logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
minus Budżet
   plus Budżet uchwalony przez Radę Miejską w Barlinku
   plus Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
   plus Prognoza długu publicznego
   minus Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
      plus 2020 r.
      plus 2019 r.
      plus 2018 r.
      plus 2017 r.
      plus 2016 r.
      plus 2015 r.
      plus 2014 r.
      plus 2013 r.
      plus 2012 r.
      plus 2011 r.
      plus 2010 r.
      plus 2009 r.
      plus 2008 r.
      plus 2007 r.
      plus 2006 r.
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Administrator 2013-01-31 12:27:15
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Administrator 2011-09-02 12:47:07
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Administrator 2011-09-02 12:46:33

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2007 rok Administrator 2011-09-02 12:48:59
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w spr. wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego Gminy Barlinek na 2007 r. Administrator 2011-09-02 12:49:45
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Barlinek w 2008 r. Administrator 2011-09-02 12:51:08
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu publicznego Administrator 2011-09-02 12:52:22
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwał Administrator 2011-09-02 12:53:09
Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2010r. Administrator 2011-09-02 12:54:18
Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Barlinek w 2010r. Administrator 2011-09-02 12:55:00
Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu za 2009 r. Administrator 2011-09-02 12:55:42
Uchwała RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. Administrator 2011-09-02 12:56:28
Uchwała Nr CXXXVII/405/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Administrator 2011-09-02 12:57:03
Uchwała Nr CXXXVII/406/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Administrator 2011-09-02 12:57:45
Uchwała Nr CXXXVII/407/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Administrator 2011-09-02 12:58:27
Uchwały Nr XI/64/2011, Nr XI/65/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Administrator 2011-09-02 12:59:05
Uchwała Nr NRLI/174/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Administrator 2011-09-02 12:59:43
Uchwała Nr CLV/317/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13.06.2011 r. Administrator 2011-09-02 13:00:28
Uchwała Nr CCLIX/624/2011 Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2011 roku Administrator 2011-12-19 11:04:34
Uchwała Nr CCLIX/623/2011 Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2011 roku Administrator 2011-12-19 11:13:51
Uchwała Nr IX/42/2012 Składu Orzekającego Ragionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek Administrator 2012-01-30 11:07:31
Uchwała Nr LVI/204/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Administrator 2012-05-09 08:06:52
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorial. Administrator 2012-06-26 07:32:06
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Administrator 2012-07-25 10:07:54
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wykonania budżetu Gminy Barlinek za I p. 2012 r. Administrator 2012-09-27 09:13:17
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CLVIII/562/2012 Administrator 2012-12-19 13:09:41
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CLVIII/563/2012 Administrator 2012-12-19 13:02:42
Uchwała Nr XIV/56/2013 RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek na lata 2013-2023 Administrator 2013-01-24 13:17:45
Uchwała Nr XIV/57/2013 RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Nr XXXIV/443/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dn. 20.10.2012 Administrator 2013-01-24 13:20:59
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Administrator 2013-01-31 12:41:00
Uchwała dotycząca wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Nr XXXIV/433/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2012r. Administrator 2013-02-07 12:58:25
Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek na lata 2013 - 2023 Administrator 2013-02-07 13:10:25
Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok Administrator 2013-04-30 12:08:54
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Administrator 2013-08-09 10:27:56
Uchwała Nr Cl.391.2013 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. Administrator 2013-09-19 12:31:20
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXLIX.390.2013 w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Barlinek Administrator 2013-10-22 12:15:08
Uchwała Nr CLXXXII.542.2013 Składu Orzek. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2014-2023 Administrator 2013-12-16 09:31:57
Uchwała Nr CLXXXII.543.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2014 rok Administrator 2013-12-16 09:34:47
Uchwała Nr CLXXXII.544.2013 Składu Orzek. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Barlinek na 2014 r. Administrator 2013-12-16 09:39:40
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek Administrator 2014-02-05 12:15:37
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2013 rok Administrator 2014-04-23 13:16:18
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku Administrator 2014-09-17 12:32:37
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek i o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Administrator 2015-03-05 14:43:58
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie Uchwał Rady Miejskiej w Barlinku Nr IV/10/2014 oraz IV/9/2014 Administrator 2015-03-05 14:49:22
Uchwała w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. Administrator 2015-09-21 10:01:43
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek za 2015 rok Administrator 2016-06-30 12:16:38
Uchwała Nr CXIV.227.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Administrator 2015-05-08 14:40:04
Uchwała Nr CCCXXXIV.610.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szcz. w spr.wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w proj. uchwały budżetow Administrator 2016-12-23 12:16:31
Uchwała Nr CCCXXXIV.611.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gm. Barlinek na lata 2017 - 2030 Administrator 2016-12-23 12:12:19
Uchwała Nr CLX.300.2016 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 7 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Barlinek Administrator 2016-06-15 08:48:06
Uchwała Nr CCCXXXIV.609.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gm. Barlinek na 2017 r. Administrator 2016-12-23 12:09:07
Uchwała Nr C.203.2016 RIO w Szczecinie z dn. 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Barlinka sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barlinek za 2015 rok Administrator 2016-04-29 08:30:35
Uchwała Nr XXVII.75.2016 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Administrator 2016-03-14 15:48:53
Uchwała Nr CCCIII.486.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Barlinek Administrator 2016-11-16 14:00:59
Uchwała CLX.300.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek Administrator 2016-10-25 09:27:22
Uchwała Nr XXVII.74.2016 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek Administrator 2016-03-14 15:45:14
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Barlinek na 2016 rok Administrator 2016-10-11 08:14:52
Uchwała Nr CCXLIX.431.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 września 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Barlinka informacji Administrator 2016-09-23 09:23:07
Uchwała Nr XXXVII.93.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek Administrator 2017-01-30 09:44:22
Uchwała Nr XXXVII.94.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Barlinek na 2017 rok Administrator 2017-01-30 09:55:41
Uchwała Nr LIV.119.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14.02.2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Barlinek Administrator 2017-02-20 10:26:20
Uchwała Nr C.182.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Administrator 2017-04-14 12:11:02
Uchwała Nr CCXIV.439.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek Administrator 2017-09-05 14:05:33
Uchwała Nr CCLXXV.459.2017 w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. Administrator 2017-09-19 09:18:26
Uchwała Nr XXV.64.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barlinek Administrator 2017-01-20 12:43:52

Wersja do wydruku...

corner   corner