Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RGPI.X.271.3.2020

WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont pomostu plaży miejskiej w Barlinku” ogłoszonego dnia 02.03.2020 r. pod nr 518004-N-2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadanie przez Wykonawcę. Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Treść i forma pytania jest niezmieniona w stosunku do przesłanej przez Wykonawcę.

Treść pytania:

  1. „W związku z chęcią przystąpienia do postępowania przetargowego proszę o zmianę warunków udziału w postępowaniu w następujących punkach:
  1. kierownik budowy (1 osoba) – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót,
  2. w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zatrudniał średnio rocznie min. 7 osób, w tym min. jedną osobę na stanowisku kierowniczym”

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.

 

 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, to jest do dnia 17 marca, do godz. 11.00

 

Barlinek, dn. 12.03.2020 r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 52
Podmiot udostępniający: BIP - Urząd Miejski w Barlinku
Nazwa: Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ dla zadania pn. "Remont pomostu plaży miejskiej w Barlinku"
Typ: Zamówienia powyżej 30.000 euro
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Furkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Furkiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.03.2020 13:28:17
Data udostępnienia informacji: 12.03.2020 13:32:55
Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2020 00:00:06
Rejestr zmian