Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję05 marca 2021, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV polegającej na wymianie kabla na odcinku od stacji S-2466 Barlinek 31 Stycznia do stacji S-2018 Barlinek Lipiańska; na działkach gruntu numer: 806/16, 806/19, 806/17, 806/18, 167/79, 167/89, 168 w obr. Barlinek 2 oraz 214/4, 214/1, 168 i 551/20 w obr. Barlinek 1.04 marca 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez RDOŚ w Szczecinie dla postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 3, 27, 150/42, 150/45, 150/51, 150/64, 150/69, 150/73, 150/80, 150/86, 323/7, 323/13, 323/14, 323/15 obręb ewid. Krzynka"26 lutego 2021, Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Burmistrza Myśliborza dla postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach 26 lutego 2021, Obwieszczenie - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” składającej się z wieży wolnostojącej o konstrukcji kratowej i o wysokości całkowitej do 56 m n.p.t. wraz z instalacją na niej anten sektorowych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki o nr ewid. 108/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Osina, gmina Barlinek23 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze powiatu myśliborskiego.22 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego19 lutego 2021, Obwieszczenie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Barlinek w roku 202119 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu myśliborskiego. 18 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego. Archiwum
17 lutego 2021, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 17/2 w obrębie Moczkowo oraz na działce o nr ewidencyjnym 121/3 w obrębie Dzikówko Gmina Barlinek
17 lutego 2021, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu ochrony dla Barlineckiego Parku KrajobrazowegoArchiwum
16 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działce ewid. nr 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek.
Archiwum
15 lutego 2021, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowie linii kablowej SN 15 kV wraz z demontażem linii napowietrznych SN 15kV realizacji Barlinek – Sokólsko słup 72 – słup 33 wraz z odgałęzieniami
Archiwum
15 lutego 2021, Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ewid.: 648/2, 642/1, 804/11, 649, 804/6, 751
15 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu myśliborskiego.Archiwum
12 lutego 2021, Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 27/1 obręb Ożar, Gmina Barlinek oraz na działce nr ew. 14/3 obręb Strąpie, Gmina Barlinek.
10 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania ASFArchiwum
10 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania pod nazwą: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części biurowej z warsztatem w istniejącym budynku usługowym z przeznaczeniem na lokal handlowy sklepu mięsnego przy ul. 31-go Stycznia 9 w Barlinku - obręb Barlinek 2 - działka o nr ewid. 806/7
Archiwum
10 lutego 2021, Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 361/13 obręb Równo Gmina Barlinek.
08 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów myśliborskiego i gryfińskiego. Archiwum
05 lutego 2021, Budowa wieży telekomunikacyjnej z instalacją radiokomunikacyjną do obsługi telekomunikacji publicznej na terenie części działki o nr ewid. 1009/2 w obr. Barlinek 2
Archiwum
04 lutego 2021, Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play”, na działce o nr ewid. 108/1, obręb Osina.
Archiwum
01 lutego 2021, Wszczęcie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie postępowania dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 3, 27, 150/42, 150/45, 150/51, 150/64, 150/69, 150/73, 150/80, 150/86, 323/7, 323/13, 323/14, 323/15 obręb ewid. Krzynka
Archiwum
27 stycznia 2021, Obwieszczenie - Informacja Burmistrza Myśliborza o zgromaczeniu dokumentów dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Sulimierz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 71/2 obręb Sulimierz Gmina Myslibórz, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie"
Archiwum
26 stycznia 2021, Obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego, na działkach o nr ewid.: 648/2, 642/1, 804/11, 649, 804/6, 751 obręb 2 m. Barlinek
Archiwum
26 stycznia 2021, Zakończenie postępowania i wydanie dycyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem w bryle budynku lub bez garażu wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do użytkowania na dz. nr 267/6 obr. Moczkowo, gm. Barlinek"
Archiwum
25 stycznia 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myśliborskiego i gryfińskiego
Archiwum
20 stycznia 2021, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 361/13 obręb Równo Gmina Barlinek
Archiwum
20 stycznia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działce ewid. numer 284/2 w obr. Moczkowo gm. Barlinek, przy ul. Brukowej w Moczkowie
Archiwum
20 stycznia 2021, Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczacego budowy sieci wodociagowej na działkach ewid. numer 235, 234/13 w obr. Moczkowo gm. Barlinek
Archiwum
20 stycznia 2021, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej, na działce ewid. numer 2132/5 przy ul. Św. Bonifacego w Barlinku.
Archiwum
15 stycznia 2021, Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 17/2 w obrębie Moczkowo oraz na działce o nr ewidencyjnym 121/3 w obrębie Dzikówko Gmina Barlinek
Archiwum
15 stycznia 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego zadania pod nazwą: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części biurowej z warsztatem w istniejącym budynku usługowym, z przeznaczeniem na lokal handlowy - sklep mięsny, przy ul. 31-go Stycznia 9 w Barlinku - obręb 2, m. Barlinek - działka o nr ewid. 806/7
Archiwum
15 stycznia 2021, Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 104/8 obręb Osina oraz na działkach o nr ewidencyjnych 106/3 i 106/5 obręb 1 Barlinek w Gminie Barlinek
Archiwum
14 stycznia 2021, Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 167/2, 169, 229/2 i 363/15 obręb Równo Gmina Barlinek
Archiwum
14 stycznia 2021, Obwieszczenie Burmistrza Barlinka w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myśliborskiego
Archiwum
13 stycznia 2021, Budowa wieży telekomunikacyjnej z instalacją radiokomunikacyjną na dz. nr 1009/2 w obr. 2 Barlinek