logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na przedszkole niepubliczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
   minus Obwieszczenie - rozbudowa hali produkcyjnej położonej na terenie działki nr 159 obręb 1 Barlinek, gmina Barlinek
   minus Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych w obwodzie łowieckim nr 265
   minus Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 257
   minus Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa szpitala przy ul. Szpitalnej 10 w Barlinku - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 267
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn-40 PE przy ul. Źródlanej w Moczkowie - decyzja licp Nr 1/19
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 63 PE przy ul. Poziomkowej w Barlinku - decyzja licp Nr 2/19
   minus Obwieszczenie - budowa hali wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną, na terenie zakładu Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku, na dz. nr 200/23, 197, 200/40, 2134, 200/42 ob
   minus Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa, w tym w formie łącznika, budynków bloków „D” i „B” szpitala przy ul. Szpitalnej 10 w Barlinku - decyzja Nr 3/19
   minus Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrętowej w Barlinku i Owocowej w Ożarze na terenie części działki o nr ewid. 148 obr. 1 m. Barlinek i działek o nr ewid. 163, 236/12, 219
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku na terenie działek o nr ewid. 168 i 167 obr. 1 m. Barlinek i działki o nr ewid. 55 obr. Dzikówko
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzaj?ca Data zmiany
Obwieszczenia Administrator 2016-12-19 12:38:21
Obwieszczenia Administrator 2016-12-19 12:34:13
Obwieszczenia Administrator 2009-09-15 09:16:32
Magdalena DiakÃłw 2008-01-31 11:01:22
Magdalena Podworska 2004-03-10 00:31:21
Cezary Krzyżanowski 2004-02-05 10:14:28
Cezary Krzyżanowski 2004-02-05 09:53:20
Cezary Krzyżanowski 2004-01-05 12:16:53

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzaj?ca Data zmiany
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego cisnienia dn 40 PE przy ul. Źródlanej w Moczkowie Administrator 2018-12-20 12:31:32
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 63 PE przy ul. Poziomkowej w Barlinek - zakończenie postępowania Administrator 2018-12-20 12:08:34
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 267 Administrator 2018-11-05 13:58:41
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Wspólnej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2018-12-14 13:37:00
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w Krzynce - wszczęcie postępowania Administrator 2018-12-13 13:23:54
Obwieszczenie - wykonanie instalacji elektryka 0.4kV zasilającej budynek muzeum w Równie - decyzja licp Nr 16/18 Administrator 2018-12-11 14:39:34
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2018-12-06 11:42:25
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrętowej w Barlinku i Owocowej w Ożarze - wszczęcie postępowania Administrator 2018-12-06 11:34:57
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Krzynce - decyzja licp Nr 15/18 Administrator 2018-11-30 13:44:06
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i Myśliborskiej w Moczkowie - decyzja licp Nr 14/18 Administrator 2018-11-30 13:38:55
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 12 października 2018 r. Administrator 2018-10-16 13:54:56
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Osina - Barlinek ul. Szosowa - decyzja Nr 13/18 o licp Administrator 2018-11-23 12:09:59
Obwieszczenie - budowa instalacji elektrycznej 0,4 kV zasilającej budynek muzeum w miejscowości Równo - zakończenie postępowania Administrator 2018-11-24 11:44:17
Obwieszczenie - rozbudowa budynku (bloków "B" i "D") szpitala przy ul. Szpitalna 10 w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2018-11-14 12:44:46
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE przy ul. Źródlanej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2018-11-14 08:17:57
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 63 PE przy ul. Poziomkowej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2018-11-14 08:10:20
Obwieszczenie - budowa budynku handlowo-usługowego przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - postępowanie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - decyzja wz Nr 59/18 Administrator 2018-11-08 13:00:30
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jaromierki i ul. Szosowa w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2018-11-07 11:16:34
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Krzynka - zakończenie postępowania Administrator 2018-11-07 09:46:16
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Pogodnej i Myśliborskiej w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2018-11-07 09:18:35
Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2018-10-30 07:25:38
Obwieszczenie - budowa budynku usługowo - handlowego przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2018-10-24 09:29:46
Obwieszczenie - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2155Z Barlinek - Żydowo" Administrator 2018-10-18 11:17:42
Obwieszczenie - wykonanie instalacji elektrycznej 0,4 kV zasilającej budynek muzeum w m. Równo - zakończenie postępowania Administrator 2018-10-16 12:01:04
Obwieszczenie - Montaż zbiornika na tlen wraz z instalacją przesyłową do hali magazynowo-produkcyjnej w HaCon Sp. z o.o. Administrator 2018-10-12 12:50:34
Obwieszczenie - "Zmiana sposobu użtkowania hali magazynowej na halę magazynowo na halę magazynowo-produkcyjną z wyposażeniem hali w urządzenia do spawania i obróbki elementów stalowych w HaCon Sp. z o Administrator 2018-10-12 12:45:12
Obwieszczenie - rozbudowa budynku szpitala w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2018-10-05 08:15:46
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Krzynka - wszczęcie postępowania Administrator 2018-10-03 08:06:25
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - wszczęcie postępowania Administrator 2018-10-03 08:13:28
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2018-10-03 07:55:02
Obwieszczenie - "Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z poddaszami użytkowymi na terenie działki nr 62/2 obręb Płonno" - zakończenie postępowania Administrator 2018-09-28 14:43:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Administrator 2018-09-25 12:07:55
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Pogodnej w Moczkowie - decyzja o wz Nr 52/18 Administrator 2018-09-25 12:01:38
Obwieszczenie - rozbudowa budynku szpitala przy ul. Szpitalnej 10 w Barlinku - umorzenie postępowania Administrator 2018-09-19 10:44:00
Obwieszczenie - budowa sieci energetycznej zasilania ogródków działkowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2018-09-07 11:29:02
Obwieszczenie - rozbudowa budynku szpitala przy ul. Szpitalnej 10 w Barlinku Administrator 2018-09-05 13:57:31
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Pogodnej w Moczkowie Administrator 2018-09-05 09:38:28
Obwieszczenie - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektrycznych Administrator 2018-08-08 14:17:24
Obwieszczenie - rozbiórka budynków i obiektów oraz budowa budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - wszczęcie postępo Magdalena Diaków 2018-08-03 10:23:30
Obwieszczenie - budowa drogi rowerowej na odcinku Sulimierz-Dzikowo - decyzja Nr 11/18 Magdalena Diaków 2018-07-27 07:29:03
Obwieszczenie - "Rozbiórka istniejących budynków i obiektów oraz budowa budynku usługowo - handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techn. i zagosp. terenu przy ul. 31 Stycznia w Barlinku" - decyzja Magdalena Diaków 2018-07-17 11:20:56
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i kanalizacji przy ul. Chabrowej w Moczkowie - decyzja licp Nr 10/18 Magdalena Diaków 2018-07-12 12:30:13
Obwieszczenie - przebudowa drogi rowerowej na odcinku Sulimierz - Dzikowo - zakończenie postępowania Magdalena Diaków 2018-07-12 11:39:58
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i kanalizacji przy ul. Gorzowska w Moczkowie - decyzja licp Nr 9/18 Magdalena Diaków 2018-07-12 11:31:57
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Pogodnej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2018-07-03 14:25:02
Obwieszczenie - "Rozbiórka istniejących budynków i obiektów oraz budowa budynku usł.-handl.wraz z niezbędną infrastrukturą techn.i zagospod.terenu przy ul. 31 Stycznia w Barlinku" - zakończenie postęp Administrator 2018-07-04 14:44:51
Obwieszczenie - "Rozbiórka istniej. budynków i obiektów oraz budowa budynku usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. 31 Stycznia w Barlinku" Administrator 2018-06-19 14:06:20
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w m. Moczkowo - zakończenie postępowania Administrator 2018-06-16 12:00:02
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w m. Moczkowo - zakończenie postępowania Administrator 2018-06-16 11:54:41
Obwieszczenie - "Przebudowa drogi DW 151 w m. Moczkowo" Administrator 2018-06-13 12:52:20
Obwieszczenie - "Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2018-2027” dla lasu komunalnego" Administrator 2018-04-26 11:27:21
Obwieszczenie - "przebudowa drogi rowerowej na odcinku Sulimierz - Dzikowo" - wszczęcie postępowania Administrator 2018-06-08 10:39:24
Obwieszczenie - budowa budynku wielobranżowego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku - decyzja wz Nr 29/18 Administrator 2018-06-04 11:53:23
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Chabrowej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2018-05-16 13:54:17
Obwieszczenie - informacja o zakończeniu postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Przebudowa drogi DW 151 w m. Moczkowo" Administrator 2018-05-22 12:59:32
Obwieszczenie - budowa budynku wielobranżowego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2018-05-15 12:21:42
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2018-05-11 13:28:50
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Rychnów - decyzja licp Nr 8/18 Administrator 2018-05-09 13:45:07
Obwieszczenie - budowa oczyszczalni ścieków w Rychnowie - decyzja licp Nr 19-01/10 Administrator 2018-05-09 13:24:02
Obwieszczenie - przebudowa drogi rowerowej na odcinku Sulimierz - Dzikowo - wszczęcie postępowania Administrator 2018-05-07 11:58:09
Obwieszczenie - "Rozbiórka istniejących budynków i obiektów oraz budowa budynku usługowo - handlowego przy ul. 31 Stycznia w Barlinku" - wszczęcie postępowania Administrator 2018-04-26 11:38:06
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej z odejściami bocznymi w m. Równo - decyzja licp Nr 7/18 Administrator 2018-04-25 13:55:36
Obwieszczenie - przebudowa sieci cieplnej przy ul. Fabrycznej w Barlinku - decyzja licp Nr 6/18 Administrator 2018-04-25 13:48:45
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalno-handlowego przy ul. Rynek 7 w Barlinku - decyzja o wz Nr 63-05/11 Administrator 2018-04-25 13:11:13
Obwieszczenie - przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek usług oświatowych przy ul. Szosowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2018-04-25 12:54:13
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - "Przebudowa drogi DW 151 w m. Moczkowo" Administrator 2018-04-25 12:46:59
Obwieszczenie - zmiana decyzji Nr 19/10 z dnia 01.06.2010 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2018-04-23 14:19:56
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Rychnowie Administrator 2018-04-23 14:33:38
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 15.01.2018 o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Administrator 2018-01-15 14:23:02
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Barlinek - Ożar Administrator 2018-04-13 14:06:07
Obwieszczenie - budowa sklepu wielobranżowego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2018-04-10 13:54:26
Obwieszczenie - przebudowa sieci cieplnej przy ul. Fabrycznej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2018-04-10 13:46:31
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Równo - zakończenie postępowania Administrator 2018-04-10 13:38:28
Obwieszczenie - budowa oczyszczalni ścieków w Rychnowie - zmiana decyzji licp Nr 19/10 Administrator 2018-04-06 12:22:49
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Rynek 7 w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2018-04-04 13:59:46
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Barlinek - Ożar - zakończenie postępowania Administrator 2018-03-29 09:56:15
Obwieszczenie - budowa świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej i szatni klubu sportowego w Lutówku - decyzja Nr 1/2018 Administrator 2018-03-23 10:37:56
Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - wszczęcie postępowania / korekta obwieszczenia z dn. 05.03.2018 r. / Administrator 2018-03-20 12:49:26
Obwieszczenie - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na cele usług oświatowych przy ul. Szosowej" - wszczęcie postępowania Administrator 2018-03-20 11:54:56
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej w m. Dziedzice - decyzja licp Nr 4/18 Administrator 2018-03-15 11:10:45
Obwieszczenie - "Realizacja świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej i szatni klubu sportowego w Lutówku" - zakończenie postępowania Administrator 2018-03-08 12:31:22
Obwieszczenie - "Przebudowa drogi DW 151 w m. Moczkowo" - wszczęcie postępowania Administrator 2018-03-07 13:39:19
Obwieszczenie - przebudowa sieci cieplnej przy ul. Ogrodowej w Barlinek - wszczęcie postępowania Administrator 2018-03-05 12:32:10
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej w Moczkowie - decyzja licp Nr 3/18 Administrator 2018-02-28 11:19:11
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Równo - wszczęcie postępowania Administrator 2018-02-28 11:10:48
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Dziedzicach - zakończenie postępowania Administrator 2018-02-28 10:58:38
Obwieszczenie o wyłoż. do publ. wglądu projektu miejsc. planu zagosp. przestrzen. terenu pomiędzy ul.: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jez. Barlineckiego - tzw. "Starego Tartaku" wraz z progn. oddziały Administrator 2018-01-19 12:50:15
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Rychnowie - wszczęcie postępowania Administrator 2018-02-19 14:51:16
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Barlinku i Ożarze gm. Barlinek Administrator 2018-02-15 13:04:39
Obwieszczenie o projekcie uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Barlinek w 2018 roku Administrator 2018-02-07 11:45:59
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjne przy ul. Źródlanej w Moczkowie - zakończenie postępowanie Administrator 2018-02-19 15:34:29
Obwieszczenie - realizacja świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej i szatni klubu sportowego w Lutówku - wszczęcie postępowania Administrator 2018-02-07 13:47:19
Obwieszczenie - budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK przy ul. Okrętowej w Barlinku - decyzja licp Nr 2/18 Administrator 2018-01-19 11:51:47
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Łubianka - decyzja licp Nr 1/18 Administrator 2018-01-15 14:11:21
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2018-01-12 12:17:30
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Dziedzice - wszczęcie postępowania Administrator 2018-01-12 12:12:57
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Pogodnej w Moczkowie - decyzja licp Nr 4/17 Administrator 2017-02-13 12:08:05
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w ulicy Źródlanej w Moczkowie - decyzja licp Nr 3/17 Administrator 2017-02-13 12:08:19
Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w miejscowości Barlinek na działce nr ewid. 580/2 obręb Barlinek 1 - wydanie decyzji o ustal. lokalizacji Administrator 2016-12-06 17:14:58
Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w miejscowości Barlinek na działce 580/2 obręb 1 Barlinek Administrator 2016-11-02 11:22:51
Obwieszczenie - budowa stacji uzdatniania wody w Mostkowie - decyzja Nr 18/10 Administrator 2016-10-04 11:52:58
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek Administrator 2016-09-22 14:56:14
Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w m. Barlinek - wszczęcie postępowania Administrator 2016-09-12 10:38:25
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej o śr. 90-110 mm wraz z przyłączami o średnicy 32 mm na dz. gruntu nr: 29/2 obr. Moczkowo gm. Barlinek oraz 127/1, 125/1, 120 obręb Dzikówko Administrator 2016-05-04 10:06:19
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie Administrator 2016-04-29 14:24:30
Obwieszczenie - przystosowanie sieci dystrybucyjnej do poboru większej mocy przez zakład produkcyjny przy ul. Fabrycznej w Barlinku Administrator 2016-04-18 14:37:13
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - decyzja Nr 10/15 Administrator 2015-12-30 14:30:15
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - decyzja Nr 2/15 Administrator 2015-04-09 10:14:53
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Moczkowie - zmiana decyzji o licp Nr 16/14 Administrator 2015-04-08 13:27:09
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2015-04-08 13:22:00
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Sumiak - wszczęcie postępowania Administrator 2014-09-15 15:08:06
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Kinice - wszczęcie postępowania Administrator 2014-09-15 15:06:04
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV w m. Osina - decyzja Nr 15/14 Administrator 2014-09-15 15:03:13
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Moczkowo ul. Prosta - Dzikówko - decyzja Nr 14/14 Administrator 2014-09-16 15:02:05
Obwieszczenie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151, odc. Łubianka – granica województwa, na dz. nr 200, 593 obręb Łubianka gm. Barlinek Administrator 2014-08-19 08:12:15
Obwieszczenie - Prognoza Oddziaływania na Środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021" Administrator 2014-02-21 11:20:48
Obwieszczenie - budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK przy ul. Okrętowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2018-01-03 10:10:24
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Łubianka - zakończenie postępowania Administrator 2018-01-03 10:05:04
Obwieszczenie - "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Barlinek - Ożar obręb 1 Barlinek Administrator 2017-12-29 13:24:13
Obwieszczenie - budowa przebudowa gazociągu n/c dn 100 przy ul. Ogrodowej i Zielnej w Barlinku - decyzja licp Nr 28/17 Administrator 2017-12-14 13:59:37
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania polegającego na - "Przebudowie drogi powiatowej na odcinku Barlinek - Ożar Administrator 2017-12-19 12:19:53
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej w Moczkowie Administrator 2017-12-11 09:21:31
Obwieszczenie - postanowienie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi powiatowej na odcinku Barlinek - Ożar Administrator 2017-11-29 13:36:21
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" w Dziedzicach - wszczęcie postępowania Administrator 2017-11-22 13:06:14
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" w Łubiance - wszczęcie postępowania Administrator 2017-11-22 12:51:38
Obwieszczenie - budowa infrastruktury dla potrzeb funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK przy ul. Okrętowej w Barlinku Administrator 2017-11-22 14:03:01
Obwieszczenie - przebudowa gazociągu nc przy ul. Zielnej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-11-21 11:16:38
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Szpitalnej 15a w Barlinku - decyzja o wz Nr 91/17 Administrator 2017-11-21 10:38:41
Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa zadaszenia kortów tenisowych przy ul. Sportowej w Barlinku - decyzja o licp Nr 27/17 Administrator 2017-11-14 10:56:37
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Szpitalnej 15a w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-11-03 10:46:43
Obwieszczenie - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar" Administrator 2017-11-02 09:48:25
Obwieszczenie - "Budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 21 obręb Moczkowo" Administrator 2017-11-02 09:27:40
Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa zadaszenia kortów tenisowych przy ul. Sportowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-10-30 11:47:23
Obwieszczenie - przebudowa gazociągu n/c dn 100 przy ul. Ogrodowej i Zielnej w Barlinku Administrator 2017-10-20 12:39:51
Obwieszczenie w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Rychnów Administrator 2017-10-20 12:15:33
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Lutówko - decyzja licp Nr 26/17 Administrator 2017-10-09 11:45:45
Obwieszczenie - budowa budynku handlowo - usługowego przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - decyzja wz Nr 71/17 Administrator 2017-10-03 11:38:32
Obwieszczenie - remont, przebudowa i odbudowa budynku cerkwi prawosławnej przy ul. Górnej 7 w Barlinku - decyzja licp Nr 25/17 Administrator 2017-09-29 12:52:45
Obwieszczenie - rozbudowa i przebudowa istniejącego zadaszenia kortu tenisowego przy ul. Sportowej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-09-26 11:36:48
Zawiadomienie o wydaniu przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa decyzji dot. zezwolenia na "Budowę obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151" Administrator 2017-09-25 14:06:38
Obwieszczenie - "Budowa zespoły 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 380/7 obręb Moczkowo - zakończenie postępow Administrator 2017-09-25 13:22:08
Obwieszczenie - przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Choszcznie - decyzja licp Nr 24/17 Administrator 2017-09-22 11:42:07
Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej przy ul. Niepodległości w Barlinku - decyzja licp Nr 22/17 Administrator 2017-09-22 11:13:18
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w rejonie ulic Stzelecka i Sportowa w Barlinku - decyzja licp Nr 21/17 Administrator 2017-09-22 11:08:59
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej oraz likwidacji odcinka linii napowietrznej przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie - decyzja licp Nr 23/17 Administrator 2017-09-22 11:27:23
Obwieszczenie - remont i konserwacja zabytkowych murów miejskich w Barlinku - decyzja licp Nr 20/17 Administrator 2017-09-21 11:15:59
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017 - 2023" Administrator 2017-09-18 13:02:32
Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Barlineckim od strony miejscowości Moczkowo w ramach "Szlaku Przygody" nad Jeziorem Barlineckim Administrator 2017-09-18 10:07:09
Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej w ramach "szlaku przygody" nad Jeziorem Barlineckim Administrator 2017-09-18 10:31:55
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie - decyzja Nr 11-01/17 Administrator 2017-09-15 09:59:26
Obwieszczenie - remont przybudówki budynku cerkwi prawosławnej przy ul. Górnej 7 w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-09-15 09:51:03
Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV przy ul. Niepodległości w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-09-06 14:36:40
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV przy ul. Sportowej i Strzeleckiej - zakończenie postępowania Administrator 2017-09-06 14:31:28
Obwieszczenie - przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2017-09-06 14:28:11
Obwieszczenie - Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie - zakończenie postepowania Administrator 2017-09-06 14:19:59
Obwieszczenie - Remont i konserwacja zabytkowych murów miejskich w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-09-06 14:12:19
Obwieszczenie - rozbiórka budynków i budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Szpitalnej 15a w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-09-05 13:41:03
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2017-09-01 13:28:26
Zawiadomienie o braku możliwości wyd. decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji - zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Barlineckim od strony miejscowości Moczkowo Administrator 2017-09-05 14:24:34
Zawiadomienie o braku możliwości wyd. decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji - zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego od ul. Sportowej do ul. Polana Lecha Administrator 2017-09-05 14:22:32
Obwieszczenie - remont z obudową przybudówki cerkwi w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-08-23 11:13:43
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lutówko - wszczęcie postępowania Administrator 2017-08-21 14:35:31
Zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora Barlineckiego od ul. sportowej do Polana Lecha - Zawiadomienie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 sierpnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacj Administrator 2017-08-18 12:23:28
Zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora Barlineckiego od strony miejscowości Moczkowo - Zawiadomienie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 sierpnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji Administrator 2017-08-18 12:19:57
Zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora Barlineckiego od strony miejscowości Moczkowo - Zawiadomienie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 8 sierpnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji Administrator 2017-08-11 14:18:57
Zagospodarowanie terenu nad brzegiem jeziora Barlineckiego od ul. sportowej do Polana Lecha - Zawiadomienie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 8 sierpnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji Administrator 2017-08-11 14:15:35
Obwieszczenie - przebudowa drogi gminnej nr 665058Z ul. Konopnickiej w Choszcznie na działkach o nr ewid. gruntu: 267/2, 384/1, 401/8, 422/7, 422/3, 422/5, 422/6, 1358/20, 1358/22, 1358/23, 1358/25 ob Administrator 2017-08-17 10:00:35
Obwieszczenie - przebudowa kolidujących sieci elektroenergetycznych z projektowanym zagospodarowaniem przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie na terenie działek o nr ewid. gruntu: 316/1, 306, 317/1 obręb Moc Administrator 2017-08-17 09:52:28
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV przy ulicy Niepodległości w Barlinku na działkach o nr ewid. gruntu: 172, 169/2, 141/1 i 2152 obręb Barlinek2 Administrator 2017-08-17 09:48:00
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączem nn 0,4 kV w rejonie ulic Sportowa i Strzelecka w Barlinku na działkach o nr ewid. gruntu:217/2, 648/2, 651/5, 652 Administrator 2017-08-17 09:43:24
Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Płonno na działkach nr 242/5 i 237/2 obręb Płonno, gmina Barlinek Administrator 2017-08-08 09:20:29
Obwieszczenie - „Budowa zespołu 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 328/6 i 331/6 obręb Moczkowo” Administrator 2017-08-01 16:08:19
Obwieszczenie - usunięcie kolizji linii zasilającej zakład - 15 ul. Fabrycznej 6 w Barlinku na terenie działek 25/28, 25/29, 25/8 i 1 obręb 1 m. Barlinek Administrator 2017-07-28 07:27:31
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywności Zawodowej z zagospodarowaniem terenu, drogą dojazdową oraz miejscami postojowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. ul. Dąbrowszczaków 40 w C Administrator 2017-07-28 07:24:07
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. gruntu:199, 31 obręb Łubianka Gm. Barlinek Administrator 2017-07-28 07:18:11
Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej w ramach szlaku przygody nad Jeziorem Barlineckim Magdalena Diaków 2017-08-03 14:32:49
Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego od strony miejscowości Moczkowo w ramach szlaku przygody nad Jeziorem Barlineckim Magdalena Diaków 2017-08-03 13:56:25
Obwieszczenie - urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie działki o nr ewid. gruntu 206/32 obręb Korytowo gm. Choszczno Magdalena Diaków 2017-07-26 12:31:19
Obwieszczenie - remont i konserwacja zabytkowych murów przy ul. Podwale w Barlinku - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2017-07-18 11:34:49
Obwieszczenie - budowa wiejskiego placu zabaw w m. Gleźno - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2017-07-17 13:59:22
Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej przy ul. 31 Stycznia w Barlinek - decyzja licp Nr 17/17 Magdalena Diaków 2017-07-14 12:22:39
Obwieszczenie - Budowa hali garażowo-magazynowej położonej na terenie działki 163/12 obręb 1 Barlinek Magdalena Diaków 2017-07-13 10:44:15
Obwieszczenie- usunięcie kolizji linii zasilającej zakład HaCon z projektowaną halą przy ul. Fabrycznej 6 w Barlinku - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2017-07-07 11:20:53
Obwieszczenie - zmiana decyzji licp Nr 11/17 - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2017-07-06 11:56:14
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i Flukowskiego - decyzja licp Nr 16/17 Administrator 2017-06-30 12:35:23
Obwieszczenie - budowa budynku handlowo-usługowego przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-06-30 12:30:47
Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-06-28 10:55:02
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Łubiance - wszczęcie postępowania Administrator 2017-06-26 10:52:23
Obwieszczenie - "Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 334/32 obręb Moczkowo" - zakończ. postępowania Administrator 2017-06-23 09:52:09
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i Flukowskiego Administrator 2017-06-14 09:33:23
Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z przyłączami przy ul. 31 Stycznia w Barlinku Administrator 2017-05-22 14:02:50
Obwieszczenie - budowa budynku bazy transportowej przy ul. Szosa do Lipian - zakończenie postępowania Administrator 2017-05-18 13:48:09
Obwieszczenie - budowa drogi rowerowej na odcinku Dzikowo - Barlinek - decyzja licp Nr 15/17 Administrator 2017-05-12 13:20:25
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Moczkowie - decyzja licp Nr 14/17 Administrator 2017-05-12 13:15:14
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Sportowej i Flukowskiego w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-05-10 09:53:24
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Dzikówku - decyzja licp Nr 13/17 Administrator 2017-05-05 09:43:49
Obwieszczenie - budowa drogi rowerowej na odcinku Dzikowo - Barlinek Administrator 2017-04-24 10:43:31
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2017-04-24 10:32:55
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Dzikówku - zakończenie postępowania Administrator 2017-04-25 08:52:24
Obwieszczenie - "Budowa zespołu budynków mieszkal. jednorodz. wraz z garażami, niezbędną infrastr. techn. i zagospod. terenu, drogi wewnętrznej oraz zjazdu z drogi powiat. na działce 231 w Moczkowie Administrator 2017-04-25 08:57:46
Obwieszczenie o udostępnieniu informacji - "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" Administrator 2017-04-10 14:51:06
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej w Barlinku - Ożar - decyzja licp Nr 12/17 Administrator 2017-04-14 12:02:07
Obwieszczenie - "Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej pelet (W7.3) wraz z przebudową linii technologicznych" na dz. nr 200/31, 200/51, 200/54 obręb 1 Barlinek Administrator 2017-04-14 11:27:55
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie - decyzja licp Nr 11/17 Administrator 2017-04-11 11:27:12
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Dzikówku - zakończenie postępowania Magdalena Diaków 2017-04-20 11:56:33
Obwieszczenie - "Budowa zespołu budynków mieszkal. jednorodz. wraz z garażami, niezbędną infrastr. techn. i zagospod. terenu, drogi wewnętrznej oraz zjazdu z drogi powiat. na działce 231 w Moczkowie Magdalena Diaków 2017-04-19 13:20:36
Obwieszczenie - budowa drogi rowerowej na odcinku Dzikowo - Barlinek - korekta do wszczęcia postępowania Administrator 2017-04-05 10:57:46
Obwieszczenie - przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi w Barlinku - decyzja licp nr 10/17 Administrator 2017-04-04 12:44:15
Obwieszczenie - rozpatrzenie zebranego materiału dowodowego w sprawie przedsięwzięcia polegającego na - "Przebudowie i rozbudowie hali produkcyjnej pelet wraz z przebudową linii technologicznych Administrator 2017-04-06 14:00:51
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z przyłączami przy ul. Okrętowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-29 11:03:16
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywnosci Zawodowej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-27 13:06:01
Obwieszczenie - "Wykonanie placu składowego wyrobów gotowych, parkingu z przebudową istniejącego zjazdu, budową nowego zjazdu z drogi gminnej z infrastrukt. towarzysz. wraz z posadowieniem kontenerów Administrator 2017-03-24 14:43:56
Obwieszczenie - "Przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej pelet wraz z przebudową linii technologicznych na działkach nr 200/31, 200/51, 200/54 obręb 1 Barlinek" Administrator 2017-03-29 09:53:17
Obwieszczenie - budowa drogi rowerowej na odcinku Dzikowo - Barlinek - wszczęcie postępowania Administrator 2017-03-22 12:19:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej - "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - na dz. nr 163/4 i 163/2, obręb 1 Barlinek" Administrator 2017-03-21 09:32:22
Obwieszczenie - budowa, przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-20 12:14:23
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2017-03-16 12:52:50
Obwieszczenie - "Montaż pieca do wytopu ołowiu o wydajności poniżej 4 Mg na dobę wraz z produkcją odlewów kilów z ołowiu na terenie działki 25/6 obręb 1 Barlinek" - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-14 11:25:25
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Dzikówku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-03-14 11:18:07
Obwieszczenie - budowa słupa linii napowietrznej i linii kablowej oraz demontaż odcinka linii napowietrznej na terenie firmy HaCon Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 6 w Barlinku - decyzja licp Nr 9/17 Administrator 2017-03-14 11:02:37
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Połczynie - decyzja licp Nr 8/07 Administrator 2017-03-03 10:43:49
Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa hali produkcyjnej pelet (W7.3) wraz z przebudową linii technologicznych - wnioskodawca Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku Administrator 2017-03-01 13:19:42
Obwieszczenie - budowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie Administrator 2017-03-01 12:29:22
Obwieszczenie - budowa słupa linii napowietrznej oraz demontaż odcinka linii napowietrznej na terenie firmy HaCon Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 6 w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-03-01 14:38:49
Obwieszczenie - Budowa parkingu przy ul. Wolności w Choszcznie - decyzja nr 7/16 Administrator 2017-03-01 12:18:35
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z przyłączami przy ul. Armii Polskiej i ul. Różana w Barlinku - decyzja nr 6/17 Administrator 2017-03-01 12:19:00
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kasprowicza w Barlinku Administrator 2017-02-22 07:41:06
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Połczynie - zakończenie postępowania Administrator 2017-02-15 14:18:15
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4kV wraz z przyłączami przy ul. Okrętowej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-02-14 14:56:17
Obwieszczenie - budowa parkingu na terenie przy ul. Wolności w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2017-02-13 10:15:51
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV wraz z przyłączami nn przy ul. Armii Polskiej i ul. Różana w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-02-13 10:09:22
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kasprowicza, Kossaka w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2017-02-09 13:25:01
Obwieszczenie - "Rozbudowa hali malarni odlewów żeliwnych na dz. nr 25/15, 25/19 i 25/33 obręb 1 Barlinek Administrator 2017-01-31 13:40:05
Obwieszczenie - "Budowa zakładu produkcji naczep samochodowych na dz. nr 176/2 obręb 1 Barlinek" Administrator 2017-01-31 13:36:06
Obwieszczenie - "Rozbudowa istniejącego kontenera magazynowego ze zmianą jego lokalizacji na dz. nr 25/15 i 25/34 obręb 1 Barlinek" Administrator 2017-01-31 13:26:43
Obwieszczenie - przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Jeziorna - Wylotowa - Sadowa w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-01-31 13:17:55
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Łubiance - decyzja licp Nr 2/17 Administrator 2017-01-30 09:35:38
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Łubiance - decyzja licp Nr 1/17 Administrator 2017-01-30 09:27:54
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej przy ul. Źródlanej w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2017-01-26 13:43:30
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2017-01-26 13:30:05
Obwieszczenie - budowa słupa linii napowietrznej i linii napowietrznej SN 15 kV oraz demontaż odcinka linii napowietrznej na terenie firmy HaCon Sp. z o. o. w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-01-19 12:54:40
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Połczyno Administrator 2017-01-13 13:19:57
Obwieszczenie - budowa linii oświetleniowej w Łubiance - zakończenie postępowania Administrator 2017-01-11 08:50:07
Obwieszczenie - budowa linii oświetleniowej w Łubiance - zakończenie postępowania Administrator 2017-01-11 08:43:35
Obwieszczenie - budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 322/2 w Moczkowie Administrator 2017-01-09 10:29:24
Obwieszczenie w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwie Krzynka Administrator 2017-01-10 11:14:35
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację budowy obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Administrator 2017-01-04 12:33:29
Obwieszczenie - budowa parkingu przy ul. Wolności w Choszcznie - wszczęcie postępowania Administrator 2017-01-04 12:47:52
Obwieszczenie - montaż pieca do wytopu ołowiu - przygotowany raport w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Administrator 2016-12-23 11:03:01
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV przy ul. Armii Polskiej i ul. Różana w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2017-01-02 09:14:22
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kasprowicza i Kossaka w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2016-12-21 12:51:38
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn. 40 PE przy ulicy Myśliborskiej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2016-12-21 12:55:54
Obwieszczenie - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Połczyno - wszczęcie Administrator 2016-12-19 12:27:13
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w ulicy Źródlanej w Moczkowie - wszczęcie Administrator 2016-12-19 12:10:22
Obwieszczenie o udostępnieniu informacji - projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024" Administrator 2016-12-09 12:23:14
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie aneksu do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - budowy obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Administrator 2016-12-09 12:12:07
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Łubiance - wszczęcie postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2016-12-07 11:03:06
Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w Łubiance - postępowanie w przedmiocie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2016-12-07 10:31:16
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - decyzja licp Nr 9/16 Administrator 2016-12-02 09:06:20
Obwieszczenie - rozbudowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Żabiej w Barlinku - decyzja licp Nr 8/16 Administrator 2016-11-25 11:58:17
Obwieszczenie - "Budowa hali magazynowo - produkcyjnej na terenie działki nr 2141 obręb 1 Barlinek" - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-22 14:19:47
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-17 14:36:53
Obwieszczenie - dobudowa klatki schodowej wraz z windą do budynku zakładu opieki medycznej szpitala w Barlinku - decyzja licp Nr 7/16 Administrator 2016-11-17 14:02:26
Obwieszczenie - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Żabiej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-11-08 13:14:45
Obwieszczenie - budowa zespołu trzynastu wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z garażem i niezbędną infrastruktura techniczną w Moczkowie Administrator 2016-11-08 13:07:44
Obwieszczenie - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia w Osinie - decyzja licp Nr 6/16 Administrator 2016-11-02 11:32:38
Obwieszczenie - rozbudowa budynku zakładu opieki medycznej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-10-28 12:07:53
Obwieszczenie - rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Żabiej w Barlinku Administrator 2016-09-28 13:41:21
Obwieszczenie - wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej - budowa parkingu - zakończenie postępowania Administrator 2016-10-28 10:01:20
Obwieszczenie - budowa stacji uzdatniania wody w Mostkowie - decyzja Nr 18-01/10 Administrator 2016-10-20 13:28:54
Obwieszczenie - "Budowa drogi rowerowej z Barlinka do Pełczyc" - zakończenie postępowania Administrator 2016-10-18 14:01:39
Obwieszczenie - budowa budynku toalety miejskiej w Choszcznie - wszczęcie postępowania Administrator 2016-10-18 09:28:55
Obwieszczenie - przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV w Osinie - zakończenie postępowania Administrator 2016-10-12 12:41:38
Obwieszczenie - "Wzmocnienie terenów inwestycyjnych Starego Tartaku w Barlinku pod rozwój działalności turystycznej - budowa parkingu" Administrator 2016-10-07 13:37:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie drogi rowerowej z Barlinka do Pełczyc (odcinek od gr Administrator 2016-09-23 14:23:42
Obwieszczenie - zmiana decyzji Nr 18/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2016-09-21 14:46:50
Obwieszczenie - Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-09-15 11:21:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa oświetlenia dz. 71, 169/1, 129/11 obręb 2 m. Barlinek Administrator 2015-10-23 13:49:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - m. Lutówko dz. 275, obręb Równo Administrator 2015-10-23 13:53:46
Obwieszczenie do sprawy RGPI.VII.6733.14.2015 Administrator 2015-10-27 12:17:18
Obwieszczenie Burmistrza Myśliborza - budowa drogi od Dzikowa do Pustaci - wszczęcie postępowania Administrator 2015-11-17 13:28:34
Obwieszczenie - budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina - wszczęcie postępowania Administrator 2015-11-19 13:12:13
Obwieszczenie - budowa drogi we wsi Mostkowo - wszczęcie postępowania Administrator 2015-11-19 13:14:26
Obwieszczenie - budowa drogi gminnej na odcinku Równo - Laskówko - wszczęcie postępowania Administrator 2015-12-29 12:39:22
Obwieszczenie - budowa sieci wod.-kanaliz. przy ul. Myśliborskiej w Moczkowie - decyzja Nr 5/16 Administrator 2016-09-09 12:49:04
Obwieszczenie w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Łubianka Administrator 2016-09-15 11:41:52
Obwieszczenie - przebudowa sieci elektroenergetycznej w Osinie - wszczęcie postępowania Administrator 2016-09-07 13:28:33
Obwieszczenie burmistrza Lipian - budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - wszczęcie postępowania Administrator 2016-09-09 12:53:58
Obwieszczenie "Zwiększenie atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Barlinku" - postanowienie w sprawie wydania decyzji Administrator 2016-09-01 14:33:01
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Moczkowie Administrator 2016-08-24 11:16:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Administrator 2016-08-18 11:40:06
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Administrator 2016-08-03 08:01:28
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliborskiej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2016-07-15 14:58:26
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sięgaczami do granic działek prywatnych, gm. Barlinek obręb Strąpie i Dziedzice Magdalena Diaków 2016-07-12 14:37:31
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program budowy ścieżek rowerowych dla miasta Barlinek na lata 2016-2026" Administrator 2016-06-20 10:56:42
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Barlinek na lata 2016-2026" Administrator 2016-06-20 10:37:51
Obwieszczenie - budowa słupa linii napowietrznej i linii kablowej oraz demontaż odcinka linii napowietrznej przy ul. Fabrycznej w Barlinku Administrator 2016-06-16 13:22:39
Obwieszczenie - budowa drogi Dzikowo - Pustać na terenie działek 155 i 175 wraz z pasami separującymi na terenie części działek nr: 156/1, 164/4, 169, 171, 172, 174/2, i 174/6 w obrębie Dzikowo Administrator 2016-06-13 15:34:23
Obwieszczenie - budowa drogi na terenie działek 4, 11 wraz z pasami separującymi na terenie części działek 8,9,10,12,13 w obrębie Ożar Administrator 2016-06-13 15:29:30
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej w Barlinku - decyzja licp Nr 3/16 Administrator 2016-06-09 08:28:17
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Jaromierkach - decyzja licp Nr 22-01/14 Administrator 2016-06-01 08:03:54
Obwieszczenie - budowa słupa linii napowietrznej i linii kablowej oraz demontaż odcinka linii napowietrznej przy ul. Fabrycznej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-05-24 13:11:29
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy ul. Wodna-Kościelna-Jeziorna w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2016-05-24 12:46:20
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Prostej Moczkowie - Dzikówko - decyzja Nr 2/16 Administrator 2016-05-20 14:17:35
Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziedzicach, Strąpiu i Nowej Dziedzinie - zakończenie postępowania Administrator 2016-05-19 11:26:56
Obwieszczenie - dobudowa klatki schodowej wraz z windą do budynku zakładu opieki medycznej ul. Szpitalna 10 w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2016-05-13 11:31:50
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi we wsi Ożar Administrator 2016-05-11 14:09:02
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi we wsi Dzikowo do wsi Pustać Administrator 2016-05-11 14:00:06
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Jaromierki - zakończenie postępowania Administrator 2016-05-10 14:15:12
Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina Administrator 2016-05-10 08:33:23
Obwieszczenie - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i i tłocznej wraz z sięgaczami do granic działek w m. Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina - wszczęcie postępowania Administrator 2016-04-20 07:39:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa ul. Sienkiewicza m. Barlinek z wykonaniem odwodnienia i odprowadzeniem wód Administrator 2016-04-14 14:33:10
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączami w obszarze ul. Kościelnej, Wodnej i Jeziornej w Barlinku - ponowne wszczęcie Administrator 2016-04-12 13:11:18
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc - budowa oświetlenia placu zabaw na działkach nr 580 i 586/5 przy ul. Lipowej obręb 2, m. Barlinek Administrator 2016-04-06 12:29:17
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej na działkach gruntu nr: 29/2 obr. Moczkowo oraz 127/1, 125/1 i 120 w obr. Dzikówko Administrator 2016-03-31 10:59:10
Obwieszczenie - budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Administrator 2016-03-30 12:13:52
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn40PE w obszarze działek 306, 321/13, 322/1 w obr. Moczkowo Administrator 2016-03-21 15:21:46
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączami w obszarze ul. Kościelnej, Wodnej i Jeziornej w Barlinku Administrator 2016-03-25 08:47:28
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023" Administrator 2016-03-15 08:49:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw na działkach nr 580 i 586/5 obręb 2 Barlinek przy ul. Lipowej Administrator 2016-03-16 09:22:29
Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Budowa drogi gminnej na odcinku Równo - Laskówko" (Starosta Myśliborski decyzja 15/2016) Administrator 2016-03-08 14:45:44
Obwieszczenie - budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączami w obszarze ul. Kościelnej, Wodnej i Jeziornej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2016-02-29 12:28:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Administrator 2016-02-23 14:58:07
Obwieszczenie w sprawie - budowa zaplecza sportowego na terenie działek 751 i 804/6 wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 804/11 i 640/11 w Barlinku Administrator 2016-02-03 09:40:09
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ul. Jeziorną, Gorzowską i brzegiem jeziora Barlineckiego Administrator 2015-12-16 11:53:51
Obwieszczenie - budowa obiektu służącego świetlicy wiejskiej, remizie strażackiej i szatni klubu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w miejscowości Lutówko Administrator 2015-12-23 12:27:07
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału (do mpzp w obszarze osiedla Górny Taras) Administrator 2015-12-10 13:44:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla budowy oświetlenia parkingu u zbiegu ulic Żabiej i Podwale oraz rozbudowie oświetlenia boiska przy ul. Żabiej Administrator 2015-12-16 12:35:32
Obwieszczenie - budowa drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustać - wszczęcie postępowania Administrator 2015-12-23 12:23:05
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się nt. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi we wsi Mostkowo Administrator 2015-12-23 12:28:27
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się nt. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi do wsi Nowa Dziedzina Administrator 2015-12-23 12:30:43
Obwieszczenie – rozszerzenie zakresu inwestycji polegającej na budowie drogi we wsi Ożar - wszczęcie postępowania Administrator 2015-12-23 12:34:46
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się nt. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi do wsi Stara Dziedzina Administrator 2015-12-23 12:41:33
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - zakończenie postępowania Administrator 2015-12-16 12:19:29
Obwieszczenie - budowa świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej i szatni dla klubu sportowego w m. Lutówko - zakończenie postępowania Administrator 2015-11-24 14:40:59
Obwieszczenie - budowa oświetlenia parkingu u zbiegu ulic Żabiej i Podwale oraz rozbudowie oświetlenia boiska przy ulicy Żabiej - zakończenie postępowania Administrator 2015-11-19 13:04:21
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Górnej i Tunelowej w Barlinku - decyzja Nr 9/15 Administrator 2015-11-17 12:43:53
Obwieszczenie - budowa drogi we wsi Ożar - wszczęcie postępowania Administrator 2015-11-19 13:10:00
Obwieszczenie - budowa drogi do wsi Stara Dziedzina - wszczęcie postępowania Administrator 2015-11-19 13:07:11
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - wszczęcie postępowania Administrator 2015-11-09 10:34:06
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2015-10-30 11:17:22
Obwieszczenie - budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina - decyzja Administrator 2015-10-30 11:21:02
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2015-10-08 13:05:27
Obwieszczenie - budowa drogi od wsi Nowa Dziedzina - postanowienie w sprawie Administrator 2015-10-02 11:42:49
Obwieszczenie - przebudowa drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustać - wydanie decyzji Administrator 2015-10-02 11:25:22
Obwieszczenie w sprawie wyboru sołtysa i członka rady sołeckiej w sołectwie Rychnów Administrator 2015-09-28 15:10:40
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w Barlinku pomiędzy ul. Tunelową a Górną - wszczęcie postępowania Administrator 2015-09-23 14:38:26
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2015-09-23 14:20:05
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Moczkowie - decyzja Nr 7/15 Administrator 2015-09-14 13:01:32
Obwieszczenie - "przebudowa drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustać - postanowienie Administrator 2015-09-11 14:37:43
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2015-09-04 09:35:53
Obwieszczenie - decyzja ws. budowy biogazowni rolniczej obręb Dzikowo Administrator 2015-09-03 12:21:10
Obwieszczenie - decyzja w sprawie "budowy drogi gminnej na odcinku Równo - Laskówko" Administrator 2015-09-02 12:51:18
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2015-08-28 11:16:23
Obwieszczenie - Budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina - wszczęcie postępowania Administrator 2015-08-25 12:53:48
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia m. Jaromierki - ul. Okrętowa w barlinku - decyzja licp Nr4 6/15 Administrator 2015-08-25 12:49:09
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obszarze osiedla Górny Taras Administrator 2015-07-09 14:46:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwziecia „Przebudowa drogi od wsi Dzikowo do wsi Pustać” Administrator 2015-08-20 07:34:51
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 125/90/63/40PE m. Jaromierki na terenie działek o nr ewid. 62, 78/18, 79/4, 85/1, 113 i część 105 obr. Osina i przy ul. Okrętowej Barlin Magdalena Diaków 2015-08-06 13:03:39
Obwieszczenie - postanowienie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na - „budowie drogi gminnej na odcinku Równo-Laskówko, na dz. nr 75/1, 75/2, 208, 366, 199/1 obręb Równo” Magdalena Diaków 2015-08-06 09:57:55
Obwieszczenie - zawiadomienie o terminie zapoznania się z aktami sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na – budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 5/4 obręb Dzikow Magdalena Diaków 2015-08-03 13:15:47
Obwieszczenie - budowa zadaszenia kortu tenisowego przy ul. Sportowej w Barlinku na części działki o nr ewid. 661 obręb 2 m. Barlinek Magdalena Diaków 2015-07-31 11:10:01
Obwieszczenie o budowa drogi gminnej na odcinku Równo - Laskówko" - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2015-07-15 12:14:18
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Brukowej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2015-07-14 09:38:19
Obwieszczenie - budowa oświetlenia parkingu przy zbiegu ulic Żabiej - Podwale oraz rozbudowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żabiej w Barlinku - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2015-07-14 09:43:46
Obwieszczenie - ochrona torfowisk alkalicznych w Żydowie - decyzja Nr 4/15 Administrator 2015-07-07 13:21:36
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Jaromierkach - wszczęcie postępowania Administrator 2015-07-02 12:32:01
Obwieszczenie - ochrona torfowisk alkalicznych w Żydowie - zakończenie postępowania Administrator 2015-06-19 14:52:44
Obwieszczenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Barlinek Administrator 2015-06-16 13:51:10
Obwieszczenie o drugim uzupełnieniu do raportu - budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW na działce 5/4 obręb Dzikowo Administrator 2015-05-28 11:42:09
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Jaromierki - zakończenie postępowania Administrator 2015-05-20 09:28:28
Obwieszczenie - zadaszenie kortu tenisowego w formie namiotu przy ul. Sportowej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2015-05-15 14:28:35
Obwieszczenie - ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej część dz. 403/2 obr. Żydowo - wszczęcie postępowania Administrator 2015-05-12 08:44:37
Ogłoszenie - ochrona torfowisk alkaicznych w krajobrazie Polski północnej na obszarze Żydowo Administrator 2015-05-06 08:58:43
Obwieszczenie - zmiana decyzji Nr 16/14 budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Prostej w Moczkowie - decyzja 16-01/14 Administrator 2015-04-23 14:27:54
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie - decyzja Nr 3/15 Administrator 2015-04-23 14:22:33
Obwieszczenie - ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej - zakończenie postępowania Administrator 2015-04-13 10:42:37
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Jaromierki - wszczęcie postępowania Administrator 2015-04-11 11:11:40
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2015-03-18 09:38:22
Obwieszczenie o przedłożonym uzupełnieniu do raportu - budowa biogazowni rolniczej na działce 5/4 obręb Dzikowo Administrator 2015-03-06 14:34:27
Obwieszczenie - zmiana decyzji Nr 16/14 o lokalizacji inwestycji celu publicznego - wszczęcie postępowania Administrator 2015-03-10 13:59:32
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc - przebudowa dróg gminnych i wojewódzkich w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2015-03-05 13:28:12
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2015-03-02 09:26:03
Obwieszczenie - ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej - zakończenie postępowania Administrator 2015-02-17 11:49:28
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie ul. Gorzowska - wszczęcie postępowania Administrator 2015-02-10 14:49:53
Obwieszczenie - ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej - wszczęcie postępowania Administrator 2015-01-21 07:29:37
Obwieszczenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów na funkcje sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwach gminy Barlinek Administrator 2014-12-23 13:57:45
Obwieszczenie - przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Kręta - Matejki - Podgórna - Spokojna - Tunelowa - Ogrodowa - Fabryczna - Kasprowicza - w Barlinku Administrator 2015-01-12 15:59:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - "Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIFE11 NAT/PL/423 - część II" Administrator 2014-12-30 09:00:34
Obwieszczenie o przygotowanym raporcie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy biogazowni rolniczej obręb Dzikowo Administrator 2014-12-10 10:17:40
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Moczkowo - decyzja Nr 23/14 Administrator 2014-12-16 11:34:22
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Kręta - Matejki - Podgórna - Spokojna - Tunelowa - Ogrodowa - Fabryczna - Kasprowicza - w Barlinku - decyzja Nr 24/14 Administrator 2014-12-30 10:41:52
Obwieszczenie - Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia - „Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIEFE11 NAT/PL/423 – część II” Administrator 2014-12-16 11:41:05
Obwieszczenie - przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Kręta - Matejki - Podgórna - Spokojna - Tunelowa - Ogrodowa - Fabryczna - Kasprowicza - zakończenie postępowania Administrator 2014-12-05 07:49:40
Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu przy zespole budynków młyna Barlinek - decyzja Nr 21/14 Administrator 2014-12-03 09:32:50
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej Osina - decyzja Nr 22/14 Administrator 2014-12-03 09:39:42
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2014-12-03 09:30:11
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Osinie - zakończnie postępowania Administrator 2014-11-21 08:16:13
Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu przy zespole budynków młyna wraz z budowa budynku gospodarczego w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2014-11-21 08:11:33
Obwieszczenie - modernizacja gazociągu przy ul. Kręta - Matejki - Spokojna - Tunelowa - Ogrodowa - Fabryczna - Kasprowicza w Barlinku Administrator 2014-11-05 09:38:19
Obwieszczenie - budowa odcinka sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej wraz z likwidacją odcinków sieci przy ul. Staromiejskiej - Niepodległości w Barlinku - decyzja 20/14 Administrator 2014-11-03 09:01:30
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Sumiak - decyzja Nr 19/14 Administrator 2014-11-03 08:54:48
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Kinice - decyzja Nr 18/14 Administrator 2014-11-03 08:52:44
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2014-10-22 12:28:32
Obwieszczenie - zagospodarowanie terenu przy zespole budynków młyna wraz z budową budynku gospodarczego przy ul. Fabrycznej w Barlinku Administrator 2014-10-21 14:06:48
Obwieszczenie - budowa odcinka sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej wraz z likwidacją odcinków sieci przy ul. Staromiejskiej Administrator 2014-10-21 14:04:25
Obwieszczenie - budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Kinice i m. Sumiak Gm. Nowogródek Pom. - zakończenie postępowania Administrator 2014-10-20 10:56:06
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej Ø 90 na terenie działek o numerach ewidencyjnych 113, 148/1, 105 i 102 obr. Osina Gm. Barlinek Administrator 2014-10-15 13:47:49
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Krzynce - decyzja licp Nr 17/14 Administrator 2014-10-03 10:57:04
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Moczkowo ul. Prosta - Dzikówko - decyzja licp Nr 16/14 Administrator 2014-10-03 10:51:29
Obwieszczenie - Ochrona torfowisk alkaicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIEFE11 NT/PL/423 - część II" - wszczęcie postępowania Administrator 2014-09-11 13:33:35
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Krzynce - zakończenie postępowania Administrator 2014-09-22 14:32:50
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Moczkowo ul. Prosta - Dzikówko - zakończenie postępowania Administrator 2014-09-22 14:35:53
Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej wraz z likwidacją odcinków sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej przy ul. Niepodległości - Staromiejskiej - w Administrator 2014-09-17 12:26:47
Obwieszczenie - decyzja w sprawie przedsięwzięcia "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 151, odc. Łubianka – granica województwa" Administrator 2014-08-29 12:06:35
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV w m. Osina - zakończenie postępowania Administrator 2014-08-25 15:41:05
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Moczkowo ul. Prosta - Dzikówko - zakończenie postępowania Administrator 2014-08-25 15:32:54
Obwieszczenie - decyzja w sprawie przedsięwzięcia "Funkcjonowanie istniejących obiektów/instalacji przetwarzania odpadów drzewnych zlokalizowanych na terenie firmy Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. Administrator 2014-08-25 14:49:08
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączem kablowym nn-0,4 kV zasilających w energię elektryczną działkę budowlaną dla potrzeb budownictwa jednorod Administrator 2014-08-18 11:23:16
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE 100 SDR 11 w Krzynce na terenie działek o nr ewid. gruntu dz. 75 i 77/6 obręb Krzynka Gm. Barlinek Administrator 2014-08-13 10:13:57
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE 100 SDR 11 przy ul. Prostej w Moczkowie Administrator 2014-08-13 10:10:25
Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej 15/0.4 kV wraz z powiązaniem elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV i nn-0.4 kV oraz rozbiórką napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0 Administrator 2014-08-13 10:06:04
Obwieszczenie - o wydaniu postanowienia na funkcjonowanie istniejących obiektów/instalacji przetwarzania odpadów drzewnych zlokalizowanych na terenie firmy Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku Administrator 2014-08-13 10:51:00
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączem kablowym nn-0,4 kV zasilających w energię elektryczną działkę budowlaną dla potrzeb budownictwa jednoro Magdalena Diaków 2014-08-05 10:26:55
Obwieszcznie - budowa stacji bazowej Internetu szerokopasmowego w Krzynce Magdalena Diaków 2014-07-30 08:39:34
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Prostej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2014-07-23 14:11:31
Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej wraz z powiązaniem elektroenergetycznych linii kablowych przy ul. Kombatantów w Barlinku Magdalena Diaków 2014-07-23 14:08:07
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV w m. Osina Magdalena Diaków 2014-07-22 14:06:39
Obwieszczenie - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151, odc. Łubianka - granica województwa" - wszczęcie postępowania Magdalena Diaków 2014-07-16 10:43:15
Obwieszczenie - funkcjonowanie istniejących obiektów/instalacji przetwarzania odpadów drzewnych zlokalizowanych na terenie firmy Barlinek Inwestycje Sp. z o. o. w Barlinku" Magdalena Diaków 2014-07-11 10:50:17
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej Internetu szerokopasmowego w Krzynce - zakończenie postępowania Magdalena Diaków 2014-07-11 10:43:58
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Osinie - decyzja Nr 11/14 Administrator 2014-07-09 11:11:25
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączem kablowym w m. Krzynka - wszczęcie postępowania Administrator 2014-07-01 14:08:51
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Osinie Administrator 2014-06-30 12:08:05
Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami sieci w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2014-06-13 14:31:29
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej internetu szerokopasmowego w Krzynce - wszczęcie postępowania zmiana decyzji Administrator 2014-06-13 12:20:19
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej Ø 110 w Moczkowie - decyzja Nr 10/14 Administrator 2014-06-02 08:28:07
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej Ø 110 w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2014-05-20 14:37:41
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Osinie - wszczęcie postępowania Administrator 2014-05-13 10:48:52
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej przy ul. Uklejowej w Barlinku - decyzja Nr 9/14 Administrator 2014-05-06 14:12:19
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych dotyczących działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator 2014-04-23 12:04:40
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej przy ul. Uklejowa w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2014-04-23 11:43:15
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej internetu w Równie - decyzja licp Nr 8/14 Administrator 2014-04-15 12:06:46
Obwieszczenie - przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Administrator 2014-03-28 12:01:30
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej Ø 110 w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2014-04-04 07:49:15
Obwieszczenie - budowa linii kablowych niskiego napięcia do zbiornika wyrównawczego przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - decyzja licp Nr 7/14 Administrator 2014-04-08 09:37:25
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej Internetu szerokopasmowego w Równie - zakończenie postępowania Administrator 2014-04-01 09:10:27
Obwieszczenie - budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV przy ul. Wiśniowej w Barlinku - decyzja lipc Nr 6/14 Administrator 2014-03-26 09:05:36
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej internetu szerokopasmowego w Krzynce - decyzja lipc Nr 5/14 Administrator 2014-03-26 08:58:26
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Wiśniowej w Barlinku - decyzja Nr 4/14 Administrator 2014-03-14 10:22:20
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej internetu szerokopasmowego w Równie - wszczęcie postępowania Administrator 2014-02-12 14:27:13
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej przy ul. Uklejowa w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2014-03-10 12:46:38
Obwieszczenie - budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn-0,4KV przy ul. Wiśniowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2014-03-11 12:36:37
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej internetu szerokopasmowego w Krzynce - zakończenie postępowania Administrator 2014-03-11 12:32:47
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Wiśniowej w Barlinku Administrator 2014-03-03 11:34:53
Obwieszczenie - budowa linii kablowej nn do zbiornika wyrównawczego przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2014-02-19 14:29:22
Obwieszczenie - budowa szlaku turystycznego relacji Brzesko - Płońsko - decyzja Nr 3/14 Administrator 2014-02-18 11:37:56
Obwieszczenie w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Administrator 2014-02-03 13:05:58
Obwieszczenie - budowa urządzeń obiektów infrastruktury technicznej linii wysokiego napięcia 11 kV Barlinek - Mostkowo - Pyrzyce Administrator 2014-02-10 10:52:11
Obwieszczenie - budowa i oznakowanie szlaku turystycznego Brzesko - Płońsko Administrator 2014-02-06 11:39:21
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej Internetu szerokopasmowego w Krzynce - wszczęcie postępowania Administrator 2014-01-30 09:41:14
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Wiśniowej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2014-01-29 13:37:30
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Wiśniowej w Barlinku Administrator 2014-01-23 12:04:27
Obwieszczenie - przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Barlinek - Mostkowo - Pyrzyce - zakończenie postępowania Administrator 2014-01-29 12:15:38
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Polana Lecha w Barlinku - decyzja licp Nr 1/14 Administrator 2014-01-21 13:26:54
Obwieszczenie - budowa ścieżki pieszo - rowerowej Brzesko - Płońsko -- wszczęcie postępowania Administrator 2014-01-16 10:07:42
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Polana Lecha w Barlinku – zakończenie postępowania Administrator 2014-01-08 14:26:45
Decyzja w sprawie przedsięwzięcia - „Wydobywania kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Płonno 1 w ramach poszerzenia złoża na działce nr 287/2, obręb Płonno, gmina Barlinek" Administrator 2013-12-31 08:07:23
Obwieszczenie o wyłożeniu do publ. wglądu projektu MPZP dla terenu inwestycji – napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV relacji Barlinek–Mostkowo-Pyrzyce Administrator 2013-11-22 13:52:55
Obwieszczenie Ocena oddziaływania na środowisko na potrzeby projektu MPZP dla inwestycji – napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV relacji Barlinek–Mostkowo-Pyrzyce Administrator 2013-11-22 13:47:44
Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krzynka 1" oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na Administrator 2013-12-16 10:35:59
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - decyzja Nr 15/413 Administrator 2013-12-20 13:35:24
Obwieszczenie - budowa urządzeń obiektów infrastruktury technicznej w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia 110kV Barlinek - Mostkowo - Pyrzyce - wszczęcie postępowania Administrator 2013-12-18 07:05:30
Obwieszczenie - ogłoszenie wyników przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Administrator 2013-12-16 10:26:05
Obwieszczenie - budowa urządzeń obiektów infrastruktury technicznej w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia 110kV Barlinek - Mostkowo - Przelewice - decyzja licp Nr 14/13 Administrator 2013-12-16 09:56:46
Obwieszczenie - budowa i oznakowanie szlaku turystycznego - ścieżki rowerowej wraz z elementami małej architektury wzdłuż byłego torowiska Brzesko - Płońsko - wszęcie postępowania Administrator 2013-12-16 09:48:10
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2013-12-09 09:33:16
Obwieszczenie - budowa urządzeń obiektów infrastruktury technicznej Barlinek - Mostkowo - Pyrzyce - zakończenie postępowania Administrator 2013-11-29 12:19:19
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Polana Lecha w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2013-11-26 12:40:52
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2013 – 2017 z perspektywą na lata 2018-2021 Administrator 2013-11-05 08:52:12
Obwieszczenie - budowa urządzeń infrastruktury technicznej w ramach przebudowy linii wysokiego napięcia 110 kV Barlinek - Mostkowo - Pyrzyce -- wszczęcie postępowania Administrator 2013-11-05 13:00:03
Obwieszczenie - budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2013-11-05 12:54:16
Obwieszczenie o przedłożonym raporcie w sprawie przedsięwzięcia: "Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Płonno 1 w ramach poszerzenia złoża na działce nr 287/2 obręb Płonno, Gm Administrator 2013-10-04 12:47:18
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Flukowskiego w Barlinku Administrator 2013-10-08 12:10:13
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Flukowskiego w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2013-09-24 11:50:09
Obwieszczenie - decyzja Nr 23-02/08 - zmiana decyzji lokalizacji celu publicznego Administrator 2013-09-05 11:05:27
Obwieszczenie - zmiana decyzji Nr 23/08 - zakończenie postępowania Administrator 2013-08-26 13:37:44
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Flukowskiego w Barlinku na terenie działek o nr ewid.: 688/4 i 688/7 obręb 2 m. Barlinek. Barlinek Administrator 2013-08-19 13:31:48
Obwieszczenie - zmiana decyzji Nr 23/08 - wszczęcie postępowania Administrator 2013-08-22 14:19:07
Obwieszczenie - Decyzja w sprawie przedsięwzięć - „Budowa obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151” Magdalena Diaków 2013-08-06 13:01:55
Obwieszczenie - budowa stacji bazowej szerokopasmowego Internetu w technologii WiMax na terenie działki o nr ewid.: 208/1 obręb Płonno Gm. Barlinek Magdalena Diaków 2013-07-25 10:07:33
Obwieszczenie - rozwiązanie gospodarki ściekowej Stara Dziedzina - Dziedzice - decyzja Nr 11/13 Magdalena Diaków 2013-07-16 12:01:20
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - zakończenie postępowania Magdalena Diaków 2013-07-16 11:51:23
Obwieszczenie - rozwiązanie gospodarki ściekowej Stara Dziedzina - Dziedzice - decyzja Nr 11/13 Magdalena Diaków 2013-07-11 12:34:14
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - decyzja Nr 12/13 Magdalena Diaków 2013-07-19 14:30:40
Obwieszczenie - przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej w m. Więcław i Okunie Magdalena Diaków 2013-04-29 15:22:03
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Stara Dziedzina i Dziedzice - zakończenie postępowania Magdalena Diaków 2013-03-06 13:59:42
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Płonnie - decyzja Nr 15/12 Magdalena Diaków 2012-06-12 13:17:23
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Płonnie - decyzja Nr 14/12 Magdalena Diaków 2012-06-12 13:19:37
Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Barlinek do miejscowości Ożar” - wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne PŁONIA Sp. z o.o. w Barlinku Magdalena Diaków 2012-05-09 10:36:12
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej w Krzynce - postanowienia i zakończenie postępowania Magdalena Diaków 2012-05-09 07:52:09
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - zakończenie postępowania Administrator 2013-07-10 11:05:18
Obwieszczenie - rozwiązanie gospodarki ściekowej Stara Dziedzina - Dziedzice Administrator 2013-07-03 10:51:54
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla terenu obejmującego przebieg - linii elektroenergetycznej 110kV relacji Barlinek - Mostkowo - Pyrzyce na terenie Gm. Barlinek Administrator 2013-06-03 14:56:27
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Krzynce - decyzja Nr 10/13 Administrator 2013-06-14 14:47:57
Obwieszczenie - rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowości Stara Dziedzina i Dziedzice - wszczęcie postępowania Administrator 2013-06-12 12:44:54
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - wszczęcie postępowania Administrator 2013-06-10 13:41:29
Obwieszczenie - Rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowości Stara Dziedzina i Dziedzice - decyzja Administrator 2013-06-04 14:44:50
Obwieszczenie - "Budowa stacji paliw przy ul. Kombatantów w Barlinku nr ewidencyjny działki 2119 obręb 1 Barlinek - decyzja Administrator 2013-06-04 14:39:51
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Krzynce - decyzja Nr 7/13 i Nr 8/13 Administrator 2013-05-29 14:11:41
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Krzynce - decyzja Nr 9/13 Administrator 2013-05-22 11:36:45
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Łubiance i Okuniach - decyzja licp Nr 7/13 i Nr 8/13 Administrator 2013-05-15 09:49:17
Obwieszczenie - "Rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowości Stara Dziedzina i Dziedzice" - wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne PŁONIA Sp. z o. o. Administrator 2013-05-13 12:48:08
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w m. Jesionowo - Jarząbki - Dziedzice - Mostkowo Administrator 2013-05-13 12:40:12
Obwieszczenie - uzupełniony raport w sprawie przedsięwzięcia - "Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151" Administrator 2013-04-29 15:16:00
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Krzynce Administrator 2013-05-10 09:23:22
Obwieszczenie - budowa gazociągu średni ciśnienia D 40 PE w Krzynce - decyzja Nr 6/13 Administrator 2013-04-09 12:22:33
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego os. Górny Taras w Barlinku Administrator 2013-03-15 12:59:14
Obwieszczenie - przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej w m. Okunie - wszczęcie postepowania Administrator 2013-03-29 13:04:46
Obwieszczenie - przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej w m. Więcław - wszczęcie postepowania Administrator 2013-03-29 12:59:10
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowych Jesionowo-Jarząbki-Dziedzice-Mostkowo - wszczęcie postępowania Administrator 2013-03-29 07:13:31
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi w Krzynce - wszczęcie postępowania Administrator 2013-03-26 14:18:56
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Krzynce - zakończenie postępowania Administrator 2013-03-26 14:11:37
Obwieszczenie - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Stara Dziedzina - Dziedzice - decyzja Nr 5/13 Administrator 2013-03-15 14:13:35
Obwieszczenie - budowa stacji przeładunkowej odpadów przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - decyzja Nr 4/13 Administrator 2013-03-08 13:29:08
Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej z powiązaniami przy ul. Myśliborskiej w Moczkowie - decyzja Nr 3/13 Administrator 2013-03-07 12:35:31
Obwieszczenie Wójta Nowogródka Pomorskiego - Budowa obiektu szatniowego wraz z doprowadzeniem wody i energii, utwardzeniem dojść oraz elementami małej architektury wraz z nasadzeniami Administrator 2013-03-01 12:40:23
Obwieszczenie - budowa stacji przeładunkowej odpadów przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2013-02-22 12:35:58
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - decyzja Administrator 2013-02-19 13:59:15
Obwieszczenie - budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia w m. Krzynka - wszczęcie postępowania Administrator 2013-02-19 13:52:08
Obwieszczenie - Decyzja w sprawie przedsięwzięcia - "Budowa ferym norek hodowlanych o maksymalnej obsadzie 200DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na działkach nr 3/1, 4, 16 w obrębie Jarz Administrator 2013-02-11 15:29:41
Obwieszczenie - Decyzja w sprawie przedsięwzięcia - „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Pyrzyce (od słupa nr 81) – Mostkowo – Barlinek” Administrator 2013-02-06 11:17:03
Obwieszczenie - decyzja w sprawie "Rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowości Stara Dziedzina i Dziedzice" Administrator 2013-02-06 11:12:37
Obwieszczenie - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2013-02-04 14:29:49
Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej wraz z przyłączami i złączami w Moczkowie - zakończenie postępowania Administrator 2013-02-04 14:25:35
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozwiązanie gospodarki ściekowej w m. Stara Dziedzina i Dziedzice Administrator 2013-01-25 11:13:17
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zasilającej planowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na terenie działki o nr ewid. gruntu 161/3, obr. Krzynka Administrator 2013-01-18 11:00:54
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Stara Dziedzina i Dziedzice Administrator 2013-01-18 11:03:14
Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Ożar do miejscowości Barlinek Administrator 2013-01-18 10:55:01
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzynce - zakończenie postępowania Administrator 2013-01-02 14:42:57
Obwieszczenie - Budowa stacji przeładunkowej odpadów przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2013-01-02 14:39:23
Obwieszczenie - Raport w sprawie przedsięwzięcia - "Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151" Administrator 2012-12-20 13:56:39
Obwieszczenie - Budowa stacji transformatorowej z powiązaniami w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2013-01-02 14:34:24
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku Administrator 2012-12-20 13:27:21
Obwieszczenie - Rozwiązanie gospodarki ściekowej w miejscowości Stara Dziedzina i Dziedzice" - wszczęcie postępowania Administrator 2012-12-14 13:29:17
Obwieszczenie - Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Pyrzyce (od słupa nr 81) – Mostkowo – Barlinek ” - wnioskodawca ENEA Operator - wydanie postanowienia Administrator 2012-12-17 11:46:25
Obwieszczenie - raport w sprawie przedsięwzięcia" Budowa stacji paliw przy ul. Kombatantów w Barlinku nr ewidencyjny działki 2119 obręb 1 Barlinek" Administrator 2012-11-29 09:32:42
Obwieszczenie - rozbudowa budynku edukacyjno - wychowawczego "BRATEK" w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2012-12-04 13:47:59
Obwieszczenie - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej przy ul. Zielnej i Ogrodowej w Barlinku - decyzja Nr 23/12 Administrator 2012-12-03 11:36:21
Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi gminnej -ul.: Podwale i Żabia w Barlinku" Administrator 2012-11-27 08:33:36
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Krzynce - wszczęcie postępowania Administrator 2012-11-21 14:04:20
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Kombatantów i ul. Ogrodowej w Barlinku - decyzja Administrator 2012-11-19 15:47:08
Obwieszczenie - budowa separatorów nr 7, 8 na kolektorach kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont zbiornika retencyjnego wód deszczowych, przebudowa kanalizacji Administrator 2012-11-21 14:11:51
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia przy ul. Kombatantów - Ogrodowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2012-11-05 11:16:45
Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego - Rozbudowa drogi gminnej ul. Podwale i Żabia - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji Administrator 2012-10-31 11:35:53
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Ożarze - decyzja Nr 20/12 oraz Nr 21/12 Administrator 2012-10-15 13:49:36
Obwieszczenie - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo – zad. 2.5 - wszczęcie postępowania Administrator 2012-10-12 11:48:02
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Kombatantów i Ogrodowej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2012-10-11 14:26:21
Obwieszczenie - „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Barlinek do miejscowości Ożar” - wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne PŁONIA Sp. z o.o. w Barlinku ” - posta Administrator 2012-10-15 13:58:18
Obwieszczenie - Budowa odcinka sieci gazowej przy ul. Odrzańskiej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2012-10-03 13:25:45
Obwieszczenie - Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Osinie - zakończenie postępowania Administrator 2012-10-03 13:15:55
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Kombatantów - Ogrodowej w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2012-10-01 09:50:36
„Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Ożar do miejscowości Barlinek” - wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne PŁONIA Sp. z o.o. w Barlinku Administrator 2012-09-24 10:10:27
Obwieszczenie - „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Pyrzyce (od słupa nr 81) – Mostkowo – Barlinek” - wszczęcie postępowania Administrator 2012-09-17 11:17:10
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Barlinek ul. Szosa do Lipian - decyzja Nr 19/12 Administrator 2012-09-14 13:21:40
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Barlinek ul. Okrętowa - Ożar - decyzja Nr 18/12 Administrator 2012-09-14 12:59:32
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia przy ul. Kombatantów - Ogrodowa w Barlinku Natalia Zmarzlik 2012-09-10 14:59:59
Obwieszczenie - przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Odrzańskiej w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2012-09-05 10:18:45
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Osinie - wszczęcie postępowania Administrator 2012-08-31 12:07:24
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku - postanowienia i zakończenie postępowania Administrator 2012-09-03 11:33:56
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej od ulicy Okrętowej w Barlinku do m. Ożar Administrator 2012-08-31 12:14:57
Obwieszczenie - „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Ożar do miejscowości Barlinek” - wszczęcie postępowania Administrator 2012-08-29 07:50:06
Wszczęcie postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej od ul. Okrętowej do m. Ożar Administrator 2012-07-30 11:33:45
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w m. Jaromierki na terenie działki nr 78/18 obr. Osina gm. Barlinek - decyzja Natalia Zmarzlik 2012-07-24 08:51:24
decyzja - "Budowa stacji przeładunkowej odpadów zlokalizowanej przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku dz. nr 732 obręb Barlinek" Natalia Zmarzlik 2012-07-23 08:26:01
Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE 100 na terenie działek nr 207 i 197 obr. Płonno oraz działek nr 62/1 i 62/2 obr. Krzynka gm. Barlinek - decyzja Natalia Zmarzlik 2012-07-17 09:08:29
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Krzynka oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Natalia Zmarzlik 2012-06-29 13:42:00
Decyzja - Budowa instalacji zbiorników centralnego systemu rozprowadzenia żywic i utwardzaczy do mas formierskich w odlewni żeliwa HaCon Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6 w Barlinku”, dz. nr 25/2 Natalia Zmarzlik 2012-07-16 10:01:52
Obwieszczenie - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w m. Jaromierki - zakończenie postępowania Natalia Zmarzlik 2012-07-12 13:37:35
Obwieszczenie - "Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Barlinek do miejscowości Ożar" - decyzja w sprawie przedsięwzięcia Natalia Zmarzlik 2012-07-04 13:16:45
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Krzynka i Płonno - zakończenie postępowania Natalia Zmarzlik 2012-07-06 14:07:02
Obwieszczenie - Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia - „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Barlinek do miejscowości Ożar” Administrator 2012-06-20 14:52:59
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jaromierki obr. Osina – wszczęcie postępowania Administrator 2012-06-11 14:32:46
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Ożarze – decyzja Nr 13/12 postępowania Administrator 2012-05-31 15:01:24
Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych w przedmiocie organizacji i zakresu działania nowo tworzonych Sołectw Stara Dziedzina i Dziedzice Administrator 2012-06-02 12:25:48
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Płonnie - postanowienia i zakończenie postępowania Administrator 2012-05-31 09:04:12
Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego z dn. 07.05.2012 r. dotyczące wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Administrator 2012-05-10 10:52:14
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Moczkowie - postanowienia i zakończenie postępowania Administrator 2012-05-30 10:37:00
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Krzynka - Płonno – wszczęcie postępowania Administrator 2012-05-24 14:13:08
Obwieszczenie - budowa sieci cieplnej przy ul. Niepodległości 22, 24 i 26 w Barlinku – decyzja Nr 12/12 Administrator 2012-05-24 14:04:53
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego niskiego przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2012-05-22 11:43:24
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie; budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzynce - decyzje Administrator 2012-05-22 11:29:37
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Polana Lecha w Barlinku - decyzja Nr 9/12 Administrator 2012-05-15 07:58:43
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z przyłączami w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2012-05-10 10:43:50
Obwieszczenie - budowa sieci cieplnej do budynków przy ul. Niepodległości 22, 24, 26 w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2012-05-16 08:44:32
Raport w sprawie przedsięwzięcia - „Budowa instalacji zbiorników centralnego systemu rozprowadzenia żywic i utwardzaczy do mas formierskich w odlewni żeliwa HaCon Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6 w B Administrator 2012-04-25 14:02:07
Obwieszczenie - budowa parkingu i zagospodarowanie terenu przy ul. Podwale w Barlinku - zakończenie postępowania Administrator 2012-04-30 13:39:25
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina - decyzja Administrator 2012-04-30 13:33:15
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Polana Lecha w Barlinku i ul. Gorzowskiej w Moczkowie - postanowienia i zakończenie postępowania Administrator 2012-04-26 14:15:26
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w m. Płonno - wszczęcie postępowania Administrator 2012-04-23 13:17:35
Obwieszczenie - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą na dz. 340/2 w obr. Żydowo Administrator 2012-04-13 09:09:16
Obwieszczenie - raport w sprawie przedsięwzięcia "Budowa stacji przeładunkowej odpadów zlokalizowanej przy ul Św. Bonifacego Administrator 2012-04-12 14:32:56
Obwieszczenie - budowa stacji trensformatorowej w Mostkowie - decyzja Administrator 2012-04-18 08:07:23
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Dziedzice, Strąpie i Nowa Dziedzina - zakończenie postępowania Administrator 2012-04-17 09:41:52
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2012-04-12 08:41:58
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci cieplnej do budynków Niepodległości 22, 24 i 26 w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2012-04-11 09:12:00
Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego z dn. 4 kwietnia 2012 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Administrator 2012-04-05 14:30:23
Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących podziału Sołectwa Dziedzice na Sołectwo Dziedzice i Sołectwo Stara Dziedzina Administrator 2012-04-05 14:48:36
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie - wszczęcie postępowania Administrator 2012-03-30 07:29:34
Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Polana Lecha w Barlinku - wszczęcie postępowania Administrator 2012-03-30 07:26:29
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci kanalizacyjnej w Krzynce - wszczęcie postępowania Administrator 2012-03-29 07:16:08
Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej słupowej z powiązaniami w Mostkowie - zakonczenie postępowania Administrator 2012-04-02 12:03:13
Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Krzynce - decyzja Nr 6/12 Administrator 2012-03-27 15:01:24
Obwieszczenie - budowa zjazdu z ul. Szpitalnej na działkę o nr ewid. 552 - wszczęcie postępowania Administrator 2012-03-27 09:29:57
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej w ul. Myśliborskiej w Moczkowie - wydanie decyzji Administrator 2012-03-15 13:05:22
Obwieszczenie - budowa sieci gazowej w ul. Słonecznej w Barlinku - wydanie decyzji Administrator 2012-03-15 13:02:48
Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego z dn. 21.03.2012 r. dot. zmiany zmiany decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej Administrator 2012-03-22 14:34:17
Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Krzynka - zakonczenie postępowania Administrator 2012-03-14 09:51:02
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci wodociągowej w m. Dziedzice, Strąpie, Nowa Dziedzina Administrator 2012-03-08 09:47:57
Obwieszczenie - zakończenia postępowania - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Barlinku przy ul. Słonecznej Administrator 2012-03-06 13:49:15
Obwieszczenie - zakończenie postępowania - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Moczkowie przy ul. Myśliborskiej Administrator 2012-03-06 13:42:23
Obwieszczenie - decyzja w sprawie przedsięwzięcia - „Budowa fermy norek hodowlanych o maksymalnej obsadzie 200 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr 3/1, 4, 16 w obrębie J Administrator 2012-02-29 14:24:12
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa stacji transformatorowej słupowej z powiązaniami w Mostkowie Administrator 2012-02-28 10:10:25
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej Barlinek - Pełczyce (decyzja) Administrator 2012-02-22 12:54:53
Obwieszczenie burmistrza Lipian - wszczęcie postępowania - zagospodarowanie terenu przy ul. Żabiej i Podwale Administrator 2012-02-17 14:36:58
Obwieszczenie - decyzja Nr 2/12 licp - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Barlinku w rejonie ulic:Tunelowa, 1 Maja, Strzelecka Administrator 2012-02-17 14:29:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie "Budowy stanicy wodnej służącej turystyce wodnej" Administrator 2012-02-03 09:23:29
Obwieszczenie - zakończenie postępowania - budowa elektroenergetycznych linii kablowych w m. Barlinek - Osina - Żydowo - Chrapowo - Wierzchno - Pełczyce Administrator 2012-02-09 13:22:56
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci kanalizacji i wodociągowej w m. Krzynka Administrator 2012-02-01 09:16:01
Obwieszczenie - zakończenie postępowania - budowa elektroenergetycznej linii kablowej w rejonie ulic: Tunelowa, 1 Maja, Strzelecka w Barlinku Administrator 2012-02-06 15:26:00
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa odcinka sieci gazowej średniego cisnienia przy ul. Myśliborskiej w Moczkowie Administrator 2012-01-23 13:47:00
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Słonecznej w Barlinku Administrator 2012-01-23 13:42:14
Obwieszczenie - decyzja w sprawie demontażu i budowy linii kablowej w rejonie ulic Św. Bonifacego i Pełczyckiej w Barlinku Administrator 2012-01-09 21:14:08
Obwieszczenie - zakończenie postępowania - rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Mostkowo Administrator 2012-01-03 12:22:39
Obwieszczenie - zakończenie postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "budowa elektroenergetycznej linii kablowej w rejonie ulic: Tunelowa–1 Maja–Strzelecka Administrator 2011-12-27 09:49:24
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – zakończenie - demontaż i budowa linii kablowej SN-15 kV przy ul. Św. Bonifacego i Pełczyckiej w Barlinku Administrator 2011-12-27 13:24:02
Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydanie decyzji - budowa odcinka linii kablowej w m. Moczydło Administrator 2011-12-13 17:15:46
Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – zakończenie - zmiana decyzji Nr 19/09 Administrator 2011-12-15 14:01:31
Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – wszczęcie zmiana decyzji Nr 19/09 Administrator 2011-12-14 18:57:04
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Mostkowie" Administrator 2011-11-30 10:41:40
Obwieszczenie - uzupełnienie ponowne raportu w sprawie przedsięwzięcia - "Budowa fermy norek hodowlanych o maksymalnej obsadzie 200 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Administrator 2011-11-30 08:26:58
Obwieszczenie - zakończenie postępowania "budowa elektroenergetycznej linii kablowej w m. Moczydle Administrator 2011-12-01 11:06:30
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania budowa elektroenergetycznej linii kablowych średniego napięcia w m. Barlinek, Żydowo, Chrapowo-Wierzchno, Pełczyce Administrator 2011-11-29 12:56:17
Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Administrator 2011-11-16 11:26:46
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie demontażu i budowy linii kablowej SN-15kV przy ul. Św.Bonifacego-Pełczycka w Barlinku Administrator 2011-11-22 10:47:04
Obwieszczenie - decyzja w sprawie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Jaromierki oraz budowa sieci wodociągowej przy. ul. Kombatantów w Barlinku Administrator 2011-11-22 10:44:05
Obwieszczenie postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzja - budowa linii kablowej przy ul. Źródlanej m. Moczkowo Administrator 2011-11-16 13:01:12
Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie do publicznej wiadomości - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 340/2 obr. Żydowo Administrator 2011-11-03 14:54:16
Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "budowa elektroenergetycznej linii kablowej w m. Moczydło" Administrator 2011-11-08 13:25:26
Obwieszczenie -postępowanie w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego "budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Kombatantów", "budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Jaromierki Administrator 2011-11-08 13:20:51
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – wszczęcie postępowania "budowa elektroenergetycznej linii kablowej przy ul. Źródlanej w Barlinku" Administrator 2011-11-02 13:02:32
Zawiadamia się, że wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2011-04-22 09:56:51
Obwieszczenie o uzupełnieniu Raportu przygotowanego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa fermy norek hodowlanych o maksymalnej obsadzie 200 DJP wraz z infrastrukturą towarz Administrator 2011-10-28 12:40:37
Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – wszczęcie postępowania "Budowa linii kablowej niskiego napięcia w Moczkowie" Administrator 2011-10-07 14:08:55
Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – wszczęcie postępowania "budowa sieci wodociągowej w ul. Kombatantów w Barlinku" Administrator 2011-10-06 11:44:33
Obwieszczenie - decyzja - budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z liniami telesterowniczymi w Mostkowie Administrator 2011-10-04 12:25:11
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Jaromierki Administrator 2011-10-04 12:20:35
Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – zakończenie "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Mostkowie" Administrator 2011-09-22 14:23:22
Raport w sprawie przedsięwzięcia - „Budowa stanicy wodnej służącej turystyce wodnej” na działce nr 315/2 obręb Moczkowo Gmina Barlinek. Administrator 2011-09-01 14:02:42
Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia przy ul. Kombatantów – Ogrodowej w Barlinku Administrator 2011-09-06 11:16:34
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa kanalizacji deszczowej w Barlinku" Administrator 2011-08-23 11:05:09
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – postanowienie i zakończenie postępowania "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Barlinku" Administrator 2011-08-23 11:00:50
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – wszczęcie postępowania "budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Mostkowie" Administrator 2011-08-23 08:52:51
obwieszczenie o przedłożonym Raporcie przygotowanym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Administrator 2011-08-02 13:21:04
budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej - ul. Stodolna i ul. 31 Stycznia w Barlinku. Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - postanowienia i zakończenie po Natalia Zmarzlik 2011-08-04 07:55:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Natalia Zmarzlik 2011-07-26 09:35:49
Obwieszczenie o postępowaniu w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzja "Budowa stacji uzdatniania wody w Krzynce" Natalia Zmarzlik 2011-06-24 10:22:18
Wszczęcie postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji elektroenergetycznej linii kablowej SN -15kV Natalia Zmarzlik 2011-07-20 13:24:48
Obwieszczenie o postępowaniu w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. 31 Stycznia w Barlinku Natalia Zmarzlik 2011-07-05 11:51:19
Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla - budowy dwóch domów mieszkalnych jednorodzinnych z usługami nieuciążliwymi obr. Moczkowo Administrator 2011-06-13 13:15:52
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 156 Mostkowo - Barlinek Natalia Zmarzlik 2011-06-16 12:28:22
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej i energetycznej z przyłączami w Krzynce Natalia Zmarzlik 2011-06-14 09:04:57
Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie budowy stacji transformatorowej z powiązaniami w Moczkowie i Dzikówku Administrator 2011-06-07 14:12:19
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – postanowienie i zakończenie postępowania "budowa stacji uzdatniania wody w Krzynce" Administrator 2011-06-08 13:33:08
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - "Hodowla norki amerykańskiej w liczbie 125DJP na nieruchomości w obrębie Mostkowo Administrator 2011-06-07 09:00:33
Budowa sieci wodociągowej i energetycznej z przyłączami w Krzynce Administrator 2011-05-31 11:33:40
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 156 Mostkowo - Barlinek odcinek od km.10+170 do km.18+657 Administrator 2011-05-27 13:08:45
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – decyzja budowa remizy strażackiej w Lutówku Administrator 2011-05-25 10:33:50
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – wszczęcie postępowania budowa stacji transformatorowej z powiązaniami w Moczkowie i Dzikówku Administrator 2011-05-24 13:08:26
Zawiadamia się, że w dniu 28.04.2011r. wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2011-05-04 11:24:04
Zawiadamia się, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Administrator 2011-05-05 08:15:20
Zawiadamia się, że w dniu 14.04.2011r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-04-15 12:14:44
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Miasta i Gminy Barlinek" Magdalena Diaków 2011-04-06 11:40:52
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Magdalena Diaków 2011-04-18 11:48:03
Zawiadamia się, że zakończono postępowanie administracyjne i wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Magdalena Diaków 2011-04-11 13:47:43
Zawiadamia się, że wydano decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięć Magdalena Diaków 2011-04-08 13:31:08
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Magdalena Diaków 2011-03-31 08:51:13
Zawiadamia się, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-03-29 10:28:33
Zawiadamia się, że w dniu 22.03.2011r. wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-03-24 09:46:29
Zawiadamia się, że wydano decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-03-23 10:53:52
Zawiadamia się, że wydano decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-03-16 12:13:32
Zawiadamia się, że w dniu 09.03.2011r. na wniosek strony wnioskującej zmieniono wniosek z dnia 21.01.2011 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-03-11 14:05:08
Zawiadamia się, że w dniu 07.03.2011r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-03-08 12:29:04
Zawiadamia się, że wydano decyzję Nr 2/11 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-03-04 12:52:59
Zawiadamia się, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-03-02 10:46:59
Zawiadamia się, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-02-28 13:21:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Magdalena Diaków 2011-02-25 11:44:30
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek Magdalena Diaków 2010-12-16 10:02:42
Obwieszczenie o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Barlinek na lata 2010-2020 Magdalena Diaków 2010-10-06 11:47:15
Obwieszczenie dot. budowa gazociągu średniego ciśnienia oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia w Moczkowie Magdalena Diaków 2011-02-18 09:21:54
Obwieszczenie dot. budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Wiśniowej w Barlinku Magdalena Diaków 2011-02-18 09:16:55
Zawiadamia się, że wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-02-01 10:59:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Magdalena Diaków 2011-01-26 11:18:23
Obwieszczenie - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz miejsca rekreacyjnego wraz z budową placu zabaw Magdalena Diaków 2011-01-25 11:41:08
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-01-17 11:58:05
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-01-14 11:23:44
Postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-01-13 12:34:06
Zawiadamia się, że wydano decyzję Nr 35/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Diaków 2011-01-03 13:53:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Moczkowie Magdalena Diaków 2010-11-25 10:02:20
Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV w obr. Moczkowo Magdalena Diaków 2010-11-18 10:49:53
Budowa obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Magdalena Diaków 2010-11-23 11:45:03
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego na terenie działek o nr ewid. 96/24, 96/14 obr. 1 m. Barlinek Magdalena Diaków 2010-11-05 08:54:27
Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV z powiązaniami 15 kV i 0,4 kV na terenie działek w Moczkowie Magdalena Diaków 2010-10-18 12:33:43
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Delcie Młynówki w Barlinku. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo Magdalena Diaków 2010-10-18 12:29:19
Uzupełnienie raportu w sprawie przedsięwzięcia - „Budowa obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151” Magdalena Diaków 2010-10-05 13:38:59
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego na terenie działek o nr ewid. 96/24, 96/14 obr. 1 m. Barlinek Magdalena Diaków 2010-10-14 10:43:44
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Delcie Młynówki w Barlinku na terenie działek oznaczonych nr ewid. 215/5, 221/5, 218, 216, 219, 220/11 obr. 2 m. Barlinek Magdalena Diaków 2010-10-08 12:28:04
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo: przebudowa i rozbudowa SUW w Moczkowie, na działce o nr ewid. 273/1 obr. Moczkowo, gm. Barlinek Magdalena Diaków 2010-10-08 12:20:07
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego na terenie działek o nr ewid. 96/24, 96/14 obr. 1 m. Barlinek Magdalena Diaków 2010-10-06 13:21:48
Zagospodarowanie terenu na park wiejski w Żelicach na terenie działki oznaczonej nr ewid. 177/6 obr. Jarząbki gm. Barlinek Magdalena Diaków 2010-09-28 11:46:23
Budowa sieci energetycznej na terenie dz. nr 5 obr. Moczkowo Magdalena Diaków 2010-10-01 09:41:34
Obwieszczenie o przedłożonej Prognozie oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Barlinek na lata 2010-2020 Magdalena Diaków 2010-09-06 14:03:00
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Magdalena Diaków 2010-09-06 12:15:39
Postanowienie i zakończenie postępowania - zagospodarowanie terenu na park wiejski w Żelicach Magdalena Diaków 2010-09-14 10:49:18
Obwieszczenie o udostępnieniu informacji do publicznej wiadomości dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla dz. 340/2 obr. Żydowo Magdalena Diaków 2010-09-02 11:31:39
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania - budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Wiśniowej w Barlinku dz. 306, 342, 339/14 Magdalena Diaków 2010-09-02 11:43:32
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania - budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Wiśniowej w Barlinku Magdalena Diaków 2010-09-02 11:25:55
Informacja o rozprawie administracyjnej w sprawie przedsięwzięcia - „Budowa obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151” Magdalena Diaków 2010-08-18 08:52:52
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 w Moczkowie na trenie działek o numerach ewidencyjnych 306, 342, 339/14 obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2010-08-09 13:39:30
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo: przebudowa i rozbudowa SUW w Moczkowie Magdalena Diaków 2010-08-04 13:02:36
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Mostkowie. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Osina- Ożar Magdalena Diaków 2010-07-21 13:12:36
Wszczęcie postępowania - budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Wiśniowej w Barlinku; budowa gazociągu średniego ciśnienia w Delcie Młynówki w Barlinku Magdalena Diaków 2010-07-13 13:30:59
Raport w sprawie przedsięwzięcia - „Budowa obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151” Magdalena Diaków 2010-06-30 09:09:49
Obwieszczenie - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Moczkowie Administrator 2010-07-08 14:49:24
Zakończenie postępowania - budowa odcinka sieci wodociągowej Ożar-Osina; budowa budynku szpitalnego wraz z łącznikiem ul. Szpitalna 10 w Barlinku; budowę odcinka sieci wodociągowej, kanalizacy Administrator 2010-07-05 13:45:48
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo. Budowa sieci cieplnej od ZSP Nr 1 ul. Szosowa 2 Administrator 2010-06-23 12:14:29
Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Administrator 2010-06-15 09:07:25
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie. Budowa sieci wodociągazowej średniego ciśnienia obr. Moczkowo Administrator 2010-06-17 12:16:39
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo Magdalena Diaków 2010-05-20 13:13:56
Zagospodarowanie terenu na park wiejski w Żelicach, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo Magdalena Diaków 2010-05-10 10:46:18
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 w Moczkowie na trenie działek o numerach ewidencyjnych 306, 342, 339/14 obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2010-06-10 09:36:02
Budowa sieci cieplnej od ZSP Nr 1 ul. Szosowa 2 do grupowego węzła cieplnego przy ul. Przemysłowej 7 w Barlinku Magdalena Diaków 2010-06-10 12:28:20
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania obiektu usługowo-handlowo-mieszkalnego przy ul. 31 Stycznia w Barlinku Magdalena Diaków 2010-06-09 11:31:29
Budowa rurociągu kablowego Mostkowo-Lipiany, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo zad. Nr 9-budwa oczyszczalni w Rychnowie Magdalena Diaków 2010-06-01 11:02:05
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki o numerze ewidencyjny 14 obr. Ożar i działki o numerze ewidencyjnym 113 obr. Osina gm. Barlinek Magdalena Diaków 2010-05-21 10:18:33
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo. Budowa zjazdu z drogi gminnej ul. Kościuszki Magdalena Diaków 2010-04-20 10:11:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Magdalena Diaków 2010-04-23 09:34:46
Budowa rurociągu kablowego w realcji Mostkowo-Lipiany. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo. Likwidacja istniejącego zjazdu na działkę o nr ewid. Magdalena Diaków 2010-05-07 09:23:20
Przebudowa drogi gminnej Osina-Janowo. Przebudowa skrzyżowania z ul. 1 Maja i ul. Ogrodową w Barlinku. Budowa sieci wodociągowej w m. Osina. Demontaż i budowa odcinka linii energetycznej w m. Dzik Magdalena Diaków 2010-04-30 08:59:02
Zagospodarowanie placu i otoczenia pomnika oraz rozbiórka istniejącego kiosku przy ul. Sądowej - Szewskiej - Niepodległości w Barlinku Magdalena Diaków 2010-04-15 10:17:31
Budowa obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Magdalena Diaków 2010-04-15 09:41:20
Demontaż i budowa nowej linii kablowej w Dzikówku. Budowa sieci wodociągowej w Osinie Magdalena Diaków 2010-04-14 10:36:49
Przebudowa drogi gminnej Osina-Janowo. Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej i ul. 1 Maja w Barlinku Magdalena Diaków 2010-04-13 10:53:17
Budowa sieci cieplnej od ul. Szosowej do ul. Przemysłowej w Barlinku Magdalena Diaków 2010-04-13 10:49:31
Budowa siecie elektroenergetycznej w m. Jaromierki. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mostkowie Magdalena Diaków 2010-04-13 10:50:40
Budowa kompleksu sportowo-rekrekacyjnego w Mostkowie. Budowa gazociągu niskiego ciśnienia przy ul. Wiśniowej w Barlinku Magdalena Diaków 2010-03-31 13:04:55
Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia - "Budowa sieci ciepłowniczej ul. Szosowa ul. Przemysłowa Magdalena Diaków 2010-03-19 11:50:52
Budowa sieci ciepłowniczej - ul. Szosowa, ul. Przemysłowa w Barlinku Magdalena Diaków 2010-03-29 09:56:16
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Magdalena Diaków 2010-03-29 09:04:34
Realizacja stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, warsztat samochodowy i wulkanizacyjny oraz autokomis Magdalena Diaków 2010-03-24 11:48:44
Budowa obejścia miasta Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 Magdalena Diaków 2010-03-11 08:27:58
Wszczęcie postępowania - budowa gazociągu przy ul. Wiśniowej w Barlinku Magdalena Diaków 2010-03-16 14:39:32
Decyzja w spr. przedsięwzięć - "Budowa turbogeneratora w systemie ORC ..." oraz "Budowa kotła termoolejowego w systemie ORC" Magdalena Diaków 2010-03-18 08:59:17
Postępowanie i zakończenie postępowania - budowa linii elektroenergetycznej w m. Jaromierki Magdalena Diaków 2010-03-19 11:40:14
Demontaż odcinka linii napowietrznej nn oraz budowa linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w Dzikówku Magdalena Diaków 2010-03-15 09:46:40
Budowa zjazdu z ul. Kościuszki na działkę nr 318 w Barlinku Magdalena Diaków 2010-03-12 11:52:03
Budowa rurociągu kablowego Mostkowo-Lipiany Magdalena Diaków 2010-03-12 11:47:56
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo. Budowa kablowej lub napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego drogi gminnej obręb Równo Magdalena Diaków 2010-03-10 13:11:09
Budowa turbogeneratora w systemie ORC pracującego w układzie skojarzonym oraz Budowa kotła termoolejowego w systemie ORC” na dz. nr 2134 obręb 1 Barlinek, ul. Przemysłowa 1 Magdalena Diaków 2010-02-25 12:57:22
Przebudowa skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Ogrodową w Barlinku na terenie działek o nr ewid. gruntu 41 i 45 obr. 2 m. Barlinek Magdalena Diaków 2010-02-24 13:47:17
Postępowania administracyjne w sprawie RG.V.7331-123/09, RG.V.7331-3/10, RG.V.7331-116/09 Magdalena Diaków 2010-02-22 11:50:35
Budowa linii kablowej niskiego napięcia na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 75/1, 75/2, 366 obr. Równo. gm. Barlinek Magdalena Diaków 2010-02-19 08:38:20
Budowa sieci wodociągowej Mostkowo - Podgórze oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 151 w Moczkowie Magdalena Diaków 2010-02-19 12:36:45
Przebudowa drogi gminnej od m. Osina do m. Janowo Magdalena Diaków 2010-02-16 08:17:21
Budowa linii kablowej. Budowa sieci wodociągowej. Budowa gazociągu niskiego ciśnienia Magdalena Diaków 2010-02-08 14:08:23
Budowa sieci wodociągowej Mostkowo - Podgórze Magdalena Diaków 2010-02-09 10:54:45
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie Magdalena Diaków 2010-02-09 10:59:10
Budowa sieci ciepłowniczej - ul. Szosowa, ul. Przemysłowa w Barlinku na dz. nr 550/2, 551/2, 548, 804/43, 546, 210, 211, 787/70, 787/37, 787/71, 787/43 obręb 1 Barlinek Magdalena Diaków 2010-01-22 11:33:24
Budowa oświetlenia drogowego w Moczydło, budowa sieci wodociągowej w m. Ożar, budowa linii energetycznej w m. Wilcze Magdalena Diaków 2010-01-27 10:01:41
budowa gazociągu de 90 PE n/c na dz. nr 460/29, obr. 2 m. Barlinek i przyłącza gazowego de 40 PE na potrzeby budynku mieszkalnego na dz. nr 460/67 obr.2 m. Barlinek Magdalena Diaków 2010-01-21 11:44:39
Przebudowa i budowa nawierzchni drogowych oraz kanalizacji deszczowej w drodze gminnej i na terenach sąsiednich przeznaczonych pod drogę Magdalena Diaków 2010-01-08 13:50:05
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 306, 339/14, 342 obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2010-01-18 11:56:43
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo Magdalena Diaków 2010-01-19 10:18:51
Zalesienie gruntów rolnych na dz. nr 47/6 obr. Okunie gm. Barlinek Magdalena Diaków 2010-01-08 13:00:13
Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Barlinek Magdalena Diaków 2010-01-06 07:28:25
Decyzja w sprawie przedsięwzięcia - "budowa sieci rozdzielczej wodociągowej wraz z przyłączami w m. Moczkowo Magdalena Diaków 2009-12-28 10:11:13
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 151 oznaczonej nr ew. 306 na działkę o nr ewid. 363/6 obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-12-18 12:34:44
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo Magdalena Diaków 2009-12-18 12:30:27
Przebudowa skrzyżowania ulicy 1-go Maja z ul. Ogrodową dz. nr 41, 51 obr. 2 m. Barlinek Magdalena Diaków 2009-12-17 13:22:45
Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Mostkowo do miejscowości Pogórze Magdalena Diaków 2009-12-17 13:18:32
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od m. Osina do m. Janowo Magdalena Diaków 2009-12-17 13:15:38
Obwieszczenie o uproszczonym planie urządzania lasów Magdalena Diaków 2009-10-27 12:04:54
Budowa sieci gazowej ś/c obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-12-15 12:56:58
Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami sieci 15kV i 0,4kV Magdalena Diaków 2009-12-09 08:46:36
Budowa budynku szpitalnego oraz łączników między nowym budynkiem a budynkami istniejącymi na dz. nr 477/11 obr. 2 m. Barlinek Magdalena Diaków 2009-12-04 10:12:35
Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany mpzp tzw. Starego Tartaku do publicznego wglądu Magdalena Diaków 2009-10-23 12:13:14
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia de 63PE oraz sieci gazowej średniego ciśnienia de 40PE na terenie działek nr 173, 372/6 obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-11-30 08:22:39
Budowa sieci gazowej ś/ć z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Myśliborskiej na działkach o nr ewid.: 47 i 79 obręb Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-11-23 12:53:40
Budowa linii kablowej lub alternatywnie napowietrznej niskiego napięcia na dz. nr 362, 383, 385/1, 373, 384 obr. Żydowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-11-23 13:03:49
Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV z powiązaniami 15kV i 0,4kV.- dz. nr 213/5, 219, 163, 123/9, 125 Ożar, gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-11-17 12:39:17
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 212, 219, 213/10 obr. Ożar, gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-11-17 12:44:29
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej do budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej Magdalena Diaków 2009-11-17 12:34:33
Budowa linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr 75/1, 75/2, 366, obr. Równo. gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-11-17 12:50:53
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 151 oznaczonej nr ewid. 306 na działkę o nr ewid. 363/6 Magdalena Diaków 2009-11-09 14:21:56
Budowa linii energet. niskiego napięcia na dz. nr 135, 136, 304/2, 352/15 obr. Moczydło i budowa linii energet. niskiego napięcia na dz. nr 129 obr. Moczydło Magdalena Diaków 2009-11-09 12:33:00
Budowa sieci gazowej ś/c na dz. nr 235, 230/9 obr. Moczkowo gm. Barlinek i przyłącza gazowego na potrzeby budynku mieszkalnego na dz. nr 230/12 obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-11-09 12:26:45
Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Barlinek Magdalena Diaków 2009-11-03 07:32:29
Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz. nr 15/1,50/2, 53/1, 53/2, 53/3, 59/1, 82 obr. 1 m. Barlinek Magdalena Diaków 2009-11-02 14:45:28
Uporządkowaniu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo, gmina Barlinek, na terenie Aglomeracji Mostkowo Magdalena Diaków 2009-10-20 08:15:33
Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki przez dz. nr 695/1, 660/1, 658, 1007 obr. 2 m. Barlinek oraz przez dz. nr 161/1, 3 obr. Krzynka gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-10-20 07:31:30
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. podjęcia postępowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Magdalena Diaków 2009-10-16 09:53:42
Budowa gazociągu średniego ciśnienia de 40PE na terenie działek nr 306, 328/5 obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-10-16 11:38:10
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia de 63PE oraz sieci gazowej de 40PE na terenie działek nr 173, 372/6 obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-10-16 11:32:40
Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami sieci 15kV i 0,4kV w Moczkowie gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-10-16 11:42:14
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo, Gmina Barlinek Magdalena Diaków 2009-10-12 12:38:36
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej do 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr 78/18 obr. Osina, gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-10-14 11:21:29
Budowa gazociągów ś/c wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Myśliborskiej w m. Moczkowo gm. Barlinek na dz. nr 47, 49 lub działkach powstałych w wyniku ich podziału Magdalena Diaków 2009-10-08 09:47:20
Realizacja stacji demontażu pojazdów wycofanychz eksploatacji, warsztat samochodowy i wulkanizacyjny oraz autokomis Magdalena Diaków 2009-09-23 09:13:30
Budowa odcinka sieci wodociągowej dz. nr. 15/1, 53/1, 53/2, 59/1, 82 obr. 1 m. Barlinek Magdalena Diaków 2009-10-02 11:38:02
Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV z powiązaniami 15kV i 0,4kV.- dz. nr 213/5, 219, 163, 123/9, 125 Ożar, gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-10-02 11:33:51
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, energetycznej do budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej Magdalena Diaków 2009-10-02 11:28:15
Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z kanalizacją deszczową dz. nr 142/2, 142/5, 142/7, 426, 187/3, 187/4, 142/1 obr. Rychnów gm. Barlinek Magdalena Diaków 2009-09-30 09:26:41
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2009 r. Magdalena Diaków 2009-09-29 08:18:34
Przebudowa drogi powiatowej nr 1575Z w miejscowości Mostkowo gm. Barlinek dz. nr 7/7, 7/8, 7/10, 19, 51, 52, 53/54, 85, 105/1, 150/1 Magdalena Diaków 2009-09-30 12:45:34
Zawiadamia siÄ™, że zakoÅ„czono postÄ™powanie administracyjne wszczÄ™te na wniosek PrzedsiÄ™biorstwa WodociÄ…gowo-Kanalizacyjnego „PŁONIA” Magdalena DiakÃłw 2009-09-16 12:25:04
Zwiadamia siÄ™, że wpÅ‚ynęły postanowienia uzgadniajÄ…ce dla planowanych zamierzeÅ„ inwestycyjnych i zakoÅ„czono postÄ™powanie dowodowe w postÄ™powaniu administracyjnym Magdalena DiakÃłw 2009-09-18 12:19:49
WpÅ‚ynęły postanowienia uzgadniajÄ…ce i zakoÅ„czono postÄ™powanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-09-10 09:36:20
WszczÄ™cie postÄ™powania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-09-09 11:23:40
Zawiadamia siÄ™, że zakoÅ„czono postÄ™powanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-09-10 09:48:29
Obwieszczenie o wszczÄ™ciu postÄ™powania w sprawie wydania decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiÄ™wziecia Magdalena DiakÃłw 2009-08-27 11:58:49
Zawiadamia siÄ™, że wpÅ‚ynęły postanowienia uzgadniajÄ…ce dla planowanych zamierzeÅ„ inwestycyjnych i zakoÅ„czono postÄ™powanie dowodowe w postÄ™powaniu administracyjnym Magdalena DiakÃłw 2009-09-15 09:14:45
Zawiadamia siÄ™, że wszczÄ™to postÄ™powanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-08-18 07:55:13
Zawiadamia siÄ™, że wszczÄ™to postÄ™powanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-08-11 09:53:26
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczÄ™ciu postÄ™powania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjÄ™ inwestycji drogowej Magdalena DiakÃłw 2009-08-11 09:34:43
Zawiadamia siÄ™, że zakoÅ„czono postÄ™powanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-08-13 09:06:47
zawiadamia siÄ™, że wydano decyzjÄ™ o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-08-11 09:13:36
Zawiadamia siÄ™, że zakoÅ„czono postÄ™powanie administracyjne i wydano decyzjÄ™ o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjÄ™ przedsiÄ™wziÄ™cia Magdalena DiakÃłw 2009-08-11 09:57:46
Zawiadamia siÄ™, że opracowany zostaÅ‚ Raport o OddziaÅ‚ywaniu przedsiÄ™wziÄ™cia na Å›rodowisko dla inwestycji Magdalena DiakÃłw 2009-07-28 13:26:15
Zawiadamia siÄ™, że wszczÄ™to postÄ™powanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-07-29 12:01:00
Zawiadamia siÄ™, że zakoÅ„czono postÄ™powanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-07-29 09:26:39
Zawiadamia siÄ™, że wpÅ‚ynÄ…Å‚ wniosek o wszczÄ™cie postÄ™powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-07-22 11:33:29
Zawiadamia siÄ™, że wpÅ‚ynÄ…Å‚ wniosek o wszczÄ™cie postÄ™powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-07-22 11:21:14
WszczÄ™cie postÄ™powanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-07-22 10:55:52
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody dz. nr 273/1 w m. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena DiakÃłw 2009-07-21 12:57:41
Przebudowa oczyszczalni Å›ciekÃłw w Barlinku dz. nr 555, 553, 556, 2096/4 obr 1 m. Barlinek Magdalena DiakÃłw 2009-07-21 12:53:52
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoÅ›ci Moczkowo obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena DiakÃłw 2009-07-21 12:50:08
Rozbudowa kanalizacji deszczowej w zlewni separatora nr 2 ul. Gorzowska, ul. Kwiatowa, ul. Okrężna, budowa separatora nr 1 na kolektorze ul. MyÅ›liborska Magdalena DiakÃłw 2009-07-21 12:46:34
Budowa separatorÃłw nr 7,8 na kolektorach kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont zbiornika retencyjnego wÃłd deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej Magdalena DiakÃłw 2009-07-21 12:40:43
Przebudowa kolektorÃłw kanalizacji sanitarnej i ogÃłlnospÅ‚awnej w ul. Ogrodowej Magdalena DiakÃłw 2009-07-21 12:34:41
Zawiadamia siÄ™, że wpÅ‚ynÄ…Å‚ wniosek o wszczÄ™cie postÄ™powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-07-22 11:28:03
Zawiadamia siÄ™, że wpÅ‚ynÄ…Å‚ wniosek o wszczÄ™cie postÄ™powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-07-22 11:16:38
Zawiadamia siÄ™, że wpÅ‚ynÄ…Å‚ wniosek o wszczÄ™cie postÄ™powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-07-22 11:09:17
Zawiadamia siÄ™, że zakoÅ„czono postÄ™powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena DiakÃłw 2009-07-22 10:59:50
Zawiadamia siÄ™, że zakoÅ„czono postÄ™powanie administracyjne i wydano decyzjÄ™ o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjÄ™ przedsiÄ™wziÄ™cia Magdalena DiakÃłw 2009-07-23 09:06:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji Magdalena DiakÃłw 2009-07-08 09:00:32
Obwieszczenie o wszczÄ™ciu postÄ™powania w sprawie wydania decyzji o Å›rodowiskowych Magdalena DiakÃłw 2009-06-30 13:43:05
Zawiadomienie o konsultacjach spoÅ‚ecznych Magdalena DiakÃłw 2009-07-02 09:32:21
Zawiadomienie o konsultacjach spoÅ‚ecznych Magdalena DiakÃłw 2009-07-02 09:33:28
Zawiadomienie o konsultacjach spoÅ‚ecznych Magdalena DiakÃłw 2009-07-02 09:34:00
Zawiadomienie o konsultacjach spoÅ‚ecznych Magdalena DiakÃłw 2009-07-02 09:08:15
Obwieszczenie - wydanie decyzji budowa OÅ›rodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Barlinku Magdalena DiakÃłw 2009-06-29 11:02:11
Obwieszczenie o przedÅ‚ożonym Raporcie przygotowanym do wydania decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa stacji bazowej telef. komÃłrkowej PTK Centertel w obrÄ™bie m. Krzynka, gm. Barlinek" Magdalena DiakÃłw 2009-06-16 10:09:46
WszczÄ™cie postÄ™powania w sprawie RG.V.7331-50/09 Magdalena DiakÃłw 2009-06-05 13:00:24
Obwieszczenie o wszczÄ™cie postÄ™powania - budowa elektroenergetycznych linii kablowych Å›redniego napiÄ™cia wraz z liniami telesterowniczymi Å‚Ä…czÄ…cych projektowane elektrownie wiatrowe ze stacjÄ… Magdalena DiakÃłw 2009-06-29 10:46:32
Obwieszczenie o wszczÄ™ciu postÄ™powania - budowa sieci wodociÄ…gowej rozdzielczej wraz z przyÅ‚Ä…czami w m. Krzynka Magdalena DiakÃłw 2009-06-29 10:32:42
Obwieszczenie o zakoÅ„czeniu postÄ™powania - budowa sieci wodociÄ…gowej Moczkowo - Brunki Magdalena DiakÃłw 2009-06-29 10:55:13
Obwieszczenie o przedłożonym Raporcie przygotowanym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piotr Uberman 2009-06-05 09:25:05
Wszczęcie postępowania o ustalenie icp “ RG.IX.7331-60/09 Administrator 2009-06-05 11:59:19
Wszczęcie postępowania o ustalenie icp “ RG.IX.7331-49/09 Piotr Uberman 2009-05-27 11:52:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piotr Uberman 2009-03-27 10:50:52
Wszczęcie postępowania w sprawie RG.V.7331-23/09 Piotr Uberman 2009-03-27 10:57:44
Wszczęcie postępowania w sprawie RG.V.7331-11/09 Piotr Uberman 2009-03-05 14:53:52
Wpływ postanowień i zakończenie postępowania w sprawie RG.V.7331-83/08 Piotr Uberman 2009-03-04 12:37:49
Wszczęcie postępowania w sprawie RG.V.7331-16/09 Piotr Uberman 2009-03-16 10:29:28
Postanowienia uzgadniające i zakończenie postępowania o ustalenie icp - RG.V.7331-80/08 Piotr Uberman 2008-12-19 13:21:35
Wszczęcie postępowania w sprawie RG.V.7331-91/08 Piotr Uberman 2008-12-19 13:26:52
Postanowienie - przebudowa ul. Szosowej z ujÄ™ciem m. Jaromierki oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Szosowej z projektowanÄ… ul. KombatantÃłw Piotr Uberman 2008-12-30 09:46:42
Piotr Uberman 2008-10-23 12:20:16
Rekonstrukcja drogi wojewÃłdzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo “ Barlinek Piotr Uberman 2008-10-21 14:11:00
Budowa promenady “ ciÄ…gu pieszo - rowerowego z zagospodarowaniem nabrzeża nad Jeziorem Barlineckim w Barlinku Magdalena DiakÃłw 2008-10-13 13:09:06
Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej przy ul. Tunelowej i KrÄ™tej w Barlinku na terenie dziaÅ‚ek o nr ewid. 1/9, 58/1 i 69 obr. 2 oraz dziaÅ‚ki o nr ewid. 662 obr. 1 m. Barlinek Magdalena DiakÃłw 2008-10-13 13:05:43
Ubrojenie ulicy Fryderyka Chopina w Barlinku na terenie dziaÅ‚ki o nr ewid. 312 obr. 1 m. Barlinek Magdalena DiakÃłw 2008-10-13 13:11:39
Montaż urzÄ…dzeÅ„ suszarniczych na terenie dziaÅ‚ki Nr 200/53, obrÄ™b 1 Barlinek Magdalena DiakÃłw 2008-10-22 08:54:13
Modernizacja ciepÅ‚owni miejskiej na dz. 733, 2096 obr. 1 m. Barlinek Magdalena DiakÃłw 2008-10-02 11:20:34
Budowa promenady spacerowo - rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu nad Jeziorem Barlineckim na cele turystyczno - rekreacyjne Magdalena DiakÃłw 2008-09-22 12:47:23
Obwieszczenie - zakoÅ„czenie postÄ™powania o ustalenie l icp - RG.IX.7331/72/08 Budowa oÅ›rodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza w Barlinku Magdalena DiakÃłw 2008-09-17 10:18:47
Budowa odcinka linii oÅ›wietlenia drogowego na terenie dz. nr 306, 321/5 obr. Moczkowo, gm. Barlinek Magdalena DiakÃłw 2008-09-15 14:26:07
Wszczęcie postępowania - budowa gazociągu na dz. 460/31, 460/29 obr.2 m. Barlinek Magdalena Podworska 2008-09-11 14:42:06
Wzczęcie postępowania - budowa gazociągu na dz. 306 i 342 obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-09-11 14:38:55
Decyzja o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach dla Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. na wykonanie pÅ‚yty fundamentowej pod urzÄ…dzenia suszarnicze oraz montaż 4 szt. komÃłr suszarniczych firmy „PANTO” na Magdalena Podworska 2008-09-11 14:32:47
Rekonstrukcja drogi wojewÃłdzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo “ Barlinek Magdalena Podworska 2008-09-03 11:54:14
Przebudowa ulicy Grodzkiej ( dz. nr 199 ) i Małej (dz. nr 232 ) obręb II, m. Barlinek Magdalena Podworska 2008-09-09 14:21:14
Budowa odcinka linii oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 273/4, 281, 282, 283, 284/2, 306, 346, 348 , obr. Moczkowo gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-09-03 11:47:45
Budowa linii kablowej nn - 0,4kV wraz z przyłączami w m. Barlinek przy ul. Wiśniowej przez dz. nr 460/19, 460/17 Magdalena Podworska 2008-09-03 11:40:18
Budowa Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego na terenie działki nr 477/5 przy ul. Sienkiewicza w Barlinku Magdalena Podworska 2008-09-03 12:05:01
Uzbrojenie ulicy Fryderyka Chopina na terenie działki nr 312 Magdalena Podworska 2008-08-27 12:37:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Barlinek - Inwestycje Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć Magdalena Podworska 2008-08-21 09:08:39
Montaż urządzeń suszarniczych na działce Nr 200/53, obręb 1 Barlinek Magdalena Podworska 2008-08-07 09:12:11
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego i wydaniu decyzji - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.Krzynka Magdalena Podworska 2008-08-21 09:09:27
Postanowienia uzgadniajÄ…ce i zakoÅ„czenie postÄ™powania - budowa sieci wodociÄ…gowej wraz z przyÅ‚Ä…czami Mostkowo - WiewiÃłrki Magdalena Podworska 2008-08-21 09:14:07
Obwieszczenie postanowienia uzgadniające i zakończeniowe postępowanie - budowa miejsc parkingowych przy ul. Przemysłowej w Barlinku Magdalena Podworska 2008-08-21 13:33:59
Budowa 2 hal produkcyjno - magazynowych oraz montaż 4 komÃłr suszarniczych przy ul. PrzemysÅ‚owej 1 w Barlinku Magdalena Podworska 2008-07-22 10:22:12
Budowa odcinka linii oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 176, 177/3, 177/4, 178/2, 179, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, w m. Żelice, obr. Jarząbki gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-08-08 08:50:12
Budowa rurociÄ…gu kablowego przez dz. nr 149 obr. Dzikowo, oraz przez dz. nr 98/1, 55, 45, 52/3 obr. DzikÃłwko gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-08-08 08:46:44
Przystąpienie do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego w obr. Moczkowo oraz częściowej zmiany mpzp tzw. "Starego Tartaku" Magdalena Podworska 2008-07-25 11:52:22
Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabli teletechnicznych w kanalizacji przy ul. Tunelowej, Krętej, 31-go Stycznia oraz Stodolnej Magdalena Podworska 2008-07-22 12:17:18
Budowa promenady nad Jeziorem Barlineckim na dz. nr 729/3, 729/4 obr. 2 m. Barlinek Magdalena Podworska 2008-07-22 12:22:55
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Krzynka na dz. nr 3, 27, 150/21, 150/22, 88, 81/16, 150/25, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-07-16 12:45:26
Budowa odcinka linii oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 3, 26/2, 27, 150/12, obr. Krzynka, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-07-16 12:41:00
Budowa odcinka linii oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 3, 161 obr. Krzynka, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-07-16 12:37:15
Budowa odcinka linii oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 105/1, 151, 152, 157, 192 w Mostkowie gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-07-16 12:30:22
Budowa szatni sportowej, studni wierconej ujęcia wody oraz zbiornika gromadzenia nieczystości ciekłych w Strąpie dz. nr 5/60, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-07-16 12:26:23
Wykonanie zjazdu z drogi wojewÃłdzkiej nr 156 (dziaÅ‚ka nr ewid. gr. 27) na dziaÅ‚kÄ™ nr 150/7 w Krzynka obrÄ™b Krzynka gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-07-11 10:44:32
Remont, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole przy ul. Stodolnej 8, obr. nr 2 Barlinek Magdalena Podworska 2008-07-15 08:45:27
Zmiana sposobu użytkowania ½ części parterowej istniejÄ…cego budynku usÅ‚ugowego na pomieszczenia pobytu dzieci “ prywatne przedszkole przy ul. 1 Maja 12 w Barlinku Magdalena Podworska 2008-06-23 10:41:33
Demontaż linii napowietrznej nn-0,4 kV wraz z budową linii kablowej nn-0,4kV w m. Dziedzice Magdalena Podworska 2008-06-05 12:20:53
Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej, na dz. nr 6/2, 10/5, 11, obręb 2 Barlinek Magdalena Podworska 2008-06-04 12:58:14
Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej, na dz. nr 6/2, 10/5, 11, obręb 2 Barlinek Magdalena Podworska 2008-06-04 12:53:19
Budowa sieci wodociÄ…gowej wraz z przyÅ‚Ä…czami o dÅ‚ugoÅ›ci ok. 2200 m na trasie Mostkowo “ WiewiÃłrki Magdalena Podworska 2008-06-03 13:26:28
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przemysłowej w Barlinku Magdalena Podworska 2008-06-03 13:20:00
Magdalena Podworska 2008-03-28 10:12:53
Przebudowa drÃłg powiatowych o nr 2116Z i 2158Z Magdalena Podworska 2008-05-30 10:04:47
Demontaż linii napowietrznej nn-0,4kV wraz z budową przyłącza kablowego nn-0,4kV w m. Dziedzice Magdalena Podworska 2008-05-27 10:40:56
Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Stodolnej 8, obr. nr 2 Barlinek Magdalena Podworska 2008-05-20 12:25:38
Budowa Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego na terenie działki nr 477/5 obr. 2 m. Barlinek Magdalena Podworska 2008-05-12 13:39:23
Budowa odcinka linii oÅ›wietlenia drogowego w m. LaskÃłwko Magdalena Podworska 2008-04-25 14:26:15
Budowa zjazdu z drogi gminnej i budowa parkingu Magdalena Podworska 2008-04-24 10:25:16
Lokalizacja pomnika Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Paderewskiego-Kościelna w Barlinku Magdalena Podworska 2008-04-24 10:26:11
Wykonanie zjazdu z drogi wojewÃłdzkiej nr 156 na dziaÅ‚kÄ™ nr 150/7 w Krzynka obrÄ™b Krzynka gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-04-24 10:27:38
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w Moczkowie gmina Barlinek Magdalena Podworska 2008-04-24 10:28:01
Budowa pola namiotowego z zapleczem przy ul. Sportowej 2 w Barlinku na terenie działki nr ewid. gruntu 695/1obr. 2 m. Barlinek Magdalena Podworska 2008-04-24 10:28:19
Przebudowa drÃłg powiatowych o nr 2116Z i 2158Z Magdalena Podworska 2008-04-24 10:26:51
Lokalizacja pomnika Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Paderewskiego-Kościelna na działce nr 186, 188 w Barlinku Magdalena Podworska 2008-04-24 10:28:36
Budowa stacji uzdatniania wody z modernizacjÄ… ujÄ™cia w m. WiewiÃłrki obr. Swadzim, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-03-28 12:01:17
Budowa stacji uzdatniania wody z modernizacjÄ… ujÄ™cia w m. WiewiÃłrki obr. Swadzim, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-03-28 11:58:03
Budowa odcinka linii oświetlenia drogowego Magdalena Podworska 2008-03-26 08:14:51
Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej, na dz. nr 6/2, 10/5, 11, obręb 2 Barlinek Magdalena Podworska 2008-03-20 13:18:14
Zmiana decyzji Nr 163/07 ustalajÄ…cej lokalizacjÄ™ inwestycji celu publicznego w m. Krzynka-PÅ‚onno obejmujÄ…cej przebudowÄ™ drÃłg powiatowych o nr 2116Z i 2158Z Magdalena Podworska 2008-02-25 12:00:47
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w Moczkowie gmina Barlinek Magdalena Podworska 2008-03-06 08:48:55
Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską, budowa szamba, przebudowa wejścia w Strąpiu obręb Strąpie gm. Barlinek działka numer ewidencyjny 8/61 Magdalena Podworska 2008-02-28 14:07:18
Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę wiejską, budowa szamba, przebudowa wejścia w Strąpiu obręb Strąpie gm. Barlinek działka numer ewidencyjny 8/61 Magdalena Podworska 2008-02-28 14:01:27
Budowa sieci wodociągowej rozprowadzającej z przyłączami w Mostkowie gmina Barlinek przez działki o nr ewid. 52, 53/35, 53/36, 53/37, 53/38, 53/39, 53/40, 53/41, 53/42, 53/43, 53/44, 53/45, 53/46 Magdalena Podworska 2008-02-28 13:53:04
Budowa sieci wodociągowej rozprowadzającej z przyłączami w Mostkowie gmina Barlinek przez działki o nr ewid. 52, 53/35, 53/36, 53/37, 53/38, 53/39, 53/40, 53/41, 53/42, 53/43, 53/44, 53/45, 53/46 Magdalena Podworska 2008-02-28 13:48:22
Budowa drogi wewnętrznej, zjazdu z drogi publicznej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i makroniwelacji przy ul. Myśliborskiej w Moczkowie Magdalena Podworska 2008-02-06 09:04:49
Budowa drogi wewnętrznej, zjazdu z drogi publicznej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i makroniwelacji przy ul. Myśliborskiej w Moczkowie Magdalena Podworska 2008-02-06 09:01:05
Lokalizacja pomnika Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem terenu Magdalena Podworska 2008-01-31 11:00:06
Budowa sieci wodociągowej rozprowadzającej z przyłączami w Mostkowie przez działki o nr ewid. 52, 53/35, 53/36, 53/37, 53/38, 53/39, 53/40, 53/41, 53/42, 53/43, 53/44, 53/45, 53/46, 53/47, 53/48. Magdalena Podworska 2008-01-17 09:16:00
Budowa stacji uzdatniania wody z modernizacjÄ… ujÄ™cia w m. WiewiÃłrki na dziaÅ‚kach o nr ewid. gruntu 229/2, 210, 209, obr. Swadzim, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-01-15 12:12:43
Budowa stacji uzdatniania wody z modernizacjÄ… ujÄ™cia w m. WiewiÃłrki na dziaÅ‚kach o nr ewid. gruntu 229/2, 210, 209, obr. Swadzim, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-01-15 12:09:18
Wymiana istniejÄ…cego emitora spalin na nowy wraz z zewnÄ™trznym ukÅ‚adem odpylania kotÅ‚Ãłw przy ul.Åšw. Bonifacego na terenie dziaÅ‚ki o nr ewid. gruntu 733 obr. 1, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-01-15 12:17:46
Wymiana istniejÄ…cego emitora spalin na nowy wraz z zewnÄ™trznym ukÅ‚adem odpylania kotÅ‚Ãłw przy ul.Åšw. Bonifacego na terenie dziaÅ‚ki o nr ewid. gruntu 733 obr. 1, gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-01-15 12:23:04
Budowa boiska i placu zabaw w Krzynce na działce o nr ewid. gruntu 313/1 obr. Krzynka gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-01-15 12:32:16
Budowa boiska i placu zabaw w Krzynce na działce o nr ewid. gruntu 313/1 obr. Krzynka gm. Barlinek Magdalena Podworska 2008-01-15 12:27:00
Budowa pola namiotowego z zapleczem przy ul. Sportowej 2 w Barlinku na terenie działki nr ewid. gruntu 695/1obr. 2 m. Barlinek Magdalena Podworska 2007-12-20 10:04:33
Budowa sieci wodociÄ…gowej wraz z przyÅ‚Ä…czami z miejscowoÅ›ci PodgÃłrze do miejscowoÅ›ci Pustać, gmina Barlinek, na dziaÅ‚kach nr 239/2, 210/3, 200, 207, 201/4, 201/3, 206/2, 199/1, 194, 195/4, 195 Magdalena Podworska 2007-12-19 10:46:11
Budowa sieci wodociÄ…gowej Moczkowo “ Brunki na dziaÅ‚kach o nr ewid. gruntu 391, 389, 394, 428/1, 375/1, 390, 388, 376/4, 376/4, 376/2, 378/5, 378/3 obr. RychnÃłw Magdalena Podworska 2007-12-18 14:26:45
Budowa sieci wodociÄ…gowej Moczkowo “ Brunki na dziaÅ‚kach o nr ewid. gruntu 391, 389, 394, 428/1, 375/1, 390, 388, 376/4, 376/4, 376/2, 378/5, 378/3 obr. RychnÃłw Magdalena Podworska 2007-12-18 14:22:42
Magdalena Podworska 2007-12-14 13:55:30
Budowa odcinka sieci energetycznej w ul. Jeziornej na terenie działki o nr ewid. gruntu 224 obr. 2 m. Barlinka Magdalena Podworska 2007-12-18 14:08:18
Budowa odcinka sieci energetycznej w ul. Jeziornej na terenie działki o nr ewid. gruntu 224 obr. 2 m. Barlinka Magdalena Podworska 2007-12-18 14:03:54
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV przy ul. Gwiaździstej w Moczkowie Magdalena Podworska 2007-12-18 13:04:00
Budowa linii kablowej nn-0,4 kV przy ul. Gwiaździstej w Moczkowie Magdalena Podworska 2007-12-18 13:58:35
Magdalena Podworska 2007-12-12 10:54:47
Magdalena Podworska 2007-12-12 10:45:27
Magdalena Podworska 2007-12-12 10:37:51
Magdalena Podworska 2007-12-12 10:32:38
Magdalena Podworska 2007-12-07 08:17:45
Magdalena Podworska 2007-12-07 08:13:50
Magdalena Podworska 2007-12-07 08:05:38
Zawiadamia się, że zakończono postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Podworska 2007-12-04 08:04:54
Zawiadamia się, że wpłynęły postanowienia uzgadniające postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Podworska 2007-12-04 07:59:49
Magdalena Podworska 2007-12-04 07:51:14
Magdalena Podworska 2007-12-04 07:42:28
test zielony - nazwa dokumentu Administrator 2007-12-18 13:04:48
test zielony - nazwa dokumentu Administrator 2007-12-18 12:55:21
Magdalena Podworska 2007-11-29 10:02:25
Magdalena Podworska 2007-11-16 12:20:23
Magdalena Podworska 2007-11-19 13:01:04
Magdalena Podworska 2007-11-19 08:23:35
Magdalena Podworska 2007-11-07 10:50:27
Magdalena Podworska 2007-11-15 10:16:05
Magdalena Podworska 2007-11-16 11:57:20
Magdalena Podworska 2007-11-16 11:58:22
Magdalena Podworska 2007-11-15 09:14:46
Magdalena Podworska 2007-11-07 09:21:26
Magdalena Podworska 2007-10-30 08:02:11
Magdalena Podworska 2007-10-30 09:04:31
Magdalena Podworska 2007-10-30 21:36:30
Magdalena Podworska 2007-10-30 21:45:37
Magdalena Podworska 2007-10-30 21:30:44
Magdalena Podworska 2007-10-30 21:26:19
Magdalena Podworska 2007-10-30 21:50:22
Magdalena Podworska 2007-10-30 21:41:44
Magdalena Podworska 2007-11-06 11:30:25
Magdalena Podworska 2007-11-06 11:16:17
Magdalena Podworska 2007-10-22 13:31:33
Magdalena Podworska 2007-10-22 13:25:05
Magdalena Podworska 2007-10-18 10:29:10
Magdalena Podworska 2007-10-18 10:14:53
Magdalena Podworska 2007-10-15 09:47:09
Magdalena Podworska 2007-10-15 09:37:38
Magdalena Podworska 2007-10-15 09:31:11
Cezary Krzyżanowski 2007-10-02 08:11:04
Cezary Krzyżanowski 2007-10-02 07:32:24
Cezary Krzyżanowski 2007-10-02 07:23:27
Cezary Krzyżanowski 2007-09-25 07:34:17
Cezary Krzyżanowski 2007-09-21 14:32:03
Cezary Krzyżanowski 2007-09-21 14:10:37
Cezary Krzyżanowski 2007-09-20 08:22:25
Cezary Krzyżanowski 2007-09-20 08:25:31
Cezary Krzyżanowski 2007-09-20 08:17:36
Cezary Krzyżanowski 2007-09-20 08:22:25
Cezary Krzyżanowski 2007-09-20 08:06:05
Cezary Krzyżanowski 2007-09-20 08:10:36
Cezary Krzyżanowski 2007-09-20 08:01:47
Cezary Krzyżanowski 2007-09-14 08:28:47
Cezary Krzyżanowski 2007-08-08 08:49:03
Cezary Krzyżanowski 2007-08-08 08:43:55
Cezary Krzyżanowski 2007-08-08 08:40:17
Cezary Krzyżanowski 2007-08-08 08:37:34
Cezary Krzyżanowski 2007-08-08 08:34:33
Cezary Krzyżanowski 2007-08-07 12:21:47
Cezary Krzyżanowski 2007-08-06 12:47:45
Cezary Krzyżanowski 2007-08-06 10:30:10
Obwieszczenie o decyzji - zakoÅ„czenie postepowania i wydanie decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji przebudowa istniejÄ…cej stacji telefonii komÃłrkowej PTK Centertel - BARLINEK - C Administrator 2007-08-27 11:15:04
Obwieszczenie - wszczÄ™cie postÄ™powania o ustalenie icp - RG.IX.7332-185/07 przebudowa drÃłg powiatowych w m. PÅ‚onno Administrator 2007-08-27 11:39:54
Zakończenie postępowania o ustalenie icp - RG.IX.733-127/07- budowa komory zasuw przy ul. Niepodległości i 31 Stycznia w Barlinku Administrator 2007-08-20 15:41:50
zakończenie postępowania o ustalenie - zagospodarowanie placu i otoczenia pomnika przy ul. Niepodległości i Szewskiej w Barlinku Administrator 2007-08-20 15:54:37
Cezary Krzyżanowski 2007-08-01 23:49:26
Cezary Krzyżanowski 2007-08-01 23:56:28
Cezary Krzyżanowski 2007-08-01 23:45:06
Cezary Krzyżanowski 2007-08-01 23:41:36
Cezary Krzyżanowski 2007-08-01 23:38:10
Cezary Krzyżanowski 2007-08-01 14:51:16
Cezary Krzyżanowski 2007-07-25 12:24:55
Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć dla przedsiębiorstwa Pyrmo - Chemia Administrator 2007-08-16 14:13:26
postanowienia uzgadniające postępowanie o ustalenie icp - RB.IX.7332-84/07 - zagospodarowanie placu i otoczenia pominka przy ul. Niepodległości i Szewskiej w Barlinku Administrator 2007-08-20 15:37:49
Postanowienia uzgadniające postępowanie o ustalenie icp - RB.IX.7332-127/07- budowa zasuw przy ul. Niepodległości i 31 Stycznia w Barlinku Administrator 2007-08-20 15:45:01
Cezary Krzyżanowski 2007-07-20 13:41:35
Cezary Krzyżanowski 2007-07-20 13:46:37
Cezary Krzyżanowski 2007-07-20 13:15:26
Cezary Krzyżanowski 2007-07-20 13:43:18
Cezary Krzyżanowski 2007-07-05 13:28:49
Cezary Krzyżanowski 2007-07-09 08:47:22
Cezary Krzyżanowski 2007-07-05 12:41:36
Cezary Krzyżanowski 2007-07-02 15:40:49
Cezary Krzyżanowski 2007-07-02 16:01:47
Cezary Krzyżanowski 2007-07-02 15:54:55
Cezary Krzyżanowski 2007-07-02 15:57:40
Cezary Krzyżanowski 2007-07-02 15:23:39
Cezary Krzyżanowski 2007-07-02 15:52:04
Cezary Krzyżanowski 2007-06-29 13:56:03
Cezary Krzyżanowski 2007-06-26 14:58:49
Cezary Krzyżanowski 2007-06-26 14:54:44
Cezary Krzyżanowski 2007-06-19 08:59:02
Cezary Krzyżanowski 2007-06-06 13:05:36
Cezary Krzyżanowski 2007-06-01 13:47:12
Cezary Krzyżanowski 2007-06-01 13:40:48
Cezary Krzyżanowski 2007-05-31 08:14:29
Cezary Krzyżanowski 2007-05-28 14:27:03
Cezary Krzyżanowski 2007-05-28 14:20:28
Cezary Krzyżanowski 2007-05-24 09:35:48
Cezary Krzyżanowski 2007-05-22 14:02:52
Cezary Krzyżanowski 2007-05-17 12:45:02
Cezary Krzyżanowski 2007-05-14 13:13:16
Cezary Krzyżanowski 2007-05-09 14:36:54
Cezary Krzyżanowski 2007-05-09 14:30:10
Cezary Krzyżanowski 2007-05-09 14:21:00
Cezary Krzyżanowski 2007-05-09 14:14:45
Cezary Krzyżanowski 2007-05-02 13:35:49
Cezary Krzyżanowski 2007-04-23 14:58:29
Cezary Krzyżanowski 2007-04-27 14:44:35
Cezary Krzyżanowski 2007-05-02 13:22:55
Cezary Krzyżanowski 2007-05-02 13:31:36
Cezary Krzyżanowski 2007-04-24 09:45:41
Cezary Krzyżanowski 2007-04-23 14:51:06
Cezary Krzyżanowski 2007-04-23 11:22:19
Cezary Krzyżanowski 2007-04-23 11:14:12
Postanowienia uzgadniające postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa instalacji światłowodowej łączącej stację bazową Cezary Krzyżanowski 2007-04-19 20:19:42
Postanowienia uzgadniające postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa linii kablowej SN-15 kV wraz z linią telesterowniczą Cezary Krzyżanowski 2007-04-19 00:29:19
Decyzja o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach - Raport o OddziaÅ‚ywaniu przedsiÄ™wziÄ™cia na Åšrodowisko dla inwestycji: Budowa stacji demontażu pojazdÃłw wycofanych z eksploatacji przy ul. Szosa do Lipi Cezary Krzyżanowski 2007-04-13 08:08:38
Wszczęcie postępowania o ustalenie icp - RG.IX.7332-90/07 - przebudowa BOK Panorama w Barlinku Cezary Krzyżanowski 2007-04-12 09:38:17
Budowa nowego zjazdu z drogi powiatowej “ ul. Åšw. Bonifacego do dziaÅ‚ki nr 908/5 w Barlinku Cezary Krzyżanowski 2007-04-06 13:11:51
Cezary Krzyżanowski 2007-04-02 13:37:41
Cezary Krzyżanowski 2007-04-02 13:23:05
Cezary Krzyżanowski 2007-03-22 12:24:43
Cezary Krzyżanowski 2007-03-22 12:26:04
Cezary Krzyżanowski 2007-03-20 14:32:00
Cezary Krzyżanowski 2007-03-20 14:25:17
Cezary Krzyżanowski 2007-03-20 14:40:33
Cezary Krzyżanowski 2007-03-20 13:32:28
Cezary Krzyżanowski 2007-03-20 14:42:02
Cezary Krzyżanowski 2007-03-20 14:43:29
Zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na remizę strażacką w Rychnowie Administrator 2007-04-05 10:06:59
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Barlinku Administrator 2007-04-05 09:56:15
Budowa sieci wodociÄ…gowej w m. Jaromierki Administrator 2007-04-05 09:50:00
Budowa linii energetycznej przy ul. Koziej w Barlinku Administrator 2007-04-05 10:02:58
Cezary Krzyżanowski 2007-03-15 13:57:51
Cezary Krzyżanowski 2007-03-13 14:47:45
Cezary Krzyżanowski 2007-03-13 14:50:01
Cezary Krzyżanowski 2007-03-13 14:31:12
Cezary Krzyżanowski 2007-03-07 13:58:15
Cezary Krzyżanowski 2007-03-07 11:58:14
Cezary Krzyżanowski 2007-02-21 14:49:05
Cezary Krzyżanowski 2007-02-21 14:44:58
Cezary Krzyżanowski 2007-02-20 10:32:32
Cezary Krzyżanowski 2007-02-16 14:15:41
Cezary Krzyżanowski 2007-02-06 07:47:12
Cezary Krzyżanowski 2007-02-01 13:49:39
Cezary Krzyżanowski 2007-01-18 08:27:21
Cezary Krzyżanowski 2007-01-12 08:06:34
Cezary Krzyżanowski 2007-01-12 08:02:20
Cezary Krzyżanowski 2007-01-09 13:00:32
Cezary Krzyżanowski 2007-01-18 07:54:23
Cezary Krzyżanowski 2007-01-11 10:34:16
Cezary Krzyżanowski 2007-01-18 08:09:43
Cezary Krzyżanowski 2007-01-05 11:03:23
Cezary Krzyżanowski 2007-01-03 20:07:45
Cezary Krzyżanowski 2007-01-03 19:58:50
Cezary Krzyżanowski 2007-01-04 12:29:14
Cezary Krzyżanowski 2006-12-14 08:53:19
Cezary Krzyżanowski 2006-12-14 08:38:25
Cezary Krzyżanowski 2006-12-19 14:05:53
Cezary Krzyżanowski 2006-12-19 14:00:27
Cezary Krzyżanowski 2006-12-01 07:17:19
Cezary Krzyżanowski 2006-12-05 14:03:28
Cezary Krzyżanowski 2006-12-05 13:54:38
Cezary Krzyżanowski 2006-12-06 15:02:57
Cezary Krzyżanowski 2006-11-29 09:57:13
Cezary Krzyżanowski 2006-11-24 07:52:14
Cezary Krzyżanowski 2006-11-24 07:55:59
Cezary Krzyżanowski 2006-11-21 13:20:52
Cezary Krzyżanowski 2006-11-21 13:24:21
Cezary Krzyżanowski 2006-11-29 13:10:13
Cezary Krzyżanowski 2006-12-01 07:26:11
Cezary Krzyżanowski 2006-11-14 07:45:52
Cezary Krzyżanowski 2006-10-31 12:52:14
Cezary Krzyżanowski 2006-10-31 13:06:38
Cezary Krzyżanowski 2006-10-31 13:13:07
Cezary Krzyżanowski 2006-10-31 13:22:23
Cezary Krzyżanowski 2006-11-07 14:11:34
Cezary Krzyżanowski 2006-10-30 11:10:29
Cezary Krzyżanowski 2006-10-30 11:00:19
Cezary Krzyżanowski 2006-10-23 15:44:13
Cezary Krzyżanowski 2006-10-30 11:17:11
Cezary Krzyżanowski 2006-10-10 08:36:23
Cezary Krzyżanowski 2006-10-02 12:37:34
Cezary Krzyżanowski 2006-10-02 10:56:07
Cezary Krzyżanowski 2006-10-02 12:47:12
Cezary Krzyżanowski 2006-09-22 11:43:35
Cezary Krzyżanowski 2006-10-02 11:08:41
Cezary Krzyżanowski 2006-09-04 08:30:00
Cezary Krzyżanowski 2006-08-23 12:39:46
Cezary Krzyżanowski 2006-08-23 12:50:24
Cezary Krzyżanowski 2006-08-28 08:43:53
Cezary Krzyżanowski 2006-08-27 16:08:29
Cezary Krzyżanowski 2006-08-04 19:51:11
Cezary Krzyżanowski 2006-07-28 13:50:32
Cezary Krzyżanowski 2006-07-28 13:45:52
Cezary Krzyżanowski 2006-07-28 13:37:41
Cezary Krzyżanowski 2006-07-28 13:27:14
Cezary Krzyżanowski 2006-07-28 13:22:20
Cezary Krzyżanowski 2006-07-28 13:18:02
Cezary Krzyżanowski 2006-07-28 13:14:00
Cezary Krzyżanowski 2006-07-28 13:05:47
Cezary Krzyżanowski 2006-07-28 13:55:57
Cezary Krzyżanowski 2006-07-06 13:23:59
Cezary Krzyżanowski 2006-07-06 13:16:39
Cezary Krzyżanowski 2006-07-06 11:46:53
Cezary Krzyżanowski 2006-07-06 11:35:38
Cezary Krzyżanowski 2006-07-06 09:02:57
Cezary Krzyżanowski 2006-06-26 16:12:07
Cezary Krzyżanowski 2006-06-29 12:49:35
Cezary Krzyżanowski 2006-06-26 16:02:33
Cezary Krzyżanowski 2006-06-26 16:06:40
Cezary Krzyżanowski 2006-06-26 15:55:51
Cezary Krzyżanowski 2006-06-26 15:59:02
Cezary Krzyżanowski 2006-06-26 15:52:03
Raport dla przedsiÄ™wziÄ™cia - Budowa stacji i kontroli samochodÃłw osobowych i ciężarowych przy ul. Szosa do Lipian w Barlinku Cezary Krzyżanowski 2006-06-06 11:49:55
Cezary Krzyżanowski 2006-05-30 14:19:26
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej Cezary Krzyżanowski 2006-06-01 14:18:38
Cezary Krzyżanowski 2006-05-10 14:44:44
Cezary Krzyżanowski 2006-05-22 09:59:17
Cezary Krzyżanowski 2006-05-17 08:47:19
Cezary Krzyżanowski 2006-05-17 08:16:18
Cezary Krzyżanowski 2006-05-17 08:11:56
Cezary Krzyżanowski 2006-05-17 08:07:02
Cezary Krzyżanowski 2006-04-04 10:09:48
Cezary Krzyżanowski 2006-04-28 13:27:31
Cezary Krzyżanowski 2006-04-28 13:33:21
Cezary Krzyżanowski 2006-05-08 14:12:23
Cezary Krzyżanowski 2006-05-08 15:12:20
Cezary Krzyżanowski 2006-04-20 14:53:25
Cezary Krzyżanowski 2006-04-20 14:55:11
Cezary Krzyżanowski 2006-04-26 12:26:12
Cezary Krzyżanowski 2006-03-27 22:42:23
Cezary Krzyżanowski 2006-03-27 22:46:19
Cezary Krzyżanowski 2006-03-15 08:48:21
Cezary Krzyżanowski 2006-03-15 08:21:08
Cezary Krzyżanowski 2006-03-03 08:29:35
Cezary Krzyżanowski 2006-03-02 13:39:54
Cezary Krzyżanowski 2006-03-02 13:35:02
Cezary Krzyżanowski 2006-03-13 13:45:30
Cezary Krzyżanowski 2006-03-01 09:23:56
Cezary Krzyżanowski 2006-03-01 09:38:15
Cezary Krzyżanowski 2006-03-01 10:36:14
Cezary Krzyżanowski 2006-03-01 10:47:14
Cezary Krzyżanowski 2006-03-01 09:45:17
Cezary Krzyżanowski 2006-03-01 10:41:47
Cezary Krzyżanowski 2006-03-01 11:42:46
Cezary Krzyżanowski 2006-02-17 13:55:14
Cezary Krzyżanowski 2006-02-17 14:39:13
Cezary Krzyżanowski 2006-02-14 11:27:45
Cezary Krzyżanowski 2006-01-30 12:54:07
Cezary Krzyżanowski 2006-02-03 09:06:56
Cezary Krzyżanowski 2006-02-01 12:59:26
Cezary Krzyżanowski 2006-02-01 12:52:09
Cezary Krzyżanowski 2006-01-26 12:32:10
Cezary Krzyżanowski 2006-01-26 12:15:09
Cezary Krzyżanowski 2006-01-19 10:20:17
Cezary Krzyżanowski 2006-01-19 10:15:24
Cezary Krzyżanowski 2006-01-12 12:54:20
Cezary Krzyżanowski 2006-01-09 09:06:19
Cezary Krzyżanowski 2006-01-09 11:54:49
Cezary Krzyżanowski 2005-12-27 21:41:37
Cezary Krzyżanowski 2005-12-23 12:24:32
Cezary Krzyżanowski 2005-12-27 21:32:55
Cezary Krzyżanowski 2005-12-12 15:59:55
Cezary Krzyżanowski 2005-12-16 07:30:59
Cezary Krzyżanowski 2005-12-05 08:48:52
Cezary Krzyżanowski 2005-12-05 08:29:53
Cezary Krzyżanowski 2005-11-21 15:18:57
Cezary Krzyżanowski 2005-11-21 15:14:12
Cezary Krzyżanowski 2005-11-03 10:29:04
Cezary Krzyżanowski 2005-10-24 13:08:25
Cezary Krzyżanowski 2005-10-11 14:42:23
Cezary Krzyżanowski 2005-10-14 14:17:29
Cezary Krzyżanowski 2005-10-14 14:15:06
Cezary Krzyżanowski 2005-10-14 14:06:21
Cezary Krzyżanowski 2005-09-29 08:48:31
Cezary Krzyżanowski 2005-10-05 11:21:47
Cezary Krzyżanowski 2005-09-21 14:43:49
Cezary Krzyżanowski 2005-09-26 12:12:04
Cezary Krzyżanowski 2005-09-21 14:53:15
Cezary Krzyżanowski 2005-09-21 14:32:31
Cezary Krzyżanowski 2005-08-30 07:57:41
Cezary Krzyżanowski 2005-08-30 07:58:20
Cezary Krzyżanowski 2005-09-19 10:34:03
Cezary Krzyżanowski 2005-08-30 08:08:39
Cezary Krzyżanowski 2005-08-30 08:06:32
Cezary Krzyżanowski 2004-11-05 14:50:02
Cezary Krzyżanowski 2004-05-13 14:16:26
Cezary Krzyżanowski 2004-05-13 14:08:22
Cezary Krzyżanowski 2004-05-13 14:03:42
Cezary Krzyżanowski 2004-04-21 11:22:37
Cezary Krzyżanowski 2004-05-13 13:56:11
Cezary Krzyżanowski 2004-03-10 00:17:47
Cezary Krzyżanowski 2004-03-09 23:56:03
Cezary Krzyżanowski 2004-03-10 00:12:39
Cezary Krzyżanowski 2004-02-16 15:35:05
Cezary Krzyżanowski 2004-01-30 10:41:00

Wersja do wydruku...

corner   corner