obręb 2, m. Barlinek - zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inw Dariusz Dybiński 2019-04-17 09:20:27
Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal usługowy w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sądowej 9 C na terenie działki o nr ewid. gruntu Dariusz Dybiński 2019-04-11 13:14:15
Obwieszczenie - przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednolitej linii 110 KV GPZ Jedwabne - słup 33/1 (zlokalizowany przez GPZ Mostkowo) - wszczęcie postępowania administracyjnego Administrator 2019-04-05 07:58:51
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE przy ul. Sportowej i Uklejowej w Barlinku na działkach o nr ewid. gruntu: 660/12 i 658 obręb 2 m. Barlinek - decyzja Nr 8/19 Magdalena Diaków 2019-03-28 14:03:03
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE przy ul. Źródlanej w Moczkowie na działkach o nr ewid. gruntu: 335, 334/42 obręb Moczkowo gm. Barlinek - decyzja Nr 7/19 Magdalena Diaków 2019-03-28 13:55:21
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Żydowo Magdalena Diaków 2019-01-31 08:57:59
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2019-03-14 14:50:32
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Krzynka Magdalena Diaków 2019-01-31 08:18:40
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE przy ulicy Sportowej i Uklejowej w Barlinku - zakończenie postępowania Magdalena Diaków 2019-03-12 11:14:22
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE przy ul. Źródlanej w Moczkowie - zakończenie postepowania Magdalena Diaków 2019-03-12 11:06:43
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Płonno Magdalena Diaków 2019-01-31 08:55:49
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Strąpie Magdalena Diaków 2019-01-31 08:56:44
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Swadzim Magdalena Diaków 2019-01-31 08:57:41
Obwieszczenie - rozbudowa budynku usługowego handlowego przy ul. 31-go Stycznia 21 w Barlinku - wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy Nr 27/08 Magdalena Diaków 2019-03-06 13:03:32
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowego wraz z infrastrukturą techn. i zagospodarowaniem przy ul. Wspólnej w Moczkowie - wydanie decyzji o warunkach zabudowy Magdalena Diaków 2019-03-04 13:42:57
Obwieszczenie - budowa budynku usługowo - handl. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. 31-go Stycznia w Barlinku - wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy Magdalena Diaków 2019-03-06 13:11:28
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Stara Dziedzina Magdalena Diaków 2019-01-31 08:56:27
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Jarząbki Magdalena Diaków 2019-01-31 08:16:44
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Dzikowo Administrator 2019-01-31 08:12:01
Obwieszczenie o przystąp. do uchylenia zmian miejsc. planu zagosp. przestrz. m. Barlinek w zakr. zmian numer 4 i 8 oraz o przystąp. do przeprowadzenia strateg. oceny oddział. na środowisko (prognoza) Administrator 2019-02-14 10:45:23
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego cisnienia w ulicy Strzeleckiej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2019-02-22 10:25:45
"Rozbudowa łącznika hali malarni i hali obróbki machanicznej wraz z infrastrukturą oraz budowa hali magazynowej dwunawowej wraz z infrastrukturą, na terenie zakładu HaCon Sp. z o.o. w Barlinku" Administrator 2019-02-21 13:42:16
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Mostkowo Administrator 2019-01-31 08:54:23
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Okunie Administrator 2019-01-31 08:54:43
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Osina Administrator 2019-01-31 08:55:02
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Równa Administrator 2019-01-31 08:56:08
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Wspólnej w Moczkowie Administrator 2019-02-15 14:02:37
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Moczydło Administrator 2019-01-31 08:29:47
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE Krzynka - decyzja licp Nr 6/19 Administrator 2019-02-11 12:01:21
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Dzikówko Administrator 2019-01-31 08:14:38
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE przy ulicy Sportowej i Uklejowej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2019-02-06 12:54:36
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE przy ulicy Źródlanej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2019-02-06 12:37:04
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Dziedzice Administrator 2019-01-31 08:58:17
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Łubianka Administrator 2019-01-31 08:23:18
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szosa do Lipian - decyzja licp Nr 5/19 Administrator 2019-02-01 11:09:17
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Okrętowej - decyzja licp Nr 4/19 Administrator 2019-02-01 11:04:25
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Lutówko Administrator 2019-01-31 08:19:16
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Ożar Administrator 2019-01-31 08:55:31
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 257 Administrator 2018-12-18 08:52:34
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej dla Sołectwa Rychnów Administrator 2019-01-30 12:26:05
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w Krzynce Administrator 2019-01-25 10:31:39
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku na terenie działek o nr ewid. 168 i 167 obr. 1 m. Barlinek i działki o nr ewid. 55 obr. Dzikówko Administrator 2019-01-17 13:01:53
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrętowej w Barlinku i Owocowej w Ożarze na terenie części działki o nr ewid. 148 obr. 1 m. Barlinek i działek o nr ewid. 163, 236/12, 219 Administrator 2019-01-17 12:58:07
Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa, w tym w formie łącznika, budynków bloków „D” i „B” szpitala przy ul. Szpitalnej 10 w Barlinku - decyzja Nr 3/19 Administrator 2019-01-15 12:44:42
Obwieszczenie - budowa hali wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną, na terenie zakładu Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku, na dz. nr 200/23, 197, 200/40, 2134, 200/42 ob Administrator 2019-01-08 07:55:46
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 63 PE przy ul. Poziomkowej w Barlinku - decyzja licp Nr 2/19 Administrator 2019-01-04 12:45:54
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn-40 PE przy ul. Źródlanej w Moczkowie - decyzja licp Nr 1/19 Administrator 2019-01-04 12:37:45
Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa szpitala przy ul. Szpitalnej 10 w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2018-12-28 11:12:41
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego cisnienia dn 40 PE przy ul. Źródlanej w Moczkowie Administrator 2018-12-20 12:31:32
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 63 PE przy ul. Poziomkowej w Barlinek - zakończenie postępowania Administrator 2018-12-20 12:08:34
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 267 Administrator 2018-11-05 13:58:41
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Wspólnej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2018-12-14 13:37:00
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w Krzynce - wszczęcie postępowania Administrator 2018-12-13 13:23:54
Obwieszczenie - wykonanie instalacji elektryka 0.4kV zasilającej budynek muzeum w Równie - decyzja licp Nr 16/18 Administrator 2018-12-11 14:39:34
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2018-12-06 11:42:25
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrętowej w Barlinku i Owocowej w Ożarze - wszczęcie postępowania Administrator 2018-12-06 11:34:57
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Krzynce - decyzja licp Nr 15/18 Administrator 2018-11-30 13:44:06
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i Myśliborskiej w Moczkowie - decyzja licp Nr 14/18 Administrator 2018-11-30 13:38:55
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 12 października 2018 r. Administrator 2018-10-16 13:54:56
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Osina - Barlinek ul. Szosowa - decyzja Nr 13/18 o licp Administrator 2018-11-23 12:09:59
Obwieszczenie - budowa instalacji elektrycznej 0,4 kV zasilającej budynek muzeum w miejscowości Równo - zakończenie postępowania Administrator 2018-11-24 11:44:17
Obwieszczenie - rozbudowa budynku (bloków "B" i "D") szpitala przy ul. Szpitalna 10 w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2018-11-14 12:44:46
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE przy ul. Źródlanej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2018-11-14 08:17:57
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 63 PE przy ul. Poziomkowej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2018-11-14 08:10:20
Obwieszczenie - budowa budynku handlowo-usługowego przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - postępowanie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - decyzja wz Nr 59/18 Administrator 2018-11-08 13:00:30
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jaromierki i ul. Szosowa w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2018-11-07 11:16:34
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Krzynka - zakończenie postępowania Administrator 2018-11-07 09:46:16
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Pogodnej i Myśliborskiej w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2018-11-07 09:18:35
Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2018-10-30 07:25:38
Obwieszczenie - budowa budynku usługowo - handlowego przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2018-10-24 09:29:46
Obwieszczenie - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2155Z Barlinek - Żydowo" Administrator 2018-10-18 11:17:42
Obwieszczenie - wykonanie instalacji elektrycznej 0,4 kV zasilającej budynek muzeum w m. Równo - zakończenie postępowania Administrator 2018-10-16 12:01:04
Obwieszczenie - Montaż zbiornika na tlen wraz z instalacją przesyłową do hali magazynowo-produkcyjnej w HaCon Sp. z o.o. Administrator 2018-10-12 12:50:34
Obwieszczenie - "Zmiana sposobu użtkowania hali magazynowej na halę magazynowo na halę magazynowo-produkcyjną z wyposażeniem hali w urządzenia do spawania i obróbki elementów stalowych w HaCon Sp. z o Administrator 2018-10-12 12:45:12
Obwieszczenie - rozbudowa budynku szpitala w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2018-10-05 08:15:46
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Krzynka - wszczęcie postępowania Administrator 2018-10-03 08:06:25
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - wszczęcie postępowania Administrator 2018-10-03 08:13:28
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2018-10-03 07:55:02
Obwieszczenie - "Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z poddaszami użytkowymi na terenie działki nr 62/2 obręb Płonno" - zakończenie postępowania Administrator 2018-09-28 14:43:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Administrator 2018-09-25 12:07:55
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Pogodnej w Moczkowie - decyzja o wz Nr 52/18 Administrator 2018-09-25 12:01:38
Obwieszczenie - rozbudowa budynku szpitala przy ul. Szpitalnej 10 w Barlinku - umorzenie postępowania Administrator 2018-09-19 10:44:00
Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2018-09-07 11:29:02
Obwieszczenie - rozbudowa budynku szpitala przy ul. Szpitalnej 10 w Barlinku Administrator 2018-09-05 13:57:31
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Pogodnej w Moczkowie Administrator 2018-09-05 09:38:28
Obwieszczenie - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektrycznych Administrator 2018-08-08 14:17:24
Obwieszczenie - rozbiórka budynków i obiektów oraz budowa budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - wszczęcie postępo Magdalena Diaków 2018-08-03 10:23:30
Obwieszczenie - budowa drogi rowerowej na odcinku Sulimierz-Dzikowo - decyzja Nr 11/18 Magdalena Diaków 2018-07-27 07:29:03
Obwieszczenie - "Rozbiórka istniejących budynków i obiektów oraz budowa budynku usługowo - handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techn. i zagosp. terenu przy ul. 31 Stycznia w Barlinku" - decyzja Magdalena Diaków 2018-07-17 11:20:56
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i kanalizacji przy ul. Chabrowej w Moczkowie - decyzja licp Nr 10/18 Magdalena Diaków 2018-07-12 12:30:13
Obwieszczenie - przebudowa drogi rowerowej na odcinku Sulimierz - Dzikowo - zakończenie postępowania Magdalena Diaków 2018-07-12 11:39:58
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i kanalizacji przy ul. Gorzowska w Moczkowie - decyzja licp Nr 9/18 Magdalena Diaków 2018-07-12 11:31:57
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Pogodnej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2018-07-03 14:25:02
Obwieszczenie - "Rozbiórka istniejących budynków i obiektów oraz budowa budynku usł.-handl.wraz z niezbędną infrastrukturą techn.i zagospod.terenu przy ul. 31 Stycznia w Barlinku" - zakończenie postęp Administrator 2018-07-04 14:44:51
Obwieszczenie - "Rozbiórka istniej. budynków i obiektów oraz budowa budynku usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. 31 Stycznia w Barlinku" Administrator 2018-06-19 14:06:20
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w m. Moczkowo - zakończenie postępowania Administrator 2018-06-16 12:00:02
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w m. Moczkowo - zakończenie postępowania Administrator 2018-06-16 11:54:41
Obwieszczenie - "Przebudowa drogi DW 151 w m. Moczkowo" Administrator 2018-06-13 12:52:20
Obwieszczenie - "Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2018-2027” dla lasu komunalnego" Administrator 2018-04-26 11:27:21
Obwieszczenie - "przebudowa drogi rowerowej na odcinku Sulimierz - Dzikowo" - wszczęcie postępowania Administrator 2018-06-08 10:39:24
Obwieszczenie - budowa budynku wielobranżowego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku - decyzja wz Nr 29/18 Administrator 2018-06-04 11:53:23
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Chabrowej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2018-05-16 13:54:17
Obwieszczenie - informacja o zakończeniu postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa drogi DW 151 w m. Moczkowo" Administrator 2018-05-22 12:59:32
Obwieszczenie - budowa budynku wielobranżowego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2018-05-15 12:21:42
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2018-05-11 13:28:50
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Rychnów - decyzja licp Nr 8/18 Administrator 2018-05-09 13:45:07
Obwieszczenie - budowa oczyszczalni ścieków w Rychnowie - decyzja licp Nr 19-01/10 Administrator 2018-05-09 13:24:02
Obwieszczenie - przebudowa drogi rowerowej na odcinku Sulimierz - Dzikowo - wszczęcie postępowania Administrator 2018-05-07 11:58:09
Obwieszczenie - "Rozbiórka istniejących budynków i obiektów oraz budowa budynku usługowo - handlowego przy ul. 31 Stycznia w Barlinku" - wszczęcie postępowania Administrator 2018-04-26 11:38:06
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej z odejściami bocznymi w m. Równo - decyzja licp Nr 7/18 Administrator 2018-04-25 13:55:36
Obwieszczenie - przebudowa sieci cieplnej przy ul. Fabrycznej w Barlinku - decyzja licp Nr 6/18 Administrator 2018-04-25 13:48:45
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalno-handlowego przy ul. Rynek 7 w Barlinku - decyzja o wz Nr 63-05/11 Administrator 2018-04-25 13:11:13
Obwieszczenie - przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek usług oświatowych przy ul. Szosowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2018-04-25 12:54:13
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - "Przebudowa drogi DW 151 w m. Moczkowo" Administrator 2018-04-25 12:46:59
Obwieszczenie - zmiana decyzji Nr 19/10 z dnia 01.06.2010 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2018-04-23 14:19:56
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Rychnowie Administrator 2018-04-23 14:33:38
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 15.01.2018 o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Administrator 2018-01-15 14:23:02
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Barlinek - Ożar Administrator 2018-04-13 14:06:07
Obwieszczenie - budowa sklepu wielobranżowego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2018-04-10 13:54:26
Obwieszczenie - przebudowa sieci cieplnej przy ul. Fabrycznej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2018-04-10 13:46:31
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Równo - zakończenie postępowania Administrator 2018-04-10 13:38:28
Obwieszczenie - budowa oczyszczalni ścieków w Rychnowie - zmiana decyzji licp Nr 19/10 Administrator 2018-04-06 12:22:49
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Rynek 7 w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2018-04-04 13:59:46
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Barlinek - Ożar - zakończenie postępowania Administrator 2018-03-29 09:56:15
Obwieszczenie - budowa świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej i szatni klubu sportowego w Lutówku - decyzja Nr 1/2018 Administrator 2018-03-23 10:37:56
Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - wszczęcie postępowania / korekta obwieszczenia z dn. 05.03.2018 r. / Administrator 2018-03-20 12:49:26
Obwieszczenie - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na cele usług oświatowych przy ul. Szosowej" - wszczęcie postępowania Administrator 2018-03-20 11:54:56
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej w m. Dziedzice - decyzja licp Nr 4/18 Administrator 2018-03-15 11:10:45
Obwieszczenie - "Realizacja świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej i szatni klubu sportowego w Lutówku" - zakończenie postępowania Administrator 2018-03-08 12:31:22
Obwieszczenie - "Przebudowa drogi DW 151 w m. Moczkowo" - wszczęcie postępowania Administrator 2018-03-07 13:39:19
Obwieszczenie - przebudowa sieci cieplnej przy ul. Ogrodowej w Barlinek - wszczęcie postępowania Administrator 2018-03-05 12:32:10
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej w Moczkowie - decyzja licp Nr 3/18 Administrator 2018-02-28 11:19:11
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Równo - wszczęcie postępowania Administrator 2018-02-28 11:10:48
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Dziedzicach - zakończenie postępowania Administrator 2018-02-28 10:58:38
Obwieszczenie o wyłoż. do publ. wglądu projektu miejsc. planu zagosp. przestrzen. terenu pomiędzy ul.: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jez. Barlineckiego - tzw. "Starego Tartaku" wraz z progn. oddziały Administrator 2018-01-19 12:50:15
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Rychnowie - wszczęcie postępowania Administrator 2018-02-19 14:51:16
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Barlinku i Ożarze gm. Barlinek Administrator 2018-02-15 13:04:39
Obwieszczenie o projekcie uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Barlinek w 2018 roku Administrator 2018-02-07 11:45:59
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjne przy ul. Źródlanej w Moczkowie - zakończenie postępowanie Administrator 2018-02-19 15:34:29
Obwieszczenie - realizacja świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej i szatni klubu sportowego w Lutówku - wszczęcie postępowania Administrator 2018-02-07 13:47:19
Obwieszczenie - budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK przy ul. Okrętowej w Barlinku - decyzja licp Nr 2/18 Administrator 2018-01-19 11:51:47
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Łubianka - decyzja licp Nr 1/18 Administrator 2018-01-15 14:11:21
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2018-01-12 12:17:30
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Dziedzice - wszczęcie postępowania Administrator 2018-01-12 12:12:57
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Pogodnej w Moczkowie - decyzja licp Nr 4/17 Administrator 2017-02-13 12:08:05
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w ulicy Źródlanej w Moczkowie - decyzja licp Nr 3/17 Administrator 2017-02-13 12:08:19
Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w miejscowości Barlinek na działce nr ewid. 580/2 obręb Barlinek 1 - wydanie decyzji o ustal. lokalizacji Administrator 2016-12-06 17:14:58
Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w miejscowości Barlinek na działce 580/2 obręb 1 Barlinek Administrator 2016-11-02 11:22:51
Obwieszczenie - budowa stacji uzdatniania wody w Mostkowie - decyzja Nr 18/10 Administrator 2016-10-04 11:52:58
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek Administrator 2016-09-22 14:56:14
Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w m. Barlinek - wszczęcie postępowania Administrator 2016-09-12 10:38:25
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej o śr. 90-110 mm wraz z przyłączami o średnicy 32 mm na dz. gruntu nr: 29/2 obr. Moczkowo gm. Barlinek oraz 127/1, 125/1, 120 obręb Dzikówko Administrator 2016-05-04 10:06:19
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie Administrator 2016-04-29 14:24:30
Obwieszczenie - przystosowanie sieci dystrybucyjnej do poboru większej mocy przez zakład produkcyjny przy ul. Fabrycznej w Barlinku Administrator 2016-04-18 14:37:13
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - decyzja Nr 10/15 Administrator 2015-12-30 14:30:15
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - decyzja Nr 2/15 Administrator 2015-04-09 10:14:53
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Moczkowie - zmiana decyzji o licp Nr 16/14 Administrator 2015-04-08 13:27:09
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2015-04-08 13:22:00
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Sumiak - wszczęcie postępowania Administrator 2014-09-15 15:08:06
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Kinice - wszczęcie postępowania Administrator 2014-09-15 15:06:04
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV w m. Osina - decyzja Nr 15/14 Administrator 2014-09-15 15:03:13
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Moczkowo ul. Prosta - Dzikówko - decyzja Nr 14/14 Administrator 2014-09-16 15:02:05
Obwieszczenie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151, odc. Łubianka – granica województwa, na dz. nr 200, 593 obręb Łubianka gm. Barlinek Administrator 2014-08-19 08:12:15
Obwieszczenie - Prognoza Oddziaływania na Środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021" Administrator 2014-02-21 11:20:48
Obwieszczenie - budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK przy ul. Okrętowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2018-01-03 10:10:24
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Łubianka - zakończenie postępowania Administrator 2018-01-03 10:05:04
Obwieszczenie - "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Barlinek - Ożar obręb 1 Barlinek Administrator 2017-12-29 13:24:13
Obwieszczenie - budowa przebudowa gazociągu n/c dn 100 przy ul. Ogrodowej i Zielnej w Barlinku - decyzja licp Nr 28/17 Administrator 2017-12-14 13:59:37
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania polegającego na - "Przebudowie drogi powiatowej na odcinku Barlinek - Ożar Administrator 2017-12-19 12:19:53
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej w Moczkowie Administrator 2017-12-11 09:21:31
Obwieszczenie - postanowienie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi powiatowej na odcinku Barlinek - Ożar Administrator 2017-11-29 13:36:21
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" w Dziedzicach - wszczęcie postępowania Administrator 2017-11-22 13:06:14
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" w Łubiance - wszczęcie postępowania Administrator 2017-11-22 12:51:38
Obwieszczenie - budowa infrastruktury dla potrzeb funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK przy ul. Okrętowej w Barlinku Administrator 2017-11-22 14:03:01
Obwieszczenie - przebudowa gazociągu nc przy ul. Zielnej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-11-21 11:16:38
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Szpitalnej 15a w Barlinku - decyzja o wz Nr 91/17 Administrator 2017-11-21 10:38:41
Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa zadaszenia kortów tenisowych przy ul. Sportowej w Barlinku - decyzja o licp Nr 27/17 Administrator 2017-11-14 10:56:37
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Szpitalnej 15a w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-11-03 10:46:43
Obwieszczenie - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar" Administrator 2017-11-02 09:48:25
Obwieszczenie - "Budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 21 obręb Moczkowo" Administrator 2017-11-02 09:27:40
Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa zadaszenia kortów tenisowych przy ul. Sportowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-10-30 11:47:23
Obwieszczenie - przebudowa gazociągu n/c dn 100 przy ul. Ogrodowej i Zielnej w Barlinku Administrator 2017-10-20 12:39:51
Obwieszczenie w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Rychnów Administrator 2017-10-20 12:15:33
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Lutówko - decyzja licp Nr 26/17 Administrator 2017-10-09 11:45:45
Obwieszczenie - budowa budynku handlowo - usługowego przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - decyzja wz Nr 71/17 Administrator 2017-10-03 11:38:32
Obwieszczenie - remont, przebudowa i odbudowa budynku cerkwi prawosławnej przy ul. Górnej 7 w Barlinku - decyzja licp Nr 25/17 Administrator 2017-09-29 12:52:45
Obwieszczenie - rozbudowa i przebudowa istniejącego zadaszenia kortu tenisowego przy ul. Sportowej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-09-26 11:36:48
Zawiadomienie o wydaniu przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa decyzji dot. zezwolenia na "Budowę obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151" Administrator 2017-09-25 14:06:38
Obwieszczenie - "Budowa zespoły 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 380/7 obręb Moczkowo - zakończenie postępow Administrator 2017-09-25 13:22:08
Obwieszczenie - przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Choszcznie - decyzja licp Nr 24/17 Administrator 2017-09-22 11:42:07
Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej przy ul. Niepodległości w Barlinku - decyzja licp Nr 22/17 Administrator 2017-09-22 11:13:18
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w rejonie ulic Stzelecka i Sportowa w Barlinku - decyzja licp Nr 21/17 Administrator 2017-09-22 11:08:59
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oraz likwidacji odcinka linii napowietrznej przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie - decyzja licp Nr 23/17 Administrator 2017-09-22 11:27:23
Obwieszczenie - remont i konserwacja zabytkowych murów miejskich w Barlinku - decyzja licp Nr 20/17 Administrator 2017-09-21 11:15:59
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023" Administrator 2017-09-18 13:02:32
Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Barlineckim od strony miejscowości Moczkowo w ramach "Szlaku Przygody" nad Jeziorem Barlineckim Administrator 2017-09-18 10:07:09
Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej w ramach "szlaku przygody" nad Jeziorem Barlineckim Administrator 2017-09-18 10:31:55
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie - decyzja Nr 11-01/17 Administrator 2017-09-15 09:59:26
Obwieszczenie - remont przybudówki budynku cerkwi prawosławnej przy ul. Górnej 7 w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-09-15 09:51:03
Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV przy ul. Niepodległości w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-09-06 14:36:40
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV przy ul. Sportowej i Strzeleckiej - zakończenie postępowania Administrator 2017-09-06 14:31:28
Obwieszczenie - przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2017-09-06 14:28:11
Obwieszczenie - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie - zakończenie postepowania Administrator 2017-09-06 14:19:59
Obwieszczenie - Remont i konserwacja zabytkowych murów miejskich w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-09-06 14:12:19
Obwieszczenie - rozbiórka budynków i budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Szpitalnej 15a w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-09-05 13:41:03
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2017-09-01 13:28:26
Zawiadomienie o braku możliwości wyd. decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji - zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Barlineckim od strony miejscowości Moczkowo Administrator 2017-09-05 14:24:34
Zawiadomienie o braku możliwości wyd. decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji - zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego od ul. Sportowej do ul. Polana Lecha Administrator 2017-09-05 14:22:32
Obwieszczenie - remont z obudową przybudówki cerkwi w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-08-23 11:13:43
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lutówko - wszczęcie postępowania Administrator 2017-08-21 14:35:31
Zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora Barlineckiego od ul. sportowej do Polana Lecha - Zawiadomienie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 sierpnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacj Administrator 2017-08-18 12:23:28
Zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora Barlineckiego od strony miejscowości Moczkowo - Zawiadomienie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 sierpnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji Administrator 2017-08-18 12:19:57
Zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora Barlineckiego od strony miejscowości Moczkowo - Zawiadomienie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 8 sierpnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji Administrator 2017-08-11 14:18:57
Zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora Barlineckiego od ul. sportowej do Polana Lecha - Zawiadomienie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 8 sierpnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji Administrator 2017-08-11 14:15:35
Obwieszczenie - przebudowa drogi gminnej nr 665058Z ul. Konopnickiej w Choszcznie na działkach o nr ewid. gruntu: 267/2, 384/1, 401/8, 422/7, 422/3, 422/5, 422/6, 1358/20, 1358/22, 1358/23, 1358/25 ob Administrator 2017-08-17 10:00:35
Obwieszczenie - przebudowa kolidujących sieci elektroenergetycznych z projektowanym zagospodarowaniem przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie na terenie działek o nr ewid. gruntu: 316/1, 306, 317/1 obręb Moc Administrator 2017-08-17 09:52:28
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV przy ulicy Niepodległości w Barlinku na działkach o nr ewid. gruntu: 172, 169/2, 141/1 i 2152 obręb Barlinek2 Administrator 2017-08-17 09:48:00
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączem nn 0,4 kV w rejonie ulic Sportowa i Strzelecka w Barlinku na działkach o nr ewid. gruntu:217/2, 648/2, 651/5, 652 Administrator 2017-08-17 09:43:24
Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Płonno na działkach nr 242/5 i 237/2 obręb Płonno, gmina Barlinek Administrator 2017-08-08 09:20:29
Obwieszczenie - „Budowa zespołu 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 328/6 i 331/6 obręb Moczkowo” Administrator 2017-08-01 16:08:19
Obwieszczenie - usunięcie kolizji linii zasilającej zakład - 15 ul. Fabrycznej 6 w Barlinku na terenie działek 25/28, 25/29, 25/8 i 1 obręb 1 m. Barlinek Administrator 2017-07-28 07:27:31
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywności Zawodowej z zagospodarowaniem terenu, drogą dojazdową oraz miejscami postojowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. ul. Dąbrowszczaków 40 w C Administrator 2017-07-28 07:24:07
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. gruntu:199, 31 obręb Łubianka Gm. Barlinek Administrator 2017-07-28 07:18:11
Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej w ramach szlaku przygody nad Jeziorem Barlineckim Magdalena Diaków 2017-08-03 14:32:49
Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego od strony miejscowości Moczkowo w ramach szlaku przygody nad Jeziorem Barlineckim Magdalena Diaków 2017-08-03 13:56:25
Obwieszczenie - urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie działki o nr ewid. gruntu 206/32 obręb Korytowo gm. Choszczno Magdalena Diaków 2017-07-26 12:31:19
Obwieszczenie - remont i konserwacja zabytkowych murów przy ul. Podwale w Barlinku - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2017-07-18 11:34:49
Obwieszczenie - budowa wiejskiego placu zabaw w m. Gleźno - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2017-07-17 13:59:22
Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej przy ul. 31 Stycznia w Barlinek - decyzja licp Nr 17/17 Magdalena Diaków 2017-07-14 12:22:39
Obwieszczenie - Budowa hali garażowo-magazynowej położonej na terenie działki 163/12 obręb 1 Barlinek Magdalena Diaków 2017-07-13 10:44:15
Obwieszczenie- usunięcie kolizji linii zasilającej zakład HaCon z projektowaną halą przy ul. Fabrycznej 6 w Barlinku - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2017-07-07 11:20:53
Obwieszczenie - zmiana decyzji licp Nr 11/17 - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2017-07-06 11:56:14
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i Flukowskiego - decyzja licp Nr 16/17 Administrator 2017-06-30 12:35:23
Obwieszczenie - budowa budynku handlowo-usługowego przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-06-30 12:30:47
Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-06-28 10:55:02
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Łubiance - wszczęcie postępowania Administrator 2017-06-26 10:52:23
Obwieszczenie - "Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 334/32 obręb Moczkowo" - zakończ. postępowania Administrator 2017-06-23 09:52:09
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i Flukowskiego Administrator 2017-06-14 09:33:23
Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z przyłączami przy ul. 31 Stycznia w Barlinku Administrator 2017-05-22 14:02:50
Obwieszczenie - budowa budynku bazy transportowej przy ul. Szosa do Lipian - zakończenie postępowania Administrator 2017-05-18 13:48:09
Obwieszczenie - budowa drogi rowerowej na odcinku Dzikowo - Barlinek - decyzja licp Nr 15/17 Administrator 2017-05-12 13:20:25
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Moczkowie - decyzja licp Nr 14/17 Administrator 2017-05-12 13:15:14
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Sportowej i Flukowskiego w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-05-10 09:53:24
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Dzikówku - decyzja licp Nr 13/17 Administrator 2017-05-05 09:43:49
Obwieszczenie - budowa drogi rowerowej na odcinku Dzikowo - Barlinek Administrator 2017-04-24 10:43:31
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2017-04-24 10:32:55
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Dzikówku - zakończenie postępowania Administrator 2017-04-25 08:52:24
Obwieszczenie - "Budowa zespołu budynków mieszkal. jednorodz. wraz z garażami, niezbędną infrastr. techn. i zagospod. terenu, drogi wewnętrznej oraz zjazdu z drogi powiat. na działce 231 w Moczkowie Administrator 2017-04-25 08:57:46
Obwieszczenie o udostępnieniu informacji - "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" Administrator 2017-04-10 14:51:06
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej w Barlinku - Ożar - decyzja licp Nr 12/17 Administrator 2017-04-14 12:02:07
Obwieszczenie - "Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej pelet (W7.3) wraz z przebudową linii technologicznych" na dz. nr 200/31, 200/51, 200/54 obręb 1 Barlinek Administrator 2017-04-14 11:27:55
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie - decyzja licp Nr 11/17 Administrator 2017-04-11 11:27:12
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Dzikówku - zakończenie postępowania Magdalena Diaków 2017-04-20 11:56:33
Obwieszczenie - "Budowa zespołu budynków mieszkal. jednorodz. wraz z garażami, niezbędną infrastr. techn. i zagospod. terenu, drogi wewnętrznej oraz zjazdu z drogi powiat. na działce 231 w Moczkowie Magdalena Diaków 2017-04-19 13:20:36
Obwieszczenie - budowa drogi rowerowej na odcinku Dzikowo - Barlinek - korekta do wszczęcia postępowania Administrator 2017-04-05 10:57:46
Obwieszczenie - przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi w Barlinku - decyzja licp nr 10/17 Administrator 2017-04-04 12:44:15
Obwieszczenie - rozpatrzenie zebranego materiału dowodowego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na - "Przebudowie i rozbudowie hali produkcyjnej pelet wraz z przebudową linii technologicznych Administrator 2017-04-06 14:00:51
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z przyłączami przy ul. Okrętowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-29 11:03:16
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywnosci Zawodowej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-27 13:06:01
Obwieszczenie - "Wykonanie placu składowego wyrobów gotowych, parkingu z przebudową istniejącego zjazdu, budową nowego zjazdu z drogi gminnej z infrastrukt. towarzysz. wraz z posadowieniem kontenerów Administrator 2017-03-24 14:43:56
Obwieszczenie - "Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej pelet wraz z przebudową linii technologicznych na działkach nr 200/31, 200/51, 200/54 obręb 1 Barlinek" Administrator 2017-03-29 09:53:17
Obwieszczenie - budowa drogi rowerowej na odcinku Dzikowo - Barlinek - wszczęcie postępowania Administrator 2017-03-22 12:19:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej - "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - na dz. nr 163/4 i 163/2, obręb 1 Barlinek" Administrator 2017-03-21 09:32:22
Obwieszczenie - budowa, przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-20 12:14:23
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2017-03-16 12:52:50
Obwieszczenie - "Montaż pieca do wytopu ołowiu o wydajności poniżej 4 Mg na dobę wraz z produkcją odlewów kilów z ołowiu na terenie działki 25/6 obręb 1 Barlinek" - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-14 11:25:25
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Dzikówku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-03-14 11:18:07
Obwieszczenie - budowa słupa linii napowietrznej i linii kablowej oraz demontaż odcinka linii napowietrznej na terenie firmy HaCon Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 6 w Barlinku - decyzja licp Nr 9/17 Administrator 2017-03-14 11:02:37
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Połczynie - decyzja licp Nr 8/07 Administrator 2017-03-03 10:43:49
Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej pelet (W7.3) wraz z przebudową linii technologicznych - wnioskodawca Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku Administrator 2017-03-01 13:19:42
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie Administrator 2017-03-01 12:29:22
Obwieszczenie - budowa słupa linii napowietrznej oraz demontaż odcinka linii napowietrznej na terenie firmy HaCon Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 6 w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-01 14:38:49
Obwieszczenie - Budowa parkingu przy ul. Wolności w Choszcznie - decyzja nr 7/16 Administrator 2017-03-01 12:18:35
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z przyłączami przy ul. Armii Polskiej i ul. Różana w Barlinku - decyzja nr 6/17 Administrator 2017-03-01 12:19:00
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kasprowicza w Barlinku Administrator 2017-02-22 07:41:06
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Połczynie - zakończenie postępowania Administrator 2017-02-15 14:18:15
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4kV wraz z przyłączami przy ul. Okrętowej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-02-14 14:56:17
Obwieszczenie - budowa parkingu na terenie przy ul. Wolności w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2017-02-13 10:15:51
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV wraz z przyłączami nn przy ul. Armii Polskiej i ul. Różana w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-02-13 10:09:22
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kasprowicza, Kossaka w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-02-09 13:25:01
Obwieszczenie - "Rozbudowa hali malarni odlewów żeliwnych na dz. nr 25/15, 25/19 i 25/33 obręb 1 Barlinek Administrator 2017-01-31 13:40:05
Obwieszczenie - "Budowa zakładu produkcji naczep samochodowych na dz. nr 176/2 obręb 1 Barlinek" Administrator 2017-01-31 13:36:06
Obwieszczenie - "Rozbudowa istniejącego kontenera magazynowego ze zmianą jego lokalizacji na dz. nr 25/15 i 25/34 obręb 1 Barlinek" Administrator 2017-01-31 13:26:43
Obwieszczenie - przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jeziorna - Wylotowa - Sadowa w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-01-31 13:17:55
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Łubiance - decyzja licp Nr 2/17 Administrator 2017-01-30 09:35:38
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Łubiance - decyzja licp Nr 1/17 Administrator 2017-01-30 09:27:54
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej przy ul. Źródlanej w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2017-01-26 13:43:30
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2017-01-26 13:30:05
Obwieszczenie - budowa słupa linii napowietrznej i linii napowietrznej SN 15 kV oraz demontaż odcinka linii napowietrznej na terenie firmy HaCon Sp. z o. o. w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-01-19 12:54:40
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Połczyno Administrator 2017-01-13 13:19:57
Obwieszczenie - budowa linii oświetleniowej w Łubiance - zakończenie postępowania Administrator 2017-01-11 08:50:07
Obwieszczenie - budowa linii oświetleniowej w Łubiance - zakończenie postępowania Administrator 2017-01-11 08:43:35
Obwieszczenie - budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 322/2 w Moczkowie Administrator 2017-01-09 10:29:24
Obwieszczenie w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwie Krzynka Administrator 2017-01-10 11:14:35
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację budowy obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Administrator 2017-01-04 12:33:29
Obwieszczenie - budowa parkingu przy ul. Wolności w Choszcznie - wszczęcie postępowania Administrator 2017-01-04 12:47:52
Obwieszczenie - montaż pieca do wytopu ołowiu - przygotowany raport w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Administrator 2016-12-23 11:03:01
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV przy ul. Armii Polskiej i ul. Różana w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-01-02 09:14:22
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kasprowicza i Kossaka w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2016-12-21 12:51:38
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn. 40 PE przy ulicy Myśliborskiej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2016-12-21 12:55:54
Obwieszczenie - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Połczyno - wszczęcie Administrator 2016-12-19 12:27:13
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w ulicy Źródlanej w Moczkowie - wszczęcie Administrator 2016-12-19 12:10:22
Obwieszczenie o udostępnieniu informacji - projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" Administrator 2016-12-09 12:23:14
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie aneksu do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - budowy obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Administrator 2016-12-09 12:12:07
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Łubiance - wszczęcie postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2016-12-07 11:03:06
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Łubiance - postępowanie w przedmiocie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2016-12-07 10:31:16
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - decyzja licp Nr 9/16 Administrator 2016-12-02 09:06:20
Obwieszczenie - rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Żabiej w Barlinku - decyzja licp Nr 8/16 Administrator 2016-11-25 11:58:17
Obwieszczenie - "Budowa hali magazynowo - produkcyjnej na terenie działki nr 2141 obręb 1 Barlinek" - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-22 14:19:47
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-17 14:36:53
Obwieszczenie - dobudowa klatki schodowej wraz z windą do budynku zakładu opieki medycznej szpitala w Barlinku - decyzja licp Nr 7/16 Administrator 2016-11-17 14:02:26
Obwieszczenie - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Żabiej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-08 13:14:45
Obwieszczenie - budowa zespołu trzynastu wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z garażem i niezbędną infrastruktura techniczną w Moczkowie Administrator 2016-11-08 13:07:44
Obwieszczenie - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia w Osinie - decyzja licp Nr 6/16 Administrator 2016-11-02 11:32:38
Obwieszczenie - rozbudowa budynku zakładu opieki medycznej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-10-28 12:07:53
Obwieszczenie - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Żabiej w Barlinku Administrator 2016-09-28 13:41:21
Obwieszczenie - wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej - budowa parkingu - zakończenie postępowania Administrator 2016-10-28 10:01:20
Obwieszczenie - budowa stacji uzdatniania wody w Mostkowie - decyzja Nr 18-01/10 Administrator 2016-10-20 13:28:54
Obwieszczenie - "Budowa drogi rowerowej z Barlinka do Pełczyc" - zakończenie postępowania Administrator 2016-10-18 14:01:39
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - wszczęcie postępowania Administrator 2016-10-18 09:28:55
Obwieszczenie - przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV w Osinie - zakończenie postępowania Administrator 2016-10-12 12:41:38
Obwieszczenie - "Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej - budowa parkingu" Administrator 2016-10-07 13:37:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie drogi rowerowej z Barlinka do Pełczyc (odcinek od gr Administrator 2016-09-23 14:23:42
Obwieszczenie - zmiana decyzji Nr 18/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2016-09-21 14:46:50
Obwieszczenie - Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-09-15 11:21:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa oświetlenia dz. 71, 169/1, 129/11 obręb 2 m. Barlinek Administrator 2015-10-23 13:49:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - m. Lutówko dz. 275, obręb Równo Administrator 2015-10-23 13:53:46
Obwieszczenie do sprawy RGPI.VII.6733.14.2015 Administrator 2015-10-27 12:17:18
Obwieszczenie Burmistrza Myśliborza - budowa drogi od Dzikowa do Pustaci - wszczęcie postępowania Administrator 2015-11-17 13:28:34
Obwieszczenie - budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina - wszczęcie postępowania Administrator 2015-11-19 13:12:13
Obwieszczenie - budowa drogi we wsi Mostkowo - wszczęcie postępowania Administrator 2015-11-19 13:14:26
Obwieszczenie - budowa drogi gminnej na odcinku Równo - Laskówko - wszczęcie postępowania Administrator 2015-12-29 12:39:22
Obwieszczenie - budowa sieci wod.-kanaliz. przy ul. Myśliborskiej w Moczkowie - decyzja Nr 5/16 Administrator 2016-09-09 12:49:04
Obwieszczenie w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Łubianka Administrator 2016-09-15 11:41:52
Obwieszczenie - przebudowa sieci elektroenergetycznej w Osinie - wszczęcie postępowania Administrator 2016-09-07 13:28:33
Obwieszczenie burmistrza Lipian - budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - wszczęcie postępowania Administrator 2016-09-09 12:53:58
Obwieszczenie "Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku" - postanowienie w sprawie wydania decyzji Administrator 2016-09-01 14:33:01
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Moczkowie Administrator 2016-08-24 11:16:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Administrator 2016-08-18 11:40:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Administrator 2016-08-03 08:01:28
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliborskiej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2016-07-15 14:58:26
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sięgaczami do granic działek prywatnych, gm. Barlinek obręb Strąpie i Dziedzice Magdalena Diaków 2016-07-12 14:37:31
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program budowy ścieżek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016-2026" Administrator 2016-06-20 10:56:42
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Barlinek na lata 2016-2026" Administrator 2016-06-20 10:37:51
Obwieszczenie - budowa słupa linii napowietrznej i linii kablowej oraz demontaż odcinka linii napowietrznej przy ul. Fabrycznej w Barlinku Administrator 2016-06-16 13:22:39
Obwieszczenie - budowa drogi Dzikowo - Pustać na terenie działek 155 i 175 wraz z pasami separującymi na terenie części działek nr: 156/1, 164/4, 169, 171, 172, 174/2, i 174/6 w obrębie Dzikowo Administrator 2016-06-13 15:34:23
Obwieszczenie - budowa drogi na terenie działek 4, 11 wraz z pasami separującymi na terenie części działek 8,9,10,12,13 w obrębie Ożar Administrator 2016-06-13 15:29:30
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej w Barlinku - decyzja licp Nr 3/16 Administrator 2016-06-09 08:28:17
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Jaromierkach - decyzja licp Nr 22-01/14 Administrator 2016-06-01 08:03:54
Obwieszczenie - budowa słupa linii napowietrznej i linii kablowej oraz demontaż odcinka linii napowietrznej przy ul. Fabrycznej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-05-24 13:11:29
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy ul. Wodna-Kościelna-Jeziorna w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-05-24 12:46:20
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Prostej Moczkowie - Dzikówko - decyzja Nr 2/16 Administrator 2016-05-20 14:17:35
Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziedzicach, Strąpiu i Nowej Dziedzinie - zakończenie postępowania Administrator 2016-05-19 11:26:56
Obwieszczenie - dobudowa klatki schodowej wraz z windą do budynku zakładu opieki medycznej ul. Szpitalna 10 w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2016-05-13 11:31:50
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi we wsi Ożar Administrator 2016-05-11 14:09:02
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi we wsi Dzikowo do wsi Pustać Administrator 2016-05-11 14:00:06
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Jaromierki - zakończenie postępowania Administrator 2016-05-10 14:15:12
Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina Administrator 2016-05-10 08:33:23
Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i i tłocznej wraz z sięgaczami do granic działek w m. Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina - wszczęcie postępowania Administrator 2016-04-20 07:39:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa ul. Sienkiewicza m. Barlinek z wykonaniem odwodnienia i odprowadzeniem wód Administrator 2016-04-14 14:33:10
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączami w obszarze ul. Kościelnej, Wodnej i Jeziornej w Barlinku - ponowne wszczęcie Administrator 2016-04-12 13:11:18
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc - budowa oświetlenia placu zabaw na działkach nr 580 i 586/5 przy ul. Lipowej obręb 2, m. Barlinek Administrator 2016-04-06 12:29:17
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej na działkach gruntu nr: 29/2 obr. Moczkowo oraz 127/1, 125/1 i 120 w obr. Dzikówko Administrator 2016-03-31 10:59:10
Obwieszczenie - budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Administrator 2016-03-30 12:13:52
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE w obszarze działek 306, 321/13, 322/1 w obr. Moczkowo Administrator 2016-03-21 15:21:46
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączami w obszarze ul. Kościelnej, Wodnej i Jeziornej w Barlinku Administrator 2016-03-25 08:47:28
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023" Administrator 2016-03-15 08:49:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw na działkach nr 580 i 586/5 obręb 2 Barlinek przy ul. Lipowej Administrator 2016-03-16 09:22:29
Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Budowa drogi gminnej na odcinku Równo - Laskówko" (Starosta Myśliborski decyzja 15/2016) Administrator 2016-03-08 14:45:44
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączami w obszarze ul. Kościelnej, Wodnej i Jeziornej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2016-02-29 12:28:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Administrator 2016-02-23 14:58:07
Obwieszczenie w sprawie - budowa zaplecza sportowego na terenie działek 751 i 804/6 wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 804/11 i 640/11 w Barlinku Administrator 2016-02-03 09:40:09
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ul. Jeziorną, Gorzowską i brzegiem jeziora Barlineckiego Administrator 2015-12-16 11:53:51
Obwieszczenie - budowa obiektu służącego świetlicy wiejskiej, remizie strażackiej i szatni klubu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w miejscowości Lutówko Administrator 2015-12-23 12:27:07
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału (do mpzp w obszarze osiedla Górny Taras) Administrator 2015-12-10 13:44:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla budowy oświetlenia parkingu u zbiegu ulic Żabiej i Podwale oraz rozbudowie oświetlenia boiska przy ul. Żabiej Administrator 2015-12-16 12:35:32
Obwieszczenie - budowa drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustać - wszczęcie postępowania Administrator 2015-12-23 12:23:05
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się nt. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi we wsi Mostkowo Administrator 2015-12-23 12:28:27
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się nt. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi do wsi Nowa Dziedzina Administrator 2015-12-23 12:30:43
Obwieszczenie – rozszerzenie zakresu inwestycji polegającej na budowie drogi we wsi Ożar - wszczęcie postępowania Administrator 2015-12-23 12:34:46
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się nt. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi do wsi Stara Dziedzina Administrator 2015-12-23 12:41:33
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - zakończenie postępowania Administrator 2015-12-16 12:19:29
Obwieszczenie - budowa świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej i szatni dla klubu sportowego w m. Lutówko - zakończenie postępowania Administrator 2015-11-24 14:40:59
Obwieszczenie - budowa oświetlenia parkingu u zbiegu ulic Żabiej i Podwale oraz rozbudowie oświetlenia boiska przy ulicy Żabiej - zakończenie postępowania Administrator 2015-11-19 13:04:21
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Górnej i Tunelowej w Barlinku - decyzja Nr 9/15 Administrator 2015-11-17 12:43:53
Obwieszczenie - budowa drogi we wsi Ożar - wszczęcie postępowania Administrator 2015-11-19 13:10:00
Obwieszczenie - budowa drogi do wsi Stara Dziedzina - wszczęcie postępowania Administrator 2015-11-19 13:07:11
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - wszczęcie postępowania Administrator 2015-11-09 10:34:06
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2015-10-30 11:17:22
Obwieszczenie - budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina - decyzja Administrator 2015-10-30 11:21:02
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2015-10-08 13:05:27
Obwieszczenie - budowa drogi od wsi Nowa Dziedzina - postanowienie w sprawie Administrator 2015-10-02 11:42:49
Obwieszczenie - przebudowa drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustać - wydanie decyzji Administrator 2015-10-02 11:25:22
Obwieszczenie w sprawie wyboru sołtysa i członka rady sołeckiej w sołectwie Rychnów Administrator 2015-09-28 15:10:40
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w Barlinku pomiędzy ul. Tunelową a Górną - wszczęcie postępowania Administrator 2015-09-23 14:38:26
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2015-09-23 14:20:05
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Moczkowie - decyzja Nr 7/15 Administrator 2015-09-14 13:01:32
Obwieszczenie - "przebudowa drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustać - postanowienie Administrator 2015-09-11 14:37:43
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2015-09-04 09:35:53
Obwieszczenie - decyzja ws. budowy biogazowni rolniczej obręb Dzikowo Administrator 2015-09-03 12:21:10
Obwieszczenie - decyzja w sprawie "budowy drogi gminnej na odcinku Równo - Laskówko" Administrator 2015-09-02 12:51:18
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2015-08-28 11:16:23
Obwieszczenie - Budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina - wszczęcie postępowania Administrator 2015-08-25 12:53:48
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia m. Jaromierki - ul. Okrętowa w barlinku - decyzja licp Nr4 6/15 Administrator 2015-08-25 12:49:09
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obszarze osiedla Górny Taras Administrator 2015-07-09 14:46:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwziecia „Przebudowa drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustać” Administrator 2015-08-20 07:34:51
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 125/90/63/40PE m. Jaromierki na terenie działek o nr ewid. 62, 78/18, 79/4, 85/1, 113 i część 105 obr. Osina i przy ul. Okrętowej Barlin Magdalena Diaków 2015-08-06 13:03:39
Obwieszczenie - postanowienie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na - „budowie drogi gminnej na odcinku Równo-Laskówko, na dz. nr 75/1, 75/2, 208, 366, 199/1 obręb Równo” Magdalena Diaków 2015-08-06 09:57:55
Obwieszczenie - zawiadomienie o terminie zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na – budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 5/4 obręb Dzikow Magdalena Diaków 2015-08-03 13:15:47
Obwieszczenie - budowa zadaszenia kortu tenisowego przy ul. Sportowej w Barlinku na części działki o nr ewid. 661 obręb 2 m. Barlinek Magdalena Diaków 2015-07-31 11:10:01
Obwieszczenie o budowa drogi gminnej na odcinku Równo - Laskówko" - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2015-07-15 12:14:18
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Brukowej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2015-07-14 09:38:19
Obwieszczenie - budowa oświetlenia parkingu przy zbiegu ulic Żabiej - Podwale oraz rozbudowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żabiej w Barlinku - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2015-07-14 09:43:46
Obwieszczenie - ochrona torfowisk alkalicznych w Żydowie - decyzja Nr 4/15 Administrator 2015-07-07 13:21:36
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Jaromierkach - wszczęcie postępowania Administrator 2015-07-02 12:32:01
Obwieszczenie - ochrona torfowisk alkalicznych w Żydowie - zakończenie postępowania Administrator 2015-06-19 14:52:44
Obwieszczenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Barlinek Administrator 2015-06-16 13:51:10
Obwieszczenie o drugim uzupełnieniu do raportu - budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW na działce 5/4 obręb Dzikowo Administrator 2015-05-28 11:42:09
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Jaromierki - zakończenie postępowania Administrator 2015-05-20 09:28:28
Obwieszczenie - zadaszenie kortu tenisowego w formie namiotu przy ul. Sportowej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2015-05-15 14:28:35
Obwieszczenie - ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej część dz. 403/2 obr. Żydowo - wszczęcie postępowania Administrator 2015-05-12 08:44:37
Ogłoszenie - ochrona torfowisk alkaicznych w krajobrazie Polski północnej na obszarze Żydowo Administrator 2015-05-06 08:58:43
Obwieszczenie - zmiana decyzji Nr 16/14 budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Prostej w Moczkowie - decyzja 16-01/14 Administrator 2015-04-23 14:27:54
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie - decyzja Nr 3/15 Administrator 2015-04-23 14:22:33
Obwieszczenie - ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej - zakończenie postępowania Administrator 2015-04-13 10:42:37
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Jaromierki - wszczęcie postępowania Administrator 2015-04-11 11:11:40
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2015-03-18 09:38:22
Obwieszczenie o przedłożonym uzupełnieniu do raportu - budowa biogazowni rolniczej na działce 5/4 obręb Dzikowo Administrator 2015-03-06 14:34:27
Obwieszczenie - zmiana decyzji Nr 16/14 o lokalizacji inwestycji celu publicznego - wszczęcie postępowania Administrator 2015-03-10 13:59:32
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc - przebudowa dróg gminnych i wojewódzkich w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2015-03-05 13:28:12
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2015-03-02 09:26:03
Obwieszczenie - ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej - zakończenie postępowania Administrator 2015-02-17 11:49:28
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie ul. Gorzowska - wszczęcie postępowania Administrator 2015-02-10 14:49:53
Obwieszczenie - ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej - wszczęcie postępowania Administrator 2015-01-21 07:29:37
Obwieszczenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów na funkcje sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwach gminy Barlinek Administrator 2014-12-23 13:57:45
Obwieszczenie - przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Kręta - Matejki - Podgórna - Spokojna - Tunelowa - Ogrodowa - Fabryczna - Kasprowicza - w Barlinku Administrator 2015-01-12 15:59:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - "Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIFE11 NAT/PL/423 - część II" Administrator 2014-12-30 09:00:34
Obwieszczenie o przygotowanym raporcie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy biogazowni rolniczej obręb Dzikowo Administrator 2014-12-10 10:17:40
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Moczkowo - decyzja Nr 23/14 Administrator 2014-12-16 11:34:22
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Kręta - Matejki - Podgórna - Spokojna - Tunelowa - Ogrodowa - Fabryczna - Kasprowicza - w Barlinku - decyzja Nr 24/14 Administrator 2014-12-30 10:41:52
Obwieszczenie - Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia - „Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIEFE11 NAT/PL/423 – część II” Administrator 2014-12-16 11:41:05
Obwieszczenie - przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Kręta - Matejki - Podgórna - Spokojna - Tunelowa - Ogrodowa - Fabryczna - Kasprowicza - zakończenie postępowania Administrator 2014-12-05 07:49:40
Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu przy zespole budynków młyna Barlinek - decyzja Nr 21/14 Administrator 2014-12-03 09:32:50
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej Osina - decyzja Nr 22/14 Administrator 2014-12-03 09:39:42
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2014-12-03 09:30:11
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Osinie - zakończnie postępowania Administrator 2014-11-21 08:16:13
Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu przy zespole budynków młyna wraz z budowa budynku gospodarczego w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2014-11-21 08:11:33
Obwieszczenie - modernizacja gazociągu przy ul. Kręta - Matejki - Spokojna - Tunelowa - Ogrodowa - Fabryczna - Kasprowicza w Barlinku Administrator 2014-11-05 09:38:19
Obwieszczenie - budowa odcinka sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej wraz z likwidacją odcinków sieci przy ul. Staromiejskiej - Niepodległości w Barlinku - decyzja 20/14 Administrator 2014-11-03 09:01:30
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Sumiak - decyzja Nr 19/14 Administrator 2014-11-03 08:54:48
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Kinice - decyzja Nr 18/14 Administrator 2014-11-03 08:52:44
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2014-10-22 12:28:32
Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu przy zespole budynków młyna wraz z budową budynku gospodarczego przy ul. Fabrycznej w Barlinku Administrator 2014-10-21 14:06:48
Obwieszczenie - budowa odcinka sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej wraz z likwidacją odcinków sieci przy ul. Staromiejskiej Administrator 2014-10-21 14:04:25
Obwieszczenie - budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Kinice i m. Sumiak Gm. Nowogródek Pom. - zakończenie postępowania Administrator 2014-10-20 10:56:06
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej Ø 90 na terenie działek o numerach ewidencyjnych 113, 148/1, 105 i 102 obr. Osina Gm. Barlinek Administrator 2014-10-15 13:47:49
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Krzynce - decyzja licp Nr 17/14 Administrator 2014-10-03 10:57:04
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Moczkowo ul. Prosta - Dzikówko - decyzja licp Nr 16/14 Administrator 2014-10-03 10:51:29
Obwieszczenie - Ochrona torfowisk alkaicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIEFE11 NT/PL/423 - część II" - wszczęcie postępowania Administrator 2014-09-11 13:33:35
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Krzynce - zakończenie postępowania Administrator 2014-09-22 14:32:50
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Moczkowo ul. Prosta - Dzikówko - zakończenie postępowania Administrator 2014-09-22 14:35:53
Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej wraz z likwidacją odcinków sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej przy ul. Niepodległości - Staromiejskiej - w Administrator 2014-09-17 12:26:47
Obwieszczenie - decyzja w sprawie przedsięwzięcia "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 151, odc. Łubianka – granica województwa" Administrator 2014-08-29 12:06:35
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV w m. Osina - zakończenie postępowania Administrator 2014-08-25 15:41:05
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Moczkowo ul. Prosta - Dzikówko - zakończenie postępowania Administrator 2014-08-25 15:32:54
Obwieszczenie - decyzja w sprawie przedsięwzięcia "Funkcjonowanie istniejących obiektów/instalacji przetwarzania odpadów drzewnych zlokalizowanych na terenie firmy Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. Administrator 2014-08-25 14:49:08
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączem kablowym nn-0,4 kV zasilających w energię elektryczną działkę budowlaną dla potrzeb budownictwa jednorod Administrator 2014-08-18 11:23:16
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE 100 SDR 11 w Krzynce na terenie działek o nr ewid. gruntu dz. 75 i 77/6 obręb Krzynka Gm. Barlinek Administrator 2014-08-13 10:13:57
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE 100 SDR 11 przy ul. Prostej w Moczkowie Administrator 2014-08-13 10:10:25
Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej 15/0.4 kV wraz z powiązaniem elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV i nn-0.4 kV oraz rozbiórką napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0 Administrator 2014-08-13 10:06:04
Obwieszczenie - o wydaniu postanowienia na funkcjonowanie istniejących obiektów/instalacji przetwarzania odpadów drzewnych zlokalizowanych na terenie firmy Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku Administrator 2014-08-13 10:51:00
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączem kablowym nn-0,4 kV zasilających w energię elektryczną działkę budowlaną dla potrzeb budownictwa jednoro Magdalena Diaków 2014-08-05 10:26:55
Obwieszcznie - budowa stacji bazowej Internetu szerokopasmowego w Krzynce Magdalena Diaków 2014-07-30 08:39:34
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Prostej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2014-07-23 14:11:31
Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej wraz z powiązaniem elektroenergetycznych linii kablowych przy ul. Kombatantów w Barlinku Magdalena Diaków 2014-07-23 14:08:07
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV w m. Osina Magdalena Diaków 2014-07-22 14:06:39
Obwieszczenie - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151, odc. Łubianka - granica województwa" - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2014-07-16 10:43:15
Obwieszczenie - funkcjonowanie istniejących obiektów/instalacji przetwarzania odpadów drzewnych zlokalizowanych na terenie firmy Barlinek Inwestycje Sp. z o. o. w Barlinku" Magdalena Diaków 2014-07-11 10:50:17
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej Internetu szerokopasmowego w Krzynce - zakończenie postępowania Magdalena Diaków 2014-07-11 10:43:58
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Osinie - decyzja Nr 11/14 Administrator 2014-07-09 11:11:25
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączem kablowym w m. Krzynka - wszczęcie postępowania Administrator 2014-07-01 14:08:51
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Osinie Administrator 2014-06-30 12:08:05
Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami sieci w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2014-06-13 14:31:29
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej internetu szerokopasmowego w Krzynce - wszczęcie postępowania zmiana decyzji Administrator 2014-06-13 12:20:19
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej Ø 110 w Moczkowie - decyzja Nr 10/14 Administrator 2014-06-02 08:28:07
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej Ø 110 w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2014-05-20 14:37:41
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Osinie - wszczęcie postępowania Administrator 2014-05-13 10:48:52
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej przy ul. Uklejowej w Barlinku - decyzja Nr 9/14 Administrator 2014-05-06 14:12:19
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych dotyczących działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2014-04-23 12:04:40
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej przy ul. Uklejowa w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2014-04-23 11:43:15
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej internetu w Równie - decyzja licp Nr 8/14 Administrator 2014-04-15 12:06:46
Obwieszczenie - przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Administrator 2014-03-28 12:01:30
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej Ø 110 w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2014-04-04 07:49:15
Obwieszczenie - budowa linii kablowych niskiego napięcia do zbiornika wyrównawczego przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - decyzja licp Nr 7/14 Administrator 2014-04-08 09:37:25
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej Internetu szerokopasmowego w Równie - zakończenie postępowania Administrator 2014-04-01 09:10:27
Obwieszczenie - budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV przy ul. Wiśniowej w Barlinku - decyzja lipc Nr 6/14 Administrator 2014-03-26 09:05:36
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej internetu szerokopasmowego w Krzynce - decyzja lipc Nr 5/14 Administrator 2014-03-26 08:58:26
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Wiśniowej w Barlinku - decyzja Nr 4/14 Administrator 2014-03-14 10:22:20
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej internetu szerokopasmowego w Równie - wszczęcie postępowania Administrator 2014-02-12 14:27:13
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej przy ul. Uklejowa w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2014-03-10 12:46:38
Obwieszczenie - budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn-0,4KV przy ul. Wiśniowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2014-03-11 12:36:37
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej internetu szerokopasmowego w Krzynce - zakończenie postępowania Administrator 2014-03-11 12:32:47
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Wiśniowej w Barlinku Administrator 2014-03-03 11:34:53
Obwieszczenie - budowa linii kablowej nn do zbiornika wyrównawczego przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2014-02-19 14:29:22
Obwieszczenie - budowa szlaku turystycznego relacji Brzesko - Płońsko - decyzja Nr 3/14 Administrator 2014-02-18 11:37:56
Obwieszczenie w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Administrator 2014-02-03 13:05:58
Obwieszczenie - budowa urządzeń obiektów infrastruktury technicznej linii wysokiego napięcia 11 kV Barlinek - Mostkowo - Pyrzyce Administrator 2014-02-10 10:52:11
Obwieszczenie - budowa i oznakowanie szlaku turystycznego Brzesko - Płońsko Administrator 2014-02-06 11:39:21
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej Internetu szerokopasmowego w Krzynce - wszczęcie postępowania Administrator 2014-01-30 09:41:14
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Wiśniowej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2014-01-29 13:37:30
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Wiśniowej w Barlinku Administrator 2014-01-23 12:04:27
Obwieszczenie - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Barlinek - Mostkowo - Pyrzyce - zakończenie postępowania Administrator 2014-01-29 12:15:38
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Polana Lecha w Barlinku - decyzja licp Nr 1/14 Administrator 2014-01-21 13:26:54
Obwieszczenie - budowa ścieżki pieszo - rowerowej Brzesko - Płońsko -- wszczęcie postępowania Administrator 2014-01-16 10:07:42
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Polana Lecha w Barlinku – zakończenie postępowania Administrator 2014-01-08 14:26:45
Decyzja w sprawie przedsięwzięcia - „Wydobywania kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Płonno 1 w ramach poszerzenia złoża na działce nr 287/2, obręb Płonno, gmina Barlinek" Administrator 2013-12-31 08:07:23
Obwieszczenie o wyłożeniu do publ. wglądu projektu MPZP dla terenu inwestycji – napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV relacji Barlinek–Mostkowo-Pyrzyce Administrator 2013-11-22 13:52:55
Obwieszczenie Ocena oddziaływania na środowisko na potrzeby projektu MPZP dla inwestycji – napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV relacji Barlinek–Mostkowo-Pyrzyce Administrator 2013-11-22 13:47:44
Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krzynka 1" oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na Administrator 2013-12-16 10:35:59
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - decyzja Nr 15/413 Administrator 2013-12-20 13:35:24
Obwieszczenie - budowa urządzeń obiektów infrastruktury technicznej w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia 110kV Barlinek - Mostkowo - Pyrzyce - wszczęcie postępowania Administrator 2013-12-18 07:05:30
Obwieszczenie - ogłoszenie wyników przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Administrator 2013-12-16 10:26:05
Obwieszczenie - budowa urządzeń obiektów infrastruktury technicznej w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia 110kV Barlinek - Mostkowo - Przelewice - decyzja licp Nr 14/13 Administrator 2013-12-16 09:56:46
Obwieszczenie - budowa i oznakowanie szlaku turystycznego - ścieżki rowerowej wraz z elementami małej architektury wzdłuż byłego torowiska Brzesko - Płońsko - wszęcie postępowania Administrator 2013-12-16 09:48:10
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2013-12-09 09:33:16
Obwieszczenie - budowa urządzeń obiektów infrastruktury technicznej Barlinek - Mostkowo - Pyrzyce - zakończenie postępowania Administrator 2013-11-29 12:19:19
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Polana Lecha w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2013-11-26 12:40:52
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2013 – 2017 z perspektywą na lata 2018-2021 Administrator 2013-11-05 08:52:12
Obwieszczenie - budowa urządzeń infrastruktury technicznej w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia 110 kV Barlinek - Mostkowo - Pyrzyce -- wszczęcie postępowania Administrator 2013-11-05 13:00:03
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2013-11-05 12:54:16
Obwieszczenie o przedłożonym raporcie w sprawie przedsięwzięcia: "Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Płonno 1 w ramach poszerzenia złoża na działce nr 287/2 obręb Płonno, Gm Administrator 2013-10-04 12:47:18
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Flukowskiego w Barlinku Administrator 2013-10-08 12:10:13
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Flukowskiego w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2013-09-24 11:50:09
Obwieszczenie - decyzja Nr 23-02/08 - zmiana decyzji lokalizacji celu publicznego Administrator 2013-09-05 11:05:27
Obwieszczenie - zmiana decyzji Nr 23/08 - zakończenie postępowania Administrator 2013-08-26 13:37:44
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Flukowskiego w Barlinku na terenie działek o nr ewid.: 688/4 i 688/7 obręb 2 m. Barlinek. Barlinek Administrator 2013-08-19 13:31:48
Obwieszczenie - zmiana decyzji Nr 23/08 - wszczęcie postępowania Administrator 2013-08-22 14:19:07
Obwieszczenie - Decyzja w sprawie przedsięwzięć - „Budowa obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151” Magdalena Diaków 2013-08-06 13:01:55
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej szerokopasmowego Internetu w technologii WiMax na terenie działki o nr ewid.: 208/1 obręb Płonno Gm. Barlinek Magdalena Diaków 2013-07-25 10:07:33
Obwieszczenie - rozwiązanie gospodarki ściekowej Stara Dziedzina - Dziedzice - decyzja Nr 11/13 Magdalena Diaków 2013-07-16 12:01:20
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - zakończenie postępowania Magdalena Diaków 2013-07-16 11:51:23
Obwieszczenie - rozwiązanie gospodarki ściekowej Stara Dziedzina - Dziedzice - decyzja Nr 11/13 Magdalena Diaków 2013-07-11 12:34:14
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - decyzja Nr 12/13 Magdalena Diaków 2013-07-19 14:30:40
Obwieszczenie - przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej w m. Więcław i Okunie Magdalena Diaków 2013-04-29 15:22:03
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Stara Dziedzina i Dziedzice - zakończenie postępowania Magdalena Diaków 2013-03-06 13:59:42
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Płonnie - decyzja Nr 15/12 Magdalena Diaków 2012-06-12 13:17:23
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Płonnie - decyzja Nr 14/12 Magdalena Diaków 2012-06-12 13:19:37
Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Barlinek do miejscowości Ożar” - wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne PŁONIA Sp. z o.o. w Barlinku Magdalena Diaków 2012-05-09 10:36:12
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej w Krzynce - postanowienia i zakończenie postępowania Magdalena Diaków 2012-05-09 07:52:09
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - zakończenie postępowania Administrator 2013-07-10 11:05:18
Obwieszczenie - rozwiązanie gospodarki ściekowej Stara Dziedzina - Dziedzice Administrator 2013-07-03 10:51:54
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla terenu obejmującego przebieg - linii elektroenergetycznej 110kV relacji Barlinek - Mostkowo - Pyrzyce na terenie Gm. Barlinek Administrator 2013-06-03 14:56:27
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Krzynce - decyzja Nr 10/13 Administrator 2013-06-14 14:47:57
Obwieszczenie - rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowości Stara Dziedzina i Dziedzice - wszczęcie postępowania Administrator 2013-06-12 12:44:54
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - wszczęcie postępowania Administrator 2013-06-10 13:41:29
Obwieszczenie - Rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowości Stara Dziedzina i Dziedzice - decyzja Administrator 2013-06-04 14:44:50
Obwieszczenie - "Budowa stacji paliw przy ul. Kombatantów w Barlinku nr ewidencyjny działki 2119 obręb 1 Barlinek - decyzja Administrator 2013-06-04 14:39:51
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Krzynce - decyzja Nr 7/13 i Nr 8/13 Administrator 2013-05-29 14:11:41
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Krzynce - decyzja Nr 9/13 Administrator 2013-05-22 11:36:45
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Łubiance i Okuniach - decyzja licp Nr 7/13 i Nr 8/13 Administrator 2013-05-15 09:49:17
Obwieszczenie - "Rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowości Stara Dziedzina i Dziedzice" - wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne PŁONIA Sp. z o. o. Administrator 2013-05-13 12:48:08
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w m. Jesionowo - Jarząbki - Dziedzice - Mostkowo Administrator 2013-05-13 12:40:12
Obwieszczenie - uzupełniony raport w sprawie przedsięwzięcia - "Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151" Administrator 2013-04-29 15:16:00
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Krzynce Administrator 2013-05-10 09:23:22
Obwieszczenie - budowa gazociągu średni ciśnienia D 40 PE w Krzynce - decyzja Nr 6/13 Administrator 2013-04-09 12:22:33
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego os. Górny Taras w Barlinku Administrator 2013-03-15 12:59:14
Obwieszczenie - przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej w m. Okunie - wszczęcie postepowania Administrator 2013-03-29 13:04:46
Obwieszczenie - przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej w m. Więcław - wszczęcie postepowania Administrator 2013-03-29 12:59:10
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowych Jesionowo-Jarząbki-Dziedzice-Mostkowo - wszczęcie postępowania Administrator 2013-03-29 07:13:31
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi w Krzynce - wszczęcie postępowania Administrator 2013-03-26 14:18:56
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Krzynce - zakończenie postępowania Administrator 2013-03-26 14:11:37
Obwieszczenie - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stara Dziedzina - Dziedzice - decyzja Nr 5/13 Administrator 2013-03-15 14:13:35
Obwieszczenie - budowa stacji przeładunkowej odpadów przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - decyzja Nr 4/13 Administrator 2013-03-08 13:29:08
Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej z powiązaniami przy ul. Myśliborskiej w Moczkowie - decyzja Nr 3/13 Administrator 2013-03-07 12:35:31
Obwieszczenie Wójta Nowogródka Pomorskiego - Budowa obiektu szatniowego wraz z doprowadzeniem wody i energii, utwardzeniem dojść oraz elementami małej architektury wraz z nasadzeniami Administrator 2013-03-01 12:40:23
Obwieszczenie - budowa stacji przeładunkowej odpadów przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2013-02-22 12:35:58
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - decyzja Administrator 2013-02-19 13:59:15
Obwieszczenie - budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia w m. Krzynka - wszczęcie postępowania Administrator 2013-02-19 13:52:08
Obwieszczenie - Decyzja w sprawie przedsięwzięcia - "Budowa ferym norek hodowlanych o maksymalnej obsadzie 200DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na działkach nr 3/1, 4, 16 w obrębie Jarz Administrator 2013-02-11 15:29:41
Obwieszczenie - Decyzja w sprawie przedsięwzięcia - „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Pyrzyce (od słupa nr 81) – Mostkowo – Barlinek” Administrator 2013-02-06 11:17:03
Obwieszczenie - decyzja w sprawie "Rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowości Stara Dziedzina i Dziedzice" Administrator 2013-02-06 11:12:37
Obwieszczenie - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2013-02-04 14:29:49
Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej wraz z przyłączami i złączami w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2013-02-04 14:25:35
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozwiązanie gospodarki ściekowej w m. Stara Dziedzina i Dziedzice Administrator 2013-01-25 11:13:17
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zasilającej planowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na terenie działki o nr ewid. gruntu 161/3, obr. Krzynka Administrator 2013-01-18 11:00:54
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Stara Dziedzina i Dziedzice Administrator 2013-01-18 11:03:14
Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Ożar do miejscowości Barlinek Administrator 2013-01-18 10:55:01
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzynce - zakończenie postępowania Administrator 2013-01-02 14:42:57
Obwieszczenie - Budowa stacji przeładunkowej odpadów przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2013-01-02 14:39:23
Obwieszczenie - Raport w sprawie przedsięwzięcia - "Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151" Administrator 2012-12-20 13:56:39
Obwieszczenie - Budowa stacji transformatorowej z powiązaniami w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2013-01-02 14:34:24
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku Administrator 2012-12-20 13:27:21
Obwieszczenie - Rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowości Stara Dziedzina i Dziedzice" - wszczęcie postępowania Administrator 2012-12-14 13:29:17
Obwieszczenie - Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Pyrzyce (od słupa nr 81) – Mostkowo – Barlinek ” - wnioskodawca ENEA Operator - wydanie postanowienia Administrator 2012-12-17 11:46:25
Obwieszczenie - raport w sprawie przedsięwzięcia" Budowa stacji paliw przy ul. Kombatantów w Barlinku nr ewidencyjny działki 2119 obręb 1 Barlinek" Administrator 2012-11-29 09:32:42
Obwieszczenie - rozbudowa budynku edukacyjno - wychowawczego "BRATEK" w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2012-12-04 13:47:59
Obwieszczenie - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej przy ul. Zielnej i Ogrodowej w Barlinku - decyzja Nr 23/12 Administrator 2012-12-03 11:36:21
Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi gminnej -ul.: Podwale i Żabia w Barlinku" Administrator 2012-11-27 08:33:36
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krzynce - wszczęcie postępowania Administrator 2012-11-21 14:04:20
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Kombatantów i ul. Ogrodowej w Barlinku - decyzja Administrator 2012-11-19 15:47:08
Obwieszczenie - budowa separatorów nr 7, 8 na kolektorach kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont zbiornika retencyjnego wód deszczowych, przebudowa kanalizacji Administrator 2012-11-21 14:11:51
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia przy ul. Kombatantów - Ogrodowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2012-11-05 11:16:45
Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego - Rozbudowa drogi gminnej ul. Podwale i Żabia - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji Administrator 2012-10-31 11:35:53
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Ożarze - decyzja Nr 20/12 oraz Nr 21/12 Administrator 2012-10-15 13:49:36
Obwieszczenie - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo – zad. 2.5 - wszczęcie postępowania Administrator 2012-10-12 11:48:02
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Kombatantów i Ogrodowej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2012-10-11 14:26:21
Obwieszczenie - „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Barlinek do miejscowości Ożar” - wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne PŁONIA Sp. z o.o. w Barlinku ” - posta Administrator 2012-10-15 13:58:18
Obwieszczenie - Budowa odcinka sieci gazowej przy ul. Odrzańskiej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2012-10-03 13:25:45
Obwieszczenie - Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Osinie - zakończenie postępowania Administrator 2012-10-03 13:15:55
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Kombatantów - Ogrodowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2012-10-01 09:50:36
„Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Ożar do miejscowości Barlinek” - wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne PŁONIA Sp. z o.o. w Barlinku Administrator 2012-09-24 10:10:27
Obwieszczenie - „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Pyrzyce (od słupa nr 81) – Mostkowo – Barlinek” - wszczęcie postępowania Administrator 2012-09-17 11:17:10
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Barlinek ul. Szosa do Lipian - decyzja Nr 19/12 Administrator 2012-09-14 13:21:40
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Barlinek ul. Okrętowa - Ożar - decyzja Nr 18/12 Administrator 2012-09-14 12:59:32
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia przy ul. Kombatantów - Ogrodowa w Barlinku Natalia Zmarzlik 2012-09-10 14:59:59
Obwieszczenie - przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Odrzańskiej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2012-09-05 10:18:45
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Osinie - wszczęcie postępowania Administrator 2012-08-31 12:07:24
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - postanowienia i zakończenie postępowania Administrator 2012-09-03 11:33:56
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej od ulicy Okrętowej w Barlinku do m. Ożar Administrator 2012-08-31 12:14:57
Obwieszczenie - „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Ożar do miejscowości Barlinek” - wszczęcie postępowania Administrator 2012-08-29 07:50:06
Wszczęcie postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej od ul. Okrętowej do m. Ożar Administrator 2012-07-30 11:33:45
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w m. Jaromierki na terenie działki nr 78/18 obr. Osina gm. Barlinek - decyzja Natalia Zmarzlik 2012-07-24 08:51:24
decyzja - "Budowa stacji przeładunkowej odpadów zlokalizowanej przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku dz. nr 732 obręb Barlinek" Natalia Zmarzlik 2012-07-23 08:26:01
Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE 100 na terenie działek nr 207 i 197 obr. Płonno oraz działek nr 62/1 i 62/2 obr. Krzynka gm. Barlinek - decyzja Natalia Zmarzlik 2012-07-17 09:08:29
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Krzynka oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Natalia Zmarzlik 2012-06-29 13:42:00
Decyzja - Budowa instalacji zbiorników centralnego systemu rozprowadzenia żywic i utwardzaczy do mas formierskich w odlewni żeliwa HaCon Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6 w Barlinku”, dz. nr 25/2 Natalia Zmarzlik 2012-07-16 10:01:52
Obwieszczenie - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w m. Jaromierki - zakończenie postępowania Natalia Zmarzlik 2012-07-12 13:37:35
Obwieszczenie - "Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Barlinek do miejscowości Ożar" - decyzja w sprawie przedsięwzięcia Natalia Zmarzlik 2012-07-04 13:16:45
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Krzynka i Płonno - zakończenie postępowania Natalia Zmarzlik 2012-07-06 14:07:02
Obwieszczenie - Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia - „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Barlinek do miejscowości Ożar” Administrator 2012-06-20 14:52:59
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jaromierki obr. Osina – wszczęcie postępowania Administrator 2012-06-11 14:32:46
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Ożarze – decyzja Nr 13/12 postępowania Administrator 2012-05-31 15:01:24
Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych w przedmiocie organizacji i zakresu działania nowo tworzonych Sołectw Stara Dziedzina i Dziedzice Administrator 2012-06-02 12:25:48
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Płonnie - postanowienia i zakończenie postępowania Administrator 2012-05-31 09:04:12
Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego z dn. 07.05.2012 r. dotyczące wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Administrator 2012-05-10 10:52:14
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Moczkowie - postanowienia i zakończenie postępowania Administrator 2012-05-30 10:37:00
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Krzynka - Płonno – wszczęcie postępowania Administrator 2012-05-24 14:13:08
Obwieszczenie - budowa sieci cieplnej przy ul. Niepodległości 22, 24 i 26 w Barlinku – decyzja Nr 12/12 Administrator 2012-05-24 14:04:53
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego niskiego przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2012-05-22 11:43:24
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie; budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzynce - decyzje Administrator 2012-05-22 11:29:37
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Polana Lecha w Barlinku - decyzja Nr 9/12 Administrator 2012-05-15 07:58:43
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z przyłączami w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2012-05-10 10:43:50
Obwieszczenie - budowa sieci cieplnej do budynków przy ul. Niepodległości 22, 24, 26 w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2012-05-16 08:44:32
Raport w sprawie przedsięwzięcia - „Budowa instalacji zbiorników centralnego systemu rozprowadzenia żywic i utwardzaczy do mas formierskich w odlewni żeliwa HaCon Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6 w B Administrator 2012-04-25 14:02:07
Obwieszczenie - budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy ul. Podwale w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2012-04-30 13:39:25
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina - decyzja Administrator 2012-04-30 13:33:15
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Polana Lecha w Barlinku i ul. Gorzowskiej w Moczkowie - postanowienia i zakończenie postępowania Administrator 2012-04-26 14:15:26
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w m. Płonno - wszczęcie postępowania Administrator 2012-04-23 13:17:35
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą na dz. 340/2 w obr. Żydowo Administrator 2012-04-13 09:09:16
Obwieszczenie - raport w sprawie przedsięwzięcia "Budowa stacji przeładunkowej odpadów zlokalizowanej przy ul Św. Bonifacego Administrator 2012-04-12 14:32:56
Obwieszczenie - budowa stacji trensformatorowej w Mostkowie - decyzja Administrator 2012-04-18 08:07:23
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina - zakończenie postępowania Administrator 2012-04-17 09:41:52
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2012-04-12 08:41:58
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci cieplnej do budynków Niepodległości 22, 24 i 26 w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2012-04-11 09:12:00
Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego z dn. 4 kwietnia 2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Administrator 2012-04-05 14:30:23
Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących podziału Sołectwa Dziedzice na Sołectwo Dziedzice i Sołectwo Stara Dziedzina Administrator 2012-04-05 14:48:36
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2012-03-30 07:29:34
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Polana Lecha w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2012-03-30 07:26:29
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci kanalizacyjnej w Krzynce - wszczęcie postępowania Administrator 2012-03-29 07:16:08
Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej słupowej z powiązaniami w Mostkowie - zakonczenie postępowania Administrator 2012-04-02 12:03:13
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Krzynce - decyzja Nr 6/12 Administrator 2012-03-27 15:01:24
Obwieszczenie - budowa zjazdu z ul. Szpitalnej na działkę o nr ewid. 552 - wszczęcie postępowania Administrator 2012-03-27 09:29:57
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej w ul. Myśliborskiej w Moczkowie - wydanie decyzji Administrator 2012-03-15 13:05:22
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej w ul. Słonecznej w Barlinku - wydanie decyzji Administrator 2012-03-15 13:02:48
Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego z dn. 21.03.2012 r. dot. zmiany zmiany decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej Administrator 2012-03-22 14:34:17
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Krzynka - zakonczenie postępowania Administrator 2012-03-14 09:51:02
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci wodociągowej w m. Dziedzice, Strąpie, Nowa Dziedzina Administrator 2012-03-08 09:47:57
Obwieszczenie - zakończenia postępowania - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Barlinku przy ul. Słonecznej Administrator 2012-03-06 13:49:15
Obwieszczenie - zakończenie postępowania - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Moczkowie przy ul. Myśliborskiej Administrator 2012-03-06 13:42:23
Obwieszczenie - decyzja w sprawie przedsięwzięcia - „Budowa fermy norek hodowlanych o maksymalnej obsadzie 200 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr 3/1, 4, 16 w obrębie J Administrator 2012-02-29 14:24:12
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa stacji transformatorowej słupowej z powiązaniami w Mostkowie Administrator 2012-02-28 10:10:25
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej Barlinek - Pełczyce (decyzja) Administrator 2012-02-22 12:54:53
Obwieszczenie burmistrza Lipian - wszczęcie postępowania - zagospodarowanie terenu przy ul. Żabiej i Podwale Administrator 2012-02-17 14:36:58
Obwieszczenie - decyzja Nr 2/12 licp - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Barlinku w rejonie ulic:Tunelowa, 1 Maja, Strzelecka Administrator 2012-02-17 14:29:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie "Budowy stanicy wodnej służącej turystyce wodnej" Administrator 2012-02-03 09:23:29
Obwieszczenie - zakończenie postępowania - budowa elektroenergetycznych linii kablowych w m. Barlinek - Osina - Żydowo - Chrapowo - Wierzchno - Pełczyce Administrator 2012-02-09 13:22:56
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci kanalizacji i wodociągowej w m. Krzynka Administrator 2012-02-01 09:16:01
Obwieszczenie - zakończenie postępowania - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w rejonie ulic: Tunelowa, 1 Maja, Strzelecka w Barlinku Administrator 2012-02-06 15:26:00
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa odcinka sieci gazowej średniego cisnienia przy ul. Myśliborskiej w Moczkowie Administrator 2012-01-23 13:47:00
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Słonecznej w Barlinku Administrator 2012-01-23 13:42:14
Obwieszczenie - decyzja w sprawie demontażu i budowy linii kablowej w rejonie ulic Św. Bonifacego i Pełczyckiej w Barlinku Administrator 2012-01-09 21:14:08
Obwieszczenie - zakończenie postępowania - rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Mostkowo Administrator 2012-01-03 12:22:39
Obwieszczenie - zakończenie postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "budowa elektroenergetycznej linii kablowej w rejonie ulic: Tunelowa–1 Maja–Strzelecka Administrator 2011-12-27 09:49:24
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – zakończenie - demontaż i budowa linii kablowej SN-15 kV przy ul. Św. Bonifacego i Pełczyckiej w Barlinku Administrator 2011-12-27 13:24:02
Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydanie decyzji - budowa odcinka linii kablowej w m. Moczydło Administrator 2011-12-13 17:15:46
Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – zakończenie - zmiana decyzji Nr 19/09 Administrator 2011-12-15 14:01:31
Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – wszczęcie zmiana decyzji Nr 19/09 Administrator 2011-12-14 18:57:04
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Mostkowie" Administrator 2011-11-30 10:41:40
Obwieszczenie - uzupełnienie ponowne raportu w sprawie przedsięwzięcia - "Budowa fermy norek hodowlanych o maksymalnej obsadzie 200 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Administrator 2011-11-30 08:26:58
Obwieszczenie - zakończenie postępowania "budowa elektroenergetycznej linii kablowej w m. Moczydle Administrator 2011-12-01 11:06:30
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania budowa elektroenergetycznej linii kablowych średniego napięcia w m. Barlinek, Żydowo, Chrapowo-Wierzchno, Pełczyce Administrator 2011-11-29 12:56:17
Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Administrator 2011-11-16 11:26:46
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie demontażu i budowy linii kablowej SN-15kV przy ul. Św.Bonifacego-Pełczycka w Barlinku Administrator 2011-11-22 10:47:04
Obwieszczenie - decyzja w sprawie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Jaromierki oraz budowa sieci wodociągowej przy. ul. Kombatantów w Barlinku Administrator 2011-11-22 10:44:05
Obwieszczenie postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzja - budowa linii kablowej przy ul. Źródlanej m. Moczkowo Administrator 2011-11-16 13:01:12
Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie do publicznej wiadomości - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 340/2 obr. Żydowo Administrator 2011-11-03 14:54:16
Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "budowa elektroenergetycznej linii kablowej w m. Moczydło" Administrator 2011-11-08 13:25:26
Obwieszczenie -postępowanie w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego "budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Kombatantów", "budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Jaromierki Administrator 2011-11-08 13:20:51
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – wszczęcie postępowania "budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Źródlanej w Barlinku" Administrator 2011-11-02 13:02:32
Zawiadamia się, że wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2011-04-22 09:56:51
Obwieszczenie o uzupełnieniu Raportu przygotowanego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa fermy norek hodowlanych o maksymalnej obsadzie 200 DJP wraz z infrastrukturą towarz Administrator 2011-10-28 12:40:37
Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – wszczęcie postępowania "Budowa linii kablowej niskiego napięcia w Moczkowie" Administrator 2011-10-07 14:08:55
Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – wszczęcie postępowania "budowa sieci wodociągowej w ul. Kombatantów w Barlinku" Administrator 2011-10-06 11:44:33
Obwieszczenie - decyzja - budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z liniami telesterowniczymi w Mostkowie Administrator 2011-10-04 12:25:11
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Jaromierki Administrator 2011-10-04 12:20:35
Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – zakończenie "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Mostkowie" Administrator 2011-09-22 14:23:22
Raport w sprawie przedsięwzięcia - „Budowa stanicy wodnej służącej turystyce wodnej” na działce nr 315/2 obręb Moczkowo Gmina Barlinek. Administrator 2011-09-01 14:02:42
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia przy ul. Kombatantów – Ogrodowej w Barlinku Administrator 2011-09-06 11:16:34
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa kanalizacji deszczowej w Barlinku" Administrator 2011-08-23 11:05:09
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – postanowienie i zakończenie postępowania "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Barlinku" Administrator 2011-08-23 11:00:50
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – wszczęcie postępowania "budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Mostkowie" Administrator 2011-08-23 08:52:51
obwieszczenie o przedłożonym Raporcie przygotowanym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Administrator 2011-08-02 13:21:04
budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej - ul. Stodolna i ul. 31 Stycznia w Barlinku. Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - postanowienia i zakończenie po Natalia Zmarzlik 2011-08-04 07:55:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Natalia Zmarzlik 2011-07-26 09:35:49
Obwieszczenie o postępowaniu w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzja "Budowa stacji uzdatniania wody w Krzynce" Natalia Zmarzlik 2011-06-24 10:22:18
Wszczęcie postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji elektroenergetycznej linii kablowej SN -15kV Natalia Zmarzlik 2011-07-20 13:24:48
Obwieszczenie o postępowaniu w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. 31 Stycznia w Barlinku Natalia Zmarzlik 2011-07-05 11:51:19
Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla - budowy dwóch domów mieszkalnych jednorodzinnych z usługami nieuciążliwymi obr. Moczkowo Administrator 2011-06-13 13:15:52
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 156 Mostkowo - Barlinek Natalia Zmarzlik 2011-06-16 12:28:22
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej i energetycznej z przyłączami w Krzynce Natalia Zmarzlik 2011-06-14 09:04:57
Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie budowy stacji transformatorowej z powiązaniami w Moczkowie i Dzikówku Administrator 2011-06-07 14:12:19
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – postanowienie i zakończenie postępowania "budowa stacji uzdatniania wody w Krzynce" Administrator 2011-06-08 13:33:08
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - "Hodowla norki amerykańskiej w liczbie 125DJP na nieruchomości w obrębie Mostkowo Administrator 2011-06-07 09:00:33
Budowa sieci wodociągowej i energetycznej z przyłączami w Krzynce Administrator 2011-05-31 11:33:40
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 156 Mostkowo - Barlinek odcinek od km.10+170 do km.18+657 Administrator 2011-05-27 13:08:45
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – decyzja budowa remizy strażackiej w Lutówku Administrator 2011-05-25 10:33:50
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – wszczęcie postępowania budowa stacji transformatorowej z powiązaniami w Moczkowie i Dzikówku Administrator 2011-05-24 13:08:26
Zawiadamia się, że w dniu 28.04.2011r. wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2011-05-04 11:24:04
Zawiadamia się, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2011-05-05 08:15:20
Zawiadamia się, że w dniu 14.04.2011r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-04-15 12:14:44
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Miasta i Gminy Barlinek" Magdalena Diaków 2011-04-06 11:40:52
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Magdalena Diaków 2011-04-18 11:48:03
Zawiadamia się, że zakończono postępowanie administracyjne i wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Magdalena Diaków 2011-04-11 13:47:43
Zawiadamia się, że wydano decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięć Magdalena Diaków 2011-04-08 13:31:08
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Magdalena Diaków 2011-03-31 08:51:13
Zawiadamia się, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-03-29 10:28:33
Zawiadamia się, że w dniu 22.03.2011r. wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-03-24 09:46:29
Zawiadamia się, że wydano decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-03-23 10:53:52
Zawiadamia się, że wydano decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-03-16 12:13:32
Zawiadamia się, że w dniu 09.03.2011r. na wniosek strony wnioskującej zmieniono wniosek z dnia 21.01.2011 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-03-11 14:05:08
Zawiadamia się, że w dniu 07.03.2011r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-03-08 12:29:04
Zawiadamia się, że wydano decyzję Nr 2/11 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-03-04 12:52:59
Zawiadamia się, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-03-02 10:46:59
Zawiadamia się, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-02-28 13:21:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Magdalena Diaków 2011-02-25 11:44:30
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek Magdalena Diaków 2010-12-16 10:02:42
Obwieszczenie o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Barlinek na lata 2010-2020 Magdalena Diaków 2010-10-06 11:47:15
Obwieszczenie dot. budowa gazociągu średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia w Moczkowie Magdalena Diaków 2011-02-18 09:21:54
Obwieszczenie dot. budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Wiśniowej w Barlinku Magdalena Diaków 2011-02-18 09:16:55
Zawiadamia się, że wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-02-01 10:59:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Magdalena Diaków 2011-01-26 11:18:23
Obwieszczenie - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz miejsca rekreacyjnego wraz z budową placu zabaw Magdalena Diaków 2011-01-25 11:41:08
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-01-17 11:58:05
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-01-14 11:23:44
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-01-13 12:34:06
Zawiadamia się, że wydano decyzję Nr 35/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-01-03 13:53:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Moczkowie Magdalena Diaków 2010-11-25 10:02:20
Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV w obr. Moczkowo Magdalena Diaków 2010-11-18 10:49:53
Budowa obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Magdalena Diaków 2010-11-23 11:45:03
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego na terenie działek o nr ewid. 96/24, 96/14 obr. 1 m. Barlinek Magdalena Diaków 2010-11-05 08:54:27
Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV na terenie działek w Moczkowie Magdalena Diaków 2010-10-18 12:33:43
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Delcie Młynówki w Barlinku. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo Magdalena Diaków 2010-10-18 12:29:19
Uzupełnienie raportu w sprawie przedsięwzięcia - „Budowa obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151” Magdalena Diaków 2010-10-05 13:38:59
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego na terenie działek o nr ewid. 96/24, 96/14 obr. 1 m. Barlinek Magdalena Diaków 2010-10-14 10:43:44
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Delcie Młynówki w Barlinku na terenie działek oznaczonych nr ewid. 215/5, 221/5, 218, 216, 219, 220/11 obr. 2 m. Barlinek Magdalena Diaków 2010-10-08 12:28:04
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo: przebudowa i rozbudowa SUW w Moczkowie, na działce o nr ewid. 273/1 obr. Moczkowo, gm. Barlinek Magdalena Diaków 2010-10-08 12:20:07
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego na terenie działek o nr ewid. 96/24, 96/14 obr. 1 m. Barlinek Magdalena Diaków 2010-10-06 13:21:48
Zagospodarowanie terenu na park wiejski w Żelicach na terenie działki oznaczonej nr ewid. 177/6 obr. Jarząbki gm. Barlinek Magdalena Diaków 2010-09-28 11:46:23
Budowa sieci energetycznej na terenie dz. nr 5 obr. Moczkowo Magdalena Diaków 2010-10-01 09:41:34
Obwieszczenie o przedłożonej Prognozie oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Barlinek na lata 2010-2020 Magdalena Diaków 2010-09-06 14:03:00
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Magdalena Diaków 2010-09-06 12:15:39
Postanowienie i zakończenie postępowania - zagospodarowanie terenu na park wiejski w Żelicach Magdalena Diaków 2010-09-14 10:49:18
Obwieszczenie o udostępnieniu informacji do publicznej wiadomości dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla dz. 340/2 obr. Żydowo Magdalena Diaków 2010-09-02 11:31:39
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania - budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Wiśniowej w Barlinku dz. 306, 342, 339/14 Magdalena Diaków 2010-09-02 11:43:32
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania - budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Wiśniowej w Barlinku Magdalena Diaków 2010-09-02 11:25:55
Informacja o rozprawie administracyjnej w sprawie przedsięwzięcia - „Budowa obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151” Magdalena Diaków 2010-08-18 08:52:52
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 w Moczkowie na trenie działek o numerach ewidencyjnych 306, 342, 339/14 obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2010-08-09 13:39:30
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo: przebudowa i rozbudowa SUW w Moczkowie Magdalena Diaków 2010-08-04 13:02:36
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Mostkowie. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Osina- Ożar Magdalena Diaków 2010-07-21 13:12:36
Wszczęcie postępowania - budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Wiśniowej w Barlinku; budowa gazociągu średniego ciśnienia w Delcie Młynówki w Barlinku Magdalena Diaków 2010-07-13 13:30:59
Raport w sprawie przedsięwzięcia - „Budowa obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151” Magdalena Diaków 2010-06-30 09:09:49
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Moczkowie Administrator 2010-07-08 14:49:24
Zakończenie postępowania - budowa odcinka sieci wodociągowej Ożar-Osina; budowa budynku szpitalnego wraz z łącznikiem ul. Szpitalna 10 w Barlinku; budowę odcinka sieci wodociągowej, kanalizacy Administrator 2010-07-05 13:45:48
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo. Budowa sieci cieplnej od ZSP Nr 1 ul. Szosowa 2 Administrator 2010-06-23 12:14:29
Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Administrator 2010-06-15 09:07:25
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie. Budowa sieci wodociągazowej średniego ciśnienia obr. Moczkowo Administrator 2010-06-17 12:16:39
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo Magdalena Diaków 2010-05-20 13:13:56
Zagospodarowanie terenu na park wiejski w Żelicach, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo Magdalena Diaków 2010-05-10 10:46:18
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 w Moczkowie na trenie działek o numerach ewidencyjnych 306, 342, 339/14 obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2010-06-10 09:36:02
Budowa sieci cieplnej od ZSP Nr 1 ul. Szosowa 2 do grupowego węzła cieplnego przy ul. Przemysłowej 7 w Barlinku Magdalena Diaków 2010-06-10 12:28:20
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania obiektu usługowo-handlowo-mieszkalnego przy ul. 31 Stycznia w Barlinku Magdalena Diaków 2010-06-09 11:31:29
Budowa rurociągu kablowego Mostkowo-Lipiany, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo zad. Nr 9-budwa oczyszczalni w Rychnowie Magdalena Diaków 2010-06-01 11:02:05
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki o numerze ewidencyjny 14 obr. Ożar i działki o numerze ewidencyjnym 113 obr. Osina gm. Barlinek Magdalena Diaków 2010-05-21 10:18:33
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo. Budowa zjazdu z drogi gminnej ul. Kościuszki Magdalena Diaków 2010-04-20 10:11:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Magdalena Diaków 2010-04-23 09:34:46
Budowa rurociągu kablowego w realcji Mostkowo-Lipiany. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo. Likwidacja istniejącego zjazdu na działkę o nr ewid. Magdalena Diaków 2010-05-07 09:23:20
Przebudowa drogi gminnej Osina-Janowo. Przebudowa skrzyżowania z ul. 1 Maja i ul. Ogrodową w Barlinku. Budowa sieci wodociągowej w m. Osina. Demontaż i budowa odcinka linii energetycznej w m. Dzik Magdalena Diaków 2010-04-30 08:59:02
Zagospodarowanie placu i otoczenia pomnika oraz rozbiórka istniejącego kiosku przy ul. Sądowej - Szewskiej - Niepodległości w Barlinku Magdalena Diaków 2010-04-15 10:17:31
Budowa obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Magdalena Diaków 2010-04-15 09:41:20
Demontaż i budowa nowej linii kablowej w Dzikówku. Budowa sieci wodociągowej w Osinie Magdalena Diaków 2010-04-14 10:36:49
Przebudowa drogi gminnej Osina-Janowo. Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej i ul. 1 Maja w Barlinku Magdalena Diaków 2010-04-13 10:53:17
Budowa sieci cieplnej od ul. Szosowej do ul. Przemysłowej w Barlinku Magdalena Diaków 2010-04-13 10:49:31
Budowa siecie elektroenergetycznej w m. Jaromierki. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mostkowie Magdalena Diaków 2010-04-13 10:50:40
Budowa kompleksu sportowo-rekrekacyjnego w Mostkowie. Budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Wiśniowej w Barlinku Magdalena Diaków 2010-03-31 13:04:55
Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia - "Budowa sieci ciepłowniczej ul. Szosowa ul. Przemysłowa Magdalena Diaków 2010-03-19 11:50:52
Budowa sieci ciepłowniczej - ul. Szosowa, ul. Przemysłowa w Barlinku Magdalena Diaków 2010-03-29 09:56:16
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Magdalena Diaków 2010-03-29 09:04:34
Realizacja stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, warsztat samochodowy i wulkanizacyjny oraz autokomis Magdalena Diaków 2010-03-24 11:48:44
Budowa obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Magdalena Diaków 2010-03-11 08:27:58
Wszczęcie postępowania - budowa gazociągu przy ul. Wiśniowej w Barlinku Magdalena Diaków 2010-03-16 14:39:32
Decyzja w spr. przedsięwzięć - "Budowa turbogeneratora w systemie ORC ..." oraz "Budowa kotła termoolejowego w systemie ORC" Magdalena Diaków 2010-03-18 08:59:17
Postępowanie i zakończenie postępowania - budowa linii elektroenergetycznej w m. Jaromierki Magdalena Diaków 2010-03-19 11:40:14
Demontaż odcinka linii napowietrznej nn oraz budowa linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w Dzikówku Magdalena Diaków 2010-03-15 09:46:40
Budowa zjazdu z ul. Kościuszki na działkę nr 318 w Barlinku Magdalena Diaków 2010-03-12 11:52:03
Budowa rurociągu kablowego Mostkowo-Lipiany Magdalena Diaków 2010-03-12 11:47:56
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo. Budowa kablowej lub napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego drogi gminnej obręb Równo Magdalena Diaków 2010-03-10 13:11:09
Budowa turbogeneratora w systemie ORC pracującego w układzie skojarzonym oraz Budowa kotła termoolejowego w systemie ORC” na dz. nr 2134 obręb 1 Barlinek, ul. Przemysłowa 1 Magdalena Diaków 2010-02-25 12:57:22
Przebudowa skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Ogrodową w Barlinku na terenie działek o nr ewid. gruntu 41 i 45 obr. 2 m. Barlinek Magdalena Diaków 2010-02-24 13:47:17
Postępowania administracyjne w sprawie RG.V.7331-123/09, RG.V.7331-3/10, RG.V.7331-116/09 Magdalena Diaków 2010-02-22 11:50:35
Budowa linii kablowej niskiego napięcia na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 75/1, 75/2, 366 obr. Równo. gm. Barlinek Magdalena Diaków 2010-02-19 08:38:20
Budowa sieci wodociągowej Mostkowo - Podgórze oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 151 w Moczkowie Magdalena Diaków 2010-02-19 12:36:45
Przebudowa drogi gminnej od m. Osina do m. Janowo Magdalena Diaków 2010-02-16 08:17:21
Budowa linii kablowej. Budowa sieci wodociągowej. Budowa gazociągu niskiego ciśnienia Magdalena Diaków 2010-02-08 14:08:23
Budowa sieci wodociągowej Mostkowo - Podgórze Magdalena Diaków 2010-02-09 10:54:45
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie Magdalena Diaków 2010-02-09 10:59:10
Budowa sieci ciepłowniczej - ul. Szosowa, ul. Przemysłowa w Barlinku na dz. nr 550/2, 551/2, 548, 804/43, 546, 210, 211, 787/70, 787/37, 787/71, 787/43 obręb 1 Barlinek Magdalena Diaków 2010-01-22 11:33:24
Budowa oświetlenia drogowego w Moczydło, budowa sieci wodociągowej w m. Ożar, budowa linii energetycznej w m. Wilcze Magdalena Diaków 2010-01-27 10:01:41
budowa gazociągu de 90 PE n/c na dz. nr 460/29, obr. 2 m. Barlinek i przyłącza gazowego de 40 PE na potrzeby budynku mieszkalnego na dz. nr 460/67 obr.2 m. Barlinek Magdalena Diaków 2010-01-21 11:44:39
Przebudowa i budowa nawierzchni drogowych oraz kanalizacji deszczowej w drodze gminnej i na terenach sąsiednich przeznaczonych pod drogę Magdalena Diaków 2010-01-08 13:50:05
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 306, 339/14, 342 obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2010-01-18 11:56:43
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo Magdalena Diaków 2010-01-19 10:18:51
Zalesienie gruntów rolnych na dz. nr 47/6 obr. Okunie gm. Barlinek Magdalena Diaków 2010-01-08 13:00:13
Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Barlinek Magdalena Diaków 2010-01-06 07:28:25
Decyzja w sprawie przedsięwzięcia - "budowa sieci rozdzielczej wodociągowej wraz z przyłączami w m. Moczkowo Magdalena Diaków 2009-12-28 10:11:13
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 151 oznaczonej nr ew. 306 na działkę o nr ewid. 363/6 obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-12-18 12:34:44
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo Magdalena Diaków 2009-12-18 12:30:27
Przebudowa skrzyżowania ulicy 1-go Maja z ul. Ogrodową dz. nr 41, 51 obr. 2 m. Barlinek Magdalena Diaków 2009-12-17 13:22:45
Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Mostkowo do miejscowości Pogórze Magdalena Diaków 2009-12-17 13:18:32
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od m. Osina do m. Janowo Magdalena Diaków 2009-12-17 13:15:38
Obwieszczenie o uproszczonym planie urządzania lasów Magdalena Diaków 2009-10-27 12:04:54
Budowa sieci gazowej ś/c obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-12-15 12:56:58
Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami sieci 15kV i 0,4kV Magdalena Diaków 2009-12-09 08:46:36
Budowa budynku szpitalnego oraz łączników między nowym budynkiem a budynkami istniejącymi na dz. nr 477/11 obr. 2 m. Barlinek Magdalena Diaków 2009-12-04 10:12:35
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany mpzp tzw. Starego Tartaku do publicznego wglądu Magdalena Diaków 2009-10-23 12:13:14
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia de 63PE oraz sieci gazowej średniego ciśnienia de 40PE na terenie działek nr 173, 372/6 obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-11-30 08:22:39
Budowa sieci gazowej ś/ć z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Myśliborskiej na działkach o nr ewid.: 47 i 79 obręb Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-11-23 12:53:40
Budowa linii kablowej lub alternatywnie napowietrznej niskiego napięcia na dz. nr 362, 383, 385/1, 373, 384 obr. Żydowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-11-23 13:03:49
Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV z powiązaniami 15kV i 0,4kV.- dz. nr 213/5, 219, 163, 123/9, 125 Ożar, gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-11-17 12:39:17
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 212, 219, 213/10 obr. Ożar, gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-11-17 12:44:29
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej do budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej Magdalena Diaków 2009-11-17 12:34:33
Budowa linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr 75/1, 75/2, 366, obr. Równo. gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-11-17 12:50:53
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 151 oznaczonej nr ewid. 306 na działkę o nr ewid. 363/6 Magdalena Diaków 2009-11-09 14:21:56
Budowa linii energet. niskiego napięcia na dz. nr 135, 136, 304/2, 352/15 obr. Moczydło i budowa linii energet. niskiego napięcia na dz. nr 129 obr. Moczydło Magdalena Diaków 2009-11-09 12:33:00
Budowa sieci gazowej ś/c na dz. nr 235, 230/9 obr. Moczkowo gm. Barlinek i przyłącza gazowego na potrzeby budynku mieszkalnego na dz. nr 230/12 obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-11-09 12:26:45
Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Barlinek Magdalena Diaków 2009-11-03 07:32:29
Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz. nr 15/1,50/2, 53/1, 53/2, 53/3, 59/1, 82 obr. 1 m. Barlinek Magdalena Diaków 2009-11-02 14:45:28
Uporządkowaniu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo, gmina Barlinek, na terenie Aglomeracji Mostkowo Magdalena Diaków 2009-10-20 08:15:33
Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki przez dz. nr 695/1, 660/1, 658, 1007 obr. 2 m. Barlinek oraz przez dz. nr 161/1, 3 obr. Krzynka gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-10-20 07:31:30
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. podjęcia postępowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Magdalena Diaków 2009-10-16 09:53:42
Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 40PE na terenie działek nr 306, 328/5 obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-10-16 11:38:10
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia de 63PE oraz sieci gazowej de 40PE na terenie działek nr 173, 372/6 obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-10-16 11:32:40
Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami sieci 15kV i 0,4kV w Moczkowie gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-10-16 11:42:14
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo, Gmina Barlinek Magdalena Diaków 2009-10-12 12:38:36
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej do 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr 78/18 obr. Osina, gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-10-14 11:21:29
Budowa gazociągów ś/c wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Myśliborskiej w m. Moczkowo gm. Barlinek na dz. nr 47, 49 lub działkach powstałych w wyniku ich podziału Magdalena Diaków 2009-10-08 09:47:20
Realizacja stacji demontażu pojazdów wycofanychz eksploatacji, warsztat samochodowy i wulkanizacyjny oraz autokomis Magdalena Diaków 2009-09-23 09:13:30
Budowa odcinka sieci wodociągowej dz. nr. 15/1, 53/1, 53/2, 59/1, 82 obr. 1 m. Barlinek Magdalena Diaków 2009-10-02 11:38:02
Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV z powiązaniami 15kV i 0,4kV.- dz. nr 213/5, 219, 163, 123/9, 125 Ożar, gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-10-02 11:33:51
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, energetycznej do budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej Magdalena Diaków 2009-10-02 11:28:15
Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z kanalizacją deszczową dz. nr 142/2, 142/5, 142/7, 426, 187/3, 187/4, 142/1 obr. Rychnów gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-09-30 09:26:41
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2009 r. Magdalena Diaków 2009-09-29 08:18:34
Przebudowa drogi powiatowej nr 1575Z w miejscowości Mostkowo gm. Barlinek dz. nr 7/7, 7/8, 7/10, 19, 51, 52, 53/54, 85, 105/1, 150/1 Magdalena Diaków 2009-09-30 12:45:34
Zawiadamia siÄ™, że zakoÅ„czono postÄ™powanie administracyjne wszczÄ™te na wniosek PrzedsiÄ™biorstwa WodociÄ…gowo-Kanalizacyjnego „PŁONIA” Magdalena DiakÃłw 2009-09-16 12:25:04
Zwiadamia siÄ™, że wpÅ‚ynęły postanowienia uzgadniajÄ…ce dla planowanych zamierzeÅ„ inwestycyjnych i zakoÅ„czono postÄ™powanie dowodowe w postÄ™powaniu administracyjnym Magdalena DiakÃłw 2009-09-18 12:19:49
WpÅ‚ynęły postanowienia uzgadniajÄ…ce i zakoÅ„czono postÄ™powanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-09-10 09:36:20
WszczÄ™cie postÄ™powania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-09-09 11:23:40
Zawiadamia siÄ™, że zakoÅ„czono postÄ™powanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-09-10 09:48:29
Obwieszczenie o wszczÄ™ciu postÄ™powania w sprawie wydania decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiÄ™wziecia Magdalena DiakÃłw 2009-08-27 11:58:49
Zawiadamia siÄ™, że wpÅ‚ynęły postanowienia uzgadniajÄ…ce dla planowanych zamierzeÅ„ inwestycyjnych i zakoÅ„czono postÄ™powanie dowodowe w postÄ™powaniu administracyjnym Magdalena DiakÃłw 2009-09-15 09:14:45
Zawiadamia siÄ™, że wszczÄ™to postÄ™powanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-08-18 07:55:13
Zawiadamia siÄ™, że wszczÄ™to postÄ™powanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-08-11 09:53:26
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczÄ™ciu postÄ™powania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjÄ™ inwestycji drogowej Magdalena DiakÃłw 2009-08-11 09:34:43
Zawiadamia siÄ™, że zakoÅ„czono postÄ™powanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-08-13 09:06:47
zawiadamia siÄ™, że wydano decyzjÄ™ o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-08-11 09:13:36
Zawiadamia siÄ™, że zakoÅ„czono postÄ™powanie administracyjne i wydano decyzjÄ™ o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjÄ™ przedsiÄ™wziÄ™cia Magdalena DiakÃłw 2009-08-11 09:57:46
Zawiadamia siÄ™, że opracowany zostaÅ‚ Raport o OddziaÅ‚ywaniu przedsiÄ™wziÄ™cia na Å›rodowisko dla inwestycji Magdalena DiakÃłw 2009-07-28 13:26:15
Zawiadamia siÄ™, że wszczÄ™to postÄ™powanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-07-29 12:01:00
Zawiadamia siÄ™, że zakoÅ„czono postÄ™powanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-07-29 09:26:39
Zawiadamia siÄ™, że wpÅ‚ynÄ…Å‚ wniosek o wszczÄ™cie postÄ™powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-07-22 11:33:29
Zawiadamia siÄ™, że wpÅ‚ynÄ…Å‚ wniosek o wszczÄ™cie postÄ™powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-07-22 11:21:14
WszczÄ™cie postÄ™powanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-07-22 10:55:52
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody dz. nr 273/1 w m. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena DiakÃłw 2009-07-21 12:57:41
Przebudowa oczyszczalni Å›ciekÃłw w Barlinku dz. nr 555, 553, 556, 2096/4 obr 1 m. Barlinek Magdalena DiakÃłw 2009-07-21 12:53:52
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoÅ›ci Moczkowo obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena DiakÃłw 2009-07-21 12:50:08
Rozbudowa kanalizacji deszczowej w zlewni separatora nr 2 ul. Gorzowska, ul. Kwiatowa, ul. Okrężna, budowa separatora nr 1 na kolektorze ul. MyÅ›liborska Magdalena DiakÃłw 2009-07-21 12:46:34
Budowa separatorÃłw nr 7,8 na kolektorach kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont zbiornika retencyjnego wÃłd deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej Magdalena DiakÃłw 2009-07-21 12:40:43
Przebudowa kolektorÃłw kanalizacji sanitarnej i ogÃłlnospÅ‚awnej w ul. Ogrodowej Magdalena DiakÃłw 2009-07-21 12:34:41
Zawiadamia siÄ™, że wpÅ‚ynÄ…Å‚ wniosek o wszczÄ™cie postÄ™powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-07-22 11:28:03
Zawiadamia siÄ™, że wpÅ‚ynÄ…Å‚ wniosek o wszczÄ™cie postÄ™powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-07-22 11:16:38
Zawiadamia siÄ™, że wpÅ‚ynÄ…Å‚ wniosek o wszczÄ™cie postÄ™powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-07-22 11:09:17
Zawiadamia siÄ™, że zakoÅ„czono postÄ™powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-07-22 10:59:50
Zawiadamia siÄ™, że zakoÅ„czono postÄ™powanie administracyjne i wydano decyzjÄ™ o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjÄ™ przedsiÄ™wziÄ™cia Magdalena DiakÃłw 2009-07-23 09:06:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji Magdalena DiakÃłw 2009-07-08 09:00:32
Obwieszczenie o wszczÄ™ciu postÄ™powania w sprawie wydania decyzji o Å›rodowiskowych Magdalena DiakÃłw 2009-06-30 13:43:05
Zawiadomienie o konsultacjach spoÅ‚ecznych Magdalena DiakÃłw 2009-07-02 09:32:21
Zawiadomienie o konsultacjach spoÅ‚ecznych Magdalena DiakÃłw 2009-07-02 09:33:28
Zawiadomienie o konsultacjach spoÅ‚ecznych Magdalena DiakÃłw 2009-07-02 09:34:00
Zawiadomienie o konsultacjach spoÅ‚ecznych Magdalena DiakÃłw 2009-07-02 09:08:15
Obwieszczenie - wydanie decyzji budowa OÅ›rodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Barlinku Magdalena DiakÃłw 2009-06-29 11:02:11
Obwieszczenie o przedÅ‚ożonym Raporcie przygotowanym do wydania decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa stacji bazowej telef. komÃłrkowej PTK Centertel w obrÄ™bie m. Krzynka, gm. Barlinek" Magdalena DiakÃłw 2009-06-16 10:09:46
WszczÄ™cie postÄ™powania w sprawie RG.V.7331-50/09 Magdalena DiakÃłw 2009-06-05 13:00:24
Obwieszczenie o wszczÄ™cie postÄ™powania - budowa elektroenergetycznych linii kablowych Å›redniego napiÄ™cia wraz z liniami telesterowniczymi Å‚Ä…czÄ…cych projektowane elektrownie wiatrowe ze stacjÄ… Magdalena DiakÃłw 2009-06-29 10:46:32
Obwieszczenie o wszczÄ™ciu postÄ™powania - budowa sieci wodociÄ…gowej rozdzielczej wraz z przyÅ‚Ä…czami w m. Krzynka Magdalena DiakÃłw 2009-06-29 10:32:42
Obwieszczenie o zakoÅ„czeniu postÄ™powania - budowa sieci wodociÄ…gowej Moczkowo - Brunki Magdalena DiakÃłw 2009-06-29 10:55:13
Obwieszczenie o przedłożonym Raporcie przygotowanym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piotr Uberman 2009-06-05 09:25:05
Wszczęcie postępowania o ustalenie icp “ RG.IX.7331-60/09 Administrator 2009-06-05 11:59:19
Wszczęcie postępowania o ustalenie icp “ RG.IX.7331-49/09 Piotr Uberman 2009-05-27 11:52:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piotr Uberman 2009-03-27 10:50:52
Wszczęcie postępowania w sprawie RG.V.7331-23/09 Piotr Uberman 2009-03-27 10:57:44
Wszczęcie postępowania w sprawie RG.V.7331-11/09 Piotr Uberman 2009-03-05 14:53:52
Wpływ postanowień i zakończenie postępowania w sprawie RG.V.7331-83/08 Piotr Uberman 2009-03-04 12:37:49
Wszczęcie postępowania w sprawie RG.V.7331-16/09 Piotr Uberman 2009-03-16 10:29:28
Postanowienia uzgadniające i zakończenie postępowania o ustalenie icp - RG.V.7331-80/08 Piotr Uberman 2008-12-19 13:21:35
Wszczęcie postępowania w sprawie RG.V.7331-91/08 Piotr Uberman 2008-12-19 13:26:52
Postanowienie - przebudowa ul. Szosowej z ujÄ™ciem m. Jaromierki oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Szosowej z projektowanÄ… ul. KombatantÃłw Piotr Uberman 2008-12-30 09:46:42
Piotr Uberman 2008-10-23 12:20:16
Rekonstrukcja drogi wojewÃłdzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo “ Barlinek Piotr Uberman 2008-10-21 14:11:00
Budowa promenady “ ciÄ…gu pieszo - rowerowego z zagospodarowaniem nabrzeża nad Jeziorem Barlineckim w Barlinku Magdalena DiakÃłw 2008-10-13 13:09:06
Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej przy ul. Tunelowej i KrÄ™tej w Barlinku na terenie dziaÅ‚ek o nr ewid. 1/9, 58/1 i 69 obr. 2 oraz dziaÅ‚ki o nr ewid. 662 obr. 1 m. Barlinek Magdalena DiakÃłw 2008-10-13 13:05:43
Ubrojenie ulicy Fryderyka Chopina w Barlinku na terenie dziaÅ‚ki o nr ewid. 312 obr. 1 m. Barlinek Magdalena DiakÃłw 2008-10-13 13:11:39
Montaż urzÄ…dzeÅ„ suszarniczych na terenie dziaÅ‚ki Nr 200/53, obrÄ™b 1 Barlinek Magdalena DiakÃłw 2008-10-22 08:54:13
Modernizacja ciepÅ‚owni miejskiej na dz. 733, 2096 obr. 1 m. Barlinek Magdalena DiakÃłw 2008-10-02 11:20:34
Budowa promenady spacerowo - rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Barlineckim na cele turystyczno - rekreacyjne Magdalena DiakÃłw 2008-09-22 12:47:23
Obwieszczenie - zakoÅ„czenie postÄ™powania o ustalenie l icp - RG.IX.7331/72/08 Budowa oÅ›rodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza w Barlinku Magdalena DiakÃłw 2008-09-17 10:18:47
Budowa odcinka linii oÅ›wietlenia drogowego na terenie dz. nr 306, 321/5 obr. Moczkowo, gm. Barlinek Magdalena DiakÃłw 2008-09-15 14:26:07
Wszczęcie postępowania - budowa gazociągu na dz. 460/31, 460/29 obr.2 m. Barlinek Magdalena Podworska 2008-09-11 14:42:06
Wzczęcie postępowania - budowa gazociągu na dz. 306 i 342 obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-09-11 14:38:55
Decyzja o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach dla Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. na wykonanie pÅ‚yty fundamentowej pod urzÄ…dzenia suszarnicze oraz montaż 4 szt. komÃłr suszarniczych firmy „PANTO” na Magdalena Podworska 2008-09-11 14:32:47
Rekonstrukcja drogi wojewÃłdzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo “ Barlinek Magdalena Podworska 2008-09-03 11:54:14
Przebudowa ulicy Grodzkiej ( dz. nr 199 ) i Małej (dz. nr 232 ) obręb II, m. Barlinek Magdalena Podworska 2008-09-09 14:21:14
Budowa odcinka linii oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 273/4, 281, 282, 283, 284/2, 306, 346, 348 , obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-09-03 11:47:45
Budowa linii kablowej nn - 0,4kV wraz z przyłączami w m. Barlinek przy ul. Wiśniowej przez dz. nr 460/19, 460/17 Magdalena Podworska 2008-09-03 11:40:18
Budowa Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego na terenie działki nr 477/5 przy ul. Sienkiewicza w Barlinku Magdalena Podworska 2008-09-03 12:05:01
Uzbrojenie ulicy Fryderyka Chopina na terenie działki nr 312 Magdalena Podworska 2008-08-27 12:37:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Barlinek - Inwestycje Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć Magdalena Podworska 2008-08-21 09:08:39
Montaż urządzeń suszarniczych na działce Nr 200/53, obręb 1 Barlinek Magdalena Podworska 2008-08-07 09:12:11
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i wydaniu decyzji - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.Krzynka Magdalena Podworska 2008-08-21 09:09:27
Postanowienia uzgadniajÄ…ce i zakoÅ„czenie postÄ™powania - budowa sieci wodociÄ…gowej wraz z przyÅ‚Ä…czami Mostkowo - WiewiÃłrki Magdalena Podworska 2008-08-21 09:14:07
Obwieszczenie postanowienia uzgadniające i zakończeniowe postępowanie - budowa miejsc parkingowych przy ul. Przemysłowej w Barlinku Magdalena Podworska 2008-08-21 13:33:59
Budowa 2 hal produkcyjno - magazynowych oraz montaż 4 komÃłr suszarniczych przy ul. PrzemysÅ‚owej 1 w Barlinku Magdalena Podworska 2008-07-22 10:22:12
Budowa odcinka linii oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 176, 177/3, 177/4, 178/2, 179, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, w m. Żelice, obr. Jarząbki gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-08-08 08:50:12
Budowa rurociÄ…gu kablowego przez dz. nr 149 obr. Dzikowo, oraz przez dz. nr 98/1, 55, 45, 52/3 obr. DzikÃłwko gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-08-08 08:46:44
Przystąpienie do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego w obr. Moczkowo oraz częściowej zmiany mpzp tzw. "Starego Tartaku" Magdalena Podworska 2008-07-25 11:52:22
Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabli teletechnicznych w kanalizacji przy ul. Tunelowej, Krętej, 31-go Stycznia oraz Stodolnej Magdalena Podworska 2008-07-22 12:17:18
Budowa promenady nad Jeziorem Barlineckim na dz. nr 729/3, 729/4 obr. 2 m. Barlinek Magdalena Podworska 2008-07-22 12:22:55
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Krzynka na dz. nr 3, 27, 150/21, 150/22, 88, 81/16, 150/25, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-07-16 12:45:26
Budowa odcinka linii oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 3, 26/2, 27, 150/12, obr. Krzynka, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-07-16 12:41:00
Budowa odcinka linii oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 3, 161 obr. Krzynka, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-07-16 12:37:15
Budowa odcinka linii oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 105/1, 151, 152, 157, 192 w Mostkowie gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-07-16 12:30:22
Budowa szatni sportowej, studni wierconej ujęcia wody oraz zbiornika gromadzenia nieczystości ciekłych w Strąpie dz. nr 5/60, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-07-16 12:26:23
Wykonanie zjazdu z drogi wojewÃłdzkiej nr 156 (dziaÅ‚ka nr ewid. gr. 27) na dziaÅ‚kÄ™ nr 150/7 w Krzynka obrÄ™b Krzynka gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-07-11 10:44:32
Remont, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole przy ul. Stodolnej 8, obr. nr 2 Barlinek Magdalena Podworska 2008-07-15 08:45:27
Zmiana sposobu użytkowania ½ części parterowej istniejÄ…cego budynku usÅ‚ugowego na pomieszczenia pobytu dzieci “ prywatne przedszkole przy ul. 1 Maja 12 w Barlinku Magdalena Podworska 2008-06-23 10:41:33
Demontaż linii napowietrznej nn-0,4 kV wraz z budową linii kablowej nn-0,4kV w m. Dziedzice Magdalena Podworska 2008-06-05 12:20:53
Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej, na dz. nr 6/2, 10/5, 11, obręb 2 Barlinek Magdalena Podworska 2008-06-04 12:58:14
Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej, na dz. nr 6/2, 10/5, 11, obręb 2 Barlinek Magdalena Podworska 2008-06-04 12:53:19
Budowa sieci wodociÄ…gowej wraz z przyÅ‚Ä…czami o dÅ‚ugoÅ›ci ok. 2200 m na trasie Mostkowo “ WiewiÃłrki Magdalena Podworska 2008-06-03 13:26:28
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przemysłowej w Barlinku Magdalena Podworska 2008-06-03 13:20:00
Magdalena Podworska 2008-03-28 10:12:53
Przebudowa drÃłg powiatowych o nr 2116Z i 2158Z Magdalena Podworska 2008-05-30 10:04:47
Demontaż linii napowietrznej nn-0,4kV wraz z budową przyłącza kablowego nn-0,4kV w m. Dziedzice Magdalena Podworska 2008-05-27 10:40:56
Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnej 8, obr. nr 2 Barlinek Magdalena Podworska 2008-05-20 12:25:38
Budowa Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego na terenie działki nr 477/5 obr. 2 m. Barlinek Magdalena Podworska 2008-05-12 13:39:23
Budowa odcinka linii oÅ›wietlenia drogowego w m. LaskÃłwko Magdalena Podworska 2008-04-25 14:26:15
Budowa zjazdu z drogi gminnej i budowa parkingu Magdalena Podworska 2008-04-24 10:25:16
Lokalizacja pomnika Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Paderewskiego-Kościelna w Barlinku Magdalena Podworska 2008-04-24 10:26:11
Wykonanie zjazdu z drogi wojewÃłdzkiej nr 156 na dziaÅ‚kÄ™ nr 150/7 w Krzynka obrÄ™b Krzynka gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-04-24 10:27:38
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w Moczkowie gmina Barlinek Magdalena Podworska 2008-04-24 10:28:01
Budowa pola namiotowego z zapleczem przy ul. Sportowej 2 w Barlinku na terenie działki nr ewid. gruntu 695/1obr. 2 m. Barlinek Magdalena Podworska 2008-04-24 10:28:19
Przebudowa drÃłg powiatowych o nr 2116Z i 2158Z Magdalena Podworska 2008-04-24 10:26:51
Lokalizacja pomnika Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Paderewskiego-Kościelna na działce nr 186, 188 w Barlinku Magdalena Podworska 2008-04-24 10:28:36
Budowa stacji uzdatniania wody z modernizacjÄ… ujÄ™cia w m. WiewiÃłrki obr. Swadzim, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-03-28 12:01:17
Budowa stacji uzdatniania wody z modernizacjÄ… ujÄ™cia w m. WiewiÃłrki obr. Swadzim, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-03-28 11:58:03
Budowa odcinka linii oświetlenia drogowego Magdalena Podworska 2008-03-26 08:14:51
Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej, na dz. nr 6/2, 10/5, 11, obręb 2 Barlinek Magdalena Podworska 2008-03-20 13:18:14
Zmiana decyzji Nr 163/07 ustalajÄ…cej lokalizacjÄ™ inwestycji celu publicznego w m. Krzynka-PÅ‚onno obejmujÄ…cej przebudowÄ™ drÃłg powiatowych o nr 2116Z i 2158Z Magdalena Podworska 2008-02-25 12:00:47
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w Moczkowie gmina Barlinek Magdalena Podworska 2008-03-06 08:48:55
Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską, budowa szamba, przebudowa wejścia w Strąpiu obręb Strąpie gm. Barlinek działka numer ewidencyjny 8/61 Magdalena Podworska 2008-02-28 14:07:18
Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską, budowa szamba, przebudowa wejścia w Strąpiu obręb Strąpie gm. Barlinek działka numer ewidencyjny 8/61 Magdalena Podworska 2008-02-28 14:01:27
Budowa sieci wodociągowej rozprowadzającej z przyłączami w Mostkowie gmina Barlinek przez działki o nr ewid. 52, 53/35, 53/36, 53/37, 53/38, 53/39, 53/40, 53/41, 53/42, 53/43, 53/44, 53/45, 53/46 Magdalena Podworska 2008-02-28 13:53:04
Budowa sieci wodociągowej rozprowadzającej z przyłączami w Mostkowie gmina Barlinek przez działki o nr ewid. 52, 53/35, 53/36, 53/37, 53/38, 53/39, 53/40, 53/41, 53/42, 53/43, 53/44, 53/45, 53/46 Magdalena Podworska 2008-02-28 13:48:22
Budowa drogi wewnętrznej, zjazdu z drogi publicznej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i makroniwelacji przy ul. Myśliborskiej w Moczkowie Magdalena Podworska 2008-02-06 09:04:49
Budowa drogi wewnętrznej, zjazdu z drogi publicznej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i makroniwelacji przy ul. Myśliborskiej w Moczkowie Magdalena Podworska 2008-02-06 09:01:05
Lokalizacja pomnika Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem terenu Magdalena Podworska 2008-01-31 11:00:06
Budowa sieci wodociągowej rozprowadzającej z przyłączami w Mostkowie przez działki o nr ewid. 52, 53/35, 53/36, 53/37, 53/38, 53/39, 53/40, 53/41, 53/42, 53/43, 53/44, 53/45, 53/46, 53/47, 53/48. Magdalena Podworska 2008-01-17 09:16:00
Budowa stacji uzdatniania wody z modernizacjÄ… ujÄ™cia w m. WiewiÃłrki na dziaÅ‚kach o nr ewid. gruntu 229/2, 210, 209, obr. Swadzim, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-01-15 12:12:43
Budowa stacji uzdatniania wody z modernizacjÄ… ujÄ™cia w m. WiewiÃłrki na dziaÅ‚kach o nr ewid. gruntu 229/2, 210, 209, obr. Swadzim, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-01-15 12:09:18
Wymiana istniejÄ…cego emitora spalin na nowy wraz z zewnÄ™trznym ukÅ‚adem odpylania kotÅ‚Ãłw przy ul.Åšw. Bonifacego na terenie dziaÅ‚ki o nr ewid. gruntu 733 obr. 1, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-01-15 12:17:46
Wymiana istniejÄ…cego emitora spalin na nowy wraz z zewnÄ™trznym ukÅ‚adem odpylania kotÅ‚Ãłw przy ul.Åšw. Bonifacego na terenie dziaÅ‚ki o nr ewid. gruntu 733 obr. 1, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-01-15 12:23:04
Budowa boiska i placu zabaw w Krzynce na działce o nr ewid. gruntu 313/1 obr. Krzynka gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-01-15 12:32:16
Budowa boiska i placu zabaw w Krzynce na działce o nr ewid. gruntu 313/1 obr. Krzynka gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-01-15 12:27:00
Budowa pola namiotowego z zapleczem przy ul. Sportowej 2 w Barlinku na terenie działki nr ewid. gruntu 695/1obr. 2 m. Barlinek Magdalena Podworska 2007-12-20 10:04:33
Budowa sieci wodociÄ…gowej wraz z przyÅ‚Ä…czami z miejscowoÅ›ci PodgÃłrze do miejscowoÅ›ci Pustać, gmina Barlinek, na dziaÅ‚kach nr 239/2, 210/3, 200, 207, 201/4, 201/3, 206/2, 199/1, 194, 195/4, 195 Magdalena Podworska 2007-12-19 10:46:11
Budowa sieci wodociÄ…gowej Moczkowo “ Brunki na dziaÅ‚kach o nr ewid. gruntu 391, 389, 394, 428/1, 375/1, 390, 388, 376/4, 376/4, 376/2, 378/5, 378/3 obr. RychnÃłw Magdalena Podworska 2007-12-18 14:26:45
Budowa sieci wodociÄ…gowej Moczkowo “ Brunki na dziaÅ‚kach o nr ewid. gruntu 391, 389, 394, 428/1, 375/1, 390, 388, 376/4, 376/4, 376/2, 378/5, 378/3 obr. RychnÃłw Magdalena Podworska 2007-12-18 14:22:42
Magdalena Podworska 2007-12-14 13:55:30
Budowa odcinka sieci energetycznej w ul. Jeziornej na terenie działki o nr ewid. gruntu 224 obr. 2 m. Barlinka Magdalena Podworska 2007-12-18 14:08:18
Budowa odcinka sieci energetycznej w ul. Jeziornej na terenie działki o nr ewid. gruntu 224 obr. 2 m. Barlinka Magdalena Podworska 2007-12-18 14:03:54
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV przy ul. Gwiaździstej w Moczkowie Magdalena Podworska 2007-12-18 13:04:00
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV przy ul. Gwiaździstej w Moczkowie Magdalena Podworska 2007-12-18 13:58:35
Magdalena Podworska 2007-12-12 10:54:47
Magdalena Podworska 2007-12-12 10:45:27
Magdalena Podworska 2007-12-12 10:37:51
Magdalena Podworska 2007-12-12 10:32:38
Magdalena Podworska 2007-12-07 08:17:45
Magdalena Podworska 2007-12-07 08:13:50
Magdalena Podworska 2007-12-07 08:05:38
Zawiadamia się, że zakończono postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Podworska 2007-12-04 08:04:54
Zawiadamia się, że wpłynęły postanowienia uzgadniające postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Podworska 2007-12-04 07:59:49
Magdalena Podworska 2007-12-04 07:51:14
Magdalena Podworska 2007-12-04 07:42:28
test zielony - nazwa dokumentu Administrator 2007-12-18 13:04:48
test zielony - nazwa dokumentu Administrator 2007-12-18 12:55:21
Magdalena Podworska 2007-11-29 10:02:25
Magdalena Podworska 2007-11-16 12:20:23
Magdalena Podworska 2007-11-19 13:01:04
Magdalena Podworska 2007-11-19 08:23:35
Magdalena Podworska 2007-11-07 10:50:27
Magdalena Podworska 2007-11-15 10:16:05
Magdalena Podworska 2007-11-16 11:57:20
Magdalena Podworska 2007-11-16 11:58:22
Magdalena Podworska 2007-11-15 09:14:46
Magdalena Podworska 2007-11-07 09:21:26
Magdalena Podworska 2007-10-30 08:02:11
Magdalena Podworska 2007-10-30 09:04:31
Magdalena Podworska 2007-10-30 21:36:30
Magdalena Podworska 2007-10-30 21:45:37
Magdalena Podworska 2007-10-30 21:30:44
Magdalena Podworska 2007-10-30 21:26:19
Magdalena Podworska 2007-10-30 21:50:22
Magdalena Podworska 2007-10-30 21:41:44
Magdalena Podworska 2007-11-06 11:30:25
Magdalena Podworska 2007-11-06 11:16:17
Magdalena Podworska 2007-10-22 13:31:33
Magdalena Podworska 2007-10-22 13:25:05
Magdalena Podworska 2007-10-18 10:29:10
Magdalena Podworska 2007-10-18 10:14:53
Magdalena Podworska 2007-10-15 09:47:09
Magdalena Podworska 2007-10-15 09:37:38
Magdalena Podworska 2007-10-15 09:31:11
Cezary Krzyżanowski 2007-10-02 08:11:04
Cezary Krzyżanowski 2007-10-02 07:32:24
Cezary Krzyżanowski 2007-10-02 07:23:27
Cezary Krzyżanowski 2007-09-25 07:34:17
Cezary Krzyżanowski 2007-09-21 14:32:03
Cezary Krzyżanowski 2007-09-21 14:10:37
Cezary Krzyżanowski 2007-09-20 08:22:25
Cezary Krzyżanowski 2007-09-20 08:25:31
Cezary Krzyżanowski 2007-09-20 08:17:36
Cezary Krzyżanowski 2007-09-20 08:22:25
Cezary Krzyżanowski 2007-09-20 08:06:05
Cezary Krzyżanowski 2007-09-20 08:10:36
Cezary Krzyżanowski 2007-09-20 08:01:47
Cezary Krzyżanowski 2007-09-14 08:28:47
Cezary Krzyżanowski 2007-08-08 08:49:03
Cezary Krzyżanowski 2007-08-08 08:43:55
Cezary Krzyżanowski 2007-08-08 08:40:17
Cezary Krzyżanowski 2007-08-08 08:37:34
Cezary Krzyżanowski 2007-08-08 08:34:33
Cezary Krzyżanowski 2007-08-07 12:21:47
Cezary Krzyżanowski 2007-08-06 12:47:45
Cezary Krzyżanowski 2007-08-06 10:30:10
Obwieszczenie o decyzji - zakoÅ„czenie postepowania i wydanie decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji przebudowa istniejÄ…cej stacji telefonii komÃłrkowej PTK Centertel - BARLINEK - C Administrator 2007-08-27 11:15:04
Obwieszczenie - wszczÄ™cie postÄ™powania o ustalenie icp - RG.IX.7332-185/07 przebudowa drÃłg powiatowych w m. PÅ‚onno Administrator 2007-08-27 11:39:54
Zakończenie postępowania o ustalenie icp - RG.IX.733-127/07- budowa komory zasuw przy ul. Niepodległości i 31 Stycznia w Barlinku Administrator 2007-08-20 15:41:50
zakończenie postępowania o ustalenie - zagospodarowanie placu i otoczenia pomnika przy ul. Niepodległości i Szewskiej w Barlinku Administrator 2007-08-20 15:54:37
Cezary Krzyżanowski 2007-08-01 23:49:26
Cezary Krzyżanowski 2007-08-01 23:56:28
Cezary Krzyżanowski 2007-08-01 23:45:06
Cezary Krzyżanowski 2007-08-01 23:41:36
Cezary Krzyżanowski 2007-08-01 23:38:10
Cezary Krzyżanowski 2007-08-01 14:51:16
Cezary Krzyżanowski 2007-07-25 12:24:55
Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć dla przedsiębiorstwa Pyrmo - Chemia Administrator 2007-08-16 14:13:26
postanowienia uzgadniające postępowanie o ustalenie icp - RB.IX.7332-84/07 - zagospodarowanie placu i otoczenia pominka przy ul. Niepodległości i Szewskiej w Barlinku Administrator 2007-08-20 15:37:49
Postanowienia uzgadniające postępowanie o ustalenie icp - RB.IX.7332-127/07- budowa zasuw przy ul. Niepodległości i 31 Stycznia w Barlinku Administrator 2007-08-20 15:45:01
Cezary Krzyżanowski 2007-07-20 13:41:35
Cezary Krzyżanowski 2007-07-20 13:46:37
Cezary Krzyżanowski 2007-07-20 13:15:26
Cezary Krzyżanowski 2007-07-20 13:43:18
Cezary Krzyżanowski 2007-07-05 13:28:49
Cezary Krzyżanowski 2007-07-09 08:47:22
Cezary Krzyżanowski 2007-07-05 12:41:36
Cezary Krzyżanowski 2007-07-02 15:40:49
Cezary Krzyżanowski 2007-07-02 16:01:47
Cezary Krzyżanowski 2007-07-02 15:54:55
Cezary Krzyżanowski 2007-07-02 15:57:40
Cezary Krzyżanowski 2007-07-02 15:23:39
Cezary Krzyżanowski 2007-07-02 15:52:04
Cezary Krzyżanowski 2007-06-29 13:56:03
Cezary Krzyżanowski 2007-06-26 14:58:49
Cezary Krzyżanowski 2007-06-26 14:54:44
Cezary Krzyżanowski 2007-06-19 08:59:02
Cezary Krzyżanowski 2007-06-06 13:05:36
Cezary Krzyżanowski 2007-06-01 13:47:12
Cezary Krzyżanowski 2007-06-01 13:40:48
Cezary Krzyżanowski 2007-05-31 08:14:29
Cezary Krzyżanowski 2007-05-28 14:27:03
Cezary Krzyżanowski 2007-05-28 14:20:28
Cezary Krzyżanowski 2007-05-24 09:35:48
Cezary Krzyżanowski 2007-05-22 14:02:52
Cezary Krzyżanowski 2007-05-17 12:45:02
Cezary Krzyżanowski 2007-05-14 13:13:16
Cezary Krzyżanowski 2007-05-09 14:36:54
Cezary Krzyżanowski 2007-05-09 14:30:10
Cezary Krzyżanowski 2007-05-09 14:21:00
Cezary Krzyżanowski 2007-05-09 14:14:45
Cezary Krzyżanowski 2007-05-02 13:35:49
Cezary Krzyżanowski 2007-04-23 14:58:29
Cezary Krzyżanowski 2007-04-27 14:44:35
Cezary Krzyżanowski 2007-05-02 13:22:55
Cezary Krzyżanowski 2007-05-02 13:31:36
Cezary Krzyżanowski 2007-04-24 09:45:41
Cezary Krzyżanowski 2007-04-23 14:51:06
Cezary Krzyżanowski 2007-04-23 11:22:19
Cezary Krzyżanowski 2007-04-23 11:14:12
Postanowienia uzgadniające postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa instalacji światłowodowej łączącej stację bazową Cezary Krzyżanowski 2007-04-19 20:19:42
Postanowienia uzgadniające postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej SN-15 kV wraz z linią telesterowniczą Cezary Krzyżanowski 2007-04-19 00:29:19
Decyzja o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach - Raport o OddziaÅ‚ywaniu przedsiÄ™wziÄ™cia na Åšrodowisko dla inwestycji: Budowa stacji demontażu pojazdÃłw wycofanych z eksploatacji przy ul. Szosa do Lipi Cezary Krzyżanowski 2007-04-13 08:08:38
Wszczęcie postępowania o ustalenie icp - RG.IX.7332-90/07 - przebudowa BOK Panorama w Barlinku Cezary Krzyżanowski 2007-04-12 09:38:17
Budowa nowego zjazdu z drogi powiatowej “ ul. Åšw. Bonifacego do dziaÅ‚ki nr 908/5 w Barlinku Cezary Krzyżanowski 2007-04-06 13:11:51
Cezary Krzyżanowski 2007-04-02 13:37:41
Cezary Krzyżanowski 2007-04-02 13:23:05
Cezary Krzyżanowski 2007-03-22 12:24:43
Cezary Krzyżanowski 2007-03-22 12:26:04
Cezary Krzyżanowski 2007-03-20 14:32:00
Cezary Krzyżanowski 2007-03-20 14:25:17
Cezary Krzyżanowski 2007-03-20 14:40:33
Cezary Krzyżanowski 2007-03-20 13:32:28
Cezary Krzyżanowski 2007-03-20 14:42:02
Cezary Krzyżanowski 2007-03-20 14:43:29
Zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na remizę strażacką w Rychnowie Administrator 2007-04-05 10:06:59
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Barlinku Administrator 2007-04-05 09:56:15
Budowa sieci wodociÄ…gowej w m. Jaromierki Administrator 2007-04-05 09:50:00
Budowa linii energetycznej przy ul. Koziej w Barlinku Administrator 2007-04-05 10:02:58
Cezary Krzyżanowski 2007-03-15 13:57:51
Cezary Krzyżanowski 2007-03-13 14:47:45
Cezary Krzyżanowski 2007-03-13 14:50:01
Cezary Krzyżanowski 2007-03-13 14:31:12
Cezary Krzyżanowski 2007-03-07 13:58:15
Cezary Krzyżanowski 2007-03-07 11:58:14
Cezary Krzyżanowski 2007-02-21 14:49:05
Cezary Krzyżanowski 2007-02-21 14:44:58
Cezary Krzyżanowski 2007-02-20 10:32:32
Cezary Krzyżanowski 2007-02-16 14:15:41
Cezary Krzyżanowski 2007-02-06 07:47:12
Cezary Krzyżanowski 2007-02-01 13:49:39
Cezary Krzyżanowski 2007-01-18 08:27:21
Cezary Krzyżanowski 2007-01-12 08:06:34
Cezary Krzyżanowski 2007-01-12 08:02:20
Cezary Krzyżanowski 2007-01-09 13:00:32
Cezary Krzyżanowski 2007-01-18 07:54:23
Cezary Krzyżanowski 2007-01-11 10:34:16
Cezary Krzyżanowski 2007-01-18 08:09:43
Cezary Krzyżanowski 2007-01-05 11:03:23
Cezary Krzyżanowski 2007-01-03 20:07:45
Cezary Krzyżanowski 2007-01-03 19:58:50
Cezary Krzyżanowski 2007-01-04 12:29:14
Cezary Krzyżanowski 2006-12-14 08:53:19
Cezary Krzyżanowski 2006-12-14 08:38:25
Cezary Krzyżanowski 2006-12-19 14:05:53
Cezary Krzyżanowski 2006-12-19 14:00:27
Cezary Krzyżanowski 2006-12-01 07:17:19
Cezary Krzyżanowski 2006-12-05 14:03:28
Cezary Krzyżanowski 2006-12-05 13:54:38
Cezary Krzyżanowski 2006-12-06 15:02:57
Cezary Krzyżanowski 2006-11-29 09:57:13
Cezary Krzyżanowski 2006-11-24 07:52:14
Cezary Krzyżanowski 2006-11-24 07:55:59
Cezary Krzyżanowski 2006-11-21 13:20:52
Cezary Krzyżanowski 2006-11-21 13:24:21
Cezary Krzyżanowski 2006-11-29 13:10:13
Cezary Krzyżanowski 2006-12-01 07:26:11
Cezary Krzyżanowski 2006-11-14 07:45:52
Cezary Krzyżanowski 2006-10-31 12:52:14
Cezary Krzyżanowski 2006-10-31 13:06:38
Cezary Krzyżanowski 2006-10-31 13:13:07
Cezary Krzyżanowski 2006-10-31 13:22:23
Cezary Krzyżanowski 2006-11-07 14:11:34
Cezary Krzyżanowski 2006-10-30 11:10:29
Cezary Krzyżanowski 2006-10-30 11:00:19
Cezary Krzyżanowski 2006-10-23 15:44:13
Cezary Krzyżanowski 2006-10-30 11:17:11
Cezary Krzyżanowski 2006-10-10 08:36:23
Cezary Krzyżanowski 2006-10-02 12:37:34
Cezary Krzyżanowski 2006-10-02 10:56:07
Cezary Krzyżanowski 2006-10-02 12:47:12
Cezary Krzyżanowski 2006-09-22 11:43:35
Cezary Krzyżanowski 2006-10-02 11:08:41
Cezary Krzyżanowski 2006-09-04 08:30:00
Cezary Krzyżanowski 2006-08-23 12:39:46
Cezary Krzyżanowski 2006-08-23 12:50:24
Cezary Krzyżanowski 2006-08-28 08:43:53
Cezary Krzyżanowski 2006-08-27 16:08:29
Cezary Krzyżanowski 2006-08-04 19:51:11
Cezary Krzyżanowski 2006-07-28 13:50:32
Cezary Krzyżanowski 2006-07-28 13:45:52
Cezary Krzyżanowski 2006-07-28 13:37:41
Cezary Krzyżanowski 2006-07-28 13:27:14
Cezary Krzyżanowski 2006-07-28 13:22:20
Cezary Krzyżanowski 2006-07-28 13:18:02
Cezary Krzyżanowski 2006-07-28 13:14:00
Cezary Krzyżanowski 2006-07-28 13:05:47
Cezary Krzyżanowski 2006-07-28 13:55:57
Cezary Krzyżanowski 2006-07-06 13:23:59
Cezary Krzyżanowski 2006-07-06 13:16:39
Cezary Krzyżanowski 2006-07-06 11:46:53
Cezary Krzyżanowski 2006-07-06 11:35:38
Cezary Krzyżanowski 2006-07-06 09:02:57
Cezary Krzyżanowski 2006-06-26 16:12:07
Cezary Krzyżanowski 2006-06-29 12:49:35
Cezary Krzyżanowski 2006-06-26 16:02:33
Cezary Krzyżanowski 2006-06-26 16:06:40
Cezary Krzyżanowski 2006-06-26 15:55:51
Cezary Krzyżanowski 2006-06-26 15:59:02
Cezary Krzyżanowski 2006-06-26 15:52:03
Raport dla przedsiÄ™wziÄ™cia - Budowa stacji i kontroli samochodÃłw osobowych i ciężarowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku Cezary Krzyżanowski 2006-06-06 11:49:55
Cezary Krzyżanowski 2006-05-30 14:19:26
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej Cezary Krzyżanowski 2006-06-01 14:18:38
Cezary Krzyżanowski 2006-05-10 14:44:44
Cezary Krzyżanowski 2006-05-22 09:59:17
Cezary Krzyżanowski 2006-05-17 08:47:19
Cezary Krzyżanowski 2006-05-17 08:16:18
Cezary Krzyżanowski 2006-05-17 08:11:56
Cezary Krzyżanowski 2006-05-17 08:07:02
Cezary Krzyżanowski 2006-04-04 10:09:48
Cezary Krzyżanowski 2006-04-28 13:27:31
Cezary Krzyżanowski 2006-04-28 13:33:21
Cezary Krzyżanowski 2006-05-08 14:12:23
Cezary Krzyżanowski 2006-05-08 15:12:20
Cezary Krzyżanowski 2006-04-20 14:53:25
Cezary Krzyżanowski 2006-04-20 14:55:11
Cezary Krzyżanowski 2006-04-26 12:26:12
Cezary Krzyżanowski 2006-03-27 22:42:23
Cezary Krzyżanowski 2006-03-27 22:46:19
Cezary Krzyżanowski 2006-03-15 08:48:21
Cezary Krzyżanowski 2006-03-15 08:21:08
Cezary Krzyżanowski 2006-03-03 08:29:35
Cezary Krzyżanowski 2006-03-02 13:39:54
Cezary Krzyżanowski 2006-03-02 13:35:02
Cezary Krzyżanowski 2006-03-13 13:45:30
Cezary Krzyżanowski 2006-03-01 09:23:56
Cezary Krzyżanowski 2006-03-01 09:38:15
Cezary Krzyżanowski 2006-03-01 10:36:14
Cezary Krzyżanowski 2006-03-01 10:47:14
Cezary Krzyżanowski 2006-03-01 09:45:17
Cezary Krzyżanowski 2006-03-01 10:41:47
Cezary Krzyżanowski 2006-03-01 11:42:46
Cezary Krzyżanowski 2006-02-17 13:55:14
Cezary Krzyżanowski 2006-02-17 14:39:13
Cezary Krzyżanowski 2006-02-14 11:27:45
Cezary Krzyżanowski 2006-01-30 12:54:07
Cezary Krzyżanowski 2006-02-03 09:06:56
Cezary Krzyżanowski 2006-02-01 12:59:26
Cezary Krzyżanowski 2006-02-01 12:52:09
Cezary Krzyżanowski 2006-01-26 12:32:10
Cezary Krzyżanowski 2006-01-26 12:15:09
Cezary Krzyżanowski 2006-01-19 10:20:17
Cezary Krzyżanowski 2006-01-19 10:15:24
Cezary Krzyżanowski 2006-01-12 12:54:20
Cezary Krzyżanowski 2006-01-09 09:06:19
Cezary Krzyżanowski 2006-01-09 11:54:49
Cezary Krzyżanowski 2005-12-27 21:41:37
Cezary Krzyżanowski 2005-12-23 12:24:32
Cezary Krzyżanowski 2005-12-27 21:32:55
Cezary Krzyżanowski 2005-12-12 15:59:55
Cezary Krzyżanowski 2005-12-16 07:30:59
Cezary Krzyżanowski 2005-12-05 08:48:52
Cezary Krzyżanowski 2005-12-05 08:29:53
Cezary Krzyżanowski 2005-11-21 15:18:57
Cezary Krzyżanowski 2005-11-21 15:14:12
Cezary Krzyżanowski 2005-11-03 10:29:04
Cezary Krzyżanowski 2005-10-24 13:08:25
Cezary Krzyżanowski 2005-10-11 14:42:23
Cezary Krzyżanowski 2005-10-14 14:17:29
Cezary Krzyżanowski 2005-10-14 14:15:06
Cezary Krzyżanowski 2005-10-14 14:06:21
Cezary Krzyżanowski 2005-09-29 08:48:31
Cezary Krzyżanowski 2005-10-05 11:21:47
Cezary Krzyżanowski 2005-09-21 14:43:49
Cezary Krzyżanowski 2005-09-26 12:12:04
Cezary Krzyżanowski 2005-09-21 14:53:15
Cezary Krzyżanowski 2005-09-21 14:32:31
Cezary Krzyżanowski 2005-08-30 07:57:41
Cezary Krzyżanowski 2005-08-30 07:58:20
Cezary Krzyżanowski 2005-09-19 10:34:03
Cezary Krzyżanowski 2005-08-30 08:08:39
Cezary Krzyżanowski 2005-08-30 08:06:32
Cezary Krzyżanowski 2004-11-05 14:50:02
Cezary Krzyżanowski 2004-05-13 14:16:26
Cezary Krzyżanowski 2004-05-13 14:08:22
Cezary Krzyżanowski 2004-05-13 14:03:42
Cezary Krzyżanowski 2004-04-21 11:22:37
Cezary Krzyżanowski 2004-05-13 13:56:11
Cezary Krzyżanowski 2004-03-10 00:17:47
Cezary Krzyżanowski 2004-03-09 23:56:03
Cezary Krzyżanowski 2004-03-10 00:12:39
Cezary Krzyżanowski 2004-02-16 15:35:05
Cezary Krzyżanowski 2004-01-30 10:41:00

Wersja do wydruku...

corner   corner