Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RGPI.III.271.9.2020

W Y J A Ś N I E N I E   Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej w Barlinku ogłoszonego w dniu 19 marca 2020 r. pod nr 524736-N-2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019.1843), Zamawiający  udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego. Treść i forma pytania jest niezmieniona w stosunku do przesłanej przez Wykonawcę.

Treść pytania:

„Jednym z warunków udziału w przetargu jest wykazanie się wykonaniem:

„b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie pomostu o powierzchni minimum 40,00m2 posadowionego przy linii brzegowej zbiornika lub cieku wodnego.”

Czy dopuszczacie Państwo przedstawienie udokumentowania wykonania większej liczby pomostów o łącznej powierzchni przekraczającej 40m2, jednak żaden z nich pojedynczo nie osiągnął 40m? Pomosty zostały wykonane w ramach jednej Umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza sumowania powierzchni większej liczby pomostów wykonywanych w ramach jednej umowy tak, aby spełnić postawiony w SIWZ warunek udziału w postępowaniu.

 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, to jest do dnia 03 kwietnia 2018 r. do godz. 1100.

 

 

Barlinek, dn. 23.03.2020 r.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 62
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: Wyjaśnienie nr 1 do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wykonanie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej w Barlinku"
Typ: Zamówienia powyżej 30.000 euro
Osoba, która wytworzyła informację: Waldemar Kościukiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Waldemar Kościukiewicz
Data wytworzenia informacji: 23.03.2020 09:09:38
Data udostępnienia informacji: 23.03.2020 09:11:26
Data ostatniej aktualizacji: 04.04.2020 00:00:22
Rejestr zmian