Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
30 marca 2020, Obwieszczenie - Budowa zespołu 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 327 obr. Moczkowo.
Archiwum
20 marca 2020, Obwieszczenie - budowa elektrowni słonecznej fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Dziedzice
Archiwum
26 marca 2020, Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na działce o nr ewid. 120, położonej w m. Dzikówko, obręb ewid. 9 Dzikówko, gm. Barlinek,
Archiwum
20 marca 2020, Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Barlinek w roku 2020
Archiwum
19 marca 2020, Obwieszczenie - budowa punktu zbierania odpadów, w tym ich przeładunku na części działki nr 733 obr. 1 Barlinek - wszczęcie postępowania
Archiwum
19 marca 2020, Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dziedzina na terenie działki o nr ewid. 23, obręb Strąpie, gmina Barlinek
Archiwum
18 marca 2020, Obwieszczenie - budowa odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN–15kv wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz wymianą słupowej stacji transformatorowej SN-nn S-2258 „Płonno Kolonia”.Barlinek oraz 59/4, 59/3, 2132/5, 89/3 obr. Barlinek 1, gm. Barlinek 1
Archiwum
17 marca 2020, Obwieszczenie - "Budowa ujęcia wód podziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 25/15 obr. 1 Barlinek"
Archiwum
16 marca 2020, Obwieszczenie - informacja o wezwaniu do uzupełnienia raportu "Budowa zespołu 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu" na dz. nr 327 obr. Moczkowo
Archiwum
12 marca 2020, Obwieszczenie - "Przebudowa napowietrznej linii 110 kV relacji GPZ Barlinek - GPZ Jedwabie na odcinku od GPZ Barlinek do słupa nr 33/1
Archiwum
12 marca 2020, Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego, na działkach o nr ewid.:8/4, 17 obręb Równo, gmina Barlinek
Archiwum
06 marca 2020, Obwieszczenie - "Montaż komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym" na dz. nr 96/27 obr. 1 Barlinek
Archiwum
10 marca 2020, Obwieszczenie - "Budowa stanicy wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu".
Archiwum
05 marca 2020, Obwieszczenie - demontaż fragmentów napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV, budowa odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz modernizacja słupowych stacji tranformatorowych SN/nn S-2540 "Krzynka Kier. Płonno" oraz S-20003 "Płonno Kier. Krzynka"
Archiwum
03 marca 2020, Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Dziedzina na terenie działki o nr ewid. 23, obręb Strąpie, gmina Barlinek