Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
04 sierpnia 2020, Obwieszczenie - Postępowanie w przedmiocie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - zakończenie postępowania
Archiwum
05 sierpnia 2020, Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana zakresu postępowania
Archiwum
05 sierpnia 2020, Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana zakresu postępowania
Archiwum
05 sierpnia 2020, Obwieszczenie - postępowanie w przedmiocie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana zakresu postępowania
Archiwum
06 sierpnia 2020, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Archiwum
06 sierpnia 2020, Obwieszczenie o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Szarak"
Archiwum
11 sierpnia 2020, Obwieszczenie o uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Archiwum
12 sierpnia 2020, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Archiwum
12 sierpnia 2020, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia "Instalacja do przetwarzania komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Barlinku dz. nr 555 obręb 1 Barlinek"
Archiwum
12 sierpnia 2020, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Archiwum
14 sierpnia 2020, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz ewentualnych wiat garażowych lub garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu" na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 130 i 131/10 obręb 1 Barlinek
Archiwum
14 sierpnia 2020, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 167/2, 169, 229/2 i 363/15 obręb Równo Gmina Barlinek”.
Archiwum
17 sierpnia 2020, Obwieszczenie o wniesieniu odwołania do wydanej decyzji „Budowa hali wraz z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną, przebudową istniejącej hali , w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejących wewnątrz bloków socjalno-biurowych, przeniesieniu bram, na terenie zakładu Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. w Barlinku, na dz. nr 200/23, 197/1, 200/40, 2134, 200/42 obr. 1 Barlinek”.
Archiwum
24 sierpnia 2020, Obwieszczenie - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 14/3 obręb Strąpie Gmina Barlinek
Archiwum
24 sierpnia 2020, Obwieszczenie - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Sulimierz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 71/2 obręb Sulimierz Gmina Myślibórz, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie".
Archiwum
24 sierpnia 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 244 obręb Moczkowo Gmina Barlinek
Archiwum
24 sierpnia 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 54 obręb Moczkowo Gmina Barlinek
Archiwum
24 sierpnia 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 210/1 i 210/2 obręb Ożar Gmina Barlinek
Archiwum
26 sierpnia 2020, Obwieszczenie - budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN – 15 kV i nn-0,4 kV obręb 1 m. Barlinek, gm. Barlinek - działki o nr ewid.: 161, 2141, 168, 163/9, 163/30, 172/1, 167, 166/3, 163/6, 170
Archiwum
28 sierpnia 2020, Obwieszczenie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 220/3 obręb Ożar Gmina Barlinek
Archiwum
31 sierpnia 2020, Obwieszczenie - budowa i przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 180 PE-HD oraz dn 90 PE-HD przy ul. Tunelowej, Zielnej, Ogrodowej w Barlinku
Archiwum
31 sierpnia 2020, Obwieszczenie - budowa i przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE-HD oraz dn 90 PE-HD przy ul. Zielnej, Ogrodowej w Barlinku
Archiwum
31 sierpnia 2020, Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części biurowej z warsztatem w istniejącym budynku usługowym z przeznaczeniem na lokal handlowy sklepu mięsnego przy ul. 31-go Stycznia 9 w Barlinku na działce o nr ewid. 806/7 obr. 2 m. Barlinek.
Archiwum
31 sierpnia 2020, Obwieszczenie - przebudowa lokalu mieszkalnego z zabudową loggi w poziomie 4 piętra budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wylotowej 1C w Barlinku na działce o nr ewid. 201/10 obr. 2 m. Barlinek.